Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LEADER v České republice Ing. František WINTER Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s. Konference při mezinárodním setkání LeaderFEST 201231. 5. 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LEADER v České republice Ing. František WINTER Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s. Konference při mezinárodním setkání LeaderFEST 201231. 5. 2012."— Transkript prezentace:

1 LEADER v České republice Ing. František WINTER Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s. Konference při mezinárodním setkání LeaderFEST 201231. 5. 2012

2 Obsah prezentace  Začátky LEADERu v České republice  Národní síť Místních akčních skupin v ČR  Současnost, prosazování metody LEADER  Naše představa v období 2014 - 2020

3 Začátky LEADERU v ČR V tomto programu bylo vybráno 10 MAS z České republiky k financování z prostředků EU V tomto programu bylo vybráno 10 MAS z České republiky k financování z prostředků EU

4 Začátky LEADERU v ČR Podpořeno 15 MAS financovaných z národních zdrojů Podpořeno 15 MAS financovaných z národních zdrojů

5 Začátky LEADERU v ČR Podpořeno 20 MAS financovaných z národních zdrojů Podpořeno 20 MAS financovaných z národních zdrojů

6 Začátky LEADERU v ČR Podpořeno 23 MAS financovaných z národních zdrojů Podpořeno 23 MAS financovaných z národních zdrojů

7 Začátky LEADERU v ČR Podpora pro 24 MAS z národních zdrojů Podpora pro 24 MAS z národních zdrojů

8 Poslední LEADER ČR podpořeno 5 MAS Poslední LEADER ČR podpořeno 5 MAS

9 Začátky LEADERU v ČR Výběr MAS financovaných z PRV v letech 2007-2013. Podpořeno v prvním Výběru 48, ve druhém výběru 32 a poté vybráno dalších 32 MAS. Z fondů EU je tedy v ČR financováno 112 MAS. Výběr MAS financovaných z PRV v letech 2007-2013. Podpořeno v prvním Výběru 48, ve druhém výběru 32 a poté vybráno dalších 32 MAS. Z fondů EU je tedy v ČR financováno 112 MAS.

10 Národní síť MAS v ČR  6.11.2005 u příležitosti Mezinárodní konference o venkovu vznikla Národní síť rozvoje venkova, kterou zakládá 23 MAS z ČR  20.-22.9.2006 jednání Národní konference o venkovu, na základě dohody mezi NSRV a ostatními MAS příprava vzniku NS MAS ČR  11.4.2007 Volební konference Národní sítě rozvoje venkova a založení Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, o.s., registrace občanského sdružení u MV ČR ( 12.4.2007)

11 Národní síť MAS v ČR Dobrovolné občanské sdružení právně, majetkově a organizačně samostatných a nezávislých neziskových organizací pracujících metodou LEADER - místních akčních skupin. Cílem NS MAS ČR je především podporovat činnost místních akčních skupin, rozvíjet jejich vzájemnou spolupráci a přenos zkušeností. NS MAS ČR je partnerem pro spolupráci s dalšími institucemi, jejichž činnost se dotýká rozvoje venkova.

12 Národní síť MAS v ČR - současnost Stav členské základny k 1. 5. 2012 135 MAS Počet MAS na území ČR : 151 z toho občanských sdružení : 101 obecně prospěšných společností : 48 zájmových sdružení právnických osob : 2

13

14 Národní síť MAS v ČR – současnost, cíle  spustit program podpory pro nevybrané a začínajících MAS  prosazovat myšlenky NSP 2014  vytvoření profesní organizace  vytvoření mechanismu certifikace MAS  koordinovat činnost NS MAS ČR s mezinárodními organizacemi  ELARD  ENRD  PREPARE

15 Národní síť MAS v ČR – sledování kvality Hodnocení je zaměřeno na strategické dokumenty, personální zajištění, administraci výzev a výběr projektů v rámci Strategického plánu Leader, integraci a rozvoj, monitoring a evaluaci, propagaci a nadstavbu aktivit. Komise byla v roce 2011 složená ze zástupců ministerstva zemědělství, Státního zemědělského intervenčního fondu a Národní sítě MAS ČR. skupina název skupinydoplňující komentář A nejlépe fungující MAS – příklady dobré praxe vysoce transparentní a důvěryhodné, aktivní a aktivizující území B dobře fungující MAS je u nich prokazatelná nadstavba metody LEADER C průměrné MAS splňují formální požadavky pro existenci D MAS, které by svůj přístup měly přehodnotit splňují pouze formální pravidla

16

17 Dosavadní výsledky metody LEADER PRV / OSA IV. LEADER IV. 1. 2. Realizace místní rozvojové strategie (5-13 kolo) Dotace (tis.)Počet projektů OSA I. 1. Opatření zaměřená na rekonstrukci a rozvoj fyzického kapitálu a podporu inovací 163 979411 OSA I. 3. Opatření zaměřená na podporu vědomostí a zdokonalování lidského potenciálu 4523 OSA II. 2. Opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy 3 3426 OSA III. 1. Opatření k diverzifikaci hospodářství venkova237 779564 OSA III. 2. Opatření ke zlepšení kvality života ve venkovských oblastech 1 819 7483519 OSA III. 3. Opatření týkající se vzdělávání a informování hospodářských subjektů, působících v oblastech, na něž se vztahuje osa III. 13 88556 Celkový součet2 239 1854 559 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

18 Prosazování metody LEADER  rozšíření metody LEADER na celé území České republiky na základě dokumentu Analýza bílých míst v České republice ve spolupráci MZe, SPOV a NS MAS ČR  vytvoření koordinační skupiny pro vyjednávání  s ministerstvy  s partnery NS MAS  s ostatními stavovskými organizacemi  s aktéry venkova

19 Naše představa v období 2014 - 2020 Národní strategický plán LEADER 2014+ vytvořila Pracovní skupina Vize a rozšíření pod vedením místopředsedy NS MAS ČR Ing. Jiřího Krista Prioritní osy: 1. Člověk a společnost na venkově 2. Ekonomika venkova 3. Rozvoj území venkova 4. Venkovská krajina, přírodní a kulturní dědictví 5. Veřejná správa a efektivní, stabilní a bezpečná společnost

20 Naše představa v období 2014 - 2020 Dalším materiál, kterým chce Národní síť oslovit širokou veřejnost, je Komunitně vedený místní rozvoj, aneb LEADER 2014 – 2020 a vytvořila ho Pracovní skupina LEADER, pod vedením Jana Floriana, místopředsedy NS MAS ČR. Základními principy jsou: - místní přístup - partnerství - strategický a koncepční přístup - transparenrnost - efektivita, potřebnost, hospodárnost - integrovaný přístup a synergie

21 Děkuji za pozornost Ing. František WINTER mobil: +420602533707 email: f.winter@nsmascr.czf.winter@nsmascr.cz web: www.nsmascr.czwww.nsmascr.cz


Stáhnout ppt "LEADER v České republice Ing. František WINTER Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s. Konference při mezinárodním setkání LeaderFEST 201231. 5. 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google