Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úkol: Upravit a zkopírovat návrh lokomotivy jako prezentace (do POA).

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úkol: Upravit a zkopírovat návrh lokomotivy jako prezentace (do POA)."— Transkript prezentace:

1

2 Úkol: Upravit a zkopírovat návrh lokomotivy jako prezentace (do POA).

3 P>(Gl+Gv)*(Pomax+3)*(Vmax/(3600*ηi))/1000[kW] Legenda :ηi - účinnost převoduVmax - maximální rychlostGl - Tíha lokomotivy[kN]Gv - Tíha zátěže[kN]Po - Měrný jízdní odpor VÝPOČET POTŘEBNÉHO VÝKONU LOKOMOTIVY, část 1.

4 Zadání a výsledky: ηi =9 Vmax =40 [km/h] P =489,6296[kW]

5 VmaxVmaxVmaxVmax P 122, , , , , , , , , , , , , , , , ,037612,037612,037612, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,372815,372815,372815, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,633794,633794,633794, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,741

6 ηi =9 Vmax =40[km/hod] P =489,630[kW]

7 Výpočet maximálních otáček motoru vmax20[Km/h] u2 D1[m] n210,9705

8 Vzorec - n = ( vmax * u * 1000 )/ ( 60 * pi * D ) D - prumer hnacich kol [m] u - prevodovy pomer

9 Výpočet maximálního točivého momentu motoru Ftmax120 D1[m] mm2 u2 ni210 M71,42857

10 Vzorec - M = Ftmax * D / ( 2 * mm * u * ni ) * mm -počet motorů Konec 1 části.

11 VÝPOČET POŽADOVANÉ TAŽNÉ SÍLY LOKOMOTIVYVÝPOČET POŽADOVANÉ TAŽNÉ SÍLY LOKOMOTIVYVÝPOČET POŽADOVANÉ TAŽNÉ SÍLY LOKOMOTIVYVÝPOČET POŽADOVANÉ TAŽNÉ SÍLY LOKOMOTIVY VÝPOČET POŽADOVANÉ TAŽNÉ SÍLY LOKOMOTIVYVÝPOČET POŽADOVANÉ TAŽNÉ SÍLY LOKOMOTIVYVÝPOČET POŽADOVANÉ TAŽNÉ SÍLY LOKOMOTIVYVÝPOČET POŽADOVANÉ TAŽNÉ SÍLY LOKOMOTIVY VÝPOČET POŽADOVANÉ TAŽNÉ SÍLY LOKOMOTIVYVÝPOČET POŽADOVANÉ TAŽNÉ SÍLY LOKOMOTIVYVÝPOČET POŽADOVANÉ TAŽNÉ SÍLY LOKOMOTIVYVÝPOČET POŽADOVANÉ TAŽNÉ SÍLY LOKOMOTIVY VÝPOČET POŽADOVANÉ TAŽNÉ SÍLY LOKOMOTIVY, část 2.

12 1) Tažná síla na obvodu hnacích kol Tuto sílu lze vypočítat ze vztahu : Ftmax=(Gl+Gv)*(Po+Pr+Psmax+Pa/g) [kN] Legenda : Ftmax - Max.tažná síla lokomotivy[kN] Gl - Tíha lokomotivy[kN] Gv - Tíha zátěže[kN] Po - Měrný jízdní odpor Pr - Redukovaný přídavný jízdní odpor v oblouku [N/kN] Psmax - Max.sklon v délce vlaku Pa - Měrná zrychlující síla při rozjezdu vlaku [N/t]

13 Příklad: Gl= [kN] Gv= [kN] Po=658 Pr=356 [N/kN] Psmax=1 Pa=0 [N/t] g=9,81 Ftmax=6,09E+08 [kN]

14 Zadání a výsledky: Gl= [kN] Gv= [kN] Po=658 Pr=356 [N/kN] Psmax=1 Pa=0 [N/t] g=9,81 Ftmax=6,09E+08 [kN]

15 2) Adhezní tíha vozidla Tato tíha musí být vždy větší než maximální možná tažná síla. Ga>Ftmax/(ε*Φa) Legenda : Φa - součinitel adheze [N/kN] ε - součinitel zdánlivého snížení adheze [N] ε =65[N/kN] Φa =6[N] Ga = [kN]

16 Zadání a výsledky: ε =65[N/kN] Φa =6[N] Ga = [kN]

17 Pomocné pohony jsou : 1) Ventilátory trakčních motorů 2) Výkon pro pohon ventilátoru chladiče 3) Pohon čerpadla oleje transformátoru 4) Pohon kompresoru 5) Příkon ventilátoru usměrňovače Návrh pomocných pohonů, č.3

18 1) Výkon ventilátorového motoru je závislí na množství a tlaku vzduchu a na účinnosti větráku Pv= (Q*p)/(1000*ηa)[kW] Legenda: Pv - Výkon ventilátorového motoru [kW] Q -množství chladícího vzduchu [m3/sec] p - Tlak chladícího vzduchu [Pa] ηa - Účinnost větráku [bývá od 0,5 do 0,7]

19 Potřebné množství vzduchu je závislé na množství odváděných ztrát a oteplení chladícího vzduchu Q=ΔPu/(cp*γ*Δ υ)[m3/sec] Δpu=((Iv*1,2*ns)/1000)*2 Legenda :Iv - Trvalý proud usměrňovače [A] ns - Počet Si ventilů v každé větvi cp - Specifické teplo chladícího vzduchu při stálém tlaku [1J/kg] γ - Specifická hmotnost vzduchu [1,28 kg/m3]

20 2) Výkon pro pohon ventilátoru chladiče Pch=(Qch*pc)/ ηch(kW) Legenda: Qch - množství vzduchu chladiče [m3/min] pc - tlak vzduchu ηch - účinnost

21 3)Výkon pro pohon čerpadla oleje Po=(Qo*po)/(1000* ηo)[kW] Legenda Qo - množství chladícího oleje [l/sec] po - tlak oleje[kPa] ηo - účinnost čerpadla

22 4) Výkon pro pohon kompresoru Pk=(Q*pk*εk)/(3600*ηk) [kW] Legenda: Q - množství nasávaného vzduchu [m3/hod] pk - maximální protitlak [0,9 až 1,0 Mpa] ηk - mechanická účinnost kompresoru [0,9] ε - součinitel výkonu komprese = 0,7

23 Příklad: ad1. Q=40000[m3/sec] p=11[Pa] ηa=12 Pv=36,66667kW Iv=45[A] ns=50 cp=300[J/kg] γ=1,28[kg/m3] Δυ=30[°C] Q=0, [m3/sec]

24 Zadání a výsledky: Q=40000[m3/sec] p=11[Pa] ηa=12 Pv=36,66667[kW] Zadání a výsledky: Iv=45[A] ns=50 cp=300[J/kg] γ=1,28[kg/m3] Δυ=30[°C] Q=0,000469[m3/sec]

25 Příklad: ad2.Qch=20[m3/min] pc=200[kPa] ηch=0,76 Pch=5263,158kW Příklad: ad3.Qo=5[l/sec] po=152[kPa] ηo= 0,75 Po=1,013333kW

26 Zadání a výsledky: Qch=20[m3/min] pc=200[kPa] ηch=0,76 Pch=5263,158kW Zadání a výsledky: Qo=5[l/sec] po=152[kPa] ηo= 0,75 Po=1,013333kW

27 Příklad:ad4. Q = 142 [m3/hod] pk =200 [MPa] ηk = 0,84 ε =0,7 Pk =6,574074kW

28 Zadání a výsledky: Q =142 [m3/hod] pk =200 [MPa] ηk = 0,84 ε =0,7 Pk =6, kW

29 Legenda Vzorec - Pu = ( Qu * pu ) / ( 1000 * nv ) Qu - chladícího vzduchu pu - tlak chladícího vzduchu nv - učinnost ventilatoru ( ) : '); Qu[m3/s] pu12[Pa = N/m2] nv0,7 Pu5,142857[W]

30 Kompresor na lokomotivě řady 751

31 Návrh trakčního transformátoru, část 4.

32 Výkon vinutí autotransformátoru: Pp= (0,7 až 0,8)*m*(Pm/η)*1,11*(Uvo/Uv) Legenda :m- počet (tm) Pm - trvalý výkon (tm) η- účinnost (tm) včetně vyhlazovací tlumivky a usměrňovače 1,11 - součinitel efektivního proudu Uvo - usměrněné napětí naprázdno Uv - usměrněné napětí při zatížení - přičemž usměrněné napětí naprázdno Uvo je o úbytek Uu vyšší než napětí při zatížení.

33 Uu=( ΣΔPcu/m*Im)+0,7*(Ux%/100)*Uvo Uu=( ΣΔPcu/m*Im)+0,7*(Ux%/100)*Uvo Legenda :Ux% - napětí nakrátko sekundárního vinutí v procentech Legenda :Ux% - napětí nakrátko sekundárního vinutí v procentech (většinou 8 až 10 %) (většinou 8 až 10 %) Σ Δpcu - součet všech ztrát v mědi Σ Δpcu - součet všech ztrát v mědi Není-li přesnějších ůdajů o ztrátách a napětích nakrátko,lze počítat takto: Není-li přesnějších ůdajů o ztrátách a napětích nakrátko,lze počítat takto: ΔU= 0,1Uvo ΔU= 0,1Uvo Uv+0,1Uvo = Uvo Uv+0,1Uvo = Uvo

34 Příklad dimenzování trakčního transformátoru Typ lokomotivy: 4*800KW, 80t, 110K¨km/hod poč.TM =4 Výkon = )Uv =942,809[V]Nap.TM při jm. výkonu 2 )Im =942,809[A]Proud TM při jm. výkonu 3 )Uv0=1046,518[V]Usměrněné nap.na prázdno 4 )U20=1161,8[V]Střídavé nap. na prázdno 5 )I2 =2828,427[A]Trvalý proud sec.vinutí 6 )Ppř =3286,067[kVA]Výkon převodového transf. 7 )I1 =131,4427[A]Primární proud převod. Transf.

35 Proud ve vinutí autotransformátoru Iau=((Pt+Pp+0,75Ppř)/25000)*1000 Kde: Pt - topný výkon Pp - výkon pomocných pohonů Příklad :Pt =800[kVA]Zadání a výsledky: Pp =100[kVA]Pt =800[kVA] Pp =100[kVA] Iau =134,582[A]Iau =134,582[A] Proud topného vinutí při 3000V, 50Hz, 600kVA, Ut =3000[V] It = (Pt*1000)/Ut [A]Zadání a výsledky: Ut = 3000[V] Příklad:It =266,6667[A] It = 266,6667[A]

36 Proud ve vinutí pomocných pohonů Ut =380[V] Ip = (Pp*1000)/Up Zadání a výsledky: Ut = 380[V] Příklad : Ip =263,1579 [A] Ip =263,157 [A]

37 Hlavní schéma

38 GraetzovoZapojeni.svg sběrač motor Tlumivka

39 Konec Konec


Stáhnout ppt "Úkol: Upravit a zkopírovat návrh lokomotivy jako prezentace (do POA)."

Podobné prezentace


Reklamy Google