Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pracovní pozice PhDr. Dana Bernardová, Ph.D. Moravská vysoká škola Olomouc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pracovní pozice PhDr. Dana Bernardová, Ph.D. Moravská vysoká škola Olomouc."— Transkript prezentace:

1 Pracovní pozice PhDr. Dana Bernardová, Ph.D. Moravská vysoká škola Olomouc

2 Základní personální činnosti  analýza pracovních pozic,  vytváření pracovních pozic,  personální plánování,  nábor a výběr zaměstnanců,  hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců,  umisťování zaměstnanců na pracovní pozice,  ukončování pracovního poměru zaměstnanců,  odměňování zaměstnanců,  vzdělávání a osobní rozvoj zaměstnanců,  pracovní vztahy zaměstnanců,  systém motivace a péče o pracovníky,  personální informační systém,  průzkum trhu práce,  péče o zaměstnance,  uplatňování a dodržování zákoníku práce.

3 Práce – sociální aspekty  probíhá v určitém společenském prostředí,  uspokojuje potřeby biologické i sociální,  materiální prostředky pro výkon práce jsou výsledkem pracovních činností druhých,  není to činnost izolovaná (vzájemná provázanost),  je to společenská hodnota,  pracující člověk je společenským produktem (kvalifikace, odbornost, …). NOVÝ, SYNEK

4 Obecné charakteristiky pracovní činnosti  druh práce,  pracovní podmínky: technicko-technologické, organizační, sociální, zdravotně-hygienické,  organizace práce: determinuje sociální jevy a procesy, velikost sociálních systémů, pracovní skupiny, struktury, směry, intenzitu, dynamiku, … NOVÝ, SYNEK

5 Profese = druh pracovní činnosti, vyčleněná dělbou práce, = stabilizovaný rozbor činností, = vyjadřuje specifické schopnosti, = výkon podmíněn odbornou přípravou:  hledisko technické ekonomické právní psychologické sociologické  sledováno z pohledu dynamiky (vznik, formování, zánik) sociálních procesů (volba, příprava, realizace, změna) NOVÝ, SYNEK

6 Povolání = specifický druh nebo soubor činností, = obecně vnímán ve společnosti, = blízké sociální roli. Rychle se vyvíjí, pokles prestiže manuálních povolání, nárůst prestiže kvalifikovaných povolání. NOVÝ, SYNEK

7 Zaměstnání Právně-ekonomický vztah mezi pracovníkem a organizací. NOVÝ, SYNEK

8 Vytváření pracovních pozic  Cíl: uspokojení požadavků organizace (dělba práce, produktivita, kvalita výrobků, efektivita činností).  Nutnost zohlednit: 1. krok = analýza práce, úkolů, proces vnitřní motivace pracovníků, motivující charakteristiky práce, úkolů, souvislosti skupinových aktivit. ARMSTRONG

9 Terminologie v definování pracovních míst  pracovní pozice,  pracovní operace (činnost),  pracovník úkol,  odpovědnost pracovní pozice,  obsah práce, pracovní pozice,  kompetence pro výkon práce nebo zaměstnání,  kompetence pracovního jednání,  popis pracovní pozice,  specifikace pracovní pozice. KOUBEK, SURYNEK

10 Analýza práce „Analýza práce, (úkolu a pozice) je systematický postup, který slouží k získání podrobných a objektivních informací o práci, úkolu nebo pozici.“ PEARN, KANDOLA, 1990, str. 1

11 Struktura informací v analýze práce  informace o pracovní činnosti, místě: celkový účel, obsah, kritéria výkonu, odpovědnost, organizační faktory, motivující faktory, faktory osobního rozvoje, faktory prostředí.

12 Význam analýzy práce  Předpoklad kvalitního provedení následujících aktivit: úpravy a změny pracovního prostředí, úpravy a změny systému řízení vč. pracovních náplní, stanovení kritérií pro hodnocení činnosti, posuzování a výběr uchazečů o výkon určitých profesí nebo funkcí, seskupování profesí podle podobných znaků, projektování výcviku, výchovy, kariérových drah, rozbor úrazovosti, snížené výkonnosti, nezájmu pracovníků o určitou činnost. BĚLOHLÁVEK

13 Zaměření analýzy práce  (též typy, metody) analýzy práce: analýza práce orientována na činnost, analýza práce orientována na pracovníka. BĚLOHLÁVEK

14 …a jiná interpretace:  analýzu lze zaměřit na: zjišťování úloh, které jsou vykonávány na pracovním místě, zjišťování nároků kladených na zaměstnance při vykonávání pracovní činnosti.

15 Metody analýzy práce  pozorování zúčastněné pozorování,  osobní záznamy,  interview,  technika kritických incidentů,  mřížka atributů (repertory grid),  seznamy a dotazníky,  hierarchická analýza úkolu,  analýza výcviku činnosti,  analýza obsahu,  konference expertů. BĚLOHLÁVEK

16 Metody analýzy práce  pozorování zúčastněné pozorování,  osobní záznamy,  interview,  technika kritických incidentů,  reporty grid (síto prvků práce) – analýza zaměřená na činnost,  seznamy a dotazníky,  hierarchická analýza úkolu,  analýza výcviku činnosti,  analýza obsahu,  konference expertů – analýza zaměřená na člověka. BĚLOHLÁVEK, ARMSTRONG

17 Metoda hierarchické analýzy  Rozložení činnosti do soustavy:  úkolů,  podúkolů,  podstupňů úkolů ….  Začátek = stanovit cíl a poslání celé činnosti.  Formulace dílčích úkolů = cíl nebo konečný produkt, postup.  Závěr – doplnění o podmínky pro práci.

18 Metoda konference expertů  Analýza předpokladů pro výkon činnosti – zaměření na člověka.  Výčet kompetencí potřebných pro výkon činnosti.  Ohodnocení kompetencí na úrovni: 1. nástupních předpokladů, 2. ideálních předpokladů pro výkon.  Rozvojové intervence pro pokrytí rozdílů obou úrovní.

19 Metoda síta prvků práce  Výčet hlavních činností - analýza zaměřená na činnost. 1. Brainstorming – výčet činností. 2. Určení nezbytných předpokladů pro činnost. 3. Určení potřebných vzdělávacích aktivit pro rozvoj předpokladů každé činnosti. 4. Určení potřebných pracovních podmínek pro výkon činnosti. 5. Další…

20 Metoda kritických incidentů  Co tvoří špatný nebo nežádoucí výkon práce? 1. Výpis situací nebo okolností. 2. Způsob chování člověka v každé uvedené situaci. 3. Jaký je výsledek činnosti. 4. Seznam nežádoucích činností.

21 Pracovní pozice, pracovní místo  Soubor činností, úkolů popsaný metodami analýzy práce.  Zařazení souboru činností do organizační struktury.  Obecná formulace, typové pracovní zařazení.  Obsazováno konkrétními pracovníky – konkrétní pracovní místo, pozice.

22 Struktura informací v analýze pracovního místa - příklad  Název pozice: OBCHODNÍ ZÁSTUPCE  Základní (nástupní) požadavky na pozici Ideální požadavky na pozici (základní +) – viz katalog kompetencí  Vzdělání  VŠ / SŠ  Praxe /zkušenosti  praxe v prodeji výhodou  Osobnostní profil  flexibilita  Odborné znalosti a dovednosti Odborné znalosti a dovednosti  komunikační dovednostiJednání se zákazníky III.  Trenérské a prezentační dovednosti I.  Projektové řízení I. – II.  Odborné znalosti I.  Plánování I.  PC dovednosti PC dovednosti  SW aplikace I. Lotus Notes I. Práce s IS I.  Jazykové znalostiJazykové znalosti angličtina I.  OstatníOstatní  řidičský průkaz sk.B  Odměňování  Základní nástupní mzda: Medián mzdy:  Bonus: za prodeje

23 Analýza pracovní pozice  ujasnění množství a rozsahu pracovních činností  určení, jaký konkrétní obsah pracovní činnosti bude mít,  zjištění náročnosti pracovní činnosti,  určení kritérií pro hodnocení pracovního výkonu,  zjištění požadavků na odbornou přípravu pracovníka,  stanovení požadavků na vybavení pracovními pomůckami. KOUBEK

24 Požadavky na pracovní pozice – psychické potřeby  zakoušená významnost práce,  zakoušená odpovědnost za výstup práce,  znalost výsledku pracovních činností a úkolů. BĚLOHLÁVEK

25 Zdroje údajů pro analýzu pracovní pozice 1. shromažďování písemných dokumentů (organizační struktura, zápisy z porad), 2. informace od manažerů (účel, činnosti, odpovědnosti, vztahy), 3. informace od držitele pracovní pozice (rozhovor, deník, časové snímky), 4. pozorování pracovníků při pracovním výkonu, 5. informace od spolupracovníků, zákazníků, dodavatelů apod. ARMSTRONG, KOUBEK

26 Popis pracovního místa, pozice = přehled základních informací:  o členění práce, obsahu práce,  o vztazích nadřízenosti a podřízenosti,  o celkovém účelu a hlavní odpovědnosti,  o hlavních úkolech či povinnostech. ARMSTRONG

27 Zpracování popisu pracovního místa, pozice 1. název, 2. nadřízená pozice, 3. podřízená pozice, 4. celkový účel práce, 5. klíčové odpovědnosti nebo hlavní úkoly, 6. faktorová analýza práce (kritéria pro hodnocení, vzdělávání, apod.). ARMSTRONG

28 Příklad popisu práce

29 Významné (motivující) charakteristiky pracovního místa  autonomie, volnost rozhodování, sebeřízení,  rozmanitost,  využití schopností,  zpětná vazba odezva,  přesvědčení o významnosti úkolů. ARMSTRONG

30 Využití popisu pracovního místa, pozice  definování postavení pracovního místa v organizaci,  poskytování informací potřebných pro získávání pracovníků, pro uchazeče o práci,  východisko pro zpracování pracovní smlouvy,  rámec pro stanovování pracovních cílů,  základna pro hodnocení výkonů, vzdělávání. ARMSTRONG

31 Přístupy k modifikaci pracovních pozic  rotace,  rozšiřování,  obohacování,  posilování pravomocí (autonomie),  autonomní pracovní skupiny. ARMSTRONG, KOUBEK

32 Postup při změnách pracovních pozic  Popis potenciálu pracovníka a určení dalšího možného rozvoje potenciálu (metodami posuzování, které jsou popsány v příslušné kapitole).  Analýza pozice, zachycení náročnosti jednotlivých úkolů (metodami analýzy práce).  Srovnání analýzy potenciálu a analýzy zastávané pozice. Definice znalostí, dovedností a zkušeností, které přesahují požadavky pozice. Diskuze s pracovníkem a jeho nadřízeným.  Výčet dalších činností, kterými může být popis práce obohacen a zjištění, zda tyto činnosti jsou v souladu s nerealizovanými funkcemi potenciálu.  Návrh nové pracovní náplně. posouzení pracovníkem a jeho nadřízeným. Přepracování pracovní náplně. BĚLOHLÁVEK, KOUBEK


Stáhnout ppt "Pracovní pozice PhDr. Dana Bernardová, Ph.D. Moravská vysoká škola Olomouc."

Podobné prezentace


Reklamy Google