Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Evaluace sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Evaluace sociálních služeb v Moravskoslezském kraji"— Transkript prezentace:

1 Projekt Evaluace sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

2 Cíl projektu Dlouhodobým záměrem projektu je regulace sítě sociálních služeb, kdy podporované budou pouze služby, které jsou efektivní, ekonomické a odpovídají skutečným potřebám občanů v daném území. Prostřednictvím výstupů projektu chceme dosáhnout optimalizace sociálních služeb z pohledu území, činností a nastavit transparentní systém hodnocení výkonnosti sociálních služeb, který povede k efektivnímu rozdělování finančních prostředků těmto službám. Cílem projektu je získat nástroj pro hodnocení výkonnosti sociální práce a nástroj pro optimalizaci služeb.

3 Cílová skupina Zadavatelé sociálních služeb
Chtějí pokrýt potřeby svých obyvatel a zároveň minimalizovat finanční prostředky, které do této oblasti alokují. Hledají tedy efektivní cestu plánování a poskytování sociálních služeb. Poskytovatelé sociálních služeb Chtějí pokrýt potřeby svých uživatelů. Hledají finanční prostředky na provoz a rozvoj svých služeb. K tomu, aby mohli služby kvalitně a efektivně řídit a rozvíjet potřebují znát podmínky a požadavky poskytovatele finančních prostředků.

4 Cíl projektu 1 2 3 4 5 6 Jak projekt zadavatel popsal
Jak projekt zadavatel popsal Jak projekt navrhl projektant Co bylo fakturováno Jak byl projekt zdokumentován Co bylo vytvořeno Co zadavatel skutečně potřeboval

5 Klíčové aktivity Analýza služeb
Pracovní skupina specifikuje dotazníky pro každý druh služby (4/2014 – 5/2014) Externí společnost zajistí tazatelé v terénu (5/2014) Tazatelé budou vedoucími a garanty skupin proškoleni (6/2014) Dotazníky budou rozeslány poskytovatelům služeb (7/2014) Tazatelé budou všechny reg. služby navštěvovat a vysvětlovat podrobnosti dotazníku (7/2014 – 8/2014) Tazatelé zpracují sesbíraná data, která budou pracovní skupině sloužit jako podklad pro klíčovou aktivitu č. 2 – Hodnocení výkonnosti sociálních služeb (9/2014)

6 Klíčové aktivity 2. Hodnocení výkonnosti sociálních služeb
Na základě zjištěných dat vydefinuje pracovní skupina činnosti pro daný druh služby (10/2014 – 11/2014) Činnosti rozdělí do skupin a určí časovou potřebnost pracovníků v přímé péči na danou činnost (11/2014 – 12/2014) Vedoucí skupiny informuje všechny reg. služby svého druhu o rozdělení činností a časovém ohodnocení (12/2014) Pracovní skupiny se opět sejdou a zapracují připomínky (1/2014 – 2/2014)) Ve skupinách proběhnou diskusní fóra, na které budou pozváni všichni zástupci reg. služeb a kde se výstupy pracovní skupiny budou diskutovat (3/2014) Závěry fóra budou zapracovány (4/2014) Budou vytvořeny závěrečné zprávy pro každý druh/ resp. formu/ resp. cílovou skupinu pokud to bude účelné (4/ /2014)

7 Projektový tým Projektový manažer – Kateřina Rusková,
tel , , Finanční manažer – Markéta Volná tel , Koordinátor pracovních skupin – Sylvie Starzewská tel , Odborný garant analytik – Vit Macháček tel , Odborný garant kvality – Jaroslava Krömerová tel , Odborný garant kvality –Jitka Marková tel ,

8 Projektový tým Širší projektový tým (projektový tým)
Monitorovací skupina (projektový tým, zástupci soc. odboru) Metodik (společnost QQT, metodický workshop, oponentní práce) Pracovní skupiny (zástupci soc. odboru, dobrovolníci)

9

10 Role dobrovolníka v projektu
Účastní se pracovních skupin, jejich přítomnost však není povinná (jedná se o dobrovolné členy). Dobrovolníci jsou vybráni v součinnosti obcí, poskytovatelů služeb, garantů a vedoucích pracovních skupin Role dobrovolníků ve skupině: Přináší odborný vhled do problematiky, prezentuje své zkušenosti, aktivně se podílí na práci ve skupině (není však odpovědný za výstupy), dává zpětnou vazbu vedoucímu a garantovi pracovní skupiny, diskutuje, komunikuje s ostatními členy pracovní skupiny Získává přesah a informace o fungování služeb obdobného typu, jež fungují v kraji Je aktivním účastníkem v procesu nastavení pravidel pro měření efektivity sociálních služeb v kraji Stává se spolutvůrcem pravidel pro podporu sociálních služeb a aktivit v budoucnosti Působení dobrovolníků v pracovní skupině není fixní. Dobrovolník může být po dohodě s vedoucím nebo garantem nahrazen jiným zainteresovaným zástupcem poskytovatelů nebo obcí a to celkově (např. spolupráce nefunguje), ale i na jednotlivá jednání (např. v případě nepřítomnosti stálého dobrovolníka). Není však přípustné, aby počet dobrovolníků na jednotlivých jednáních přesáhl počet 6 (z kapacitních důvodů).

11 Jednání pracovních skupin

12 Výstupy projektu Dotazník - 6/2014
Závěrečná zpráva – pracovní verze 12/2014 Diskusní fóra – 3/2015 Závěrečná zpráva – 5/2015


Stáhnout ppt "Projekt Evaluace sociálních služeb v Moravskoslezském kraji"

Podobné prezentace


Reklamy Google