Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Historický vývoj České republiky Hospodářský zeměpis Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Historický vývoj České republiky Hospodářský zeměpis Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec."— Transkript prezentace:

1 Historický vývoj České republiky Hospodářský zeměpis Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2

3

4  První doklady o tomto osídlení v podobě artefaktů sahají až do starší doby kamenné, zhruba 28 000 let před naším letopočtem.  Od 3. století před naším letopočtem obývali České země Keltové.  keltského kmene Bójů bylo základem pro latinský název Boiohaemum, z něhož vznikl název Bohemia, kterého se dodnes pro Čechy užívá v mnoha jazycích

5

6  1. století našeho letopočtu přišly na území Čech germánské kmeny a nedávné archeologické nálezy svědčí o tom, že se římské legie ve 2. století dostaly až na střední Moravu k dnešní Olomouci.

7

8 Sámova říše  -Sámo, francký kupec, který stál v čele Slovanů v boji proti Avarům asi roku 623 a stal se pak na dvacet tři Iet jejich vládcem.  -Sámova říše existovala v letech 623 - 658 a rozprostírala se na území dnešní České republiky, východu Německa, západu Slovenska, západu Maďarska, jihozápadu Polska, východu Rakouska a severu Slovinska.

9

10 Velká Morava  Velkomoravská říše (užívá se také označení Velká Morava, stát Mojmírovců, lat. Moravia Magna) byla prvním známým západoslovanským státem, ve své době nejmocnějším a nejsilnějším ve střední Evropě. Existovala převážně na moravském, českém, slovenském a maďarském území mezi léty 833 a (asi) 907.

11 Mapa

12 Slovanská polozemnice

13 Cyril a Metoděj 863 – příchod Cyrila a Metoděje

14

15 Jan Hus  - [†06.07.1415] - mistr Jan Hus se stal jedním z největších církevních reformátorů, kterého jako reformátora musela uznat i římsko-katolická církev  - církev, o jejíž reformu se Jan Hus důsledně snažil a která ho za toto jeho úsilí odsoudila na hranici jako nepoučitelného a zatvrzelého kacíře  - Jan Hus se narodil pravděpodobně v r. 1371 v Husinci u Prachatic a "Hus" se začal psát později patrně dle hradu Husi, k němuž Husinec náležel. V Prachaticích nabyl základního vzdělání a další vzdělání již absolvoval na pražské univerzitě, a to na artistické fakultě.  - patřil mezi chudé studenty a možná právě proto se chtěl stát knězem.

16 Bitvy a tažení  - bitva u Sudoměře 25.03.1420první úspěšné střetnutí husitů s panským vojskem a strakonickými johanity...  - 14.07.1420 porážka Zikmundovi intervenční armády Janem Žižkou a pražsko-táborskými vojsky...  - 01.11.1420 porážka Zikmundova vojska a obsazení Vyšehradské pevnosti... - - 1421útěk vojska porýnských kurfiřtů od Žatce...  - boje o Kutnou Horu a porážka Zikmundovy výpravy...  - 07.06.1424 Jan Žižka svržením vozů s kamením rozprášil spojená vojska pánů a Pražanů. Zvláště většinová pražská část koaličního vojska utrpěla drtivou porážku s těžkými ztrátami na životech

17 Fotogalerie 

18 Jan Žižka z Trocnova  - [†11.10.1424  - Žižka se narodil v Trocnově pravděpodobně kolem r. 1360 na svobodném statku  - patrně jako malý chlapec utržil sečnou ránu, která zřejmě nemohla vzniknout při hře. Avšak kdy a jakým způsobem přišel malý Jan k tomuto zranění, které muselo hyzdit levou půlku obličeje a kterým přišel o oko, není známo  - na Trocnově kolem r. 1378 začal hospodařit na přibližně 15 ha polí. Erbem s rakem a způsobem života se nelišil od lepších sedláků v okolí  - asi ve dvaceti letech se oženil s Kateřinou, dívkou z nedalekého Čeřejova. Z Žižkových dětí se ví pouze o dceři, ale není známo, jak se jmenovala

19

20 Životopis  Jiří z Poděbrad, český král v letech 1458-1471, přichází na svět 23. dubna roku 1420 v Poděbradech  Když je pak na kutnohorském sněmu 24. června roku 1448 ustavena v jednotu a když 3. září téhož roku její vojska pod vedením Jiřího ovládnou Prahu, stává se Jiří z Poděbrad de facto vládcem země.  V roce 1452 je Jiří z Poděbrad hlasy utrakvistů a katolíků zemských správcem, ve stejném roce se mu pak podaří přimět ke kapitulaci husitský Tábor.

21 r.1526  Politické následky bitvy znamenaly přeskupení moci ve střední Evropě. Velký rozmach zaznamenali Habsburkové, kteří téměř na 400 let získali české a uherské království. Pozadu nezůstali ani Turci, získali značnou část Uher a v roce 1683 stanuli před Vídní.

22 Habsburkové  Habsburkové byli jedním z nejvýznamnějších panovnických rodů v evropské historii až do svého vymření po meči roku 1740. Jejich dědici a následovníky se stali lotrinští vévodové, známí jako Habsbursko-Lotrinská dynastie.evropské historiiHabsbursko-Lotrinská dynastie Rodný znak Habsburků

23 Obsah  Rekatolizace  Marie Terezie  JosefII.

24 Rekatolizace  Rekatolizace je úsilí o navrácení věřících (protestantů, členů Jednoty bratrské) do římskokatolické církve.Jednoty bratrskéřímskokatolické církve  V Českých zemích se k její násilné formě přistoupilo po Bílé hoře, kdy české zěmě rekatolizovali jezuité, a to formou cenzury, zakládáním jezuitských škol, trestáním zpupných. Dobu rekatolizace v Česku označuje Jirásek jako Dobu temna. Bílé hořejezuitécenzuryJirásekDobu temna

25 Marie Terezie  Marie Terezie (13. května 1717 Vídeň – 29. listopadu 1780 Vídeň), známá zpravidla jako „císařovna Marie Terezie“, často označovaná jako Matka dvou císařů [1] byla královnou uherskou (1741–1780) a českou (1743–1780) a manželkou Františka I. Štěpána Lotrinského. Za císařovnu je sice označována, ale jako žena nemohla být císařovnou zvolena a ani korunována tímto titulem, byla pouze manželkou císaře.13. května1717Vídeň29. listopadu1780Vídeň[1]Františka I. Štěpána Lotrinského

26 Josef II.  Josef II. (13. března 1741 Vídeň – 20. února 1790 Vídeň), v letech 1765 až 1790 císař Svaté říše římské, v letech 1780 až 1790 král uherský a (nekorunovaný) král český a arcivévoda rakouský. Je jedním z nejdůležitějších panovnických představitelů evropského osvícenství, prosadil řadu osvícenských reforem.13. března1741Vídeň20. února1790 Vídeň17651790císařSvaté říše římské17801790evropskéhoosvícenstvíosvícenskýchreforem

27

28 Co to vlastně je NO? proces, který započal v naší literatuře a umění v 70.letech 18. století a vyvrcholil v roce 1848. Byla opět vytvořena takřka neexistující česká literatura, česká věda, novinářství a divadlo. Byl vytvořen spisovný jazyk.

29 Příčiny - osvícenské reformy Marie Terezie a Josefa II. - povinná školní docházka (vyšší vzdělanost) - zrušení jezuitů a toleranční patent - zrušení nevolnictví (volný pohyb vesn. obyv =>počešťování měst)

30 NO-3 etapy 1) 1771 - 1813 2) 1813 - 1830 3) 1830 - 1848

31 Josef Dobrovský (1753 - 1825)- mluvnice češtiny

32 Václav Matěj Kramerius

33 Josef Jungmann

34 František Palacký

35

36  Po rozpadu R-U v 1. světové válce vznikla československá republika  T.G. Masaryk, E. Beneš, M. R. Štefánik a další se snažily vytvořit jednotný,centralistický národní stát  Za státní jazyk byl prohlášen jazyk československý

37 První Prezidenti:  Prvním prezidentem byl Tomáš Garrigue Masaryk (do roku 1935)  Po něm nastoupil Edvard Beneš

38 Druhá světová válka byla největším válečným konfliktem v dějinách lidstva

39 Adolf Hitler  narozen 20. dubna 1889 v Rakousku zemřel 30.dubna 1945 v Berlíně  německý národně socialistický politik, diktátor a ideolog nacismu.  jeho politické působení způsobilo 2.světovou válku

40 Zásah do ČR  Při jednáních s československou vládou o úpravě postavení německé menšiny v Československu Sudetoněmecká strana postupovala podle pokynů Adolfa Hitlera s primárním cílem nedohodnout se a zvýšit tím mezinárodní napětí ve věci postavení Němců v republice. Hitler vydal výnos o zřízení Protektorátu Čechy a Morava. Za vedení a dozoru Němců fungovala protektorátní vláda

41 Sudety

42

43 Prezidenti, vstupy do svět. organizací

44 DŮLEŽITÉ ROKY…. 1948 - 25. února 1948 převzali komunisté moc legálním způsobem 1968 – začátek dlouholeté okupace republiky vojsky Varšavské smlouvy 1989 - sametová revoluce při niž byl odstraněn komunismus 1993 – vznik samostatné České republiky  12. 3. 2004 – vstup do NATO  1. 5. 2004 vstup do EU

45 PREZIDENTI ČR dr Emil Hácha 1872 - 1945 3.prezident ČSR 1938 -1945 Klement Gottwald 1896 - 1953 5.prezident ČSR 1948 -1953 Antonín Zápotocký 1884 - 1957 6.prezident ČSR 1953 -1957 Antonín Novotný 1904 - 1975 7.prezident ČSR 1957 -1968

46 Ludvík Svoboda 1895 - 1979 8.prezident ČSR 1968 -1975 dr Gustáv Husák 1913 - 1991 9.prezident ČSSR 1975 -1989 Václav Havel 1936 10.prezident ČSR 1989 -1992 1.prezident ČR Václav Klaus 1941 2.prezident ČR 2003


Stáhnout ppt "Historický vývoj České republiky Hospodářský zeměpis Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec."

Podobné prezentace


Reklamy Google