Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Historický vývoj České republiky Hospodářský zeměpis

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Historický vývoj České republiky Hospodářský zeměpis"— Transkript prezentace:

1 Historický vývoj České republiky Hospodářský zeměpis
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 Historický vývoj České republiky

3 Pravěk

4 První doklady o tomto osídlení v podobě artefaktů sahají až do starší doby kamenné, zhruba let před naším letopočtem. Od 3. století před naším letopočtem obývali České země Keltové. keltského kmene Bójů bylo základem pro latinský název Boiohaemum, z něhož vznikl název Bohemia, kterého se dodnes pro Čechy užívá v mnoha jazycích

5

6 1. století našeho letopočtu přišly na území Čech germánské kmeny a nedávné archeologické nálezy svědčí o tom, že se římské legie ve 2. století dostaly až na střední Moravu k dnešní Olomouci.

7 Slovanské osídlení

8 Sámova říše -Sámo, francký kupec, který stál v čele Slovanů v boji proti Avarům asi roku 623 a stal se pak na dvacet tři Iet jejich vládcem. -Sámova říše existovala v letech a rozprostírala se na území dnešní České republiky, východu Německa, západu Slovenska, západu Maďarska, jihozápadu Polska, východu Rakouska a severu Slovinska.

9

10 Velká Morava Velkomoravská říše (užívá se také označení Velká Morava, stát Mojmírovců, lat. Moravia Magna) byla prvním známým západoslovanským státem, ve své době nejmocnějším a nejsilnějším ve střední Evropě. Existovala převážně na moravském, českém, slovenském a maďarském území mezi léty 833 a (asi) 907.

11 Mapa

12 Slovanská polozemnice

13 Cyril a Metoděj 863 – příchod Cyrila a Metoděje

14 Husitství

15 Jan Hus - [† ] - mistr Jan Hus se stal jedním z největších církevních reformátorů, kterého jako reformátora musela uznat i římsko-katolická církev - církev, o jejíž reformu se Jan Hus důsledně snažil a která ho za toto jeho úsilí odsoudila na hranici jako nepoučitelného a zatvrzelého kacíře - Jan Hus se narodil pravděpodobně v r v Husinci u Prachatic a "Hus" se začal psát později patrně dle hradu Husi, k němuž Husinec náležel. V Prachaticích nabyl základního vzdělání a další vzdělání již absolvoval na pražské univerzitě, a to na artistické fakultě. - patřil mezi chudé studenty a možná právě proto se chtěl stát knězem.

16 Bitvy a tažení - bitva u Sudoměře první úspěšné střetnutí husitů s panským vojskem a strakonickými johanity... porážka Zikmundovi intervenční armády Janem Žižkou a pražsko-táborskými vojsky... porážka Zikmundova vojska a obsazení Vyšehradské pevnosti útěk vojska porýnských kurfiřtů od Žatce... - boje o Kutnou Horu a porážka Zikmundovy výpravy... Jan Žižka svržením vozů s kamením rozprášil spojená vojska pánů a Pražanů. Zvláště většinová pražská část koaličního vojska utrpěla drtivou porážku s těžkými ztrátami na životech

17 Fotogalerie

18 Jan Žižka z Trocnova - [†11.10.1424
- Žižka se narodil v Trocnově pravděpodobně kolem r na svobodném statku - patrně jako malý chlapec utržil sečnou ránu, která zřejmě nemohla vzniknout při hře. Avšak kdy a jakým způsobem přišel malý Jan k tomuto zranění, které muselo hyzdit levou půlku obličeje a kterým přišel o oko, není známo - na Trocnově kolem r začal hospodařit na přibližně 15 ha polí. Erbem s rakem a způsobem života se nelišil od lepších sedláků v okolí - asi ve dvaceti letech se oženil s Kateřinou, dívkou z nedalekého Čeřejova. Z Žižkových dětí se ví pouze o dceři, ale není známo, jak se jmenovala

19 Jiří z Poděbrad r.1526 Habsburkové

20 Životopis Jiří z Poděbrad, český král v letech , přichází na svět 23. dubna roku 1420 v Poděbradech Když je pak na kutnohorském sněmu 24. června roku 1448 ustavena v jednotu a když 3. září téhož roku její vojska pod vedením Jiřího ovládnou Prahu, stává se Jiří z Poděbrad de facto vládcem země. V roce 1452 je Jiří z Poděbrad hlasy utrakvistů a katolíků zemských správcem, ve stejném roce se mu pak podaří přimět ke kapitulaci husitský Tábor.

21 r.1526 Politické následky bitvy znamenaly přeskupení moci ve střední Evropě. Velký rozmach zaznamenali Habsburkové, kteří téměř na 400 let získali české a uherské království. Pozadu nezůstali ani Turci, získali značnou část Uher a v roce 1683 stanuli před Vídní.

22 Habsburkové Habsburkové byli jedním z nejvýznamnějších panovnických rodů v evropské historii až do svého vymření po meči roku Jejich dědici a následovníky se stali lotrinští vévodové, známí jako Habsbursko-Lotrinská dynastie. Rodný znak Habsburků

23 Obsah Rekatolizace Marie Terezie JosefII.

24 Rekatolizace Rekatolizace je úsilí o navrácení věřících (protestantů, členů Jednoty bratrské) do římskokatolické církve. V Českých zemích se k její násilné formě přistoupilo po Bílé hoře, kdy české zěmě rekatolizovali jezuité, a to formou cenzury, zakládáním jezuitských škol, trestáním zpupných. Dobu rekatolizace v Česku označuje Jirásek jako Dobu temna.

25 Marie Terezie Marie Terezie (13. května 1717 Vídeň – 29. listopadu 1780 Vídeň), známá zpravidla jako „císařovna Marie Terezie“, často označovaná jako Matka dvou císařů [1] byla královnou uherskou (1741–1780) a českou (1743–1780) a manželkou Františka I. Štěpána Lotrinského. Za císařovnu je sice označována, ale jako žena nemohla být císařovnou zvolena a ani korunována tímto titulem, byla pouze manželkou císaře.

26 Josef II. Josef II. (13. března 1741 Vídeň – 20. února 1790 Vídeň), v letech 1765 až 1790 císař Svaté říše římské, v letech 1780 až 1790 král uherský a (nekorunovaný) král český a arcivévoda rakouský. Je jedním z nejdůležitějších panovnických představitelů evropského osvícenství, prosadil řadu osvícenských reforem.

27 Národní obrození

28 Co to vlastně je NO? proces, který započal v naší literatuře a umění v 70.letech 18. století a vyvrcholil v roce Byla opět vytvořena takřka neexistující česká literatura, česká věda, novinářství a divadlo. Byl vytvořen spisovný jazyk.

29 Příčiny - osvícenské reformy Marie Terezie a Josefa II. - povinná školní docházka (vyšší vzdělanost) - zrušení jezuitů a toleranční patent - zrušení nevolnictví (volný pohyb vesn. obyv =>počešťování měst)

30 NO-3 etapy 1) ) )

31 Josef Dobrovský (1753 - 1825)-mluvnice češtiny

32 Václav Matěj Kramerius

33 Josef Jungmann

34 František Palacký

35 Vznik Československé Republiky

36 Po rozpadu R-U v 1. světové válce vznikla československá republika
T.G. Masaryk, E. Beneš, M. R. Štefánik a další se snažily vytvořit jednotný,centralistický národní stát Za státní jazyk byl prohlášen jazyk československý

37 První Prezidenti: Prvním prezidentem byl Tomáš Garrigue Masaryk (do roku 1935) Po něm nastoupil Edvard Beneš

38 DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Druhá světová válka byla největším válečným konfliktem v dějinách lidstva

39 Adolf Hitler narozen 20. dubna 1889 v Rakousku
zemřel 30.dubna 1945 v Berlíně německý národně socialistický politik, diktátor a ideolog nacismu. jeho politické působení způsobilo 2.světovou válku

40 Zásah do ČR Při jednáních s československou vládou o úpravě postavení německé menšiny v Československu Sudetoněmecká strana postupovala podle pokynů Adolfa Hitlera s primárním cílem nedohodnout se a zvýšit tím mezinárodní napětí ve věci postavení Němců v republice. Hitler vydal výnos o zřízení Protektorátu Čechy a Morava. Za vedení a dozoru Němců fungovala protektorátní vláda

41 Sudety

42

43 Prezidenti, vstupy do svět. organizací
Vývoj ČR od roku 1948

44 DŮLEŽITÉ ROKY….   února  1948 převzali komunisté moc legálním způsobem 1968 – začátek dlouholeté okupace republiky vojsky Varšavské smlouvy sametová revoluce při niž byl odstraněn komunismus 1993 – vznik samostatné České republiky – vstup do NATO vstup do EU

45 PREZIDENTI ČR dr Emil Hácha 1872 - 1945 3.prezident ČSR 1938 -1945
Klement Gottwald prezident ČSR Antonín Zápotocký prezident ČSR Antonín Novotný prezident ČSR

46 Václav Havel 1936 10.prezident ČSR 1989 -1992 1.prezident ČR
Václav Klaus prezident ČR 2003 Ludvík Svoboda prezident ČSR dr Gustáv Husák prezident ČSSR


Stáhnout ppt "Historický vývoj České republiky Hospodářský zeměpis"

Podobné prezentace


Reklamy Google