Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Politické dějiny českých zemí v letech

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Politické dějiny českých zemí v letech"— Transkript prezentace:

1 Politické dějiny českých zemí v letech 1914 - 1945

2 1/ Období - vznik 1. světové války: mocenské bloky Trojdohoda X Trojspolek – 1913: tzv. balkánské války: Srbsko s podporou Ruska ohrožuje rakouské plány na Balkáně → „preventivní“ válka R-U → světový konflikt - vedení války: prostředek pro konzervativní kruhy v R-U jak se vypořádat s neněmeckými národy = centralizované císařství + velkoněmecký nacionalismus (tzv. „Mitteleuropa“) - 1913: prohlubující se krize v R-U → tzv. Anenské patenty = suspendována ústava (de facto obnova absolutismu) - počáteční období války = policejní perzekuce proti české opozici + rozpuštění říšské rady - 1916: umírá starý císař F. J. I. → synovec Karel I.: omezení vlivu armády na vedení země, amnestie, obnovování politického života a parlamentarismu - 1917: přelomový rok války = USA + Rusko (2 revoluce, Brest-Litevsk)

3 1/ Období - Masarykova zahraniční akce: 1915 do Švýcarska → Český komitét zahraniční → 1916 Čs. národní rada (Paříž – Masaryk, Beneš, Štefánik, Dürich) – oporou čeští a slovenští krajané v zahraničí + doma Maffie Clevelandská dohoda (Slovenská liga – České národ. sdružení v USA) - vytváření zahraničních jednotek = čs. legie (R, F, A, I) - 1917: Manifest českých spisovatelů - 1918: 14 bodů prez. Wilsona (uspořádání světa po válce) - v R-U: hospodářský rozvrat, protirakouské politické akce („Národní přísaha“, protidrahotní a „zásobovací“ demonstrace a stávky - květen 1918: tzv. Čeljabinský incident a čs. legie v R - květen 1918: Pittsburská dohoda → krajané v USA = spojení Čechů a Slováků ve společném státě, autonomie Slovenska (politické prohlášení!) - červenec 1918 = obnovení činnosti Národního výboru (Kramář) + v jeho rámci tzv. Socialistická rada (Šmeral)

4 1/ Období - léto 1918: souhlas Dohody s vytvořením ČSR + uznání ČsNR za jeho reprezentanta → prozatímní vláda ČSR (Masaryk, Beneš, Štefánik) : v Čechách gen. stávka proti vývozu potravin - od poloviny října 1918 = rozklad R-U (Maďaři, rakouští Němci) → Manifest Karla I. (federalizace, autonomie národů v R-U) - jednání delegace politiků z Čech (Kramář) v Ženevě s představiteli zahraničního odboje - Andrássyho nóta (27.10.) → vyhlášení samostatné ČSR: moc přejímá Národní výbor → tzv. „muži 28. října“ (Švehla, Rašín, Soukup, Stříbrný, Šrobár) : tzv. Martinská deklarace

5 2/ Období 1918 - 1938 - tzv. 1. republika (říjen 1918 – Mnichov 1938)
- hl. problémy nového státu: -německá iredenta (4 provincie = Deutschböhmen, Sudetenland, Deutschsüdmähren, Böhmenwaldgau) -problém čs. hranic (Maďarsko – Slovensko, Podkarpatská Rus + Polsko – Těšínsko) -hospodářsko-sociální rozdíly (čes. Země – Slovensko – P. Rus) -sociální problémy (nezaměstnanost, zásobování, požadavky socializace, pozemková a měnová reforma, nostrifikace - nejvýznamnější pol. strany: agrární (Švehla), soc.dem. (Tusar, Bechyně, Habrmann, Šmeral), lidová (Šrámek), nár. demokratická (Kramář, Rašín), KSČ (Šmeral, Kreibich, Gottwald), slov. ludová str. (Hlinka, Tiso), německá soc. dem. (Czech), DNSAP (Lodgman) → SdP (Henlein, Frank)

6 2/ Období - 1918: Kramářova vláda, Národní výbor → Revoluční NS, prez. Masaryk - 1919: Tusarova vláda (tzv. „rudozelená koalice“) - 1920: ústava ČSR + politická krize = situace v soc. dem. – rozkol → Černého úřednická vláda: potlačení gen. stávky → 1921 KSČ - fungování tzv. Pětky + skupiny „Hradu“ + vliv Živnobanky (Preis) - 1922: hegemonie agrárníků – tzv. „všenárodní koalice“ - 1923: zákon na ochranu republiky (proti extrémním pol. silám) – 1929: vláda tzv. „panské koalice“ (bez socialistů, ale se státotvornými Němci) – 1938: agrárníci + vlády „široké koalice“ – 1933 = velká hospodářská krize: hospodářské a sociální problémy, politická radikalizace (KSČ, Hlinkovci, něm. nacionálové, nacionální čeští fašisté – NOF, tvrdý postup policie – ministr Slávik) - 1933: rozpuštěny DNSAP a DNP → od 1935 SdP („henleinovci“)

7 2/ Období - 1935: parlamentní volby = boj o charakter republiky (demokracie + integrita státu): obhájení demokracie X posílení hlinkovců a SdP - nová strana Národní sjednocení (Kramářovi národní demokraté + Stříbrného čeští fašisté): „Nic než národ!“ (vzorem Itálie) - 1935: prezidentské volby (Beneš) - problém německé menšiny a politika SdP - duben 1938: Karlovarský program (autonomie uzavřených území, změna zahr. politiky ČSR na N, snaha „zmezinárodnit“ problémy N v ČSR - květen 1938: částečná mobilizace + Hitlerův „Fall Grün“ - srpen 1938: Runcimanova mise - září 1938: 12. pokus SdP o puč, 15. Berchtesgaden, 19. anglo-francouzské ultimatum → 20. přijato (Syrového úřednická vláda), 22. Godesberg, 23. čs. mobilizace, 29. – 30. Mnichovská konference a dohoda

8 3/ Období - tzv. 2. republika (po Mnichovu 1938 – okupace zbytku republiky) - důsledky Mnichova: ztráty území + obyvatelstva + hospodářství, psychologické důsledky, územní požadavky Maďarska a Polska, abdikace Beneše (→ Hácha), nová Beranova vláda (pravá proněmecká frakce agrárníků) - autonomie Slovenska + Podkarp. Ukrajiny  Česko – Slovenská republika - změny v politickém systému:  Strana národní jednoty (Beran): agrárníci, lidovci, nár. sjednocení, pravice národních socialistů  Národní strana práce (Hampl): soc. dem., levice nár. socialistů - tzv. zmocňovací zákon = omezení pravomocí parlamentu ve prospěch vlády, vláda + prezident mohou přijímat, měnit a rušit zákony - KSČ zakázána, zavedena cenzura, proněmecká zahraniční politika, ČR vystoupila ze SN, protižidovské zákony - fašizace

9 3/ Období : samostatný Slovenský štát (prez. Tiso) : okupace zbytku ČSR : Protektorát Čechy a Morava formální moc: rozpuštěn parlament, státní prezident a protektorátní vláda demonstrace proti okupaci pohřeb Jana Opletala  zásah proti VŠ - domácí odboj: nekomunistický – PÚ, ON, PVVZ + komunistický - zahraniční odboj: říjen 1939 Čs. národní výbor (Paříž) – poté centrem odboje Londýn - červenec 1941: uznání čs. vlády v Londýně (SSSR, A, F, USA) - tzv. prozatímní stát. zřízení v Londýně: prezident + vláda + Státní rada - 1941: říšským protektorem Heydrich (nástupce von Neuratha) - květen 1942: atentát na Heydricha  heydrichiáda, Lidice, Ležáky - prosinec 1943: Beneš v Moskvě – smlouva se SSSR, jednání s KSČ

10 3/ Období - Slovensko: klerofašistický režim X spolupráce komunistického a nekomunistického odboje, příprava povstání (prosinec 1943 Vánoční dohoda)  SNP (srpen – říjen 1944, vedení SNR) = Košický vládní program: nová vláda (Fierlinger) - české květnové povstání (ČNR) - osvobození ČSR - Benešova koncepce  ČSR jako „most mezi Východem a Západem“ + „socializující demokracie“


Stáhnout ppt "Politické dějiny českých zemí v letech"

Podobné prezentace


Reklamy Google