Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JUDAISMUS Petr Novák.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JUDAISMUS Petr Novák."— Transkript prezentace:

1 JUDAISMUS Petr Novák

2 Dějiny Židů Vznik ve 2.tisíciletí př.n.l
tři praotcové: Abrahám, Izák a Jákob Za náboženského a vojenského vůdce považují Mojžíše

3 Vznik Izraele Od 14. století př.n.l. pronikaly židovské kmeny žijící na Arabském poloostrově do Palestiny Kolem roku 1220 př.n.l. lze již hovořit o kmeni Izraele Izraelité zvítězili nad Chetity, Kananejskými a Filištínskými Království se rozpadlo po smrti krále Šalomouna Roku 722 př. n. l. byl Izrael dobyt Asyřany

4 Hebrejská Bible Obsahuje pouze Starý zákon (čili jen to, co se událo před narozením Ježíše Krista). Tři části: Tóra – 5 knih Mojžíšových Mojžíš ji obdržel od Boha na hoře Sinaj a znamená „učení“ Obsahuje 613 přikázání o rituálních obřadech, které musejí probíhat mezi lidmi a Bohem Proroci Spisy (Žalmy, Píseň písní, Job, Kazatel,…)

5 Bohoslužba a svátky Téměř každý měsíc probíhá menší či vetší svátek
Pravidelně si připomínají příběhy Židé považují za důležité místo setkání synagogu, kde se konají modlitby a výuka Dalším významným místem je Chrám v Jeruzalémě ze kterého dnes zbyla jen Zeď Nářků A třetím důležitým místem je domov Jom-kipur – je to postní den, který trvá 24 hodin. Židé přemítají o svém minulém chování a obracejí se k Novému Roku. Tento den nesmějí pracovat, jíst, pít, umývat se a mít sex. Chanuka - oslava opětovného vysvěcení chrámu. Osm nocí a každý večer se zapaluje jedna svíce což připomíná zázrak s olejem Šábes – svátek který připomíná stvoření světa, ale i vysvobození izraelského lidu z Egypta. O tomto svátku se nesmí pracovat, rozdělávat ohně, podnikat dlouhé cesty a používat automobil. Je to den radosti a klidu

6 Rodina a společnost Za ortodoxního Žida je považován ten, kdo se narodí z židovské matky Osmý den po narození je chlapec obřezán Po obřízce je mu přiděleno jméno, kterým bude oslovován při sňatku, a které bude stát na jeho náhrobku. Za náboženské vzdělání zodpovídá matka Od 5. Let začíná navštěvovat náboženské hodiny v synagoze Dívky se učí, jak správně udržovat židovskou domácnost Zbožný Žid se modlí 3x denně Je důležité, aby jídlo bylo košer (neboli čisté podle židovských předpisů) Mají zakázáno jíst vepřové a maso z korýšů

7 Větve judaismu Ortodoxní – chápe se jako jediný pravý judaismus. Na 1. Místě je Tóra. Prokazují velkou úctu rabínovi. Většina věří v příchod mesiáše (osvoboditel). Reformní – vznik v Německu. Snaží se udržet krok s každou novou generací, a proto se vyvíjí. Vysvěcuje i ženské rabínky. Konzervativní - jsou velmi různorodí. Někteří přijímají a někteří ne. Chasidé – důraz kladen na přísné dodržování Tóry. Vzniká v 18. Století v Polsku. Nosí černé kaftany a dlouhé pejzy. Bohoslužba probíhá se zpěvy a tanci.

8 Pronásledování Židů Židé byli pronásledováni a mučeni už od 6. Století př. n. l. Nejbrutálnější dobou pro ně bylo období 1. a 2. světové války První veřejnou akcí NSDAP proti Židům po převzetí moci v Německu byl bojkot z 1. dubna 1933 namířený proti židovským obchodům, bankám, lékařům a advokátům 7. dubna 1933 byla provedena „rasová očista“ Norimberské zákony přijaty 15. září zákon o říšském občanství a zákon na ochranu německé krve a německé cti byly rozšířeny také do zemí Německem okupovaných - Občanem Říše mohl být podle zákona pouze Němec nebo jiný státní příslušník s „příbuznou krví“ - Tím Židé přestali být německými občany - zakázal uzavírání manželství i mimomanželské vztahy mezi Židy a ne-Židy - Za 2. Světové války zahynulo na území ČSR v důsledku rasové perzekuce více než občanů židovského původu.

9 Holocaust Celé toto utrpení se začalo rýsovat již 1. dubna 1933, kdy Hitler začal s omezováním Židů První koncentrační tábory existují již od roku 1933, kam jsou transportováni zatím odpůrci nacismu – a především představitelé katolické církve V září 1935 německá vláda vyhlásila norimberské zákony Židovští Němci byli zbaveni všech občanských práv. Museli odevzdat většinu svého majetku V létě  1941 se začíná budovat komplex koncentračních táborů k vyhlazení evropských Židů v okolí Osvětimi Němci začínají plnit svůj hrůzný plán a několik miliónů lidí umírá hladem, vyčerpáním, ale nejčastěji však v plynových komorách, protože popravčí čety jsou příliš pomalé pro masové vyvražďování Za nejhorší koncentrační tábor je považována Osvětim, kde zahynulo více než lidí Největší a nejstrašnější židovská ghetta stála na území Polska V koncentračních táborech padlo kolem šesti miliónů lidí

10 Zmizelí sousedé Plzeň

11 Hana Fantová *18.12.1923- †Neznámo
Mirko Lauterstein * Plzeň-†1996 Plzeň Po vyloučení ze školy pracovala jako švadlena a dál se i přes zákaz úřadů setkávala se svými kamarády ze školy. V lednu 1942 odjela transportem do Terezína, její stopa mizí v březnu téhož roku ve východopolském tranzitním ghettu Izbica. Nikdo z rodiny Fantových šoa nepřežil. Měl mladší sestru Helenu. Studoval s vyznamenáním a v roce 1941 složil maturitní zkoušku. Byl velmi zábavný, vždy s ním byla legrace. Po ukončení pracoval v Papírně v Třemošné jako dělník do doby, než musel do Postoloprt. Po válce si změnil jméno na Lánský a až do stáří pracoval ve Škodovce nejprve jako úředník, později i jako vedoucí.

12 Eva Brumelová *20.6.1923 Plzeň-Dnes žije v Bristolu
V srpnu 1938 odjela jedním z „kindertransportů“ Nicholase Wintona do Anglie. Její rodiče a mladší sestra Lilka byli transportováni do Terezína a později do terezínského rodinného tábora v Osvětimi. Všichni tři zahynuli.

13 Jiří Schanzer *22.11.1921 Dolní Lukavice-†Neznámo
Emil Ehrlich * Plzeň-† Březinka Jiří Schanzer * Dolní Lukavice-†Neznámo Nadšený chemik maturoval v roce 1939. V roce 1940 se pokusil přejít hranice, aby se připojil k zahraničnímu odporu proti nacismu. Byl chycen, vězněn v Dachau a Buchenwaldu. Později byl převezen do Osvětimi. Zahynul pravděpodobně na pochodu smrti v roce 1945. Tichý introvertní hoch, který po vyloučení ze školy pracoval jako pomocný dělník. Až do transportu do Terezína v roce 1942 se stýkal s některými spolužáky. V květnu 1944 byla celá rodina odvezena do Osvětimi. Nikdo nepřežil.

14 Hannuš Deiml *6.6.1922 Plzeň-† v ČSR po válce
Z reálky odešel v pololetí sekty. Přežil Osvětim, byl osvobozen v Altenburgu, po válce zůstal v Československu a pracoval pro firmu Tesia, kde poznal svou budoucí ženu, se kterou měl syna Pavla.

15 Egon Löbner *24.2.1924 Plzeň – †30.12.1989 USA
Velmi nadaný student se zájmem od diplomacii. Prošel Terezínem, Osvětimí a jejími pobočnými tábory. Z celé rodiny přežil jen strýc Walter a bratr Vilém, který už před válkou odjel do Izraele. Egon vystudoval v USA fyziku a stal se významným vědcem u firmy Hewlet-Packard, působil také jako vědecký atašé na americké ambasádě v Moskvě. Zemřel v roce 1989.

16 Jiří Stein *16.1.1923 Plzeň-†1.9.1942 Raasika
Člen skautského oddílu Stopa pracoval po vyloučení ze školy jako pomocný dělník. V lednu 1942 byla celá rodina deportována do Terezína a na začátku září téhož roku byl zařazen do transportu do estonské Raasiky. Zde byl celý transport až na vyjimky zavražděn. Z rodiny Steinových šoa nikdo nepřežil. Hanuš Löw * Plzeň- dnes žije v Santiagu de Chile Elegantní a podle dívek i velmi pohledný Hanuš se přes Terezín dostal do Osvětimi. Při bombardování jednoho z pobočných táborů se mu podařilo utéci, do Čech se vrátil se Svobodnou armádou. Pracoval u firmy Baťa, po uchvácení moci komunisty emigroval do Chile, kde založil firmu, kterou dnes spravuje jeho syn Miguel.

17 Charlotta a Arnošt Epsteinovi
Arnošt se narodil 1. března 1923, Charlotte je jeho mladší sestrou. V roce 1941 byli Epsteinovi vystěhováni ze Sladkovského ulice do čtyřpokojového bytu v Prokopově ulici, kde žili celkem tři rodiny. V září 1944 odešel Arnošt i se svým otcem do pracovního tábora v Postoloprtech, odkud se po osmi měsících vrátil. Charlotte zůstala se svou matkou do konce války v Plzni. Arnošt zemřel 23. března 1999, Charlotte dnes žije v Plzni.

18 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "JUDAISMUS Petr Novák."

Podobné prezentace


Reklamy Google