Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Výuka dějepisu pomocí historických pramenů“ (jak se učí dějepis ve Francii) KVIC, Trojanovice, 18.-19. února 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Výuka dějepisu pomocí historických pramenů“ (jak se učí dějepis ve Francii) KVIC, Trojanovice, 18.-19. února 2011."— Transkript prezentace:

1 „Výuka dějepisu pomocí historických pramenů“ (jak se učí dějepis ve Francii) KVIC, Trojanovice, 18.-19. února 2011

2 Hadi se na objevují všude na karikatuře, připomínají biblický prvotní hřích (což je překvapivé vzhledem k negativnímu postoji k náboženství). Dolar symbolizuje spojenectví s USA a Titovu domnělou korupci. Klobouk v amerických barvách, z něj se vinou „Titovy zmije“ Tito jako sluha amerického imperialisu, karikatura z sovětského časopisu Krokodil, 1949 Název časopisu v cyrilici k určení zdroje Vojenská čepice vyjadřuje myšlenku bojechtivosti Hákový kříž: Tito a jeho stoupenci jsou obviňováni z „fašismu“ ROZBOR KARIKATURY

3 Rady k otázkám 1 – Prezentujte dokument: zdroj, autor, mezinárodní a evropský kontext. 2 – Kdo a proč je zobrazen na této karikatuře? 3 – Sepište seznam symbolů a vysvětlete jejich význam. 4 – Čím tato karikatura vyjadřuje mezinárodní situaci během studené války? Připomeňte situaci v Jugoslávii roku 1948 (Tito se odmítá podřídit SSSR, Jugoslávie je kvůli tomu vyloučena z Kominformy) Připomeňte bipolární rozdělení světa a obviňování nepřátel, které je součástí propagandy Jugoslávie patří mezi „disidenty“, podle SSSR je „nástrojem sovětského imperialismu“

4 Karikatura Stalina: „Kavkazský tanec“ Plakát francouzského hnutí „Mír a svoboda“ z počátku 50. let – Francouzské protikomunistické hnutí, které vzniklo roku 1950 za účelem reagovat na propagandu, kterou šířila francouzská komunistická strana (KS), hnutí bylo financováno USA – Postavy okolo Stalina: představitelé francouzské KS (Marcel Cachin, Jacques Duclos, André Marty, Maurice Thorez) Popis a rozbor karikatury 1 – Popište výjev na karikatuře (kdo je hlavní postava, co dělá) 2 – Jakou situaci tento výjev zachycuje? (všimněte si, které „terče“ již byly zasaženy, vysvětlete rozdělení německého terče – „Allemagne“) 3 – Kdo se může cítit v ohrožení? (Francie, vysvětlete, že francouzská KS má velkou podporu obyvatel) 4 – Co je terčem kritiky tohoto plakátu? 5 – Dokažte, že je o nástroj politické propagandy.

5 ROZBOR FOTOGRAFIE Prezentace fotografie z vietnamské války: Fotograf Nick Ut, agentura Associated Press, 17. srpna 1972 na silnici Trang Bang, 40 km severozápadně od Saigonu Fotograf je součástí americké armády Kontext: intervence USA během vietnamské války (1964-1973), snaha zabránit rozšíření komunismu Fotografie určena americké veřejnosti, která čím dál více kritizuje americkou účast ve Vietnamu

6 Otázky k fotografii z vietnamské války 1 – Co hoří za vojákem? Proč? Chemické zbraně používané USA ve Vietnamu: napalm k bombardování vesnic 2 – Kdo jsou děti, které vidíme vpředu? Jak se chovají? Jak vypadají? Utíkají z vesnice a křičí, byly popáleny napalmem, 9-letá holčička ze sebe strhla hořící šaty (bylo potřeba 17 operací) 3 – Jak reagují muži na fotografii ? Vojáci přihlížejí (napravo), nečinně stojí, fotograf vyměňuje film 4 – Vysvětlete, co se odehrává na fotografii za použití znalostí o vietnamské válce. 5 – Jaká asi byla reakce veřejného mínění v USA po zveřejnění této fotografie ? Šok, použita jako nátlak na politiky, aby ukončili americkou intervenci Fotografie se stala symbolem nespravedlivé a “špinavé” války, ve které trpí civilní obyvatelstvo a děti Oblétla celý svět, často publikována s různým oříznutím  na některých jsou vidět jen děti, na této je vidět vpravo fotograf  můžeme vysvětlit žákům roli tisku v kritizování války

7 Fotografie „Mnichovská dohoda“ POPIS FOTOGRAFIE Dva tábory: pacifisté (Daladier, Chamberlain) a ti, co chtějí válku (Mussolini, Hitler) Oblečení: uniforma, odznak s hákovým křížem a na paži (Hitler) x pacifisté jsou v civilu Postoj: vítězný postoj a úsměv, zvednutá hlava x skloněná hlava (Daladier) při stisku ruky, atmosféra bezmoci a ponížení, souhlas s tím, aby Hitler pokračoval ve své expanzivní politice Fotograf klade důraz na stisk ruky: je to chvíle, kdy se píšou dějiny Evropy INTERPRETACE FOTOGRAFIE Fotografie, kterou viděl celý svět, vyvolala různé reakce: smíšené pocity obyvatel (pocit porážky x zbabělá úleva, která trvala jen krátce) Co následovalo: přepadení Československa, podepsání smlouvy s Ruskem, napadení Polska Pomůže pochopit atmosféru, těžkost rozhodnutí podepsat nebo nepodepsat Mnichovskou dohodu

8 Téma: Kniha a renezance v Evropě 1. fáze: rozbor tématu Kniha = synonymum pro Bibli, ve středověku jsou knihy drahé a vzácné, vynález knihtisku tak znamená přelom v šíření znalostí Renesance: klade velký důraz na vzdělanost Vysvětlit časové limity (data) a územní limity (Evropa) 2. fáze: aktivizace znalostí („brainstorming“) Jaké knihy se tiskly? V jakých jazycích? Kde se tiskly knihy? Kdo je četl? Uměli všichni číst? K čemu sloužily knihy? Jaké informace šířily? Proč církev některé knihy pálila? … PROBLEMATIKA: Jakým způsobem odpovídalo šíření knih potřebám renesančního člověka? DIZERTACE

9 3. fáze: vytvoření osnovy I. část – Šíření knih A – Počátky knihtisku Ve středověku: knihy opisovali ručně mnichové Gutenbert 1450: vynález knihtisku znamená přelom Šíření knih a jejich úspěch: tiskaři (Aldo Manuzio, Christophe Plantin, Etienne Dolet) B – Knihy jsou dostupnější Knihy jsou levnější (dříve pergamen) Knihy jsou překládány do místních jazyků, ústup latinských knih (např. Luther překládá Bibli do němčiny) Standardizace knihy (Manuzio je vynálezce kurzívy  knihy jsou menší, tedy levnější) C – Růst poptávky Důležitá role vzdělání v renezanci na rozdíl od „středověkého barbarství“ Roste poptávka: zakládání univerzit a naučných společností, vzdělaní lidé si pořizují knihovny

10 II. část – Kniha jako prostředek k šíření renezančních myšlenek A – Renezance, návrat k pramenům Rukopisy, které přišly do Evropy z Konstantinopole po jejím pádu roku 1453 Renezanční vzdělanci mohou číst antické filozofy v originále B – Rozvoj knihtisku svědčí o rozvoji vědy Témata knih: medicína, teologie, geografie… Kniha je výsledkem kolektivní práce: spolupráce umělců (Cranach ilustruje Lutherovy spisy) C – Knihy šíří reformační myšlenky Velký úspěch Lutherových spisů Návrat k originálnímu textu Bible, prosazování čtení Bible věřícími (překlady z latiny) III. část – Kniha jako zdroj konfliktů, který je potřeba kontrolovat A – Konflikty s církví Konflikty s církví: pálení knih papežem, Lutherem Index libri prohibiti, Inkvizice B – Konflikty se světskou mocí smutný konec některých tiskařů: Etienne Dolet byl popraven tiskařská profese podléhá kontrole, ta je posílena zavedením povinného výtisku pro národní knihovnu


Stáhnout ppt "„Výuka dějepisu pomocí historických pramenů“ (jak se učí dějepis ve Francii) KVIC, Trojanovice, 18.-19. února 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google