Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KVIC, Trojanovice, února 2011

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KVIC, Trojanovice, února 2011"— Transkript prezentace:

1 KVIC, Trojanovice, 18.-19. února 2011
„Výuka dějepisu pomocí historických pramenů“ (jak se učí dějepis ve Francii) KVIC, Trojanovice, února 2011

2 ROZBOR KARIKATURY Název časopisu v cyrilici k určení zdroje Hadi se na objevují všude na karikatuře, připomínají biblický prvotní hřích (což je překvapivé vzhledem k negativnímu postoji k náboženství). Vojenská čepice vyjadřuje myšlenku bojechtivosti Hákový kříž: Tito a jeho stoupenci jsou obviňováni z „fašismu“ Dolar symbolizuje spojenectví s USA a Titovu domnělou korupci. Klobouk v amerických barvách, z něj se vinou „Titovy zmije“ Tito jako sluha amerického imperialisu, karikatura z sovětského časopisu Krokodil, 1949

3 Rady k otázkám 1 – Prezentujte dokument: zdroj, autor, mezinárodní a evropský kontext. 2 – Kdo a proč je zobrazen na této karikatuře? 3 – Sepište seznam symbolů a vysvětlete jejich význam. 4 – Čím tato karikatura vyjadřuje mezinárodní situaci během studené války? Připomeňte situaci v Jugoslávii roku 1948 (Tito se odmítá podřídit SSSR, Jugoslávie je kvůli tomu vyloučena z Kominformy) Připomeňte bipolární rozdělení světa a obviňování nepřátel, které je součástí propagandy Jugoslávie patří mezi „disidenty“, podle SSSR je „nástrojem sovětského imperialismu“

4 Karikatura Stalina: „Kavkazský tanec“
Plakát francouzského hnutí „Mír a svoboda“ z počátku 50. let Francouzské protikomunistické hnutí, které vzniklo roku 1950 za účelem reagovat na propagandu, kterou šířila francouzská komunistická strana (KS), hnutí bylo financováno USA Postavy okolo Stalina: představitelé francouzské KS (Marcel Cachin, Jacques Duclos, André Marty, Maurice Thorez) Popis a rozbor karikatury 1 – Popište výjev na karikatuře (kdo je hlavní postava, co dělá) 2 – Jakou situaci tento výjev zachycuje? (všimněte si, které „terče“ již byly zasaženy, vysvětlete rozdělení německého terče – „Allemagne“) 3 – Kdo se může cítit v ohrožení? (Francie, vysvětlete, že francouzská KS má velkou podporu obyvatel) 4 – Co je terčem kritiky tohoto plakátu? 5 – Dokažte, že je o nástroj politické propagandy.

5 ROZBOR FOTOGRAFIE Prezentace fotografie z vietnamské války:
Fotograf Nick Ut, agentura Associated Press, 17. srpna 1972 na silnici Trang Bang, 40 km severozápadně od Saigonu Fotograf je součástí americké armády Kontext: intervence USA během vietnamské války ( ), snaha zabránit rozšíření komunismu Fotografie určena americké veřejnosti, která čím dál více kritizuje americkou účast ve Vietnamu

6 Otázky k fotografii z vietnamské války
1 – Co hoří za vojákem? Proč? Chemické zbraně používané USA ve Vietnamu: napalm k bombardování vesnic 2 – Kdo jsou děti, které vidíme vpředu? Jak se chovají? Jak vypadají? Utíkají z vesnice a křičí, byly popáleny napalmem, 9-letá holčička ze sebe strhla hořící šaty (bylo potřeba 17 operací) 3 – Jak reagují muži na fotografii ? Vojáci přihlížejí (napravo), nečinně stojí, fotograf vyměňuje film 4 – Vysvětlete, co se odehrává na fotografii za použití znalostí o vietnamské válce. 5 – Jaká asi byla reakce veřejného mínění v USA po zveřejnění této fotografie ? Šok, použita jako nátlak na politiky, aby ukončili americkou intervenci Fotografie se stala symbolem nespravedlivé a “špinavé” války, ve které trpí civilní obyvatelstvo a děti Oblétla celý svět, často publikována s různým oříznutím  na některých jsou vidět jen děti, na této je vidět vpravo fotograf  můžeme vysvětlit žákům roli tisku v kritizování války

7 Fotografie „Mnichovská dohoda“
POPIS FOTOGRAFIE Dva tábory: pacifisté (Daladier, Chamberlain) a ti, co chtějí válku (Mussolini, Hitler) Oblečení: uniforma, odznak s hákovým křížem a na paži (Hitler) x pacifisté jsou v civilu Postoj: vítězný postoj a úsměv, zvednutá hlava x skloněná hlava (Daladier) při stisku ruky, atmosféra bezmoci a ponížení, souhlas s tím, aby Hitler pokračoval ve své expanzivní politice Fotograf klade důraz na stisk ruky: je to chvíle, kdy se píšou dějiny Evropy INTERPRETACE FOTOGRAFIE Fotografie, kterou viděl celý svět, vyvolala různé reakce: smíšené pocity obyvatel (pocit porážky x zbabělá úleva, která trvala jen krátce) Co následovalo: přepadení Československa, podepsání smlouvy s Ruskem, napadení Polska Pomůže pochopit atmosféru, těžkost rozhodnutí podepsat nebo nepodepsat Mnichovskou dohodu

8 Téma: Kniha a renezance v Evropě
DIZERTACE Téma: Kniha a renezance v Evropě 1. fáze: rozbor tématu Kniha = synonymum pro Bibli, ve středověku jsou knihy drahé a vzácné, vynález knihtisku tak znamená přelom v šíření znalostí Renesance: klade velký důraz na vzdělanost Vysvětlit časové limity (data) a územní limity (Evropa) 2. fáze: aktivizace znalostí („brainstorming“) Jaké knihy se tiskly? V jakých jazycích? Kde se tiskly knihy? Kdo je četl? Uměli všichni číst? K čemu sloužily knihy? Jaké informace šířily? Proč církev některé knihy pálila? PROBLEMATIKA: Jakým způsobem odpovídalo šíření knih potřebám renesančního člověka?

9 3. fáze: vytvoření osnovy
 I. část – Šíření knih A – Počátky knihtisku Ve středověku: knihy opisovali ručně mnichové Gutenbert 1450: vynález knihtisku znamená přelom Šíření knih a jejich úspěch: tiskaři (Aldo Manuzio, Christophe Plantin, Etienne Dolet) B – Knihy jsou dostupnější Knihy jsou levnější (dříve pergamen) Knihy jsou překládány do místních jazyků, ústup latinských knih (např. Luther překládá Bibli do němčiny) Standardizace knihy (Manuzio je vynálezce kurzívy  knihy jsou menší, tedy levnější) C – Růst poptávky Důležitá role vzdělání v renezanci  na rozdíl od „středověkého barbarství“ Roste poptávka: zakládání univerzit a naučných společností, vzdělaní lidé si pořizují knihovny

10 II. část – Kniha jako prostředek k šíření renezančních myšlenek
A – Renezance, návrat k pramenům Rukopisy, které přišly do Evropy z Konstantinopole po jejím pádu roku 1453 Renezanční vzdělanci mohou číst antické filozofy v originále B – Rozvoj knihtisku svědčí o rozvoji vědy Témata knih: medicína, teologie, geografie… Kniha je výsledkem kolektivní práce: spolupráce umělců (Cranach ilustruje Lutherovy spisy) C – Knihy šíří reformační myšlenky Velký úspěch Lutherových spisů Návrat k originálnímu textu Bible, prosazování čtení Bible věřícími (překlady z latiny) III. část – Kniha jako zdroj konfliktů, který je potřeba kontrolovat A – Konflikty s církví Konflikty s církví: pálení knih papežem, Lutherem Index libri prohibiti, Inkvizice B – Konflikty se světskou mocí smutný konec některých tiskařů: Etienne Dolet byl popraven tiskařská profese podléhá kontrole, ta je posílena zavedením povinného výtisku pro národní knihovnu


Stáhnout ppt "KVIC, Trojanovice, února 2011"

Podobné prezentace


Reklamy Google