Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Významné osobnosti v čs. dějinách 1. pol. 20. století

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Významné osobnosti v čs. dějinách 1. pol. 20. století"— Transkript prezentace:

1 Významné osobnosti v čs. dějinách 1. pol. 20. století
Jak hodnotíme významné tvůrce našich dějin? Co nám odkázali dobrého a špatného? Jak se poučíme z jejich příběhu?

2 Tomáš Garrigue Masaryk
zakladatel čs. státu prezident ČSR vzdělaný a moudrý muž 1850 – 1937 „nebát se a nekrást“

3 Tomáš Garrigue Masaryk
vystuduje univerzitu a stává se doktorem filozofie publikuje filozofické práce a přednáší na univerzitě kritizuje Rukopisy je zvolen poslancem zastává program autonomie českých zemí v rámci demokratizujícího se R-U odmítá nacionální radikalismus propaguje pozitivní politiku „drobné práce“ věří v humanitní ideu, vývoj k demokracii, kritizuje marxismus, antisemitismus, katolický klerikalismus

4 Tomáš Garrigue Masaryk
vede tzv. realistickou stranu ostře kritizuje zahraniční politiku R-U, hlavně na Balkáně během 1. sv. v. podporuje v zahraničí myšlenku samostatného čs. státu pomáhá s vytvořením čs. legií po válce se stává prezidentem ČSR významně přispívá k uklidnění poměrů a upevnění parlamentní demokracie jeho skupina „Hradu“ prosazuje liberálně demokratické a reformně socialistické požadavky Poděkování Janu Ficencovi, 9.

5 Tomáš Garrigue Masaryk

6 Edvard Beneš český politik 2. prezident ČSR muž žijící v těžké době
autor problematických rozhodnutí

7 Edvard Beneš VŠ studuje v Praze, Paříži a Dijonu, poté učí na obchodní akademii a FF UK za 1. sv. v. úzce spolupracuje s T.G.M. a M.R.Š. usilovně pracují na vytvoření čs. legií, uznání čs. exilových orgánů a možnosti vytvoření samostatného Československa po válce v zahraničí dlouze vyjednává čs. hranice do ČSR se vrací v září 1919 a působí jako ministerský předseda, poslanec, místopředseda strany národně socialistické, ministr zahraničí a prezident

8 Edvard Beneš je politikem evropského formátu
stojí u zrodu Společnosti národů je jejím předsedou, členem Rady a bezpečnostního výboru prosazuje politiku kolektivní bezpečnosti bezpečnost ČSR zajišťuje smlouvami s Francií, Malou dohodou a SSSR, v září 1938 ale přijme potupnou Mnichovskou dohodu abdikuje a odchází do exilu v Londýně vytváří čs. exilovou reprezentaci

9 zároveň sílí jeho spolupráce s Moskvou, a tím i čs. komunisty
Edvard Beneš v březnu 1939 po okupaci Čech a Moravy a odtržení Slovenska prohlašuje Mnichovský diktát za neplatný během 2. sv. v. dosáhl toho, aby čs. exilovou vládu uznali všichni Spojenci zároveň sílí jeho spolupráce s Moskvou, a tím i čs. komunisty po válce se znovu stává prezidentem a v době neexistence parlamentu a jeho zákonů vydává tzv. dekrety – některé jsou dnes velmi problematické:

10 Edvard Beneš konfiskace majetku a odsunutí Němců, Maďarů a jiných kolaborantů z ČSR!! pokouší se o znovuobnovení demokracie, ale jeho zklamání z politiky Západu před 2. sv.v. ho vede ke spolupráci s Východem v únoru 1948 nezvládá politickou krizi, kterou uměle vytváří komunisté, a tím jim předá moc sice odmítne podepsat komunistickou ústavu, ale posléze abdikuje Poděkování Lucii Žákové, 9.A

11 Edvard Beneš

12 Rudolf Medek legionář spisovatel

13 Rudolf Medek kadet rakouské armády, legionář v Rusku, důstojník čs. armády bojuje v bitvě u Zborova je vyznamenán řádem sv. Stanislava píše báseň Zborov pomáhá organizovat odchod čs. legií přes transsibiřskou magistrálu ředitel Památníku odboje = základu českého vojenského dějepisectví jeden ze zakladatelů Československé obce legionářské Nejsem si jistá transibiřskou magistrálou, tím jedním s

14 Rudolf Medek drama: Plukovník Švec
čs. vojáci na povolžské frontě hromadně utíkají z bojišť. Řeči důstojníků o obětování se nepomáhají. Proto se plukovník Švec zastřelí, aby sebeobětování posílil příkladem román – pentalogie: Anabase boje čs. legií v Rusku, obsazení transsibiřské magistrály, přesun do Vladivostoku a návrat domů Poděkování Petru Isozovi, 9.A

15 Rudolf Medek

16 Alois Rašín český politik a ekonom účastník 1. odboje
1. ministr financí 1867 – 1923 „za práci pro vlast se neplatí“

17 Alois Rašín za 1. sv. v. se zapojuje do odboje a je odsouzen k trestu smrti za vyzvědačství a velezradu amnestován císařem Karlem I. patří k mužům 28. října je ministrem financí, získává pověst budovatele státu a stabilizátora čs. financí, je tvůrcem měnové odluky od Rakouska

18 Alois Rašín podporuje politiku rozpočtové úspory
dostává se do sporu s některými legionáři pronáší výrok, že za službu vlasti se neplatí celý život je orientován nacionalisticky, zpočátku radikálně, později je konzervativcem v názorech se rozchází i s politiky seskupenými kolem Hradu a T. G. M. se stává obětí atentátu anarchisty a člena KSČ Josefa Šoupala komunisté tento atentát ospravedlňují, ale:

19 Alois Rašín K. Engliš v nekrologu z : „ Rašín nasadil směle svůj život za český národní ideál v Rakousku, byl odsouzen k smrti, vyvázl životem proto, aby po čtyři roky pracoval pro dobro republiky a aby byl za to v osvobozené zemi zavražděn Čechem. Nezralý mladík zabil národu Rašína, velkého ministra a státníka. Hrůza musí pojmout každého Čecha, hrůza o osud národa, který takovým způsobem zachází se svými nejlepšími syny.“ Děkuji Michaele Kadlecové, 9.A

20 Alois Rašín

21 Tomáš Baťa český průmyslník a zakladatel obuvnické firmy ve Zlíně
průkopník v mnoha oblastech

22 Tomáš Baťa ševcovský učedník odchází na zkušenou do světa
obchodní cestující otcovy ševcovské dílny s bratrem a sestrou zakládají továrnu na výrobu a opravy obuvi – neprosperují začnou vyrábět lehkou plátěnou obuv = modní hit za 1. sv. v. vyrábí obuv pro r.- u. armádu po válce Baťa expanduje do celého světa za krize zlevní boty o 50% začne budovat nový Zlín – obytné domy, školy, nemocnice... umírá při havárii letadla Děkuji Veronice Foltýnové, 9.B

23 Tomáš Baťa

24 Jaroslav Heyrovský český chemik 1959 Nobelova cena za chemii

25 Jaroslav Heyrovský studoval chemii, fyziku a matematiku na univerzitách v Praze a Londýně stal se profesorem fyzikální chemie v Praze “Nejdůležitější práce se týkají elektrolýzy s rtuťovou kapkovou katodou; ty jej vedly k sestrojení polarografu. Přinesl tím do elektrochemie, zdánlivě již vyčerpané, nové cesty pro podrobné studium pochodů na elektrodách a do všeobecné chemie makroanalytickou i mikroanalytickou polarografickou metodu velké citlivosti a přesnosti.”

26 Jaroslav Heyrovský

27 Karel Čapek novinář, filozof, prozaik, dramatik, překladatel, kritik
humanista člen skupiny Hradu

28 Karel Čapek vystuduje filozofii na Karlově univerzitě je učitelem
pro nemoc páteře nemusí narukovat do 1. sv. v., která ho přesto zásadně ovlivní je redaktorem v Národních listech, Lidových novinách ve své vinohradské vile organizuje slavná setkávání Pátečníků 1936 je navržen na Nobelovu cenu za literaturu

29 Karel Čapek Jeho dílo je velmi obsáhlé, a tak bývá z praktických důvodů děleno na dvě základní části: část zabývající se vnitřním životem člověka jako jedince a jehož prostřednictvím se Čapek pokouší zkoumat možnosti i hranice lidského poznání, mnohost pohledů na realitu, zabývá se noetikou (Boží muka, trilogie Hordubal ...). část utopická – sem řadíme jeho utopické romány a dramata, ve kterých Čapek kritizuje společenské problémy celé moderní společnosti, zároveň je zde často vyjadřována obava ze zneužití techniky proti člověku a v dílech je i patrná obava z nastupujícího fašismu. Pro tato díla bývá občas K. Čapek považován za předchůdce sci-fi. (Bílá nemoc, R.U.R., Matka, Válka s mloky...) Kritičnost jeho děl často oslabuje idylizující nebo harmonizující závěr, ve svých vrcholných dílech tuto tendenci opustil. Jeho novinářská činnost je velmi zajímavá. Novinařina mu poskytla řadu tvůrčích podnětů a ovlivnila vnitřní organizaci jeho literárních děl, jejich jazyk, sloh, ale i výraz a tvar. Je třeba říci, že jeho tvorba výrazně ovlivnila podobu tradičních i nově vzniklých novinářských útvarů. A to především jazykovou svěžestí a slovesnou propracovaností.

30 Děkuji Lukáši Plecháčkovi, 9.A
Karel Čapek koncem 30. let se snaží pomoci národu otevřenými dopisy na obranu kultury, hájí principy svobody a snaží se lidem podat objektivní pohled na politickou situaci po mnichovské dohodě a odchodu E. Beneše z republiky se stává terčem politických útoků – převážně od Čechů 1938 náhle umírá Děkuji Lukáši Plecháčkovi, 9.A

31 Karel Čapek

32 Vlasta Burian „král komiků“ český divadelní a filmový herec
rozporuplný člověk

33 Vlasta Burian od mládí vystupuje v hospůdkách a kabaretech, imituje a improvizuje různá čísla věnuje se kopané( je brankářem Sparty), cyklistice a tenisu jako sólista má úspěch v kabaretu Rokoko za 1. sv. v. dezertuje z armády, potuluje se po českém venkově a živí se svými výstupy, je uvězněn, později amnestován roku 1925 si zakládá vlastní divadlo hraje ve filmu

34 Vlasta Burian na jevišti a ve filmu vystupuje jako lidový bavič, v soukromí je ale ješitný, nafoukaný, dětinský a despotický, potrpí si na komfort a uniformy pro svou velkou popularitu musí čelit tlaku nacistů 1945 je zatčen pro údajnou spolupráci s nacisty, mnohdy vykonstruované procesy se táhnou 5 let od roku 1950 znovu hraje, z poválečného otřesu se ale nikdy nevzpamatuje veřejně rehabilitován je teprve roku 1994 Poděkování Lukášovi Voců, 9.A

35 Vlasta Burian

36 Klement Gottwald člen a funkcionář KSČ prezident ČSR

37 Klement Gottwald v létě 1918 dezertuje z rakouské armády
po válce pracuje jako funkcionář KSČ vytváří promoskevskou opozici je členem vedení Kominterny = Komunistické internacionály je ve vedení KSČ a inspiruje se SSSR patří k hlavním představitelům opozice mnichovského diktátu po zákazu komunistů emigruje do SSSR významně působí v zahraničním odboji jedná s E. Benešem

38 Klement Gottwald po válce zajistí komunistům velký vliv
působí jako místopředseda vlády předseda Národní fronty = spojení politických stran, aby byly „jednotné“ po vítězných volbách v roce 1946 je předsedou vlády zručně zmanipuluje politickou krizi v únoru 1948 v červnu 1948 se stává prezidentem - prvním komunistickým

39 Klement Gottwald v zemi začnou rozhodovat sovětští poradci:
rozvoj těžkého průmyslu monopol na kulturu, vědu a školství ovládnutí a mocenské využívání bezpečnosti, armády a soudů zavedení politického teroru 230 rozsudků smrti pro lidi jiného názoru – nepodepsal ani jednu milost pracovní tábory jednotky PTP je vykonavatelem Stalinových příkazů Poděkování Denise Baldové a Tereze Fukové, 9.A

40 Klement Gottwald

41 Radola Gajda vl. jménem Rudolf Geidl český legionář
český fašistický politik

42 Radola Gajda velmi úspěšně působí v legiích v Rusku
bojuje po boku ruských bělogvardějců proti bolševikům po válce pracuje na Hlavním štábu čs. armády pro neshody s T.G.M. odchází z armády vstupuje do politiky pracuje ve vedení Národní obce fašistické je obdivovatelem Mussoliniho, ale i Hitlera vyjadřuje ale i protiněmecké názory – Němce vystěhovat z ČSR, zřídit koncentrační tábory

43 Radola Gajda roku 1933 stojí v pozadí židenického puče
má nahradit svrženého T.G.M. cílem je nastolit v ČSR diktátorský fašistický režim odsouzen na půl roku ve 30. letech je poslancem v období Mnichova vyjadřuje výrazně protiněmecké názory v březnu 1939 organizuje další puč, tentokrát proti E. Háchovi vzdálí se z politiky a v jižních Čechách podporuje protiněmecký odboj

44 Radola Gajda po skončení 2. sv. v. je zatčen
2 roky stráví ve vazbě, je týrán, skoro přijde o zrak v procesu, který dnes vzbuzuje pochybnosti, je odsouzen na 2 roky (vazba se započítává) Poděkování Vendule Bartůňkové a Lucii Břízové, 9.A

45 Radola Gajda

46 Andrej Hlinka slovenský katolický kněz politik
zakladatel Hlinkovy slovenské ľudové strany

47 Andrej Hlinka celý život je výrazně nacionálně orientovaný
zpočátku protiuhersky později protičesky při vzniku ČSR ale výrazně podporuje myšlenku společného státu Čechů a Slováků brzy ji opouští pro pociťované neplnoprávné postavení Slováků zakládá (Hlinkovu) slovenskou ľudovou stranu je poslancem čs. parlamentu krátce před smrtí naváže spolupráci s Konrádem Henleinem fašizující obraz, který je kolem něj později vytvářen, neodpovídá ale realitě Děkuji Tomáši Haklovi, 9.A

48 Andrej Hlinka

49 Jan Syrový čs. generál legionář „zborovský Žižka“ loajální důstojník

50 Jan Syrový od počátku působí v čs. legiích v Rusku
vypracuje se z vojína na generála v předvečer bitvy u Zborova ho zasáhne střepina z granátu a přichází o oko podílí se na vedení celé sibiřské anabáze po návratu do ČSR pracuje na Hlavním štábu čs. armády propracovává spolupráci se zahraničím na přelomu 20. a 30. let štáb neplní dobře svoji řídící funkci dojde k reorganizaci a Syrový je přeřazen

51 Jan Syrový pokusí se udržet si svoji moc manipulací
situaci řeší postupně T.G.M. i E. B. Syrový je velmi populární mezi lidmi, proto je v krizových dnech září 1938 povolán na místo premiéra i ministra obrany organizuje mobilizaci jeho popularita zvětšuje odhodlání lidí bránit se Hitlerovi po Mnichovu „poslechne“ rozkaz a vyzývá k tomu, aby nikdo nekladl odpor účastní se několika oficiálních akcí

52 Jan Syrový česká veřejnost to ostře odsuzuje
Syrový se stahuje do ústraní nezapojuje se ani do odboje ani do kolaborace z legionářského fondu ale zařídí finanční pomoc pro odbojáře a pronásledované osoby po vypuknutí pražského povstání v květnu 1945 nabízí svoji pomoc, ale je odmítnut brzy je zatčen označen za významného kolaboranta a odsouzen Národním soudem na 20 let pobývá ve věznicích pro těžké zločince

53 Jan Syrový po amnestii roku 1960 je mu 72 let, není mu přiznán důchod a nemůže sehnat práci roku 1995 pro zpolitizovanost a problematičnost soudu podává ministr spravedlnosti ČR ve prospěch Jana Syrového stížnost pro porušení zákona Nejvyšší soud ČR ji zamítá, protože podle jeho názoru nelze rozhodnutí Národního soudu dodatečně přezkoumávat Děkuji Pavlu Hrubému, 9.A

54 Jan Syrový

55 Emil Hácha významný právník milovník anglosaské kultury prezident

56 Emil Hácha vystuduje právnickou fakultu UK
za 1. sv. v. se staví do čela Maffie po válce dostává nejvyšší funkci ve správním soudu publikuje vědecké práce z oblasti mezinárodního práva je soudcem haagského soudního dvora po abdikaci E. Beneše je jako nezávislá a respektovaná osobnost jmenován prezidentem Česko-Slovenska

57 Emil Hácha 14. března 1939 odjíždí jednat s Hitlerem o budoucnosti Č-S
v poledne ale sněm v Bratislavě vyhlašuje nezávislost Slovenska do čela Slovenského štátu se staví Jozef Tiso po brutálním psychickém nátlaku v noci ze 14. na zcela vyčerpaný Hácha svěřuje Čechy a Moravu „pod ochranu Říše“ wermacht okupuje zbytek českých zemí Hitler vyhlašuje v Praze Protektorát Čechy a Morava

58 Emil Hácha zpočátku Hácha spolupracuje s premiérem Aloisem Eliášem
praktikují politiku pasivního odporu Hácha odvážně odmítá slib věrnosti Hitlerovi, protestuje proti germanizaci, žádá propuštění zatčených vlastenců, včetně vysokoškolských studentů po je ve spojení s londýnským exilem a souhlasí se společným postupem přichází ale R. Heydrich A. Eliáš je zatčen je vyhlášeno stanné právo, sílí nacistický tlak

59 Emil Hácha 27. 5. 1942 je uskutečněn (ne spáchán!!) atentát na R. H.
začíná období heydrichiády – vyhlazení Lidic, Ležáků, masové popravy to Háchu zcela ochromí radikálně se zhoršuje jeho zdravotní stav od ledna 1943 není fakticky odpovědný za své činy osamělý, nemocný a duševně zlomený starý muž se ale stává symbolem kolaborace po skončení 2. sv. v. je zatčen, to už asi naštěstí nevnímá Děkuji Daně Kuljovské, 9.A

60 Emil Hácha

61 Alois Eliáš český generál a politik legionář a odbojář

62 Alois Eliáš studuje zeměměřičské inženýrství
v létě 1914 rukuje do rakouské armády na podzim přebíhá haličskou frontu vstupuje do legií bojuje u Zborova s částí legionářů se přesunuje do Francie a bojuje na německo-francouzské frontě za 1. republiky působí jako vysoký důstojník

63 Alois Eliáš od roku 1938 je ve vládě za protektorátu je premiérem
výrazně se podílí na formování protiněmeckého odboje hlavně v organizaci Obrana národa udržuje styky s londýnským exilem odmítá podepsat protižidovská opatření pokusí se otrávit 5 novinářů – nacistických aktivistů, kteří veřejně upozorňovali na lidi nepohodlné fašistům po příchodu R. H. je zatčen a za heydrichiády popraven zastřelením za velezradu Děkuji Michaele Podhrázké a Lucii Šveňhové, 9.A

64 Alois Eliáš


Stáhnout ppt "Významné osobnosti v čs. dějinách 1. pol. 20. století"

Podobné prezentace


Reklamy Google