Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nejhorší konflikt v dějinách lidstva

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nejhorší konflikt v dějinách lidstva"— Transkript prezentace:

1 Nejhorší konflikt v dějinách lidstva
2.světová válka Nejhorší konflikt v dějinách lidstva

2 Osobnosti Napadení Československa Napadení Polska

3 Německo 1938 U moci je nacistická strana NSDAP v čele s Adolfem Hitlerem Vznáší územní nároky především na Československo Západní mocnosti nečinně přihlížejí, především Velká Británie aplikuje politiku tzv. appeasementu

4 Adolf Hitler Adolf Hitler, narozen 1878 v Rakousku
Neúspěšný malíř, úspěšný politik, od roku 1933 kancléř a později vůdce nacistického Německa

5 Dva muži, kteří rozpoutají válku
Adolf Hitler a Benito Mussolini, duce italského lidu

6 Politický projev Hitler se na svoje projevy pečlivě připravoval a dokázal doslova zfanatizovat davy

7 Osobní život Na snímku se svojí dlouholetou přítelkyní a v den své smrti i svou ženou Evou Braunovou

8 Na válečných hrůzách nesou vinu i jiní – maršál Goring a ministr propagandy Goebbels

9 Jednotky zbraní SS, obviňované z nejhorších zločinů, založil tento muž- Heinrich Himmler

10 Územní nároky vůči Československu
Hitler stupňuje svoje požadavky na zabrání českého pohraničí a využívá k tomu laxní postoj západních velmocí, které se řídí politikou usmiřování Československá vláda je odhodlána bránit vlast i vojenskou cestou

11 ČSR disponuje silnou armádou a sítí opevnění

12 Prezident Beneš vyhlašuje mobilizaci a do čela vlády se staví gen
Prezident Beneš vyhlašuje mobilizaci a do čela vlády se staví gen. Syrový

13 Mnichovská dohoda z 29. 9. 1938 učinila konec všem nadějím na obranu
Mnichovská dohoda z učinila konec všem nadějím na obranu.Zůstali jsme sami… Územní ztráty byly rozsáhlé – celková rozloha ČSR se zmenšila o 30%, počet obyvatel klesl o víc než jednu třetinu. Za novou hraniční čárou zůstalo příslušníků ČSR, do českého vnitrozemí se přistěhovalo asi uprchlíků. Byla těžce narušena infrastruktura země, především síť železnic a silnic, což mělo za následek vážnou hospodářskou krizi

14 Ale Hitler chce víc Národní zápas o svobodu byl ukončen 15.a , kdy byl zbytek území obsazen Němci a vyhlášen protektorát Čechy a Morava. Slovensko se odtrhlo a vytvořilo autonomní Slovenský štát pod vedením Msgre. Jozefa Tisa.Ani tento akt bezpráví nevyvedl západní mocnosti z přesvědčení, že Hitlerovy požadavky jsou konečné…

15 1.září 1939 čas 4.45 Napadením Polska začíná 2.světová válka

16 Sovětská expanze, podivná válka, útok proti Skandinávii
SSSR obsazuje východní území Polska V červnu 1940 byly Litva, Estonsko a Lotyšsko násilně připojeny k Sovětskému svazu Do sovětského impéria byla začleněna i Besarábie a severní Bukovina Sověti rozpoutali sovětsko – finský konflikt, ale Finové se houževnatě brání.SSSR nakonec získává jen Karelskou šíji Není pochyb, že SSSR na začátku konfliktu územně profituje

17 Francie a Velká Británie kromě formálního vyhlášení války Německu nepodnikají žádné válečné akce. Proto se tomuto období říká podivná válka nebo také válka vsedě. zahájilo Německo útok na Dánsko a Norsko. Spojenecké jednotky byly z těchto zemí vytlačeny. Švédsko vyhlašuje neutralitu, Dánsko a Norsko jsou obsazeny německými jednotkami.

18 2.část Západní tažení Bitva o Anglii Afrika

19 10.květen 1940 – útok na Nizozemí, Lucembursko a Belgii – hlavní plán bylo získat Francii
Von Manstein Maginotova linie

20 Britové vstupují do války – jejich jednotky jsou vytlačeny z Francie
„Mohu Vám slíbit jen krev, pot a slzy…“ Winston Churchil

21 Válečné strany – OSA i spojenci si začínají uvědomovat sílu propagandy

22 Pád Francie Wehrmacht v Paříži
V červnu 1940 vyhlásil válku Francii i Mussolini německá vojska vstupují do Paříže Francie je rozdělena na dvě části – okupovanou severní zónu a na jihu je vytvořen vazalský režim pod vedením maršála Pétaina. Za hlavní město bylo zvoleno Vichy. Rychle se formuje zahraniční i domácí fronta odporu v čele s generálem de Gaullem Wehrmacht v Paříži

23 Bitva o Anglii Plán pozemní invaze byl Hitlerem odsunut
Začíná letecká bitva o Anglii Její hlavní fáze se odehrála od srpna do října roku 1940 RAF se brání víc než dvojnásobné převaze Luftwaffe Fockewulf

24 Německá Luftwaffe měla zpočátku daleko výkonnější stroje než Britové
Střemhlavý bombardér Stuka

25 Zápas o přežití britského národa
Britské RAF velmi významně pomáhali i naši čs.letci, kteří stačili emigrovat Bombardování metodou bombových koberců pustošilo města i venkov Hořící Londýn

26 Velká Británie nebe uhájila
Hitlerovská vojska tak poprvé utrpěla vážnou porážku Po neúspěchu v Británii se fašistické mocnosti zaměří na Balkán a Afriku Obsazeno Chorvatsko, je vyhlášen fašistický stát v čele s Ante Pavelicem. Násilnosti Ustašovců předčí i zvěrstva vojsk SS Srbsko obsazeno, ale sympatie Srbů jsou na straně tzv. četniků, vedených Dragoljubem Mihailovicem. Komunisté se sdružili do partyzánské armády vedené Josipem Broz Titem. Na středním Východě byli Němci díky Britům a oddílům de Gaulla neúspěšní a nedostali se k strategickým zásobám ropných látek

27 Tažení do Afriky Italové v září 1940 napadli Egypt, ale byli zatlačeni do Lybie Německo vysílá do Afriky expediční sbor, kterému velí generál Erwin Rommel

28 Afrika zpočátku byli Němci velmi úspěšní a africké tažení bylo dáváno za vzor celé německé armádě. Nebude tomu navždy… Africacorps Erwin Rommel

29 Holocaust Fašistický režim od samého počátku své existence plánoval systematické vyvražďování ras, které považoval za méněcenné – především židů, cikánů a Slovanů. Pro likvidaci ras, které neměly v „Novém světě“ místo byly používány vyhlazovací tábory. O zvěrstvech v táborech věděla celá fašistická garnitura,ale největší odpovědnost nesl Hitler a autor teorie vyhlazení ras – velitel policie a SS Heinrich Himmler

30 Tábory Byly různého typu a používaly se zde také různé metody masové likvidace – utýrání hladem, popravy v plynových komorách za použití přípravku CyklonB nebo fyzická likvidace těžkou prací za minimálního příjmu stravy Mathausen

31 Sachsenhausen Osvětim
Časté byly také pokusy na lidech, které prováděla řada německých lékařů. Táborů bylo mnoho po celé říši a jejich existence byla pečlivě tajena. Sachsenhausen Osvětim

32 Heroický boj „spravedlivých vojáků“ wehrmachtu
V dnešní době se objevuje mnoho literatury, která ospravedlňuje obyčejné vojáky, kteří neměli s vraždami 2.světové války nic společného, byli pomýlení a bojovali čistě. Tak je armáda wehrmachtu oddělována od fanatiků SS a příslušníků NSDAP. Musíme si ale uvědomit, že jejich „úsilí“ zachránit Evropu před zhoubou ruského bolševismu předcházelo toto: Wehrmacht obsazuje demokratické Československo Wehrmacht obsazuje svébytné a samostatné státy Norsko a Dánsko Wehrmacht pochoduje Paříží a k třetí říši připojuje historicky samostatnou a demokratickou Francii Vojska luftwaffe bombardují vesnice a města v Británii.Likvidují Coventry. Mnozí příslušníci wehrmachtu jsou dozorci v koncentračních táborech Za kulomety, které vraždí obyvatele Lidic stojí obyčejný německý voják, který jen dostal rozkaz. Ne všichni jen plnili rozkazy a pokusili se zvrátit situaci – například atentátem na Hitlera….


Stáhnout ppt "Nejhorší konflikt v dějinách lidstva"

Podobné prezentace


Reklamy Google