Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBYVATELSTVO EVROPY 720 mil Historie: Základy dnešního osídlení položilo zemědělství mladší doby kamenné Populační nárůst během průmyslové revoluce Na.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBYVATELSTVO EVROPY 720 mil Historie: Základy dnešního osídlení položilo zemědělství mladší doby kamenné Populační nárůst během průmyslové revoluce Na."— Transkript prezentace:

1

2 OBYVATELSTVO EVROPY 720 mil

3 Historie: Základy dnešního osídlení položilo zemědělství mladší doby kamenné Populační nárůst během průmyslové revoluce Na přelomu 19. a20. století vlna emigrace hlavně do Ameriky V 50. letech 20. století populační exploze Nejhustěji osídlený světadíl (60 ob/km²) 2x více než světový průměr Evropa = „starý svět“ Evropa se člení: a) jádrové oblasti-okolo 150 ob/km²: V. Británie-Anglie, Benelux, Severovýchodní Francie, Porúří, Porýní, Sasko, Slezsko, Pádská nížina, Moskevská a Sankt Petěrburská oblast (středisky jsou obrovská města). b) periferní oblasti 35 ob./km²: Skandinávie, Irsko, Portugalsko, severní Rusko a Ural, Island

4 Většinu obyvatel tvoří Indoevropská rasa. Obyvatelstvo tvoří národy, které hovoří různými jazyky:Obyvatelstvo tvoří národy, které hovoří různými jazyky  Germánské  Angličané, Němci, Norové, Islanďané,Nizozemci, Dánové, Švédové, Vlámové, Rakušané  Románské  Valoni, Francouzi, Portugalci, Rumuni, Španělové, Katalánci, Galilejci, Italové, Moldavané  Slovanské  Rusové, Bělorusové, Ukrajinci, Češi, Slováci, Poláci, Lužičtí Srbové, Bulhaři, Slovinci, Chorvaté, Srbové, Makedonci, Černohorci  Keltské  Irové, Walesané, Bretoňci, Skotové  Ugrofinské  Maďaři, Finové, Estonci  Pobaltské  Litevci, Lotyši Neznámý původ Řeků, Albánců, Basků. Menšiny: Romská,Židovská-po celé Evropě. Písmo: latinka, azbuka, řečtina

5 Míšení národů –ovlivňování kultur –možnost konfliktů (národnostní, náboženské) Náboženství: 1.Římsko-katolické: (Polsko, Španělsko, Portugalsko, Itálie, Irsko, Francie, Lucembursko, Belgie, Rakousko aj.) 2.Protestantské: (Anglie, Nizozemí, Švýcarsko, Island, část Německa aj.) 3.Pravoslavné: (Řecko, Rusko, Bulharsko, Srbsko) 4.Islám: (Bosna a Hercegovina, část Albánie)

6 Do vět o obyvatelích Evropy doplň: Srbové, 718, Modrý banán, Slované, severní, západní, Rusové, Island Evropa má _______ mil. obyvatel. Nejpočetnější etnickou skupinou jsou ______. Ve V Evropě žijí převážně _______. JV Evropa je národnostně velmi pestrá – žijí zde např. _______, Chorvati, Rumuni a Bulhaři. _______ Evropa je málo zalidněná a většina obyvatel žije v malých městech při pobřeží. Nejnižší hustotu zalidnění má stát ________. ________ Evropa je nejhustěji zalidněná oblast. Tato část Evropy je označována jako _______.

7 Úkoly 1.Vypiš 3 nejlidnatější státy Evropy. 2.Vypiš 3 nejhustěji osídlené státy. 3.Vypiš 5 nejlidnatějších měst. 4.Vyhledej a zapamatuj si, na kterých řekách leží tato hlavní města: Budapešť, Paříž, Praha, Řím, Vídeň, Bratislava, Londýn, Madrid. 5.Spojte dvojice: AngličanéKeltové RumuniSlované IrovéGermáni SlováciRománi MaďařiUgrofinové

8

9

10

11 Hospodářství Evropy Evropa má: -nejdelší tradici rozvoje průmyslových odvětví -nedostatečnou zásobu nerostných surovin -intenzivní a specializované zemědělství (rostlinná i živočišná výroba) -hustou dopravní síť -nejvíce obyvatel pracuje ve službách nejméně v zemědělství

12 1) Průmyslová odvětví Více než polovina průmyslu se soustřeďuje v západoevropské oblasti (Anglie, sever Francie, Belgie, Nizozemsko, Porýní a Porúří v Německu). Omezování těžkého průmyslu a přechod na specializovaná odvětví (elektronika, přesné strojírenství aj.).

13 2) Nerostné suroviny Vlastní zdroje v Evropě nestačí potřebám průmyslu = dovoz Ve světovém měřítku má význam těžba: -černého a hnědého uhlí -železné rudy (Švédsko, Rusko), uranu -těžba dřeva (Skandinávie, Rusko) -těžba ropy a zemního plynu (Severní moře, Rusko) je nedostatečná = nutný dovoz.

14 3) zemědělství Evropa je soběstačná ve výrobě základních potravin. Díky rozdílným podmínkám (70% půdy v Dánsku vs 4% půdy v Norsku) = specializované oblasti Přímořské státy – rybolov.

15 4) Doprava Rozvinutá doprava umožňuje rozvoj cestovního ruchu (příroda, moře, památky).

16

17


Stáhnout ppt "OBYVATELSTVO EVROPY 720 mil Historie: Základy dnešního osídlení položilo zemědělství mladší doby kamenné Populační nárůst během průmyslové revoluce Na."

Podobné prezentace


Reklamy Google