Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBYVATELSTVO EVROPY 720 mil. OBYVATELSTVO EVROPY 720 mil.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBYVATELSTVO EVROPY 720 mil. OBYVATELSTVO EVROPY 720 mil."— Transkript prezentace:

1

2 OBYVATELSTVO EVROPY 720 mil

3 Nejhustěji osídlený světadíl (60 ob/km²) Evropa = „starý svět“
Historie: Základy dnešního osídlení položilo zemědělství mladší doby kamenné Populační nárůst během průmyslové revoluce Na přelomu 19. a20. století vlna emigrace hlavně do Ameriky V 50. letech 20. století populační exploze Nejhustěji osídlený světadíl (60 ob/km²) 2x více než světový průměr Evropa = „starý svět“ Evropa se člení: a) jádrové oblasti-okolo 150 ob/km²: V. Británie-Anglie, Benelux, Severovýchodní Francie, Porúří, Porýní, Sasko, Slezsko, Pádská nížina, Moskevská a Sankt Petěrburská oblast (středisky jsou obrovská města). b) periferní oblasti 35 ob./km²: Skandinávie, Irsko, Portugalsko, severní Rusko a Ural, Island

4 Většinu obyvatel tvoří Indoevropská rasa.
Obyvatelstvo tvoří národy, které hovoří různými jazyky: Germánské Angličané, Němci, Norové, Islanďané,Nizozemci, Dánové, Švédové, Vlámové, Rakušané Románské Valoni, Francouzi, Portugalci, Rumuni, Španělové, Katalánci, Galilejci, Italové, Moldavané Slovanské Rusové, Bělorusové, Ukrajinci, Češi, Slováci, Poláci, Lužičtí Srbové, Bulhaři, Slovinci, Chorvaté, Srbové, Makedonci, Černohorci Keltské Irové, Walesané, Bretoňci, Skotové Ugrofinské Maďaři, Finové, Estonci Pobaltské Litevci, Lotyši Neznámý původ Řeků, Albánců, Basků. Menšiny: Romská,Židovská-po celé Evropě. Písmo: latinka, azbuka, řečtina

5 Protestantské: (Anglie, Nizozemí, Švýcarsko, Island, část Německa aj.)
Míšení národů ovlivňování kultur možnost konfliktů (národnostní, náboženské) Náboženství: Římsko-katolické: (Polsko, Španělsko, Portugalsko, Itálie, Irsko, Francie, Lucembursko, Belgie, Rakousko aj.) Protestantské: (Anglie, Nizozemí, Švýcarsko, Island, část Německa aj.) Pravoslavné: (Řecko, Rusko, Bulharsko, Srbsko) Islám: (Bosna a Hercegovina, část Albánie)

6 Do vět o obyvatelích Evropy doplň: Srbové, 718, Modrý banán, Slované, severní, západní, Rusové, Island Evropa má _______ mil. obyvatel. Nejpočetnější etnickou skupinou jsou ______. Ve V Evropě žijí převážně _______. JV Evropa je národnostně velmi pestrá – žijí zde např. _______, Chorvati, Rumuni a Bulhaři. _______ Evropa je málo zalidněná a většina obyvatel žije v malých městech při pobřeží. Nejnižší hustotu zalidnění má stát ________. ________ Evropa je nejhustěji zalidněná oblast. Tato část Evropy je označována jako _______.

7 Úkoly Vypiš 3 nejlidnatější státy Evropy.
Vypiš 3 nejhustěji osídlené státy. Vypiš 5 nejlidnatějších měst. Vyhledej a zapamatuj si, na kterých řekách leží tato hlavní města: Budapešť, Paříž, Praha, Řím, Vídeň, Bratislava, Londýn, Madrid. Spojte dvojice: Angličané Keltové Rumuni Slované Irové Germáni Slováci Románi Maďaři Ugrofinové

8

9

10

11 Hospodářství Evropy Evropa má:
nejdelší tradici rozvoje průmyslových odvětví nedostatečnou zásobu nerostných surovin intenzivní a specializované zemědělství (rostlinná i živočišná výroba) hustou dopravní síť nejvíce obyvatel pracuje ve službách nejméně v zemědělství

12 1) Průmyslová odvětví Více než polovina průmyslu se soustřeďuje v západoevropské oblasti (Anglie, sever Francie, Belgie, Nizozemsko, Porýní a Porúří v Německu). Omezování těžkého průmyslu a přechod na specializovaná odvětví (elektronika, přesné strojírenství aj.).

13 2) Nerostné suroviny Vlastní zdroje v Evropě nestačí potřebám průmyslu = dovoz Ve světovém měřítku má význam těžba: černého a hnědého uhlí železné rudy (Švédsko, Rusko), uranu těžba dřeva (Skandinávie, Rusko) těžba ropy a zemního plynu (Severní moře, Rusko) je nedostatečná = nutný dovoz.

14 3) zemědělství Evropa je soběstačná ve výrobě základních potravin.
Díky rozdílným podmínkám (70% půdy v Dánsku vs 4% půdy v Norsku) = specializované oblasti Přímořské státy – rybolov.

15 4) Doprava Rozvinutá doprava umožňuje rozvoj cestovního ruchu (příroda, moře, památky).

16

17


Stáhnout ppt "OBYVATELSTVO EVROPY 720 mil. OBYVATELSTVO EVROPY 720 mil."

Podobné prezentace


Reklamy Google