Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

St Ř ední Evropa. POLOHA A POVRCH Toto území se nachází ve středu evropského kontinentu. Jedná se především o vnitrozemí, pouze 2 státy střední Evropy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "St Ř ední Evropa. POLOHA A POVRCH Toto území se nachází ve středu evropského kontinentu. Jedná se především o vnitrozemí, pouze 2 státy střední Evropy."— Transkript prezentace:

1 St Ř ední Evropa

2 POLOHA A POVRCH Toto území se nachází ve středu evropského kontinentu. Jedná se především o vnitrozemí, pouze 2 státy střední Evropy mají přístup k moři - Německo a Polsko. Povrch střední Evropy je velmi rozmanitý. Nalezneme zde nížiny, vrchoviny i velehory. Z horských celků jsou zde Alpy, Hercynská pohoří a Karpaty. Karpaty opisují ve východní části střední Evropy velký oblouk, jehož západní konec se dělí na dvě vedlejší větve. Původní rostlinný kryt tvořil smíšený les, který byl převážně přeměněn na zemědělskou půdu. Lesnatost je proto poměrně nízká. Travnaté oblasti střední Evropy jsou z velké části využívány pro zemědělství, ale poskytují také obživu mnoha savcům a ptákům.

3 Ve střední Evropě je teplé léto se srážkami, které se střídá se zimou s trvalou sněhovou pokrývkou. Průměrné teploty se pohybují kolem 9°C a dochází k velkým teplotním rozdílům mezi jednotlivými ročními obdobími. Podnebí Podnebí střední Evropy je převážně mírné, často s výraznými kontinentálními rysy. Klimatické zóny střední Evropy

4 VODSTVO Rýn -délka 1 330 km, plocha povodí 220 000 km2, průměrný průtok 2 400 m3/s. Vzniká soutokem Předního a Zadního Rýna ve východním Švýcarsku a ústí deltou do Severního moře. Labe –typická řeka střední Evropy, délka 1 165 km, plocha povodí 144 100 km2, průměrný průtok 750 m3/s. Pramení v Krkonoších, vytéká u Hamburku do Severního moře. Dunaj– druhá nejdelší řeka Evropy; 2 857 km, plocha povodí je 817 000 km2, střední průtok u ústí 6 430 m3/s. Vzniká soutokem řek Breg a Brigach, stékajících z východních svahů Schwarzwaldu. Dunaj ústí velkou močálovitou deltou do Černého moře. Dunaj je nejvýznamnější evropskou vodní cestou.

5 Státy st Ř Ední evropy: Alpské země: Rakousko,Německo,Lichtenštejnsko,Švýcarsko Visegrádská čtyřka: Maďarsko,Polsko,Česko,Slovensko

6 N Ě MECKO Hlavní město: Berlín Rozloha: 357 022,9 km² Počet obyvatel: cca 80,3 mil. Hustota zalidnění: 225 ob./km² Jazyk: Němčina Spolková republika N Ě mecko

7 RAKOUSKO Hlavní město: Vídeň Rozloha: 83 871 km² Počet obyvatel: cca 8,5 mil. Hustota zalidnění: 98 ob./km² Jazyk: Němčina Republika Rakousko

8 LICHTENŠT Ě JNSKO Hlavní město: Vaduz Rozloha: 160 km² Počet obyvatel: 36,5 tis. Hustota zalidnění: 225 ob./km² Jazyk: Němčina Kní Ž ectví Lichtenštejnsko

9 ŠVÝCARSKO Hlavní město: Bern Rozloha: 41 285 km² Počet obyvatel: 8 mil. Hustota zalidnění: 188 ob./km² Jazyk: Němčina, Francouzština, Italština, Rétorománština Švýcarská konfederace

10 MA Ď ARSKO Hlavní město: Budapešť Rozloha: 93 030 km² Počet obyvatel: 9,9 mil. Hustota zalidnění: 107 ob./km² Jazyk: Maďarština Ma Ď arská republika

11 POLSKO Hlavní město: Varšava Rozloha: 312 679 km² Počet obyvatel: 38,5 mil. Hustota zalidnění: 123 ob./km² Jazyk: Polština Polská republika

12 SLOVENSKO Hlavní město: Bratislava Rozloha: 49 036 km² Počet obyvatel: 5,4 mil. Hustota zalidnění: 110 ob./km² Jazyk: Slovenština Slovenská republika

13 Č ESKO Hlavní město: Praha Rozloha: 78 867 km² Počet obyvatel: 10,5 mil. Hustota zalidnění: 133 ob./km² Jazyk: Čeština Č eská republika

14 PR Ů MYSL Střední Evropa patří k hospodářsky nejvyspělejším oblastem planety. Průmyslová odvětví mají dlouhou tradici. Ze světového hlediska má význam těžba uhlí, ropy, zemního plynu, železné rudy, bauxitu, niklu, rtuti, magnezitu, fosfátů a draselných solí. Nejdůležitějším průmyslovým odvětvím je strojírenství (automobily, zařízení), dále průmysl elektronický, elektrotechnický a chemický. Hlavním ekonomickým gigantem je Německo

15 ZEM Ě D Ě LSTVÍ Zemědělství ve střední Evropě je mechanizované, intenzivní. Podíl ruční práce je minimální. V zemědělství mírně převládá živočišná výroba nad rostlinnou. Rostlinná výroba se zaměřuje především na pěstování obilí, řepy cukrovky a brambor. Mezi největší pěstitele zeleniny patří Polsko a Maďarsko. V živočišné výrobě převládá chov prasat a chov drůbeže.

16 Ž IVO Č IŠSTVO Na tomto přeplněném území musí divoce žijící živočichové bojovat o prostor se zemědělstvím, sídly lidí a průmyslem. Travnaté oblasti střední Evropy jsou sice z velké části využívány pro zemědělství, ale poskytují také obživu mnoha savcům a ptákům. Mezi typické zvířecí zástupce patří liška, vydra, zajíc, ježek a různé druhy ptáků, plazů, obojživelníků, ryb a hmyzu. Rys ostrovidLiška obecná Zajíc polní

17 OBYVATELSTVO Přírodní poměry značně ovlivnily rozložení obyvatel a průmyslu. Nejvyšší koncentrace lidí se vyskytuje podél řek a v místech současné nebo bývalé těžby uhlí (Porýní, Horní Slezsko, Podkrušnohoří). Státy střední Evropy se vyznačují vysokou hustotou zalidnění a rozdrobenou sídelní strukturou (hustá síť drobných sídel a malých měst). Pokles počtu obyvatel zmírňuje silné přistěhovalectví, zejména do Švýcarska a Německa (Turci). Jazyky: * slovanské * germánské Dominuje rasa europoidní-bílá Evropa je však multikulturní díky migraci a kolonizaci = máme zde výrazné menšiny-mongoloidní a negroidní rasy Nejlidnatější zemí je Německo

18 NÁBO Ž ENSTVÍ Víra v Boha Víra v duševní nebo životní energii nevěřící NĚMECKO47%25% ŠVÝCARSKO48%39%9% RAKOUSKO54%34%8% SLOVENSKO61%26%11% POLSKO80%15%1% MAĎARSKO37%31%19% ČESKO19%50%30% Převážně: Římsko- katolická církev Protestanti (hlavně v Německu) Ostatní náboženství se vyskytují spíše v menšinách

19 ZPRACOVALy: NATKA NE Č ASOVÁ TERKA RUSMANOVÁ ŠT Ě PÁNKA TODOROVÁ JAN Č A VAVERKOVÁ MON Č A CHVÍLOVÁ


Stáhnout ppt "St Ř ední Evropa. POLOHA A POVRCH Toto území se nachází ve středu evropského kontinentu. Jedná se především o vnitrozemí, pouze 2 státy střední Evropy."

Podobné prezentace


Reklamy Google