Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozmístění obyvatelsva

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozmístění obyvatelsva"— Transkript prezentace:

1 Rozmístění obyvatelsva
index heterogenity Giniho koeficient a Lorenzův oblouk, areály maximálního zalidnění Pracujte s historickým lexikonem obcí a s pomocí mapového lexikonu obcí (v el. podobě dostupný na moodlu)

2 Cílem cvičení je použít k hodnocení geografického rozmístění obyvatelstva některé méně tradiční metody. Na začátku si ale zopakujme, které metody pro hodnocení geografického rozmístění obyvatelstva používáme: 1.       hustota zalidnění obyvatel (počet obyvatel na km2) – absolutní, relativní (ve vztahu k jiným geogr. prvkům), statická dynamická 2.       specifické hustoty zalidnění (PO/orná půda, PO aktivních v zemědělství/orná půda...) 3.       index heterogenity (H) 4.       koeficient blízkosti Sv= √A/C A... celková plocha C...počet sídel 5.       geografický medián 6.       geografický střed obyvatelstva 7.       geografický populační potenciál 8.       areály maximálního zalidnění

3 INDEX HETEROGENITY (H)
je podíl plochy celkového území, na které žije právě polovina počtu obyvatel. Budeme sledovat změny, ke kterým došlo z hlediska hodnoty H v období Na území vámi zvoleného okresu vymezte nejprve pro rok 1869 a potom pro rok 2001 co nejmenší území, na kterém žila právě ½ obyvatelstva. 1. Zjistěte polovinu počtu obyvatel okresu v r a 2001, 2. Postupným načítáním počtu obyvatel v souvislém území dojděte k této hodnotě 3. Sečtěte výměry obcí 4. Určete procentuální zastoupení obcí 5. H je doplňkem do 100% této výměry jakožto podílu na výměře celého okresu. Výsledkem bude mapa vymezující toto území, tabulka s počtem obyvatel a rozlohou daných obcí a samozřejmě hodnota indexu heterogenity.

4 okres rozloha (ha) počet obyvatel 1869 počet obyvatel 2001 obec
Nový Jičín 93 519 obec 3 259 11 656 19 573 Albrechtičky 761 884 1 187 Bartošovice 1 891 1 848 1 461 Bílov 1 044 736 545 Bílovec 1 151 4 217 4 891 Bludovice 522 538 365 Frenštát p. Radhoštěm 1 143 6 563 Fulnek 1 336 4 267 Hladké Životice 1 598 934 Hukovice 498 526 404 Jestřábí 535 263 Kletné 616 366 Kopřivnice 964 1 324 10 538 Kujavy 1 219 1 035 Kunín 1 732 1 954 1 596 Libhošť 818 1 049 1 603 Lichnov 1 210 1 175 Loučka 648 628 676 Mořkov 1 085 1 315 Příbor 1 746 7 745

5 index heterogenity H (%) 63,1 72,8
Pustějov 858 1 126 923 Rybí 901 788 1 122 Sedlnice 1 373 1 316 Stachovice 671 603 Studénka 2 755 3 679 9 773 Suchdol n. Odrou 1 683 1 495 2 373 Štramberk 929 2 352 4 191 Velké Albrechtice 1 300 1 285 928 Veřovice 1 656 1 349 Závišice 633 668 860 Ženklava 1 069 845 počet obyvatel vybraných obcí 55 468 72 070 polovina celkového počtu obyvatel okresu 55 306 71 619 rozloha obcí výběru 1869 34 485 rozloha obcí výběru 1970 25 466 index heterogenity H (%) 63,1 72,8 Vymezená území jsou vykreslena na mapě v příloze.

6

7 je alternativní veličinou k hustotě obyvatelstva.
MÍRA KONCENTRACE OBYVATELSTVA POMOCÍ GINIHO KOEFICIENTU KONCENTRACE (Gx) (NEBO LORENCOVA OBLOUKU) je alternativní veličinou k hustotě obyvatelstva. Není založena na průměru, ale na diferencích mezi jednotlivými hodnotami. Dá se zjistit početně nebo graficky. My použijeme početní způsob. Hodnota Gx se pohybuje v intervalu (0, 1). Hodnoty blížící se nule vykazuje velmi rovnoměrně rozložený jev, hodnoty blížící se 1 velmi koncentrovaný jev. Je vhodný pro hodnocení rozložení geografických jevů.

8 Obec počet obyvatel rozloha (ha) hustota fikum rozloha fikum počet obyv. 1869 2001 1 2 10

9 Giniho koeficient koncentrace
1.       Vyberte 10 největších obcí pro rok 1869 a 2001. 2.       Vypočítejte hustotu obyvatel. 3.       Seřaďte sestupně hodnoty počtu obyvatel podle hustoty. 4.       Vypočítejte relativní a kumulativní relativní četnosti. 5.       Zakreslete tyto hodnoty do grafu o jednotkové ploše (např. 10x10cm). Plocha vymezená úhlopříčkou a proloženou křivkou vyjadřuje polovinu hodnoty Gx. 6.      Pro početní vyjádření použijte hodnoty fikum . Vzájemným křížovým násobením a součtem ∑[(fikum rozl. * f2kum obyv. - f2kum rozl. * f1kum obyv.) + (f2kum rozl. * f3kum obyv. - f3kum rozl. * f2kum obyv.) + ...] vypočítejte hodnoty pro rok 1869 i Nezapomeňte čísla vydělit , aby byla v intervalu (0,1). Výsledky okomentujte!

10 obec počet obyvatel rozloha (ha) hustota fi rozloha (%) fi počet obyvatel (%) Fi rozloha (%) Fi počet obyvatel (%) Gx Nový Jičín 11656 3259 3,577 14,469 31,750 21,467 Příbor 5700 1746 3,265 7,752 15,526 22,221 47,276 160,227 Odry 4909 2179 2,253 9,674 13,372 31,895 60,648 422,180 Studénka 3679 2755 1,335 12,231 10,021 44,126 70,669 308,552 Kunín 1954 1732 1,128 7,690 5,323 51,816 75,992 337,469 Polanka nad Odrou 1828 1765 1,036 7,836 4,979 59,652 80,971 379,515 Bartošovice 1848 1891 0,977 8,395 5,034 68,047 86,005 365,523 Suchdol nad Odrou 1495 1683 0,888 7,472 4,072 75,519 90,077 500,918 Spálov 1317 1930 0,682 8,569 3,587 84,088 93,664 957,611 Trojanovice 2326 3584 0,649 15,912 6,336 100,000 0,345

11 1869

12 rok 2001 obec počet obyvatel rozloha (ha) hustota fi rozloha (%) fi počet obyvatel (%) Fi rozloha (%) Fi počet obyvatel (%) Gx Nový Jičín 19573 3259 6,006 14,469 35,998 72,946 Příbor 7745 1746 4,436 7,752 14,244 22,221 50,243 215,136 Studénka 9773 2755 3,547 12,231 17,974 34,452 68,217 341,918 Odry 5019 2179 2,303 9,674 9,231 44,126 77,448 299,144 Polanka nad Odrou 3792 1765 2,148 7,836 6,974 51,962 84,422 404,021 Suchdol nad Odrou 2373 1683 1,410 7,472 4,364 59,434 88,787 508,271 Kunín 1596 1732 0,921 7,690 2,935 67,124 91,722 589,685 Bartošovice 1461 1891 0,773 8,395 2,687 75,519 94,409 1218,883 Trojanovice 2040 3584 0,569 15,912 3,752 91,431 98,161 672,946 Spálov 1000 1930 0,518 8,569 1,839 100,000 0,432

13 2001

14 Areály maximálního zalidnění
důležité pro vymezování sídelních aglomerací stanovení kriteria hustoty zalidnění (obvykle x-násobek prům. hustoty v daném státě, počítají se areály na 20x, 10x nebo 5x prům. hustoty), nejpoužívanější je 10x pro města nad cca 50 tis.ob.

15 Areály maximálního zalidnění

16 Areály maximálního zalidnění
vypočítejte hustotu zalidnění zvoleného města nad 50 tis. ob. v roce (Hist. lexikon) stanovte kritickou hodnotu na úrovni 10x resp. 5x průměrné hustoty ČR postupně k obci připojujte okolní obce podle stejného principu jako u H, dokud nepřekročíte kritickou hranici 5x nebo 10x průměr ČR


Stáhnout ppt "Rozmístění obyvatelsva"

Podobné prezentace


Reklamy Google