Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozmístění obyvatelsva index heterogenity Giniho koeficient a Lorenzův oblouk, areály maximálního zalidnění Pracujte s historickým lexikonem obcí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozmístění obyvatelsva index heterogenity Giniho koeficient a Lorenzův oblouk, areály maximálního zalidnění Pracujte s historickým lexikonem obcí"— Transkript prezentace:

1 Rozmístění obyvatelsva index heterogenity Giniho koeficient a Lorenzův oblouk, areály maximálního zalidnění Pracujte s historickým lexikonem obcí a s pomocí mapového lexikonu obcí (v el. podobě dostupný na moodlu)

2 Cílem cvičení je použít k hodnocení geografického rozmístění obyvatelstva některé méně tradiční metody. Na začátku si ale zopakujme, které metody pro hodnocení geografického rozmístění obyvatelstva používáme: 1. hustota zalidnění obyvatel (počet obyvatel na km2) – absolutní, relativní (ve vztahu k jiným geogr. prvkům), statická dynamická 2. specifické hustoty zalidnění (PO/orná půda, PO aktivních v zemědělství/orná půda...) 3. index heterogenity (H) 4. koeficient blízkosti Sv= √A/C A... celková plocha C...počet sídel 5. geografický medián 6. geografický střed obyvatelstva 7. geografický populační potenciál 8. areály maximálního zalidnění

3 INDEX HETEROGENITY (H) je podíl plochy celkového území, na které žije právě polovina počtu obyvatel. Budeme sledovat změny, ke kterým došlo z hlediska hodnoty H v období Na území vámi zvoleného okresu vymezte nejprve pro rok 1869 a potom pro rok 2001 co nejmenší území, na kterém žila právě ½ obyvatelstva. 1. Zjistěte polovinu počtu obyvatel okresu v r a 2001, 2. Postupným načítáním počtu obyvatel v souvislém území dojděte k této hodnotě 3. Sečtěte výměry obcí 4. Určete procentuální zastoupení obcí 5. H je doplňkem do 100% této výměry jakožto podílu na výměře celého okresu. Výsledkem bude mapa vymezující toto území, tabulka s počtem obyvatel a rozlohou daných obcí a samozřejmě hodnota indexu heterogenity.

4 okresrozloha (ha) počet obyvatel 1869 počet obyvatel 2001 Nový Jičín obecrozloha (ha) počet obyvatel 1869 počet obyvatel 2001 Nový Jičín Albrechtičky Bartošovice Bílov Bílovec Bludovice Frenštát p. Radhoštěm Fulnek Hladké Životice Hukovice Jestřábí Kletné Kopřivnice Kujavy Kunín Libhošť Lichnov Loučka Mořkov Příbor

5 Vymezená území jsou vykreslena na mapě v příloze. Pustějov Rybí Sedlnice Stachovice Studénka Suchdol n. Odrou Štramberk Velké Albrechtice Veřovice Závišice Ženklava počet obyvatel vybraných obcí polovina celkového počtu obyvatel okresu rozloha ob cí vý bě ru rozloha ob cí vý bě ru index heterogenity H (%)63,172,8

6

7 MÍRA KONCENTRACE OBYVATELSTVA POMOCÍ GINIHO KOEFICIENTU KONCENTRACE (Gx) (NEBO LORENCOVA OBLOUKU) je alternativní veličinou k hustotě obyvatelstva. Není založena na průměru, ale na diferencích mezi jednotlivými hodnotami. Dá se zjistit početně nebo graficky. My použijeme početní způsob. Hodnota Gx se pohybuje v intervalu (0, 1). Hodnoty blížící se nule vykazuje velmi rovnoměrně rozložený jev, hodnoty blížící se 1 velmi koncentrovaný jev. Je vhodný pro hodnocení rozložení geografických jevů.

8 Obec počet obyvatel rozloha (ha) hustota f i kum rozloha f i kum počet obyv

9 Giniho koeficient koncentrace 1. Vyberte 10 největších obcí pro rok 1869 a Vypočítejte hustotu obyvatel. 3. Seřaďte sestupně hodnoty počtu obyvatel podle hustoty. 4. Vypočítejte relativní a kumulativní relativní četnosti. 5. Zakreslete tyto hodnoty do grafu o jednotkové ploše (např. 10x10cm). Plocha vymezená úhlopříčkou a proloženou křivkou vyjadřuje polovinu hodnoty Gx. 6. Pro početní vyjádření použijte hodnoty fikum. Vzájemným křížovým násobením a součtem ∑[(fikum rozl. * f2kum obyv. - f2kum rozl. * f1kum obyv.) + (f2kum rozl. * f3kum obyv. - f3kum rozl. * f2kum obyv.) +...] vypočítejte hodnoty pro rok 1869 i Nezapomeňte čísla vydělit , aby byla v intervalu (0,1). Výsledky okomentujte!

10 obec počet obyvat el rozloha (ha) hustota f i rozloha (%) f i počet obyvat el (%) F i rozloha (%) F i počet obyvat el (%) GxGx Nový Jičín ,57714,46931,75014,46931,75021,467 Příbor ,2657,75215,52622,22147,276160,227 Odry ,2539,67413,37231,89560,648422,180 Studénka ,33512,23110,02144,12670,669308,552 Kunín ,1287,6905,32351,81675,992337,469 Polanka nad Odrou ,0367,8364,97959,65280,971379,515 Bartošovice ,9778,3955,03468,04786,005365,523 Suchdol nad Odrou ,8887,4724,07275,51990,077500,918 Spálov ,6828,5693,58784,08893,664957,611 Trojanovice ,64915,9126,336100,000 0,345

11 1869

12 rok 2001 obec počet obyvat el rozloha (ha) hustota f i rozloha (%) f i počet obyvat el (%) F i rozloha (%) F i počet obyvat el (%) GxGx Nový Jičín ,00614,46935,99814,46935,99872,946 Příbor ,4367,75214,24422,22150,243215,136 Studénka ,54712,23117,97434,45268,217341,918 Odry ,3039,6749,23144,12677,448299,144 Polanka nad Odrou ,1487,8366,97451,96284,422404,021 Suchdol nad Odrou ,4107,4724,36459,43488,787508,271 Kunín ,9217,6902,93567,12491,722589,685 Bartošovice ,7738,3952,68775,51994, ,88 3 Trojanovice ,56915,9123,75291,43198,161672,946 Spálov ,5188,5691,839100,000 0,432

13 2001

14 Areály maximálního zalidnění důležité pro vymezování sídelních aglomerací stanovení kriteria hustoty zalidnění (obvykle x-násobek prům. hustoty v daném státě, počítají se areály na 20x, 10x nebo 5x prům. hustoty), nejpoužívanější je 10x pro města nad cca 50 tis.ob.

15 Areály maximálního zalidnění

16 vypočítejte hustotu zalidnění zvoleného města nad 50 tis. ob. v roce 2001 (Hist. lexikon) stanovte kritickou hodnotu na úrovni 10x resp. 5x průměrné hustoty ČR postupně k obci připojujte okolní obce podle stejného principu jako u H, dokud nepřekročíte kritickou hranici 5x nebo 10x průměr ČR


Stáhnout ppt "Rozmístění obyvatelsva index heterogenity Giniho koeficient a Lorenzův oblouk, areály maximálního zalidnění Pracujte s historickým lexikonem obcí"

Podobné prezentace


Reklamy Google