Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EVROPA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EVROPA."— Transkript prezentace:

1 EVROPA

2

3

4

5 zaujímá 2% světového povrchu
2. nejmenší světadíl název odvozen od slova ereb (z asyrštiny) = „země, kde zapadá slunce“

6 Evropa x Asie Pohoří Ural řeka Emba pobřeží Kaspického moře Azovské moře Černé moře průlivy Bospor a Dardanely Středozemní moře

7 Krajní body: S – mys Nordkinn J – mys Marroqui Z – mys Roca
V – Polární Ural

8 ČLENITOST A POVRCH - pobřeží je nejčlenitější ze všech světadílů
ostrovy a poloostrovy tvoří 1/3 plochy E nejv. ostrov – V.B. nejv. poloostrov – Skandinávský průměrná nadm.výška 290 mnm (nejnižší ze všech světad.) většinu povrchu tvoří nížiny - 57% (Východoevropská, Středopolská a Francouzská nížina,…)

9 nejvyšší pohoří – Alpy (jako jediné přes 4000 mnm)
nejdelší pohoří – Ural další pohoří – Pyreneje, Apeniny, Balkán, Karpaty nejvyšší vrchol – Mont Blanc (4807 mnm) nejnižší bod – proláklina v Kaspické nížině (-28 mnm) na území Ruska

10 Sopečná činnost – Island (Hekla), jih Evropy (Vesuv, Etna, Stromboli)
Fjordy = zálivy ledovcového původu (nejvíce v Norsku)

11 PODNEBÍ vliv na podnebí má: - zeměpisná šířka - nadmořská výška - vzdálenost od oceánu - vliv mořských proudů

12 E zasahuje do … podnebných pásů severní polokoule: - Severní E leží v ………………….pásu - většina E v ………………pásu - Jih E se nachází v ……………… pásu

13 Podnebí je rovněž ovlivněno rozložením horských pásem
Podnebí je rovněž ovlivněno rozložením horských pásem. S rostoucí nadmořskou výškou klesá teplota a zvyšuje se množství srážek (každých 100 výškových metrů klesne teplota asi o 1°C).

14 VODSTVO

15

16 řeky hustá říční síť nejdelší řeky: 1.) Volha (3531 km) 2.) Dunaj
3.) Ural 4.) Dněpr 5.) Kama Pro lodní dopravu jsou důležité řeky Dunaj a Rýn. Velký význam mají průplavy vybudované na řekách.

17 Jezera a přehradní nádrže
velké množství jezer nerovnoměrné rozmístění na severu – velmi hustě seskupena (jezerní plošiny), nejvíce ve Finsku mezi největší jezera patří: Ladožské j., Oněžské j. (Rusko), Vanern (Švédsko) přehradní nádrže – na řekách s velkým průtokem (největší v Rusku)

18 ledovce převážně v subpolárním pásu a ve vysokých horách
horské ledovce (Alpy, Skandinávské pohoří,…) pevninské ledovce (v Grónsku, na Islandu)

19 PŘÍRODNÍ PODMÍNKY lesy pokrývají asi 30% povrchu E
3 základní typy přírodních krajin: - polární pustiny a tundry - lesy a stepi mírného pásu - subtropické krajiny

20 Polární pustiny a tundry
mrazové pustiny (sníh, ledovce) bezlesé tundry mechy, lišejníky sobi, lumíci, hmyz

21 Lesy a stepi mírného pásu
S a SV E jehlič. lesy – tajga (jeleni, vlci) největší část E – listnaté a smíšené lesy (srnci, jeleni, divoká prasata, ptáci, hlodavci) JV Evropy – nedostatek srážek – stepi (hlodavci) je zde nejkvalitnější půda (pěstování obilí)

22 Subtropické krajiny suché stálezelené lesy (duby, borovice)
olivovníky, fíkovníky, citrusy hmyz (cikády), obojživelníci, plazi, ptactvo

23 obyvatelstvo

24 přes 700 mil. obyvatel 3. nejlidnatější světadíl nejvyšší průměrná hustota zalidnění (67obyv/km2) 20.st urbanizace (3/5 lidí žije ve městech) pokles přirozeného přírůstku obyvatel (za rok se narodí menší počet dětí, než je počet zemřelých) E je častý cíl přistěhovalců z Afriky, Asie

25 NÁRODY A JAZYKY kolem 50 národů většina obyvatel patří k indoevropské jazykové rodině nejpočetnější jazyková skupina – slovanská (slovanské jazyky), dále pak germánská (germánské j.) a románská (románské j.) helénská větev (řečtina)

26 http://www. youtube. com/watch. v=9uSysW49JDw http://www. youtube

27 NÁBOŽENSTVÍ rozšířena především západní náboženství (křesťanství, islám, judaismus) velké množství ateistů nebo bez náboženského vyznání Křesťanství - katolíci (záp. a stř. E) - protestanti – evangelíci (sev. E, VB, Něm, Niz., Švýc.) - pravoslavná církev (vých. E, Balkán) Islám - B a H, Albánie, Turecko Judaismus - v různých státech E

28 křesťanský kostel pravoslavný kostel židovská synagoga

29 HOSPODÁŘSTVÍ

30 zemědělství vhodné podmínky
patří mezi hospodářsky nejvyspělejší světadíly rostlinná a živočišná výroba je mechanizovaná a intenzivní mírný pás - plodiny: obilniny, brambory, řepa cukrovka, ovoce a zelenina horské oblasti: chov dobytka na pastvinách subtropické oblasti: citrusové plody, olivy, tabák

31 nerostné bohatství nedostatečné množství musí se dovážet (ropa, zemní plyn) černé uhlí (Rusko, Ukrajina, Polsko, Něm, VB) hnědé uhlí (Něm, Rusko, ČR, Polsko) ropa a zemní plyn (Rusko + Sev. moře) žel. ruda (Ukrajina, Rusko, Švédsko, Španělsko)

32 průmysl patří k nejvyspělejším na světě Strojírenství
nachází se většinou v blízkosti nalezišť žel. rudy automobilový (největší na světě) značky: elektrotechnický Chemický p. je umístěn ve velkých přístavech na pobřeží petrochemie výroba plastů farmacie Potravinářský p. je umístěn v zemědělských oblastech v blízkosti velkých měst tvoří 50% ze světové produkce

33 Textilní p. - velká města (Paříž-Chanel, Řím-Versace),… Dřevozpracující p. v zemích Sev. Evropy – rozsáhlé lesy Elektroenergetika výroba el. energie-1.místo na světě hlavní zdroj – uhlí (tepelné elektrárny vyrábí 50% elektřiny v E) jaderné elektrárny (Francie, Belgie) vodní elektrárny (Norsko, Rakousko, Rusko)

34 značky: Volkswagen, Nokia, Shell, Ikea, Siemens, Fiat, Peugeot, …

35 služby vyspělé země – zaměstnána většina obyvatel ve službách
námořní přístavy (Rotterdam, Londýn, Hamburk) významná i letecká, železniční a silniční doprava vysoká úroveň zdravotnické péče důležitý je i zahraniční obchod

36

37

38

39 EVROPA SE SJEDNOCUJE

40 Evropská unie ES rok 1993 EU nejvýznamnější politicko-hospodářské seskupení v Evropě jejím cílem je vytvoření společného trhu a společné měnové unie, … prosadila bezcelní obchod dohoda o společném zemědělství a rybolovu poskytuje podporu méně rozvinutým regionům symboly EU: evropská vlajka, evropská hymna

41 ČLENSKÉ ZEMĚ EU Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko (1952, 1993) VB, Irsko, Dánsko (1973, 1993) Řecko (1981, 1993) Portugalsko, Španělsko (1986, 1993) Rakousko, Švédsko, Finsko (1995) ČR, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko, Slovinsko (2004) Bulharsko, Rumunsko (2007)

42 znaky EU: jednotná měna (EURO) ne ve všech zemích Eurozóna EU má 3 hlavní orgány: - Evropská komise (obdoba vlády, sídlo Brusel) - Evropský parlament (Štrasburk a Brusel) - Evropský soudní dvůr (Lucemburk)

43 Shengenský prostor - v jeho rámci je obyvatelům umožněn volný pohyb přes hranice bez omezení

44 OSN téměř všechny státy Evropy jsou členy ČR je členem od roku 1993
organizace, která usiluje o řešení hosp., soc. a kult. problémů světa a o rozvoj nejchudších oblastí sídla – New York, Ženeva, Vídeň

45 NATO Severoatlantická aliance vojenská organizace
více než polovina států Evropy je členem ČR je členem od roku


Stáhnout ppt "EVROPA."

Podobné prezentace


Reklamy Google