Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řešení úloh v testech Scio z českého jazyka zadané ve školním roce 2012/2013 pro 6. ročník (17. – 24. úloha) III. označení digitálního učebního materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řešení úloh v testech Scio z českého jazyka zadané ve školním roce 2012/2013 pro 6. ročník (17. – 24. úloha) III. označení digitálního učebního materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Řešení úloh v testech Scio z českého jazyka zadané ve školním roce 2012/2013 pro 6. ročník (17. – 24. úloha) III. označení digitálního učebního materiálu: VY_32_INOVACE_CJ.6.003 Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice projekt EUškola pro život, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1977

2 Metodické pokyny Autor: Mgr. Roman Kotlář Vytvořeno: červen 2012 Určeno pro 6. ročník Český jazyk 2. stupeň Téma: řešení úloh testů Scio Očekávané výstupy: aplikuje logickou úvahu a znalosti dosud osvojeného učiva při řešení úloh testů Scio Forma: žáci pracují samostatně Pomůcky: počítač, dataprojektor Zdroje: zadání testů Scio, obrázky – zdroj uveden přímo v daném slidu Další pokyny: Při práci lze využít hlasovací zařízení a vyhodnotit nejrychlejšího řešitele, který získá nejvíce z možného počtu bodů (Lze pracovat i ve skupinách, které mezi sebou soutěží. Pokud daná skupina nedokáže svoji úlohu vyřešit, může se o správné řešení pokusit jiná skupina.). Za podstatnou skutečnost lze považovat odůvodnění zvoleného řešení a pro kontrolu ukázat správné řešení. Hra může mít i více vítězů v případě rovnosti získaných bodů.

3 Úloha č. 17 testu Scio z českého jazyka pro 6. ročník (podzim 2012) Ve které z následujících vět je podmět rodu mužského životného? A) Ze všech stran se k němu napřahují ruce jeho přátel. B) Celou Prahou zněl křik vítězných týmů. C) Večer ho konečně přišli navštívit jeho bratři. D) Na výstavu přišla jen nepatrná část žáků naší třídy. Řešení: A) Ze všech stran se k němu napřahují ruce jeho přátel. – podmět je „ruce“ – ženský rod B) Celou Prahou zněl křik vítězných týmů. – podmět je „křik“ – mužský rod neživotný C) Večer ho konečně přišli navštívit jeho bratři. – podmět je „bratři“ – mužský rod životný D) Na výstavu přišla jen nepatrná část žáků naší třídy. – podmět je „část“ – ženský rod Správnou odpovědí je varianta C).

4 Úloha č. 18 testu Scio z českého jazyka pro 6. ročník (podzim 2012) Ve které z následujících možností není k výrazu z uvedeného textu přiřazeno synonymum? A) neustálý – ustavičný B) čin – skutek C) nedokonale – nesprávně D) domněnce – předpokladu Řešení: Dvojice synonym není u varianty C), protože synonymem pro nedokonale není slovo nesprávně. Správnou odpovědí je varianta C). Společné zadání pro úlohu č. 18 - 19 Z pravé kapsičky visel dlouhý stříbrný řetěz, na jehož konci byl upevněn podivuhodný stroj. Poručili jsme mu, aby vytáhl řetěz, ať je na jeho konci cokoliv. Ukázalo se, že je to koule, půl ze stříbra a půl z jakéhosi průhledného kovu. Viděli jsme totiž na průhledné straně zvláštní obrazce, nakreslené do kruhu, a myslili jsme, že je můžeme ohmatati, až naše prsty narazily na onu průhlednou hmotu. Dal nám ten stroj k uchu. Vydával neustálý hluk jako vodní mlýn. Hádáme, že je to buď nějaké neznámé zvíře, nebo Bůh, kterého uctívá. Kloníme se však k této druhé domněnce, protože nás ujišťoval (jestli jsme mu správně rozuměli, neboť se vyjadřoval velmi nedokonale), že zřídka co činí, aniž se s tím poradil. Nazýval to svým orákulem a prohlásil, že mu to ukazuje čas pro každý čin jeho života.

5 Úloha č. 19 testu Scio z českého jazyka pro 6. ročník (podzim 2012) Který z následujících výrazů je svým významem nejvzdálenější slovu hádáme z uvedeného textu? A) víme; B) domníváme se; C) domýšlíme se; D) odhadujeme. Společné zadání pro úlohu č. 18 - 19 Z pravé kapsičky visel dlouhý stříbrný řetěz, na jehož konci byl upevněn podivuhodný stroj. Poručili jsme mu, aby vytáhl řetěz, ať je na jeho konci cokoliv. Ukázalo se, že je to koule, půl ze stříbra a půl z jakéhosi průhledného kovu. Viděli jsme totiž na průhledné straně zvláštní obrazce, nakreslené do kruhu, a myslili jsme, že je můžeme ohmatati, až naše prsty narazily na onu průhlednou hmotu. Dal nám ten stroj k uchu. Vydával neustálý hluk jako vodní mlýn. Hádáme, že je to buď nějaké neznámé zvíře, nebo Bůh, kterého uctívá. Kloníme se však k této druhé domněnce, protože nás ujišťoval (jestli jsme mu správně rozuměli, neboť se vyjadřoval velmi nedokonale), že zřídka co činí, aniž se s tím poradil. Nazýval to svým orákulem a prohlásil, že mu to ukazuje čas pro každý čin jeho života. Řešení: Slovu „hádáme“ je významem nejvzdálenější slovo víme, protože když víme, pak nemusíme hádat. Správnou odpovědí je varianta A).

6 Úloha č. 20 testu Scio z českého jazyka pro 6. ročník (podzim 2012) Viděli jsme totiž na průhledné straně zvláštní obrazce, nakreslené do kruhu, a myslili jsme, že je můžeme ohmatati, až naše prsty narazily na onu průhlednou hmotu. Z kolika vět se skládá uvedené souvětí z úvodního textu? A) ze šesti B) z pěti C) ze čtyř D) ze tří Řešení: 1. věta: Viděli jsme totiž na průhledné straně zvláštní obrazce, nakreslené do kruhu, 2. věta: a myslili jsme, 3. věta: že je můžeme ohmatati, 4. věta: až naše prsty narazily na onu průhlednou hmotu. Počet vět je tedy roven čtyřem. Správnou odpovědí je varianta C).

7 Úloha č. 21 testu Scio z českého jazyka pro 6. ročník (podzim 2012) Kde se s uvedeným textem pravděpodobně nesetkáte? A) na informačním panelu v zoologické zahradě; B) na internetu; C) v časopise s přírodovědnou tematikou; D) v encyklopedii semenožravých ptáků. Společné zadání pro úlohu č. 21 - 24 V přírodě můžeme spatřit výra velkého zejména vysedávajícího na skalách. Obývá skalnatá území v nížinách i horské lesy ve vyšších polohách, významným a tradičním útočištěm jsou srázy říčních údolí velkých řek. Setkat se s ním můžete téměř po celé České republice i celé Eurasii kromě jejích nejsevernějších a nejjižnějších částí. Potrava výra se skládá zejména z malých obratlovců (např. hrabošů), ptáků a nepohrdne ani obojživelníky a rybami. Při lovu využívá především sluch, takže mu padnou za oběť hlučnější zvířata. O výrech se ví, že jsou dlouhá léta věrni jednomu místu, které si vybrali k hnízdění. Výří houkání v toku lze slyšet již od konce zimy (v únoru) až do dubna. Pokud byla vejce krátce po snůšce zničena, je samice schopna snést ještě další, náhradní snůšku. V průběhu sezení na vejcích sameček samičku krmí. Na vejcích sedí celou dobu samička. Přibližně po pěti týdnech se vyklubou mláďata, která jsou letuschopná zhruba po devíti týdnech. Vzhledem k tomu, že hnízdí na nepříliš chráněných místech, musejí se rodiče smířit s velkou pravděpodobností úhynu mláďat – ať už kvůli nepříznivým přírodním podmínkám (sníh, voda...), či predátorům včetně člověka. Právě poměrně vysoká úmrtnost mláďat je jedním z důvodů nutnosti ochrany tohoto nádherného zvířete. Řešení: Uvedený text vyhovuje variantám A), B) i C), protože výr velký není semenožravým ptákem a tedy se s ním v encyklopedii semenožravých ptáků nesetkáme. Správnou odpovědí je varianta D).

8 Úloha č. 22 testu Scio z českého jazyka pro 6. ročník (podzim 2012) Které z následujících tvrzení přímo vyplývá z uvedeného textu? A) Výr loví především v noci.; B) Výr nežije na severu a jihu České republiky.; C) Výr velký spí až do února zimním spánkem.; D) Výr velký žije často u řeky. Společné zadání pro úlohu č. 21 - 24 V přírodě můžeme spatřit výra velkého zejména vysedávajícího na skalách. Obývá skalnatá území v nížinách i horské lesy ve vyšších polohách, významným a tradičním útočištěm jsou srázy říčních údolí velkých řek. Setkat se s ním můžete téměř po celé České republice i celé Eurasii kromě jejích nejsevernějších a nejjižnějších částí. Potrava výra se skládá zejména z malých obratlovců (např. hrabošů), ptáků a nepohrdne ani obojživelníky a rybami. Při lovu využívá především sluch, takže mu padnou za oběť hlučnější zvířata. O výrech se ví, že jsou dlouhá léta věrni jednomu místu, které si vybrali k hnízdění. Výří houkání v toku lze slyšet již od konce zimy (v únoru) až do dubna. Pokud byla vejce krátce po snůšce zničena, je samice schopna snést ještě další, náhradní snůšku. V průběhu sezení na vejcích sameček samičku krmí. Na vejcích sedí celou dobu samička. Přibližně po pěti týdnech se vyklubou mláďata, která jsou letuschopná zhruba po devíti týdnech. Vzhledem k tomu, že hnízdí na nepříliš chráněných místech, musejí se rodiče smířit s velkou pravděpodobností úhynu mláďat – ať už kvůli nepříznivým přírodním podmínkám (sníh, voda...), či predátorům včetně člověka. Právě poměrně vysoká úmrtnost mláďat je jedním z důvodů nutnosti ochrany tohoto nádherného zvířete. Řešení: Tvrzení „tradičním útočištěm jsou srázy říčních údolí velkých řek“ potvrzuje častý výskyt výra velkého u řeky. Správnou odpovědí je varianta D).

9 Úloha č. 23 testu Scio z českého jazyka pro 6. ročník (podzim 2012)... nepohrdne ani obojživelníky a rybami. Která z následujících možností nejlépe vystihuje význam uvedeného úryvku úvodního textu? A) Miluje ryby a obojživelníky.; B) Nikdy nekonzumuje ryby a obojživelníky.; C) Obojživelníci a ryby mu velice chutnají.; D) Nevadí mu ani ryby a obojživelníci. Společné zadání pro úlohu č. 21 - 24 V přírodě můžeme spatřit výra velkého zejména vysedávajícího na skalách. Obývá skalnatá území v nížinách i horské lesy ve vyšších polohách, významným a tradičním útočištěm jsou srázy říčních údolí velkých řek. Setkat se s ním můžete téměř po celé České republice i celé Eurasii kromě jejích nejsevernějších a nejjižnějších částí. Potrava výra se skládá zejména z malých obratlovců (např. hrabošů), ptáků a nepohrdne ani obojživelníky a rybami. Při lovu využívá především sluch, takže mu padnou za oběť hlučnější zvířata. O výrech se ví, že jsou dlouhá léta věrni jednomu místu, které si vybrali k hnízdění. Výří houkání v toku lze slyšet již od konce zimy (v únoru) až do dubna. Pokud byla vejce krátce po snůšce zničena, je samice schopna snést ještě další, náhradní snůšku. V průběhu sezení na vejcích sameček samičku krmí. Na vejcích sedí celou dobu samička. Přibližně po pěti týdnech se vyklubou mláďata, která jsou letuschopná zhruba po devíti týdnech. Vzhledem k tomu, že hnízdí na nepříliš chráněných místech, musejí se rodiče smířit s velkou pravděpodobností úhynu mláďat – ať už kvůli nepříznivým přírodním podmínkám (sníh, voda...), či predátorům včetně člověka. Právě poměrně vysoká úmrtnost mláďat je jedním z důvodů nutnosti ochrany tohoto nádherného zvířete. Řešení: Slovo „nepohrdne“ znamená, že sice dané jídlo nemusí, ale sní ho (nevadí mu). Správnou odpovědí je varianta D).

10 Úloha č. 24 testu Scio z českého jazyka pro 6. ročník (podzim 2012) Přibližně po pěti týdnech se vyklubou mláďata... Která z následujících možností obsahuje tvar infinitivu slovesa vyklubou se z uvedené věty úvodního textu? A) vyklubat se; B) klubat se; C) klubali se; D) vyklubají se Společné zadání pro úlohu č. 21 - 24 V přírodě můžeme spatřit výra velkého zejména vysedávajícího na skalách. Obývá skalnatá území v nížinách i horské lesy ve vyšších polohách, významným a tradičním útočištěm jsou srázy říčních údolí velkých řek. Setkat se s ním můžete téměř po celé České republice i celé Eurasii kromě jejích nejsevernějších a nejjižnějších částí. Potrava výra se skládá zejména z malých obratlovců (např. hrabošů), ptáků a nepohrdne ani obojživelníky a rybami. Při lovu využívá především sluch, takže mu padnou za oběť hlučnější zvířata. O výrech se ví, že jsou dlouhá léta věrni jednomu místu, které si vybrali k hnízdění. Výří houkání v toku lze slyšet již od konce zimy (v únoru) až do dubna. Pokud byla vejce krátce po snůšce zničena, je samice schopna snést ještě další, náhradní snůšku. V průběhu sezení na vejcích sameček samičku krmí. Na vejcích sedí celou dobu samička. Přibližně po pěti týdnech se vyklubou mláďata, která jsou letuschopná zhruba po devíti týdnech. Vzhledem k tomu, že hnízdí na nepříliš chráněných místech, musejí se rodiče smířit s velkou pravděpodobností úhynu mláďat – ať už kvůli nepříznivým přírodním podmínkám (sníh, voda...), či predátorům včetně člověka. Právě poměrně vysoká úmrtnost mláďat je jedním z důvodů nutnosti ochrany tohoto nádherného zvířete. Řešení: Slova „klubali se“ a „vyklubají se“ nejsou slova v infinitivu a u infinitivu „klubat se“ chybí předpona „vy“. Správnou odpovědí je varianta A).


Stáhnout ppt "Řešení úloh v testech Scio z českého jazyka zadané ve školním roce 2012/2013 pro 6. ročník (17. – 24. úloha) III. označení digitálního učebního materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google