Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předchůdce člověka – opakování Osnova hodiny Osnova zápisu : 1.) Motivace Díla kterých osobností se pojila s poznatky o našich předcích ? 2.) Práce s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předchůdce člověka – opakování Osnova hodiny Osnova zápisu : 1.) Motivace Díla kterých osobností se pojila s poznatky o našich předcích ? 2.) Práce s."— Transkript prezentace:

1

2 Předchůdce člověka – opakování

3 Osnova hodiny Osnova zápisu : 1.) Motivace Díla kterých osobností se pojila s poznatky o našich předcích ? 2.) Práce s časovou přímkou Jak po sobě následovaly vývojové stupně a období v toku času ? 3.) Naleziště Na kterých významných místech získáváme prameny z těchto období ?

4 RYCHLOVKA ŠTORCH

5 TAJENKA 1.) uchovávají se tam hmotné prameny 2.) způsob obživy člověka zručného 3.) předchůdce slona 4.) uchovávají se tam písemné prameny 5.) dějiny jinak 6.) věda, která nachází a zkoumá hmotné prameny 7.) kult jinak tajenka : ……………………… Z. BURIAN

6 1. Motivace a) Eduard Štorchb) Zdeněk Burian

7 a) Eduard Štorch * 1878 + 1956 Významný český spisovatel. Pedagog, archeolog a autor mnoha odborných prací a historických románů, ve kterých popisuje život lidí v období od starší doby kamenné (paleolitu) po události související s pověstmi a dějinami českého státu. Muzeum Eduarda Štorcha a Karla Zemana, které se nachází ve Štorchově rodné obci Ostroměř, ležící mezi Hradcem Králové a Jičínem. Ve stálé expozici je možné nahlédnout do knižně a filmově zpracovaných pravěkých scenérií. Samotná Ostroměř datuje osídlení již v době kamenné.

8 Dílo – historické romány: Paleolit: Lovci mamutů (1918) Neolit: Osada havranů (1930) Statečné mládí (1946) Minehava (1950) Eneolit: U veliké řeky (1932) Doba bronzová: Čarodějův učedník (1910) V šeru dávných věků (1920) Bronzový poklad (1931) Doba železná: Junáckou stezkou (1934) České dějiny a pověsti: Libuše a Přemysl (1919) Volání rodu (1934) O Děvín a Velehrad (1939) Zastavený příval (1940) Meč proti meči (1946) Hrdina Nik (1947)

9 b) Zdeněk Burian * 1905 + 1981 Český malíř a ilustrátor dobrodružných knih. Prvotřídní tvůrce paleontologických rekonstrukcí vymřelých zvířat a rostlin,na kterých spolupracoval s profesorem Josefem Augustou. Nejednou se jeho dílo stalo inspirací a součástí filmů Karla Zemana. Zdeněk Burian ve svém ateliéru mezi prací na svém díle hovoří s hercem Miroslavem Šimkem.

10 Dílo – paleontologické rekonstrukce třetihorní Uintaterium – předchůdce dnešního hrocha druhohorní býložravec Triceratops mamutí rodinka z období pozdních čtvrtohor druhohorní Iguanodon čtvrtohorní Mastodont Homo sapiens neandrthalensis

11 Tyranosaurus Rex útočí na Hadrosaura druhohorní Kronosauruspravěký obojživelník <- masožravý Edaphosaurus obrovitý Diplodocus měl dva mozky – v páteři a v hlavě rekonstrukce života v pravěké jeskyni

12 2. Práce s časovou přímkou 5 -1,5 mil. p.n.l.3 mil. p.n.l.1,5 mil. p. n.l.400 – 40 tisíc p. n.l.40 000 p.n.l. - nyní

13 HOMO HABILIS – Člověk zručný  3 3 miliony let př.n.l. vvýška 130 cm, hmotnost 40 kg  obživa: sběr plodů  výroba primitivních nástrojů: sekáče, úštěpy = tzv. valounová industrie  znaky: klenutější čelo, menší nadočnicové oblouky žživot v tlupách HOMO HABILIS se v tlupě dorozumíval pomocí posunků a skřeků lebka HIOMO HABILISe - objem mozkovny činil 650 – 800 cm 3 jednoduché opracování kamene - valounová industrie

14 HOMO ERECTUS – Člověk vzpřímený  1 1,5 mil. let p.n.l. – 200 tis. p.n.l.  výška 160 cm  užití souměrně opracovaných kamenných nástrojů = pěstní klíny  UŽÍVÁNÍ ohně  kolektivní lov zvěře oobývání přechodných přístřeší lebka HOMO ERECTa – objem mozkovny 750 cm3 pěstní klíny HOMO ERECTUS získával a využíval oheň, avšak nevíme, zda jej uměl i rozdělat rekonstrukce HOMO ERECTA od Zdeňka Buriana

15 HOMO SAPIENS – Člověk rozumný  400 – 40 tis. let p.n.l.  výška 160 cm, zvětšené nadočnicové oblouky  ROZDĚLÁVAL oheň  pohřbívání mrtvých  hromadný lov – užití luků, oštěpů (hroty = úštěpy z připraveného jádra)  Homo sapiens steinheimensis Homo sapiens neandrthalensis (neandrtálský člověk – slepá vývojová větev) HOMO SAPIENS dokázal v tlupách lovit i velká zvířata oddělená od zbytku stáda lebka HOMO SAPIENS STEINHEIMENSIS „neandrtálec” dokázal díky svým schopnostem snášet i těžké životní podmínky doby ledové (autor: Z. Burian) lebka neandrtálce (1450-1880 cm 3 ) HOMO SAPIENS (na obr. NEANDRTHALENSIS) dokázal sám rozdělat oheň a zhotovit si potřebné nástroje

16 HOMO SAPIENS SAPIENS – Člověk dnešního typu  40 000 let p.n.l. – nyní  tzv. cromagnonský [kromaňonský] člověk  výška 180 cm  plně specializované nástroje (na každou práci jiný)  dokonalé opracování kamene – čepele z odraženého jádra  rozvoj umění – nástěnné malby v jeskyních rekonstrukce kromaňonce (autor: Z. Burian) lebka kromaňonce vývoj vzpřímené chůze společenství člověka dnešního typu po lovu při výrobě oděvů

17 3. Naleziště HOMO HABILIS  Olduvai v Tanzánii  jezero Turkana v Keni HOMO ERECTUS  Přezletice u Prahy HOMO SAPIENS  jeskyně Šipka u Štramberka  jeskyně Kůlna HOMO SAPIENS SAPIENS  Lascaux [Leskó] (Francie)  Altamira (Španělsko) viz. učebnice strana 16 a 22..

18 HOMO HABILIS  Olduvai v Tanzánii  jezero Turkana v Keni Roklina uprostřed údolí Great Rift odborníky přezdívaná „Kolébkou lidstva” se nachází ve východní části národního parku Serengheti. Byla náhodně objevena německým entomologem (odborníkem na hmyz), který do ní nechtěně spadl. Pojmenována je podle nástrojů zvaných „Oldowan” zhotovených z kamenných plátků, jejichž stáří je odhadováno na 2,6 milionu let. Před 3-2 miliony lety se kolem tektonického jezera, jehož rozloha činí odhadem 6,4 – 8,5 tisíc. km 2 (více než Balaton) pohybovala velmi početná skupina příslušníků druhu Homo Habilis, která byla objevena paleontologem Richardem Leakeyem. Ten zde roku 1972 nalezl lebku zvanou Skull 1470 (skull = angl. lebka), jejíž stáří se odhaduje na 2 mil. let.

19 HOMO ERECTUS  Přezletice u Prahy Obec, nacházející se severovýchodně od Prahy, je známá díky pleistocénnímu (pleistocén = starší oddělení čtvrtohor) sídlišti Zlatý kopec. To bylo odkrýváno postupně. Prvně, když se ve 30. letech 20. století v místním kamenolomu našly 1 milion let staré zvířecí kosti. Roku 1945 zde byly nalezeny kamenné nástroje z doby staršího paleolitu. Ty vedly v letech 1975 – 1991 k cílenému archeologickému výzkumu, jehož výsledkem bylo odkrytí sídliště, jehož stáří se odhaduje na 750 tisíc let. Krom půdorysu prastarých obydlí zde byl nalezen jeden z nejstarších důkazů užívání ohně. pěstní klíny nalezené v Přezleticích rekonstrukce přibližné podoby z doby osídlení 1–kameny 2-zvířecí kosti 3-ohniště

20 HOMO SAPIENS  jeskyně Šipka u Štramberka Krasová jeskyně ve Štramberském krasu se proslavila roku 1880, kdy v ní byla Karlem Jaroslavem Maškou objevena část čelisti neandrtálského dítěte, které s největší pravděpodobností zemřelo ve věku 8- 10 let. Čelist i nalezené nástroje z rohovce a pazourku spadají do doby středního paleolitu – 40 000 let p.n.l. Byly zde nalezeny rovněž kosti medvěda, jelena, bobra a další zvěře. krajina v okolí Štramberka poblíž jeskyně se nachází i zdroj vody malebné prostředí štramberka v zimě muselo být pro neandrtálské lovce velmi nehostinné

21  jeskyně Kůlna Roku 1880 byla tunelovitá jeskyně, jež těsně sousedí s obcí Sloup, objevena Jindřichem Wankelem. Vykopávky Martina Kříže poté prokázaly osídlení z doby neolitu a mladého paleolitu. Po výzkumech Moravského zemského muzea z let 1961 – 1975 bylo prokázáno též osídlení ze staršího a středního paleolitu. Nejvýznamnějšími nálezy jsou zlomek horní čelisti dospívajícího neandrtálského chlapce starý 120 000 let, a lebka medvěda se zaklesnutým hrotem šípu, která dokazuje schopnost člověka rozumného lovit a užívat primitivní střelné zbraně. jeskyně Kůlna dnes jeskyně Kůlna na počátku 20. stoletíVstupní portál se stropem vysokým 8,5 metru

22 HOMO SAPIENS SAPIENS  Lascaux [Leskó] (Francie) Jeskyně, nacházející se poblíž vesnice Montignac se po celém světě proslavila díky realistickým a ohromujícím obrázkům zvířat a lidí z doby mladšího paleolitu, jejichž stáří se odhaduje na 12 – 15 tisíc let. Byla objevena 4 dětmi roku 1940 a po válce zpřístupněna. Oxid uhličitý vydechovaný návštěvníky však malby ničil, a tak byla roku 1963 uzavřena pro veřejnost. Roku 1983 byla pro účely veřejnosti otevřena její věrná replika Lascaux II. zobrazení smrti při lovu bizona pravěký lov původní jeskyně prozkoumávaná odborníky společenství zvířat a lidí tak, jak si je pamatoval neznámý autor

23  Altamira (Španělsko) Jeskyně, vyzdobená paleolitickými malbami, leží na severu Španělska poblíž města Santander. Roku 1886 ji zcela náhodou objevil místní lovec, který dal podnět k průzkumu tehdejšímu majiteli pozemku, Donu Sautuolovi. Postranní síň s malbami objevila jeho tehdy pětiletá dcera Marie. Dnes je Altamira součástí rodiny Paleolitických jeskyní severního Španělska a je zapsána na seznam UNESCO. město Santander Interiér Altamiry se stropními malbami detail maleb ztvárnění pravěkých zvířat


Stáhnout ppt "Předchůdce člověka – opakování Osnova hodiny Osnova zápisu : 1.) Motivace Díla kterých osobností se pojila s poznatky o našich předcích ? 2.) Práce s."

Podobné prezentace


Reklamy Google