Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PLANETA ZEMĚ Země - malá planeta - součást sluneční soustavy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PLANETA ZEMĚ Země - malá planeta - součást sluneční soustavy"— Transkript prezentace:

1 PLANETA ZEMĚ Země - malá planeta - součást sluneční soustavy
- otáčí se kolem vlastní osy - otáčí se kolem Slunce (roční doby) - světlo ze Slunce - 8 minut Utváření Země před 4,6 mld lety koule roztavené hmoty - ochlazovala se Teorie velkého třesku - před 15 mld let došlo k explozi - částice se shlukovaly - plyny a prach - vznikly: Slunce a planety

2 Stavba Země Poloměr Země – 6 378km

3 Atmosféra - plynný obal Země
(prvotní atmosféra neměla kyslík) Hydrosféra - vodní obal Země (řeky, jezera, moře)

4 ŽIVOT NA ZEMI - před 3,5mld lety
- z jednoduchých neústrojných látek vznikaly shluky - koacerváty a vytvořila se buňka Fotosyntéza: do vzduchu se dostal kyslík probíhá jen u zelených rostlin Biosféra: vše živé na zemi

5 PROJEVY ŽIVOTA Život - soubor složitých přírodních dějů, které probíhají v organizmech Rostliny: výživa (voda a oxid uhličitý) - fotosyntéza - vzniknou org. látky a kyslík (cukry) vše probíhá za světla a tepla odpadní látky jsou vylučovány Živočichové: k dýchání - kyslík potrava + kyslík - org. látka (energie) - odpadní látka - CO2 metabolismus - látková výměna Rozmnožování - pohlavní - nepohlavní Dědičnost - podobnost rodičům Dráždivost - reakce na podněty z okolí Pohyb Růst Vývoj

6 PODMÍNKY ŽIVOTA Voda - nezbytná pro život
ústrojné = organické látky: cukry, tuky, bílkoviny neústrojné = anorganické látky: kyslík, dusík, uhlík, voda, oxid uhličitý kyslík: dýchání sluneční záření: základní zdroj energie

7 ROZMANITOST PŘÍRODY Rozmanitost se projevuje: ve velikosti ve tvaru
ve stavbě těla ve způsobu života Organizmy dělíme: rostliny živočichy houby bakterie a sinice druhů organizmů

8 Producenti - zelené rostliny světlo
VZTAHY MEZI ORGANIZMY Potravní vztahy Producenti - zelené rostliny světlo voda + oxid uhličitý cukr + O2 chlorofyl Konzumenti: živočichové netvoří živiny konzumují rostliny nebo živočichy Reducenti = rozkladači houby a bakterie rozkládají těla odumřelých organizmů na jednoduché látky

9 Potravní pyramida: graficky znázorněná potravní závislost
Potravní řetězce Potravní pyramida: graficky znázorněná potravní závislost Symbióza: výhodné soužití org. - sasanka a rak poustevníček Predace: vztah lovce a kořisti - vlaštovka a moucha Parazitizmus: soužití mezi cizopasníkem a hostitelem - klíště (cizopasník) a člověk

10 JAK ZKOUMÁME PŘÍRODU Pozorování: lupa dalekohled mikroskop oko
Pokus: zasahujeme do děje, děláme poznámky, vyvozujeme závěry Mikroskop: zvětšovací přístroj okulár, tubus, zaostřovací šroub, objektiv, zrcátko, stolek se svorkami, stativ Mikroskopické potřeby: podložní a krycí sklíčko, nůžky pipeta, skalpel, preparační jehla 1. mikroskop r Anthony van Leeuwenhoek ( )- nizozemec

11 BUŇKA - základní stavební a funkční jednotka buněčná stěna: u rostlin
plazmatická membrána: polopropustná cytoplazma: vyplňuje vnitřek buňky organely: buněčné struktury jádro: řídí životní děje obsahuje chromozómy mitochondrie: k dýchání chloroplasty: obsahují zelené barvivo fotosyntéza vakuoly: ukládání zásobních nebo odpadních látek R. Hook - angl. přírodovědec J.E.Purkyně - ( ) - český přírodovědec

12 ROSTLINNÁ BUŇKA větší, stálejší tvar chloroplasty - fotosyntéza

13 ŽIVOČIŠNÁ BUŇKA Projevy: příjem živin rozmnožuje se dělením

14 Jednobuněčné organizmy
- z 1 buňky - plní všechny funkce - mikroorganizmy - bakterie, sinice, řasy, houby, prvoci - 0, ,01mm Kolonie - soubory buněk Mnohobuněčné organizmy - z mnoha buněk - rostliny, řasy, houby, živočichové - specializované buňky na urč. funkci tkáň - soubor buněk stejného tvaru a funkce (živočichové) pletivo // (rostliny) orgán - soubor tkání (žaludek) orgánová soustava - soubor orgánů (TS) organizmus - soubor orgánových soustav (člověk)

15 Soustava organizmů - přesné pojmenování organizmů
- zařazení do soustavy (systému) org. (společné znaky, vlastnosti) MEZINÁRODNÍ ODBORNÉ NÁZVOSLOVÍ - názvy - latinsky - národní odborné názvosloví ROD, DRUH Říše: nebuněční ( viry ) prvobuněční (bakterie, sinice) houby rostliny živočichové Kmen členovci oddělení krytosemenné rostliny třída hmyz třída dvouděložné řád motýli řád kopřivotvaré čeleď babočkovití čeleď kopřivovité rod babočka rod kopřiva druh kopřivová druh dvoudomá CARL VON LINNÉ ( ) - švédský lékař- zakladatel systému rostlin - dvouslovné názvy

16 Viry - pozoruje elektronovým mikroskopem - nemají buněčnou stavbu
Tvar: kulovitý, šroubovicovitý - vnitřní parazité buněk - nemají vlastní metabolismus Rozmnožování: na povrch b. - proniknou dovnitř - uvolní se org.l. - dělení Viry způsobují: žloutenku, chřipku, dětskou obrnu, klíšťovou encefalitidu, zarděnky, spalničky, příušnice, vzteklinu, AIDS, opary, neštovice, mononukleózu, bradavice Ochrana: hygiena, odolnost organismu, očkování

17

18 Bakterie 1000x menší než rostl. a živoč. b.
Tvar: koky, diplokoky, streptokoky, stafylokoky, tyčinky, bičíkaté bakterie - všude - hlavně v půdě - vhodná teplota 30°C Spory - klidové útvary Rozmn. - dělením Hniložijné b. - rozklad org. l. na anorg. l. Cizopasné b. - na tělech org. Symbióza: bakterie + kořeny bobovitých rostlin Onemocnění: angína, spála, zápal plic, salmonelóza, borelióza, záněty Ochrana: antibiotika, hygiena, očkování laktobacily: jogurt, kefír, podmáslí

19 Tvary bakterií

20 Sinice

21 - tvoří org. l. - nejstarší org. - chlorofyl - zelené barvivo - jednobuněčné a vláknité - dělení - spory - nepříznivé podmínky - ve vodě, na stromech, na skalách Vodní květ: přemnožení sinic, nebezpečné - zákaz koupání Drkalka: drkavý pohyb jednořadka: řetízky sinivka: kolonie

22 HOUBY

23 - jednobuněčné i mnohobuněčné organizmy
- nemají chloroplasty tělo: stélka - z houbových vláken (hyf) rouško: obsahuje výtrusy - na lupenech - v rourkách houby - lupenaté ( bedly, muchomůrky, ryzce...) - rourkaté (hřiby, křemenáče, suchohřiby, ...) cizopasné houby: způsobují choroby hniložijné houby: rozkladači odumřelých zbytků org. mykorrhiza: houba přijímá od rostliny org. l. a pomáhá rostlině přijímat vodu

24 DRUHY HUB kvasinka pivní - droždí, způsobuje rozklad cukru na alkohol a oxid uhličitý - kypří těsto - výroba piva a vína - obs. vitamín B plíseň hlavičková - bílé povlaky ( na zelenině, sýru) - hniložijná houba štětičkovec - zelenošedé povlaky - citróny, zavařeniny (penicilium) - některé druhy - potlačují výskyt bakterií - výroba antibiotik - výroba plísňových sýrů kropidlák černý - hniložijná houba, hniloba ovoce - kožní onemocnění zvířat a člověka hlízenka ovocná - kruhovité útvary na ovoci - choroba - monilióza

25 HOUBY 1. jedlé 2. nejedlé 3. jedovaté Jedlé houby:
ucho jidášovo - na kmenech stromů, čínská kuchyně liška obecná bedla vysoká pečárka ovčí pozor na záměnu s much. zelenou hřib smrkový klouzek sličný - v modřínových lesích křemenáč osikový kozák březový pýchavka obecná - mladé plodnice jedlé holubinka nazelenalá pod duby ryzec smrkový - plodnice - mléko Jedovaté houby: ucháč obecný muchomůrka červená muchomůrka zelená troudnatec pásovaný - tvrdé plodnice na stromech, poškozuje dřevěné konstrukce dřevomorka - dřevokazná houba - trouchnivění ZÁSADY SBĚRU: jen ty druhy, které znám, zdravé plodnice, do košíku

26 LIŠEJNÍKY pomalý růst - stovky let houba + řasa houba + sinice
3 typy stélek: korovitá - mapovník zeměpisný - skály lupenitá - terčovka bublinatá keříčkovitá - dutohlávka sobí - větvená Další zástupci: terčovka skalní, hávnatka psí, terčovník zední, pukléřka islandská, pupkovka Rozmnožování: úlomky stélky Výskyt: kůra stromů, skály, půda, kameny, zdi - přežijí nepříznivé podmínky - průkopníci života - zvětrávání hornin - citlivé na znečištění - bioindikátory ovzduší Význam: potrava, cukr, alkohol, barviva, výroba parfémů, antibiotik

27 ŘASY - NIŽŠÍ ROSTLINY pláštěnka krásnoočko - obsahují chloroplasty
Pohyb: bičíky - BIČÍKOVCI Výskyt: voda - rybníky, skály, kmeny stromů, zdi Zástupci: zelenivka zrněnka - zelené povlaky na kamenech váleč koulivý - tvoří kolonie Rozmnožování: dělením Mnohobuněčné řasy: šroubatka , žabí vlas - vláknité stélky Význam: kyslík do vody, potrava, hnojivo pro dobytek - mořské řasy - červené a hnědé - několik metrů Hnědé řasy: chaluhy bobulák - 60m

28 PRVOCI trepka velká Pohyb: brvy Potrava: bakterie, řasy
cysta: přežije nepříznivé podmínky Rozmnožování: pohlavně - spájení nepohlavně příčné dělení Nálevníci - senný nálev

29 ZÁSTUPCI PRVOKŮ BIČÍKOVCI - bičíky - pohyb trypanozóma spavičná
- krví člověka - parazit - spavá nemoc - Afrika - přenáší ji moucha tse-tse KOŘENONOŽCI Měňavky - na kamenech, v rybníku - 1 mm - panožky - mění tvar - přelévání cytoplazmy měňavka úplavičná - úplavice, hygiena DÍRKONOŽCI - vápenité schránky, vápenec SLUNIVKY - sladkovodní dírkonožci MŘÍŽOVCI - křemité schránky

30 ŽAHAVCI - vodní živočichové - žahavé buňky - 1 - 1,5cm velký
- paprsčitě souměrné tělo Potrava: drobní vodní živoč. - buchanky, potěr - usmrtí tekutinou z žahavých b. TS: láčka DS: cpt NS: rozptýlená regenerace: nahrazuje ztracené části RS: - nepohlavně - pučení - pohlavně - podzim Obojetník = hermafrodit

31 MOŘŠTÍ ŽAHAVCI - přisedle - polypy
- korálové útesy - ostrovy , Velká útesová bariéra - v.Austrálie korál červený - šperkařství, vápenité kostry medúzy - rosolovité tělo, zvon, vznášejí se, některé jedovaté sasanky - mnoho ramen, podoba s květy symbióza - sasanka x rak poustevníček

32 PLOŠTĚNCI ploštěnka mléčná - vodní živočich
- dvoustranně souměrné tělo tělo: pokožka TS: vakovitá se slepými rameny trávicí šťávy VS: plaménkové vyluč. b. a kanálky DS: cpt NS: provazcovitá a nerv. uzliny RS: vajíčka a spermie, obojetník Přímý vývin

33 CIZOPASNÍ PLOŠTĚNCI - vnitřní cizopasníci tasemnice dlouhočlenná
- v tenkém střevě - 3m tělo: hlavička, krček, ploché články, 4 přísavky s háčky TS: cpt - nemá vlastní TS, DS, CS, smysly RS: nadměrně vyvinutá v posledních článcích - vajíčka obojetník Vývin nepřímý Výkaly - vajíčka - žaludek prasete - líhnou larvy - do svalů - boubele - nedostatečně propečené maso - do TS člověka Tasemnice bezbranná - u hovězího dobytka m tasemnice mají i psi a kočky Motolice jaterní - v játrech ovcí, 3 cm, nepřímý vývin

34 HLÍSTI - cizopasníci rostlin a živočichů
- nečlánkované tělo, kruhovité na průřezu - odděleného pohlaví - samice se liší od samce - pohlavní dvoutvárnost škrkavka dětská - v tenkém střevě - TS - ústní otvor - trávicí trubice - řitní otvor - samice cm, vytváří až vajíček denně vaj. s výkaly do močůvky - odp. vody - neumytá zelenina, jahody - do těla Vývin škrkavky: vajíčko - larva - provrtají střeva - do krve - 3mm velké - do plic - hltan - žaludek - tenké střevo - cyklus trvá 30 dní roup dětský - 1cm dlouhý, v tlustém střevě - svědění okolo konečníku - samice klade vajíčka kolem řit. otvoru (13 000) - hygiena svalovec stočený - ve svalech, horečky - smrt háďátko řepné - 2mm, cizopasí na řepě, žluté rostliny Půdní hlísti se podílí na zúrodňování půdy.

35 MĚKKÝŠI - měkké tělo - schránka vápenatá, vrstva perleti - knoflíky
- potrava - hlemýždi, slávky, ústřice, chobotnice dělíme na: plži mlži hlavonožci

36 PLŽI - souš, slaná voda hlemýžď zahradní - vlhké prostředí
tělo: hlava - 2 páry tykadel - kratší - čich a hmat delší - oči svalnatá noha, útrobní vak - plášť, ulita DS: plicní vak CS: otevřená NS: uzlinová RS: obojetník - na jaře se páří, vajíčka klade do půdy - malí hlemýždi - přímý vývin potrava: listy - strouhá jazýčkem zástupci: páskovka keřová - pruhovaná ulita plzák lesní - nemá ulitu slimáček polní - nemá ulitu plovatka bahenní - ve vodě okružák ploský - plochá ulita ostranka jaderská - ostnitá ulita

37 MLŽI - ve sladké i slané vodě - lastury - 2 škeble rybničná -ve vodě
tělo: svalnatá noha, útrobní vak, hlava - chybí - kryje plášť lastury spojeny svaly DS: žábry RS: odděleného pohlaví vajíčka - larva - přichytne na kůži ryb - cizopasí - škeble nepřímý vývin zástupci: perlorodka říční perly - šperkařství perlotvorka mořská slávka jedlá hřebenatka jakubská v moři srdcovka jedlá ústřice jedlá lahůdka v restauraci

38 HLAVONOŽCI - nejdokonalejší měkkýši - moře sépie obecná
- Středozemní moře - loví večer cm - 10 ramen - 8 krátkých a 2 dlouhá s přísavkami - lov potravy - sépiová kost - vápenitá destička - zbytek schránky - pohyb vzad - vystřikuje vodu z nálevky NS: nejdokonaleji vyvinutá DS: žábry RS: odděleného pohl., spermie přenášeny ramenem, přímý vývin potrava: korýši zástupci: loděnka hlubinná - živá zkamenělina, spirálově stočenou ulitu chobotnice pobřežní - 8 ramen, Střed. moře krakatice obrovská - nejv. hlavonožec - 22m

39 KROUŽKOVCI - tělo z článků se štětinkami - pohyb 1. Mnohoštětinatci
2. Opaskovci Mnohoštětinatci - mořští - žábry nereidka hnědá - 20cm, dravá palolo zelený - Tichý oceán afroditka plstnatá - " mořská housenka" , 18 cm

40 Opaskovci - mají opasek v přední části - vylučuje sliz - na článcích štětinky - půda, voda Máloštětinatci žížala obecná TS: ústní otvor - trávicí trubice - řitní otvor potrava: zahnívající zbytky rostlin - humus DS: cpt CS: uzavřená - břišní a hřbetní cévu NS: žebříčkovitá RS: obojetník, přímý vývin zástupci: žížala hnojní cm, červená nítěnka - voda, krmivo pro rybičky pijavice - přísavky, živí se krví (hirudin - nesráží krev) chobotnatka rybí - na těle ryb pijavka koňská - 10 cm pijavka lékařská cm

41 ČLENOVCI - nejpočetnější - 1 500 000 tělo: hlava, hruď zadeček
pokožka: chitin, uhličitan vápenatý vnější kostra: opora těla, svlékání - roste NS: žebříčkovitá DS: cpt vodní - žábry souš - plicní vaky CS: otevřená VS: malpigické trubice RS: odděleného pohlaví z vajíčka - dospělec z vajíčka - larva - dospělec Členovci - pavoukovci korýši vzdušnicovci ostrorep - 60 cm, krunýř, trnitý osten, Tichý a Indický oceán ( v prvohorním moři) prvohory - trilobiti - Barrandien - J. Barrande - fr. sbíral zkameněliny

42 PAVOUKOVCI tělo: hlavohruď zadeček 1. pár - klepítka - potrava
2. pár - makadla - hmat 4 páry končetin Pavouci křižák obecný - svislé pavučiny - hmyz - 8 oček, na končetinách - hřebínky - snovací bradavky - na zadečku Kořist obalí pavučinou, vstříkne do ní jed - smrt - trávicí šťávy - rozklad - vysaje = mimotělní trávení CS: otevřená, trubicovité srdce DS: plicní vaky NS: žebříčkovitá RS: odděleného pohlaví, samec menší než samice, k oplození dochází v těle samice, samec bývá kořistí samice kokon - zámotek kolem vajíček Zástupci: pokoutník domácí - pavučina v rozích místností vodouch stříbřitý - pod vodou, pavučina - zvon - uvnitř vzduch běžník kopretinový - babí léto sklípkani - nejv. pavouci, 9 cm, tropy, žáby a ještěrky snovačka americká - " černá vdova" sekáči - dlouhé nohy - odlamují - dorostou, nestaví si pavučinu

43 Štíři Roztoči - hlavohruď srůstá se zadečkem, cizopasníci klíště obecné - listnaté lesy, samice sají krev, samci nesají krev, dospělí nepřijímají potravu nemoci: borelióza, klíšťová encefalitida zákožka svrabová - choroba - svrab, svědění, hygiena štíři - tropy, jako rak - klepeta, hrot s jedovou žlázou - obrana, loví za soumraku štír kýlnatý

44 KORÝŠI Rak říční - CHR - čisté řeky a potoky - mezi kameny, loví v noci - krunýř - tvoří vnější kostru, z chitinu a uhličitanu vápenatého, svléká ho - roste - skrývá se - je zranitelný tělo: 2 páry tykadel - kratší - čich delší - hmat oči na stopkách kusadla klepeta - 1. pár končetin - lov, ochrana 4 páry - pohyb zadeček - drobné končetiny, ocasní ploutvička RS: odděleného pohlaví, přímý vývin DS: žábry NS: žebříčkovitá TS: ústní otvor - jícen - žaludek - střevo - řitní otvor zástupci: rak bahenní, rak kamenáč - CHR

45 DALŠÍ KORÝŠI - v moři rak poustevníček
krabi - chodí bokem, malý zadeček krab říční - zavlečen do evropy z Číny perloočky - tykadla plankton buchanky - samice - váčky s vajíčky plankton - potrava vodních živočichů humr obecný langusta obecná maso garnát obecný beruška vodní potrava ryb blešivec svinky ve vlhku, sklepy stinky

46 VZDUŠNICOVCI - vzdušnice - trubičky na dýchání 1. Mnohonožky
2. Stonožky 3. Hmyz Mnohonožky - kruhovité tělo - tělo z mnoha článků, 1 článek má 2 páry nohou - pod kameny mnohonožka zemní mnohonožka čpavá svinule lesní - svine se do kuličky Stonožky - měkké, zploštělé tělo článků - 1 pár končetin, dravci, poslední pár - vlečné nohy stonožka škvorová strašník dalmatský - j. Morava, odlamuje nohy

47 HMYZ tělo: hlava, hruď, zadeček
hlava: makadla, kusadla, 1 pár tykadel, složené oči - mozaika hruď: 2 páry blanitých křídel ústní ústrojí: 1) kousací - střevlík 2) bodavě sací - komár 3) sací - motýli 4) lízavě sací - moucha DS: vzdušnice VS: malpigické trubice RS: 1) hmyz s proměnou nedokonalou vajíčko - larva (nymfa) - dospělec vážky, stejnokřídlí, vši, ploštice, rovnokřídlí 2) hmyz s proměnou dokonalou vajíčko - larva (housenka) - kukla - dospělec blechy, síťokřídlí, brouci, motýli, dvoukřídlí, blanokřídlí

48 HMYZ S PROMĚNOU NEDOKONALOU
Vážky - dravci - mouchy, komáři ( 2x jejich hmotnost) - larva - najáda - má "masku" - lov kořisti vývin - měsíce až roky vážka ploská - zploštělý zadeček šídlo - protáhlý zadeček, křídla do plochy v klidu motýlice - kovově modrozelená křídla - samice v klidu skládají křídla k sobě šidélko - průhledná křídla

49 STEJNOKŘÍDLÍ - sosák - k sání rostl. šťáv rozdělení: 1) křísy 2) mšice
3) cikády 4) pěnodějky cikády: Středomoří cikáda sedmnáctiletá - vývin trvá 17 let pěnodějky: chomáčky pěny na stéblech trav mšice: sají rostl. šťávy, nadbytečná šťáva - pochoutka pro mravence vlnatka krvavá - parazit na jabloních puklice švestková - parazit molice skleníková - parazit

50 VŠI ROVNOKŘÍDLÍ - vnější parazit - končetiny - drápky
- bodavě sací ústní ústrojí - nemají křídla, 1 -6 mm - vajíčka - hnidy, přenáší nemoci - skvrnitý tyfus veš dětská ROVNOKŘÍDLÍ kobylka zelená - 6 cm, 3. pár končetin - skoky, samice - kladélko, dravec saranče - krátká tykadla, býložravá cvrček - dlouhá tykadla, cvrčivé zvuky - tření křídel, plachý, chodbičky v podzemí cvrček polní, domácí krtonožka obecná - 1. pár hrabavých končetin, v zemi sarančata v Africe - likvidují úrodu - hladomory

51 HMYZ S PROMĚNOU DOKONALOU
BLECHY mm - 3. pár - skákání - zploštělé tělo - přenáší nemoci - mor blecha obecná blecha morová - morové sloupy blecha obrovská - 6 mm SÍŤOKŘÍDLÍ - hustá žilnatina křídel, užiteční zlatoočky - velká křídla, živí se mšicemi mravkolev - dravá larva, chytá mravence do jamky

52 MOTÝLI Denní motýli bělásek řeřichový
- 2 páry křídel - šupinky (mozaika) - barva vzniká průchodem a lomem světla v šupinkách sosák - sběr potravy, svinutý housenka - larva - 3 páry končetin a panožky motýli - denní - pestré zbarvení - noční Denní motýli bělásek řeřichový bělásek zelný - škůdce hosp. rostlin žluťásek řešetlákový babočka paví oko babočka admirál - tažný - j. Evropa babočka bodláková perleťovec hnědásci okáč - na křídlech kresba očí modrásci otakárek fenyklový - nejkrásnější motýl, kyjovité výběžky 2 pár křídel CHR jasoň červenooký - CHR

53 - nevýrazné zbarvení, tykadla - nitkovitá, hřebenitá
Noční motýli - nevýrazné zbarvení, tykadla - nitkovitá, hřebenitá lišaj smrtihlav - kresba lebky dlouhozobka svízelová - dlouhý sosák - připomíná kolibříka martináč - největší motýl v ČR přástevník medvědí - chlupatá housenka píďalky - pohyb - přesunují zadní část k přední můry - chlupaté můra gama - na křídlech písmeno gama můra zelná osenice polní stužkonoska modrá - pás = stužka vřetenušky mol šatní mol obilný - sklady bourec morušový - listy morušovníku - hedvábí, Čína, 5 000let bekyně mniška - škůdce jehličnatých stromů obaleči - jedlový, dubový, jablečný, meruňkový, švestkový nesytka - jako vosa klíněnka jírovcová - škůdce kaštanů

54 ČLOVĚK A PŘÍRODA Společenstva organizmů 1) rostlinná společenstva
2) živočišná společenstva vyvíjí se podle životních podmínek Potravní závislost ekosystém - soustava neživé části přírody a živých org. přírodní ekosystém - př. les, poušť, savana umělé ekosystémy - pole, rybník, vinice - vytvořil je člověk Člověk a příroda živá neživá organizmy ovzduší, voda, pohoří, půda Biologická rovnováha - složité vzájemné vztahy mezi org. životní prostředí - org. se přizpůsobují Vývoj zásahů člověka do přírody sběrač a lovec zemědělec řemeslník rozvoj průmyslu - ničí oblasti, globální problémy

55


Stáhnout ppt "PLANETA ZEMĚ Země - malá planeta - součást sluneční soustavy"

Podobné prezentace


Reklamy Google