Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Centrální nervový systém

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Centrální nervový systém"— Transkript prezentace:

1 Centrální nervový systém

2 Mozek

3 reflexy (svaly obličeje, slinné žlázy)
dutina lební Bílá hmota mozková je pod šedou, je složena z dlouhých nervových vláken obalených tukovými pochvami (jako izolace). 1500g – ( ) Hmotnost mozku: u muže průměrně1470 g (1280 g u ženy) - velký hmotnostní rozptyl Mozkový objem: v průměru cm3 (variační šíře cm3) Počet buněk: asi 30 miliard, z toho kůra obou polovin předního mozku asi 13 miliard Mozková kůra v (1 mm3): 50 m axonů, 150 m dendritů, nervových buněk reflexy (svaly obličeje, slinné žlázy) integrace a koordinace aktivit celého těla zvětšení nervové trubice v hlavovém úseku nejvyvinutější části vpředu

4

5 Spojení mezi buňkami: pomocí axonů - 1 axon spojuje až 5000 jiných buněk
Výživa: velká náročnost, za 1 minutu proteče mozkem 1,5 litru okysličené krve s glukózou Inteligence: není dána velikostí mozku ani počtem neuronů, ale způsobem propojení neuronů Růst mozku: do 20 let (zmnožováním propojení neuronů, nikoli zvyšováním počtu neuronů) Učením: se vytvářejí nová propojení (ale ve stáří obtížněji)

6

7 Embryonální vývoj Přední – čichový p r o s e n c e f a l o n (➾ přední - koncový t e l e n c e f a l o n ➾ mezimozek d i e n c e f a l o n ) Střední –zrakový m e z e n c e f a l o n Zadní – sluchový r h o m b e n c e f a l o n (➾ mozeček c e r e b e l l u m, prodloužená mícha o b l o n g a t a m e d u l a, Varolův most p o n s v a r o l i - savci) zadní mozek: prodloužená mícha, most, mozeček střední mozek přední mozek: mezimozek, koncový mozek

8

9 tvrdá plena (dura mater)
- přirůstá ke kosti, mezi ní a kostí cévy + vazivo - lebeční a páteřní dutina pavučnice (arachnoidea) bezcévnatá m o z k o m í š n í mok omozečnice (pia mater) - cévy ; kopíruje záhyby mozku a míchy

10 mozkový kmen: centrum ž. důležitých fcí
- prodloužená mícha, most, střední mozek - začátek motorických a konec senzorických vláken hlavových nervů (I. a II. ne)

11 Uvnitř r e t i k u l á r n í formace jádra v bílé hmotě
jedná se o převodní soustavu do vyšších center = pohyb, koordinace, životní fce - šedá hmota = tělo neuronu + dendrit - mícha uvnitř, mozek na povrchu - bílá hmota = neurity-axony = n. dráha - aktivace mozkové kůry - dýchání, krevní oběh ! - poruchy: nadměrný spánek, nespavost

12 retikulární formace: jádra v bílé hmotě
prodloužená mícha, most, střední mozek - prodloužená mícha – mezimozek - aktivace mozkové kůry - dýchání, krevní oběh ! - poruchy: nadměrný spánek, nespavost

13 Dutiny CNS míšní (centrální) kanálek
IV. mozková komora – prodloužená mícha, na stropě otvůrky ➾ mok do dutiny mezi měkkými plenami Sylviův kanálek – střední mozek III. komora – mezimozek II. a I. komora – koncový mozek

14 Stavba mozku Prodloužená m., Varolův most, mozeček, střední m., mezimozek, velká k. mozek

15 M í c h a medula spinális páteřní kanál, nejnižší reflexní ústředí, nejstarší část 40-45 cm ( od týlního otvoru k bedernímu obratli) 31 párů nervů, výstup meziobratlové otvory míšní vak, pavučnice, mozkomíšní mok, míšní plena koňský ohon – od konce míchy vedou pouze nervy centrální kanálek šedá hmota – uvnitř bílá hmota – povrch

16 - porušení sestupných drah  poruchy hybnosti n. ochrnutí
zadní kořeny míšní – vstupují do zadních rohů, dostředivé dráhy ; těla těchto neuronů v míšních gangliích (= shluky neuronů mimo míchu uložené v meziobratlových otvorech) k receptorům extero. a interoreceptory postraní spoj. části šedé hmoty – buňky inervují hladké svaly, žlázy = autonomní vegetativní systém přední kořeny míšní – vystupují z předních rohů, jsou širší , axony motoneuronů ➾ příčně pruhované svaly k efektorům = příčně pruhované svaly Hlavní motorická dráha – p y r a m i d o v á dráha 2 neurony (mozková kůra, motoneuron v míše)  svaly trupu a končetin; z šedé mozkové kůry v čelním laloku na konci páteřní míchy se kříží – z pravého čelního laloku do levé páteřní míchy Sestupné dráhy – m i m o p y r a m i d o v é = tonus, rovnováha, chůze, ústředí reflexů – obrana, močení, erekce -     porušení sestupných drah  poruchy hybnosti n. ochrnutí

17 Porušením sestupných míšních drah nebo poškození motorických nervů – způsobuje poruchy hybnosti = paréza – částečné ochrnutí = úplná ztráta hybnosti – plegie -paraplegie – ochrnutí dolních končetin Fce. míchy – převodní, zprostředkovává spojení míchy s mozkem, centrum míšních reflexů pyramidová dráha: 2 neurony (mozková kůra, motoneuron v míše)   svaly trupu a končetin; mezi prodlouženou míchou a míchou se dráhy kříží (pravá polovina mozku – levá pol. míchy a naopak) mimopyramidové dráhy: z šedé hmoty mozku (kromě kůry koncového mozku); svalové napětí, rovnováha, automatické pohyby (chůze, plavání) -    - porušení sestupných drah  poruchy hybnosti n. ochrnutí

18 Prodloužená mícha (medulla oblongata)
navazuje na páteřní míchu, 2 cm uvnitř je 4. mozková komora výstup 7 párů hlavových nervů (VI.- XII.) ústředí VII,VIII,IX,X,XI,XII výstup IX,X,XI,XII průchodiště senzitivních i motorických d. Centrum dýchací a kardiovaskulární - centrum r e t i k u l á r n í formace Reflexy nepodmíněné : polykání, kašlání, kýchání, zvracení, slzení, sání, sekrece slin a žaludečních šťáv, rohovkový reflex

19 zde 4. komora - spojuje ji Sylviův kanálek se 3. komorou (mezimozek)
dýchací a kardiovaskulární centrum (řídí krev. tlak a činnost srdce) - při poškození => smrt centrum obranných reflexů - kašlání, kýchání, zvracení účastní se i řízení tráv. a vyluč. soustavy (reflex polykání, slinění)

20

21 Varolův most (pons Varoli)
probíhají přes něj dráhy do mozku spojení koncového mozku s mozečkem, prodlouženou míchou pyramidová dráha kontrola žláz produkujících sliny a slzy výstup trojklanného nervu (V.)

22

23 Mozeček (cerebellum) Senzoricko-motorické centrum/informace ze smyslových or., motor. center, neokortexu/ 2 polokoule (hemisféry) spojené červem mozečkovým povrch – kůra ze šedé hmoty, závity – v nich Purkyňovy bb./ největší a nejsložitější uvnitř – bílá hmota – strom života /stromečkovitě rozestoupena/ regulace a koordinace pohybů – chůze, postoj, svalový tonus rovnováha – vedou sem ner. dráhy ze šlach,svalů, zraku, sluchu, statokinetického č., z kůry vel. mozku citlivý na ethanol

24 důležité senzoricko-motorické centrum - zpracovává informace :
a) z rovnovážného ústrojí, svalů a kůže - tyto inf. jsou využity k udržování rovnováhy b) z kůry koncového mozku - ovlivňují složité volní činnosti a získávání pohyb. návyků (mají pouze savci)

25 Jan Evangelista Purkyně (1787 - 1869)
Jan Evangelista Purkyně (18. prosince 1787 Libochovice – 28. července 1869 Praha) byl český fyziolog, anatom, biolog a filozof; otec malíře Karla Purkyně. Svým příspěvkem o živočišných tkáních složených z buněk s jádry (v Karolinu roku 1837) se stal jedním ze spoluzakladatelů cytologie. Svůj nejvýznamnější objev prezentoval Purkyně na sjezdu německých přírodovědců a lékařů v pražském Karolinu roku 1837, kde mezi prvními na světě přisoudil buňkám jejich stěžejní význam pro život. Purkyňova vlákna v srdci, Purkyňovy buňky v malém mozku, Purkyňovy obrázky (vnímání světla okem), Purkyňův jev (vnímání barev okem) a řada dalších po něm nazvaných útvarů a jevů. V práci "O spánku, snech a stavech příbuzných z roku 1857 Purkyně zdůraznil osvěžující a léčivou funkci snů pro duševní rovnováhu. Předjímá tím budoucí Freudovy úvahy o snu, ale i Jungovu teorii kompenzační funkce snu. Ve stati "Individuální duševní ústroj člověka" ( ) Purkyně rozlišil dvě hlavní metody zkoumání lidské psychiky - antropologickou, která zkoumá souvislost duševních zvláštností s tělesnými, a psychologickou, jež je založena na vlastní vnitřní zkušenosti, na sebepozorování. Třetí možností je fenomenologická metoda, která hledá souvislosti mezi výjevy duševního života. Přestože byl Purkyně věřící, jako jeden z mála českých vědců přijal ve své době Darwinovu evoluční teorii, což svědčí o jeho otevřenosti

26 Střední mozek (mesencephalon)
nejmenší oddíl mozku Čtverohrbolí- nahoře / podkorové centrum pro orientační pohyb – otáčení hlavy za světlem, zvukem / 1.pár shluků ner. b.– souhra očí 2.pár shluků ner. b. – pohyb hlavy za zvukem Střed – SYLVIUV kanálek- začátek 2 páru okohybných nervů 2 stonky mozkové – nasedají na Most – bílá hmota, spojují mozek s nižšími oddíly 2 páry jader: - černé – motorika (porucha – třes, porucha až ztráta automatických pohybů) - červené – začátek mimopyramidových drah – řízení pohybu a postoje

27

28 reflexy pro pohyby očí, hlavy, těla; rozšiřování a stahování duhovky, akomodace čočky (zaostřování)
vychází odtud III. a IV. hlavový nerv

29 Mezimozek (diencephlon)
na stropu III. komory šišinka-epifýza thalamy – 2 hrboly po stranách - převodní ústředí pro vlákna do koncového mozku - udržuje mozkovou kůru v bdělém stavu - motorická fce - hrubší integrace smyslových informací-bolest, teplota

30 Mezimozek hypothalamus (podhrbolí)
řídí činnost vnitřních orgánů, integrační fce, vegetativní, útrobní fce – stopkou k němu připojena hypofýza podvěsek mozkový - integruje dýchací, oběhové, trávicí fce - centra pro sytost a hlad - termoregulace - osmoregulace – příjem tekutin - sexuální činnost

31 Mezimozek - nadřízené centrum vegetativních fcí – pomocí hormonů a nervů - neurocekreční fce - původ zrakový nerv a nervová část očí - podřízen koncovému mozku

32

33 Koncový mozek, velký mozek (telencephalon)
původně čichová fce (ryby) 2 hemisféry, spojeny svazkem vláken – trámec mozkový, vazník (corpus callosum)-kolózní těleso – bílá hmota povrch – plášť – šedá hmota; rýhy (sulci) a brázdy (gyri) Kůra – šedá hmota, plášť - pallium

34 rýhy vytváří laloky: Čelní - frontální, temenní - parientální, týlní -oscipetální, spánkový - temporátní

35 plášť - 3 vrstvy, 3. vytváří kůru mozkovou (neocortex) – poprvé u plazů, 6 vrstev – centrum uvědomělých činností nejmladší šedá hmota korová centra – oblasti se stejnou stavbou a fcí senzorická, motorická konec dostředivých vláken (z receptorů a nižších oddílů NS) vnitřek mozku – bílá hmota, v ní shluky šedé – bazální ganglia (spodinové uzliny)

36 Limbický systém – límec kolem mozkového kmene - spojen s hypothalamem - instinkty, emoce a ukládání paměťových stop -zahrnuje vývojově starší oblasti velkého mozku a část mezimozku -nadřezená regulační oblast vegetativních fcí – hlad, žízeň, sexualita -rozhoduje o tom co vnímáme – jako příjemné x nepříjemné – na základě zkušeností – dotváří vrozené prvky chování – strach, smutek, radost, láska - vytváří paměťové stopy - hraniční zóna mezi kmenem a kůrou mozku

37 bazální ganglia -šedá h., / velký, střední a mezimozek / - vyšší podkorové ústředí pro pohyby / ladnost,zjemnění, vyváženost /, vnímání, myšlení, některé emoce, ústředí mimopyramidových drah - porucha - přehnané pohyby, třes bílá hmota – axony a gliové bb. - n.dráhy: spojení různých oblastí v 1 hemisféře; stejných částí v různých hemisférách; kůry s nižšími oddíly

38 asociační oblasti – většina neokortexu
- propojení různých částí mozkové kůry – podmíněné reflexy a vyšší nervová činnost (centrum myšlení, vytv. vědomí a integrace informací)

39 lateralita koncového mozku
Při řízení pohybů převažuje vliv 1 hemisféry Praváci dominantní levá hemisféra - L: logické, exaktní a abstraktní myšlení - P: vnímání, výtvarný projev a hudba, obrazové a hudební myšlení Kůra ovlivňuje přes hypotalam útrobní fce, i asociální fce – porovnávání a vyhodnocení informací z čidel a z paměti = z á k l a d VNČ

40 Centrální – ústřední Rolandova brázda – mezi čelním a temenním lalokem
Postranní jáma – nad spánkovým lalokem Motorické centrum řeči – Brockovo – dominantní hemisféra, pod motorickým centrem ruky v čelním laloku Fce senzorická – za centrální rýhou – ústřední/ Sběr informací ze smyslů – analyzátorů, zde vznik vjemů = vidíme – týlní lalok, slyšíme – spánkový lalok, cítíme – čelní lalok- spodina chuť – nad postranní jámou, akustické centrum řeči – za sluchovým centrem v dominantní hemisféře, vizuální centrum řeči – v dominantní hemisféře vedle zrakového centra Fce motorická – před centrální rýhou Řídí úmyslné a vědomé pohyby Hlavní motorická vlákna – pyramidová – začátek v čelním laloku před centrální rýhou, úprava a vyladění – podkorová centra, procent drah se překříží v oblasti prodloužené míchy a míchy, konec – mícha a přepojení na motorické neurony jdoucí ke svalům Mimopyramidové dráhy začátek oblast kůry, přepojení v bazálních gangliích a nižších center, konec mícha a přepojení na motorické neurony

41 lateralita koncového mozku
Při řízení pohybů převažuje vliv 1 hemisféry Praváci dominantní levá hemisféra - L: logické, exaktní a abstraktní myšlení - P: vnímání, výtvarný projev a hudba, obrazové a hudební myšlení Kůra ovlivňuje přes hypotalam i útrobní fce, i asociální fce – porovnávání a vyhodnocení informací z čidel a z paměti = z á k l a d VNČ

42 Integrační fce CNS - sjednocuje činnost organismu v rámci celku - neustále porovnává a vyhodnocuje vstupní informace, paměť a vytváří odpovědi 3 fylogenetické úrovně odpovědí 1) retikulární formace – nejnižší, nejstarší řídící stupeň, zajišťuje souhru základních životních fcí 2) limbický systém a hypotalamus – střední úroveň, součást podvědomí 3) mozková kůra – nejmladší a nejvyšší integrační centrum, řídí vědomou činnost

43 Vyšší nervová činnost podmíněné reflexy
signál = podnět podmíněného reflexu signální soustava = soubor signálů určitého druhu 1. signální s.: reakce na smyslové vjemy 2. signální s.: reakce na abstraktní podněty (slovo) paměť = uložení info v mozku v podobě paměťových stop – ty se tvoří učením; několik druhů

44 Spánek střídání bdění a spánku navozeno retikulární formací optimum 8h
útlum mozkové kůry a nižších oddílů, regenerace CNS, nerovnoměrný (sluchová centra nespí) střídání 2fází (po 1,5h): 1)rem pomalá – fyziologické opravy m. kůry spí- sny 2)non rem rychlá – krátká, kůra pracuje, útlum mozkového kmene, zpracování a ukládání info

45 Děkuji za pozornost!

46

47


Stáhnout ppt "Centrální nervový systém"

Podobné prezentace


Reklamy Google