Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IMUNITNÍ SYSTÉM ZÁKLADY IMUNOLOGIE. IMUNOLOGIE zPojednává o fyziologických mechanismech, které zprostředkovávají obranu proti infekci zimmunis zImunitní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IMUNITNÍ SYSTÉM ZÁKLADY IMUNOLOGIE. IMUNOLOGIE zPojednává o fyziologických mechanismech, které zprostředkovávají obranu proti infekci zimmunis zImunitní."— Transkript prezentace:

1 IMUNITNÍ SYSTÉM ZÁKLADY IMUNOLOGIE

2 IMUNOLOGIE zPojednává o fyziologických mechanismech, které zprostředkovávají obranu proti infekci zimmunis zImunitní mechanismy ovlivňují faktory: xgenetické xvěkové xmetabolické xanatomické, fyziologické xmikrobiální, prostředí

3 PRIMÁRNÍ LYMFATICKÉ ORGÁNY zKOSTNÍ DŘEŇ tvorba všech krevních elementů - Er, Le, Ly, Mo, Eo, Ba, Tr zTYMUS dozrávání T lymfocytů zFABRICIOVA BURSA (KLOAKÁLNÍ VÁČEK) - dozrávání B Ly u ptáků

4 SEKUNDÁRNÍ LYMFATICKÉ ORGÁNY zKREV zSLEZINA - zásobárna krve, RHS - zánik Er, Le, Tr filtr ; zásobárna Ly Mo zMÍZNÍ UZLINY - lymfoidní filtr zHRUDNÍ MÍZOVOD - zdroj T Ly zMANDLE zEPITELIÁLNÍ BARIÉRY

5 EPITELIÁLNÍ BARIÉRY zKůže zLymfatické tkáně sliznic – MALT (mucosa- associated lymfoid tissue) yGastrointestinální systém – GALT lymfatické folikuly, Peyerovy plaky, apendix yRespirační systém - BALT zReprodukční systém

6 SLEZINA

7 MÍZNÍ UZLINA

8 PEYEROVY PLÁTY T ly B ly

9

10 BUŇKY IMUNITNÍHO SYSTÉMU zTrombocyty zEndoteliální buňky zFibroblasty (pojivová tkáň) zMonocyty makrofágy zDendritické buňky zGranulocyty zŽírné buňky

11 BUŇKY IMUNITNÍHO SYSTÉMU zLymfocyty Th, Tc, Ts zLymfocyty B zNK buňky

12

13 Rozdělení imunity zNespecifická imunita (přirozená), podmíněná geneticky yhumorální ybuněčná zSpecifická imunita yhumorální ybuněčná

14 NESPECIFICKÁ IMUNITA HUMORÁLNÍ zKůže a sliznice zSliznice respiračního traktu z kyselina mléčná v potu z nenasycené mastné kyseliny v mazových sekretech z mucinózní vrstva

15 zALIMENTÁRNÍ TRAKT zLYSOZYM (Fleming, 1922) z HCL, žlučové kyseliny, proteolytické enzymy žaludeční, pankreatické a střevní šťávy, střevní mikroflóra z mukolytický enzym, štěpí vazby v peptidoglykanech bakteriálních stěň

16 zINTERFERON (Lindenmann a Isaacs, 1957) zBLYZIN (Tr) - závisí na vit.K, antikoagulační látka z(V  Va, VIII  VIIIa) Nízkomolekulární bílkovina ( , ,  ) yantivirová aktivita yregulační funkce Reaktivní termostabilní protein yrozšiřuje stěnu grampoz. mikroorganismů

17 zPROTEINY AKUTNÍ FÁZE (cca 15) - syntéza v játrech zKOMPLEMENT (Bordet, 1894) zC 1 - C 9, vznik v RHS jater, sleziny, plic, kostní dřeně, střeva yzvyšují migraci Le ystimulace fagocytózy yaktivace komplementu z vazba protilátka x antigen ylýza buněk, opsonizace, destrukce buň. membrán, zvýšení propustnosti cév, stimulace resp. vzplanutí

18 NESPECIFICKÁ IMUNITA BUNĚČNÁ zFagocytóza (Ilja Mečnikov, 1883) zFagocytóza buněk (endocytóza) x lysozómy > 100 zProfesionální fagocyt - receptor CR, FcR yperiferní krev - Mo, Ne ytkáně – makrofágy - Kupfferovy buňky, alveolární b., histiocyty

19

20 FÁZE FAGOCYTÓZY zChemotaxe (cytotaxe) - xchemotaxíny, chemotaxigény zOpsonizace – potažení fagocytovaných částic opsoniny xopsoníny - termostabilní (IgG, IgM) x termolabilní (C3b, C4b) zRozpoznání a vazba částice na fagocyt zAdherence fagocytů (přilnutí) xglykoproteiny v buň. membráně Ne, Mo, makrofágů zIngesce (pohlcení) fagocytované částice

21 OPSONIZACE

22 zVznik fagozómu, fagolyzozómu zRespirační vzplanutí xenzym NADPH - oxidáza zFagocyty mají nejen funkci obranou a nutriční, ale i sekreční. Uvolňují lysozomové enzymy, které plní regulační funkce mezi buňkami

23 FAGOCYTÓZA

24

25 IMUNOGLOBULINY - PROTILÁTKY z Glykoproteiny 82 – 96 % polypeptidů, 4 - 18 % sacharidů zKaždá molekula obsahuje nejméně 1 základní jednotku (monomer) tvořenou 4 polypeptidickými řetězci zMonomery, polymery, trimery IgA, pentamery IgM zTŘÍDY Ig zIgA ( ) první linie proti virové a bakteriální infekci (sliny, slzy, střevní hlen) zIgD ( ) na povrchu embryonálních lymfocytů zIgE ( ) proti parazitům, alergie zIgG ( ) převažují po cca 10 dnech humorální imunitní reakce, sekundární imunitní odpověď zIgM ( ) první protilátka po vniknutí antigenu (ABO) zSacharidy – oligosacharidy – N- glykosidické vazby

26 TRÍDY Ig zIgA (  ) první linie proti virové a bakteriální infekci (sliny, slzy, střevní hlen) zIgD (  ) na povrchu embryonálních lymfocytů zIgE (  ) proti parazitům, alergie zIgG (  ) převažují po cca 10 dnech humorální imunitní reakce, sekundární imunitní odpověď zIgM (  ) první protilátka po vniknutí antigenu

27 H řetězec – 430 AK Immunoglobulin

28 IMUNOGENICITA zIMUNITNÍ ODPOVĚĎ zIMUNOGEN zAntigen (starší název) - antigenicita

29 zCizorodost zMolekulární hmotnost (AK, monosachar. – nejsou imunogenní, > 10 000) zChemická složitost zGenetická konstituce (odlišnost) zZpůsoby podání imunogenu (dávka, způsob) IMUNOGEN

30 zEpitop = Antigenní determinanta y(polypeptidy, proteiny, polysacharidy, glykoproteiny) zHapten – nízkomolekulární sloučenina (haptein - připevnit, přivázat)

31 HISTOKOMPATIBILNÍ SYSTÉM zJedná se o soubor genů, které určují histokompatibilní znaky dominantní pro daný živočišný druh zHISTOKOMPATIBILNÍ = vzájemně snášenlivý zMHC, HLA (člověk) zH - 2 (myš), SLA (prase), RLA (králík), DLA (pes), BoLA (skot), ELA (kůň)

32 MHC zMajor histocompatibility complex yglykoproteiny yMHC gp I - na povrchu všech buněk organizmu yMHC gp II - v membráně APC (B-Ly, Mo, Ma, dendritické buňky..)

33 SPECIFICKÁ IMUNITA zHumorální - T H Ly a B Ly zBuněčná - T C Ly

34 Makrofág-APC

35

36

37

38 AIDS zACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME (SYNDROM ZÍSKANÉ IMUNITNÍ NEDOSTATEČNOSTI) zHIV - human immunodeficiency virus - ničí CD 4 na T H Ly

39 POUŽITÁ LITERATURA zFERENČÍK,M. - IMUNOCHÉMIA, ALFA, BRATISLAVA 1989 zNOUZA,K., JOHN,C. - IMUNOLOGIE ZDRAVÍ A NEMOCI, AVICENUM, PRAHA 1987 zŠTERZL,J. - IMUNITNÍ SYSTÉM A JEHO FYZIOLOGICKÉ FUNKCE, ČIS, PRAHA 1993 zSTITES,D.P. - ZÁKLADNÍ A KLINICKÁ IMUNOLOGIE, VICT.PUBL. 1994


Stáhnout ppt "IMUNITNÍ SYSTÉM ZÁKLADY IMUNOLOGIE. IMUNOLOGIE zPojednává o fyziologických mechanismech, které zprostředkovávají obranu proti infekci zimmunis zImunitní."

Podobné prezentace


Reklamy Google