Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Onkologická onemocnění a moderní metody léčby Lucie Čiháková Lenka Provazníková Kateřina Ryšánková V Ústí nad Labem dne 12. 4. 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Onkologická onemocnění a moderní metody léčby Lucie Čiháková Lenka Provazníková Kateřina Ryšánková V Ústí nad Labem dne 12. 4. 2011."— Transkript prezentace:

1 Onkologická onemocnění a moderní metody léčby Lucie Čiháková Lenka Provazníková Kateřina Ryšánková V Ústí nad Labem dne 12. 4. 2011

2 Onkologie obecně – Jedná se o obor vnitřního lékařství, který se zabývá prevencí, diagnostikou a nechirurgickou léčbou nádorových onemocnění – Onkologie má čtyři atestační obory: Klinická onkologie Radiační onkologie Hematologie a transfuzní lékařství Dětská onkologie a hematoonkologie Neatestačním, ale velmi důležitým oborem je preventivní onkologie

3 Atestační obory onkologie -Klinická onkologie: Oblast prevence, diagnostiky a terapie komplexní podpůrné léčby Specialista v oboru klinické onkologie často plní funkci vedoucího týmu pro diagnostiku a léčbu -Radiační onkologie: Teorie a praxe léčebné aplikace ionizujícího záření Používá se jako samostatná léčba nebo v kombinaci s jinými léčebnými modalitami

4 Atestační obory onkologie -Hematologie a transfuzní lékařství: Zabývá se studiem krve a všech jejích složek Zkoumá buňky krve z hlediska morfologie, kvantity a kvality Dále zkoumá srážlivost krve a všechny faktory, které se na srážení podílejí -Dětská onkologie a hematoonkologie: Diagnostika a léčba dětí se zhoubnými nádory a kreveními nemocemi v ambulantní a nemocniční praxi Nedílnou součástí je pochopení etických problémů

5 Preventivní onkologie -Nově se vyčleňuje jako samostatný obor -Nejedná se o atestační obor -První preventivní ambulance vznikla na Masarykově onkologickém ústavu v Brně

6 Chirurgické obory pečující o onkologické pacienty -Onkologie je obor vnitřního lékařství, proto neprování chirurgické výkony -Operační řešení nádorů provádějí chirurgové zabývající se příslušnou částí těla: Gynekologie -> nádory ženských pohlavních cest a prsu Gynekologie -> nádory ženských pohlavních cest a prsu Neurochirurgie -> nádory mozku a jeho obalů Neurochirurgie -> nádory mozku a jeho obalů Ortopedie -> nádory kostí a pohybového aparátu Ortopedie -> nádory kostí a pohybového aparátu ORL a stomatochirurgie -> nádory hlavy a krku ORL a stomatochirurgie -> nádory hlavy a krku Urologie -> nádory ledvin, močových cest a mužských pohlavních orgánů Urologie -> nádory ledvin, močových cest a mužských pohlavních orgánů Všeobecná chirurgie -> nádory břišní a hrudní dutiny Všeobecná chirurgie -> nádory břišní a hrudní dutiny

7 Paliativní péče -Podpora a péče těm pacientům, kde je naděje na uzdravení minimální -Cílem je udržet co nejvyšší kvalitu života -Spočívá v: Tišení bolesti Tišení bolesti Zajištění dostatečné výživy Zajištění dostatečné výživy Řešení omezujících komplikací Řešení omezujících komplikací Poskytování psychické podpory Poskytování psychické podpory Psychoterapii Psychoterapii Zajištění pastorační péče Zajištění pastorační péče

8 Dermatologie -Pečuje o kůži a zabývá se kožními chorobami, i těmi nádorovými -Nejzávažnějším kožním nádorem je maligní melanom Maligní melanom je nejčastějším nádorovým onemocněním v ČR Maligní melanom je nejčastějším nádorovým onemocněním v ČR

9 Etické otázky v problematické onkologických onemocnění 1) Rozsah informací Kolik informací je dobré sdělit pacientovi o rozsahu, postupu a prognóze onemocnění Kolik informací je dobré sdělit pacientovi o rozsahu, postupu a prognóze onemocnění 2) Účast pacienta v klinických studiích Zejména v závěrečných fázích nemoci Zejména v závěrečných fázích nemoci 3) Ukončení terapie Např. té, která by byla potenciálně velmi radikální Např. té, která by byla potenciálně velmi radikální 4) Resuscitace nemocného 5) Eutanazie

10 Rakovina obecně Různorodá skupina onemocnění Různorodá skupina onemocnění Některá populace buněk v organismu se vymkne kontrole a začne autonomně růst Některá populace buněk v organismu se vymkne kontrole a začne autonomně růst Bujení buněk může být neškodné (bradavice), ale může také postiženého v krátké době zahubit (leukémie) Bujení buněk může být neškodné (bradavice), ale může také postiženého v krátké době zahubit (leukémie) Zhoubný nádor infiltrativně roste do okolí a dokáže rozsévat ložiska do vzdálených míst (výjimkou jsou mozkové nádory, které tvoří metastázy jen zřídka) Zhoubný nádor infiltrativně roste do okolí a dokáže rozsévat ložiska do vzdálených míst (výjimkou jsou mozkové nádory, které tvoří metastázy jen zřídka)

11 Vznik nádorů Nádor často vzniká tam, kde se rychle množí buňky nebo kde jsou buňky stimulovány hormony Nádor často vzniká tam, kde se rychle množí buňky nebo kde jsou buňky stimulovány hormony a) Vliv prostředí a životního stylu Patrný u většiny nádorových onemocnění Patrný u většiny nádorových onemocnění Nejvíce prozkoumaný Nejvíce prozkoumaný Kouření, alkohol, nadváha, nedostatečný pohyb, nedostatek vlákniny Kouření, alkohol, nadváha, nedostatečný pohyb, nedostatek vlákniny

12 Vznik nádorů b) Vliv věku V dětském věku nádory souvisí s poruchou opraveného mechanismu DNA (nádory mozku, leukémie) V dětském věku nádory souvisí s poruchou opraveného mechanismu DNA (nádory mozku, leukémie) U dospělých hodně záleží na vlivu prostředí a životním stylu, dědičnost není tak významná (melanomy, nádory tlustého střeva, plic, prsu a prostaty) U dospělých hodně záleží na vlivu prostředí a životním stylu, dědičnost není tak významná (melanomy, nádory tlustého střeva, plic, prsu a prostaty) c) Vliv dědičnosti Je vzácný, ale mutace některých genů může mít vliv na výskyt nádorových onemocnění v jedné rodině Je vzácný, ale mutace některých genů může mít vliv na výskyt nádorových onemocnění v jedné rodině Často je ale potřeba kombinace několika vlivů pro vznik nemoci Často je ale potřeba kombinace několika vlivů pro vznik nemoci

13 Vznik nádorů d) Molekulární podstata vzniku nádorů Základem nekontrolovatelného množení buněk je mutace DNA způsobená několika faktory: Základem nekontrolovatelného množení buněk je mutace DNA způsobená několika faktory: Biologické -> některé viry Biologické -> některé viry Chemické -> působení mutagenů a karcinogenů Chemické -> působení mutagenů a karcinogenů Fyzikální -> záření o vysoké energii (UV, RTG, gama, …) Fyzikální -> záření o vysoké energii (UV, RTG, gama, …) Hormonální -> dlouhotrvající hormonální stimulace některých tkání může vést k jejich přeměně v nádor Hormonální -> dlouhotrvající hormonální stimulace některých tkání může vést k jejich přeměně v nádor

14 Rozdělení nádorů -Dělení dle biologického chování Nepravé nádory = pseudotumory: Nepravé nádory = pseudotumory: Hypertrofie Hypertrofie Hyperplazie Hyperplazie Cysta -> výjimkou je nádorová cysta (součást nádoru) Cysta -> výjimkou je nádorová cysta (součást nádoru) Uloženina patologického materiálu Uloženina patologického materiálu Zánětlivý pseudotumor Zánětlivý pseudotumor Harmacie -> může vzniknout pravý nádor hermatom Harmacie -> může vzniknout pravý nádor hermatom Choristie -> může se změnit v pravý nádor choristom Choristie -> může se změnit v pravý nádor choristom Pravé nádory: Pravé nádory: Benigní -> nezhoubné (nemetastázuje, roste pomalu) Benigní -> nezhoubné (nemetastázuje, roste pomalu) Intermediární -> rozhraní mezi zhoubným a nezhoubným Intermediární -> rozhraní mezi zhoubným a nezhoubným Maligní -> zhoubný, při růstu ničí okolní tkáně a metastázuje Maligní -> zhoubný, při růstu ničí okolní tkáně a metastázuje

15 Klasifikace nádorů -Klasifikace probíhá dle: Typingu -> stanovení histologického typu nádoru Typingu -> stanovení histologického typu nádoru Gradingu -> stupeň ztráty podobnosti nádoru s původní tkání Gradingu -> stupeň ztráty podobnosti nádoru s původní tkání Stagingu -> klinická pokročilost onemocnění Stagingu -> klinická pokročilost onemocnění 1) Klasifikace nádorů ICD-O Klasifikace dle typingu a gradingu Klasifikace dle typingu a gradingu Nádor je dle histologického typu označen číselným kódem v rozhraní M-8000 až M-9999 -> za toto číslo napíšeme lomítko a dvojčíslí (první vyjadřuje biologické vlastnosti a druhé stupeň diferenciace od původní tkáně) => M-8900/32 Nádor je dle histologického typu označen číselným kódem v rozhraní M-8000 až M-9999 -> za toto číslo napíšeme lomítko a dvojčíslí (první vyjadřuje biologické vlastnosti a druhé stupeň diferenciace od původní tkáně) => M-8900/32

16 Klasifikace nádorů 2) Klasifikace TNM Představuje staging nádorového onemocnění, určují se tři parametry: Představuje staging nádorového onemocnění, určují se tři parametry: T = velkost primárního tumoru T = velkost primárního tumoru TX -> nelze posoudit TX -> nelze posoudit T0 -> bez známek primárního tumoru T0 -> bez známek primárního tumoru TIS -> tumor in situ TIS -> tumor in situ T1 – T4 -> podle velikosti, konkrétní rozsah je pro každý typ nádoru jiný T1 – T4 -> podle velikosti, konkrétní rozsah je pro každý typ nádoru jiný N = přítomnost postižených lymfatických uzlin, do kterých odtéká lymfa z postižené oblasti (regionální uzliny) N = přítomnost postižených lymfatických uzlin, do kterých odtéká lymfa z postižené oblasti (regionální uzliny) NX -> nelze posoudit NX -> nelze posoudit N0 -> bez známek postižení N0 -> bez známek postižení N1 – N3 -> podle rozsahu a počtu uzlin, konkrétní rozsah je pro každý typ nádoru jiný N1 – N3 -> podle rozsahu a počtu uzlin, konkrétní rozsah je pro každý typ nádoru jiný

17 Klasifikace nádorů M = přítomnost vzdálených metastáz M = přítomnost vzdálených metastáz MX -> nelze posoudit MX -> nelze posoudit M0 -> bez známek vzdálených metastáz M0 -> bez známek vzdálených metastáz M1 -> prokázány vzdálené metastázy, dále se určuje místo: M1 -> prokázány vzdálené metastázy, dále se určuje místo: M1PUL -> v plicích M1PUL -> v plicích M1OSS -> v kostech M1OSS -> v kostech M1HEP -> v játrech M1HEP -> v játrech M1BRA -> v mozku M1BRA -> v mozku M1LYM -> v lymfatických uzlinách M1LYM -> v lymfatických uzlinách M1MAR -> v kostní dřeni M1MAR -> v kostní dřeni M1PLE -> v pohrudniční dutině M1PLE -> v pohrudniční dutině M1PER -> v pobřišniční dutině M1PER -> v pobřišniční dutině M1ADR -> v nadledvinách M1ADR -> v nadledvinách M1SKI -> v kůži M1SKI -> v kůži M1OTH -> jiné metastázy M1OTH -> jiné metastázy

18 Projevy nádorů -Lokální projevy: Nádor se může projevit komplikacemi v oblasti růstu, např. útlakem, bolestí, krvácením nebo poruchou funkce orgánu Terminologicky je lokálním projevem i růst metastáz -Celkové projevy: Nádor různou měrou ovlivňuje stav celého organismu Necharakteristické příznaky jako je pocení, nechutenství či úbytek hmotnosti

19 Projevy nádorů -Paraneoplastický syndrom: Představuje všechny symptomy provázející nádorové onemocnění, a které přímo nesouvisí s růstem primární nádoru a vznikem metastáz -Posouzení zhoubnosti nádoru: K posuzování malignity jsou určující tyto faktory Stupeň tkáňové diferenciace Stupeň buněčné anaplazie -> poměr jádro/plazma, … Počet a druh metastáz

20 Projevy nádorů -Nádorové markery: Látky, které jsou produkovány nádorovými buňkami -> přecházejí do tělesných tekutin (krev, moč), kde je lze prokázat Možno využít i pro sledování případné recidivy Někdy nádorové buňky markery neprodukují

21 Prevence nádorových onemocnění 1) Primární prevence Brání kontaktu s činitelem vyvolávajícím chorobu Brání kontaktu s činitelem vyvolávajícím chorobu Eliminace faktorů, které by mohly zvýšit riziko rozvoje nádoru Eliminace faktorů, které by mohly zvýšit riziko rozvoje nádoru Nejčastějšími negativními faktory je kouření, alkohol, nedostatek pohybu, konzumace uzenin, nedostatek vlákniny, expozice některým zářením a chemikáliím, vrozené dispozice, … Nejčastějšími negativními faktory je kouření, alkohol, nedostatek pohybu, konzumace uzenin, nedostatek vlákniny, expozice některým zářením a chemikáliím, vrozené dispozice, … Jde nejčastěji mimo lékařský systém Jde nejčastěji mimo lékařský systém

22 Prevence nádorových onemocnění 2) Sekundární prevence Včasný záchyt onemocnění ve stádiu, které je léčitelné a často i vyléčitelné Včasný záchyt onemocnění ve stádiu, které je léčitelné a často i vyléčitelné Patří sem: Patří sem: Pravidelné gynekologické prohlídky Pravidelné gynekologické prohlídky Samovyšetření prsu a mamografie Samovyšetření prsu a mamografie Testy na krev ve stolici Testy na krev ve stolici Palpace per rectum Palpace per rectum Vyšetřování PSA v krvi Vyšetřování PSA v krvi

23 Prevence nádorových onemocnění 3) Terciární prevence Předchází dalším škodám v důsledku onemocnění nebo terapie Předchází dalším škodám v důsledku onemocnění nebo terapie V onkologii s jedná o další sledování pacientů po terapii s cílem včasného zachycení nového vzplanutí nemoci V onkologii s jedná o další sledování pacientů po terapii s cílem včasného zachycení nového vzplanutí nemoci

24 Diagnostika nádorového onemocnění -Pacient často přichází s nespecifickými obtížemi, lékař by měl takového pacienta důkladně klinicky vyšetřit a pátrat po tuhých útvarech v kůži, prsu, břiše nebo konečníku -Cenné informace poskytuje biochemické vyšetření -V pátrání po nádorech pomáhají zobrazovací metody -> RTG, CT, magnetická rezonance, ultrazvuk -Konečnou diagnózu lze určit až po provedení biopsie -> určí se typ a molekulární charakteristiky -U nádorů, kde nelze vzít vzorek k biopsii (mozek, ledviny) se histopatologicky vyšetří během operace

25 Terapie nádorového onemocnění -Rozlišují se léčebné záměry, které jsou dány pokročilostí onemocnění a celkovým stavem pacienta: Kurativní záměr -> cílem je nemocného vyléčit (za vyléčené se považují pacienti přeživší 5 let bez návratu nemoci) Kurativní záměr -> cílem je nemocného vyléčit (za vyléčené se považují pacienti přeživší 5 let bez návratu nemoci) Paliativní záměr -> zbavit nemocného projevů nemoci a zpomalit růst nádoru (nemocný může žít kvalitním životem mnoho let) Paliativní záměr -> zbavit nemocného projevů nemoci a zpomalit růst nádoru (nemocný může žít kvalitním životem mnoho let) Symptomatický záměr -> pacient je v takovém stavu, že není naděje na vyléčení či zastavení postupu nemoci (základem je snaha o udržení kvality života) Symptomatický záměr -> pacient je v takovém stavu, že není naděje na vyléčení či zastavení postupu nemoci (základem je snaha o udržení kvality života)

26 Terapie – chirurgická léčba -Odstranění nádoru -> dlouho jediná forma léčby -Největší naději na vyléčení mají pacienti s operovatelným nádorem -Chirurgická léčba se používá i při komplikacích s neoperovatelnými nádory -Organismus by se dokázal vypořádat s nádorem o rozsahu 1 cm 3, pokud by ho tělo dokázalo odlišit od zdravé tkáně

27 Terapie - chemoterapie -Léčba vysokými dávkami cytostatik, látek toxických pro buňky -Nádorové buňky jsou citlivější na toxické poškození než buňky zdravé -Některé nádory lze chemoterapií zcela vyléčit, jiné na léčbu téměř nereagují -Nejlépe chemoterapie působí na rychle se dělící buňky, proto negativně ovlivňuje i některé zdravé buňky v organismu (krevní buňky, buňky střevního epitelu, pohlavní buňky, …)

28 Terapie – chemoterapie -V průběhu léčby se objevují průjmy, anémie, vypadávání ochlupení, sterilita či leukopenie -Dávkování cytostatik a jejich kombinace jsou neustále ve vývoji, aby se dosahovalo co největších úspěchů v léčbě, ale vedlejší účinky nebyly pro organismus tak nepříjemné -Důležité je načasování léčby -> rychle rostoucí metastázy jsou náchylné na chemoterapii, nerostou ale věčně a časem se stávají imunní

29 Terapie - radioterapie -Léčba ionizujícím zářením -> energie ze záření je předávána do nádoru a ten je tak -Lze aplikovat cíleně -Dělíme ji na: Teleradioterapii -> zářič mimo tělo pacienta Teleradioterapii -> zářič mimo tělo pacienta Celotělové ozáření Celotělové ozáření Konformní radioterapie -> ozařovaná oblast nádoru Konformní radioterapie -> ozařovaná oblast nádoru Radiochirurgie -> velká dávka záření v ložisku (gama nůž) Radiochirurgie -> velká dávka záření v ložisku (gama nůž) Brachyradioterapii -> zářič uvnitř těla pacienta Brachyradioterapii -> zářič uvnitř těla pacienta Solidní zářič -> jehla, zrnka radioaktivního materiálu Solidní zářič -> jehla, zrnka radioaktivního materiálu Radiofarmaka -> např. radioaktivní jód při rakovině štítné žlázy Radiofarmaka -> např. radioaktivní jód při rakovině štítné žlázy

30 Terapie – termoterapie/imunoterapie Termoterapie: -Mikrovlnná termoterapie je léčebná metoda založená na likvidaci nádorové tkáně pomocí tepla -Je kombinovatelná s radioterapií Imunoterapie: -Tělo může prostřednictvím svého imunitního systému reagovat proti nádoru -Např. stimulace organismu při nádoru močového měchýře (do měchýře se nalije BCG -> očkovací látka proti tuberkulóze)

31 Terapie – hormonální terapie/biologická terapie Hormonální terapie: -Některé nádory jsou závislé na přítomnosti některých hormonů v těle -Podávají se látky působící proti tvorbě hormonů (může vést až ke zmenšení nádoru) -V kombinaci s termoterapií nebo imunoterapií Biologická terapie: -Růst nádoru ovlivňuje více faktorů, např. vrůstání cév do nádoru -Tyto procesy regulují lokální hormony (uvnitř buněk zasahují signalizační dráhy nebo blokují receptory na povrchu buněk)

32 Terapie – podpůrná terapie/alternativní medicína Podpůrná terapie: -Péče o komplikace a psychiku pacienta: Terapie bolesti Terapie bolesti Péče o výživu Péče o výživu Psychoterapie a sociální terapie Psychoterapie a sociální terapie Zajištění kvality života Zajištění kvality života Alternativní medicína: -Některé procedury neublíží, jiné působí psychoterapeuticky -Jindy ale může dojít k ohrožení pacienta (bylinné preparáty mohou nečekaně reagovat s medikamentózní léčbou)

33 Karcinom plic -Nekontrolovatelně rostou buňky v plicních tkáních -Příznaky: Dechová nedostatečnost Dechová nedostatečnost Kašel Kašel Vykašlávání krve Vykašlávání krve Ztráta váhy Ztráta váhy Léčí se chirurgicky, chemoterapií a radioterapií S léčbou přežívá hranici 5 let bez návratu nemoci 14% pacientů

34 Karcinom plic -Dva druhy: Nemalobuněčný -> začíná růst uprostřed průdušky, střed tumoru je tvořen prázdnou dutinou a je spojen s nekrózou tkáně Nemalobuněčný -> začíná růst uprostřed průdušky, střed tumoru je tvořen prázdnou dutinou a je spojen s nekrózou tkáně Malobuněčný -> je vzácnější, má tendenci prorůstat do horních cest dýchacích Malobuněčný -> je vzácnější, má tendenci prorůstat do horních cest dýchacích -Léčba: Operace -> může být odstraněna část laloku, celý lalok, dva laloky nebo celá plíce Operace -> může být odstraněna část laloku, celý lalok, dva laloky nebo celá plíce Chemoterapie -> na malobuněčný karcinom Chemoterapie -> na malobuněčný karcinom Radioterapie -> často společně s chemoterapií Radioterapie -> často společně s chemoterapií

35 Karcinom prsu -V naprosté většině postihuje ženy (muži 1% pacientů) -Nejčastěji se objevuje po 60 roku věku, před přechodem je výjimečně a před 25 rokem velmi vzácně -Rizikové faktory: Alkohol Nádor se již u téhož pacienta vyskytl Určité změny ve tkáni prsu Genetické mutace Menstruace a přechod -> ženy, které menstruují od 12 do 55 let a měly děti pozdě nebo vůbec ne Ozáření prsu Hustota prsní tkáně -> čím větší, tím víc roste riziko Nadváha či obezita po přechodu, nedostatek pohybu Vystavení chemickým látkám -> pesticidy

36 Karcinom prsu -Příznaky: Nejčastějšími příznaky jsou okem nebo pohmatem patrné změny prsu: Nejčastějšími příznaky jsou okem nebo pohmatem patrné změny prsu: Změna velikosti nebo tvaru prsu Změna velikosti nebo tvaru prsu Vtažení bradavky, citlivost bradavky Vtažení bradavky, citlivost bradavky Otok, šupinatění, zarudnutí, pomerančový vzhled kůže prsu Otok, šupinatění, zarudnutí, pomerančový vzhled kůže prsu Hrbolek či ztluštění části prsu, poblíž prsu nebo v podpaží Hrbolek či ztluštění části prsu, poblíž prsu nebo v podpaží -Diagnostika: Podezření lze získat samovyšetřením nebo mamografickým vyšetřením Při podezření následuje biopsie

37 Karcinom prsu -Léčba: Hormonální terapie -> u nádorů, které pro svůj růst potřebují ženské pohlavní hormony Chirurgická -> odstranění vaječníků ještě před přechodem Medikamentózní -> blokuje účinky estrogenu Chemoterapie -> lze provádět ambulantně Mastektomie či resekce tumoru Parciální -> prs zůstane zachován Totální -> odebere se celý prs Radikální -> odebere se celý prs a uzliny v podpaží Radioterapie -> kombinuje se s operací (před operací pro zmenšení nádoru) Biologická terapie -> pomáhá vlastnímu imunitnímu systému rozpoznat a zničit nádorové buňky

38 Karcinom tlustého střeva -Nejčastější formou je kolorektální karcinom -Vyšetření: Kolonoskopií nebo vyšetřením krevního vzorku (Izraelská metoda – 80% přesnot) Kolonoskopií nebo vyšetřením krevního vzorku (Izraelská metoda – 80% přesnot) -Příznaky: Bolesti břicha Bolesti břicha Krev ve stolici Krev ve stolici Poruchy vyprazdňování Poruchy vyprazdňování Únava, slabost Únava, slabost Anémie Anémie

39 Karcinom tlustého střeva -Léčba: Chirurgický zákrok -> odstranění ložiska nádoru spolu s částí střeva Chirurgický zákrok -> odstranění ložiska nádoru spolu s částí střeva Chemoterapie -> před operací nebo po ní Chemoterapie -> před operací nebo po ní Radioterapie -> užívá se spíše u nádorových onemocnění konečníku Radioterapie -> užívá se spíše u nádorových onemocnění konečníku Biologická léčba -> podpora imunitního systému (kvůli ekonomické zátěži není přístupná všem) Biologická léčba -> podpora imunitního systému (kvůli ekonomické zátěži není přístupná všem)

40 Rakovina kůže -Vyskytuje se hlavně u starších lidí -Největší riziko hrozí místům často vystavovaným slunci -Při zpozorování příznaků ihned navštivte lékaře -Příznaky: Nepravidelný tvar znaménka Nepravidelný tvar znaménka Změna barvy znaménka nebo barevná nejednotnost Změna barvy znaménka nebo barevná nejednotnost Krvácení, tvrdnutí, svědění či pálení Krvácení, tvrdnutí, svědění či pálení

41 Rakovina kůže -Léčba: Chirurgické odstranění tkáně karcinomu a okolní tkáně Chirurgické odstranění tkáně karcinomu a okolní tkáně Elektrokauterizace -> odstranění nádoru pomocí elektrické energie Elektrokauterizace -> odstranění nádoru pomocí elektrické energie Zmrazení nádorové tkáně Zmrazení nádorové tkáně Léčba pomocí laseru Léčba pomocí laseru Chemoterapie Chemoterapie Melanomy se v léčbě trochu liší: Melanomy se v léčbě trochu liší: Široké odstranění nádoru i s okolní tkání Široké odstranění nádoru i s okolní tkání Odstranění a histologické vyšetření lokálních uzlin Odstranění a histologické vyšetření lokálních uzlin Chemoterapie a radioterapie Chemoterapie a radioterapie

42 Karcinom prostaty -Postihuje nejčastěji muže nad 70 let -Je-li objeven včas, má dobrou prognózu, pozdější stádia metastázují hlavně do kostí -Příznaky: Časté močení během noci Časté močení během noci Výskyt bolesti nebo pálení při močení Výskyt bolesti nebo pálení při močení Zmenšený nebo přerušený proud moči Zmenšený nebo přerušený proud moči Přítomnost krve v moči nebo spermatu Přítomnost krve v moči nebo spermatu Bolesti zad, boků a stehen Bolesti zad, boků a stehen

43 Karcinom prostaty -Diagnóza: Transrektální ultrazvuk Transrektální ultrazvuk Cystoskopie Cystoskopie Transrektální biopsie Transrektální biopsie -Léčba: Chirurgická zákrok Chirurgická zákrok Hormonální terapie Hormonální terapie Radioterapie Radioterapie Kombinace výše uvedených typů léčby Kombinace výše uvedených typů léčby

44 Karcinom děložního hrdla -Postihuje nejčastěji ženy v letech 35 – 45 let a 60 – 65 let -Rizika: Sexuální promiskuita Sexuální promiskuita Špatná hygiena Špatná hygiena Vícečetná těhotenství Vícečetná těhotenství Snížená imunita (AIDS) Snížená imunita (AIDS) Dlouhodobé užívání hormonální antikoncepce Dlouhodobé užívání hormonální antikoncepce Kouření Kouření Genetické dispozice Genetické dispozice

45 Karcinom děložního hrdla -Příznaky: Krvácení mimo menstruační cyklus Krvácení mimo menstruační cyklus Výtok a bolest při souloži Výtok a bolest při souloži Bolesti kříže a pánve Bolesti kříže a pánve Jednostranný otok nohy Jednostranný otok nohy Hubnutí a pokles tělesné výkonnosti Hubnutí a pokles tělesné výkonnosti -Diagnostika: Magnetická rezonance Magnetická rezonance Počítačová tomografie Počítačová tomografie Pozitronová emisní tomografie Pozitronová emisní tomografie ultrasonografie ultrasonografie

46 Karcinom děložního hrdla -Léčba: Závisí na stádiu onemocnění Závisí na stádiu onemocnění CIN I -> mírná dysplazie, jen pozorování, často spontánní ústup CIN I -> mírná dysplazie, jen pozorování, často spontánní ústup CIN II a III -> střední dysplazie, konizace (odstranění části děložního čípku) CIN II a III -> střední dysplazie, konizace (odstranění části děložního čípku) Stádium I až IIA -> preferuje se chirurgická léčba, alternativně u IB a IIA radikální radioterapie Stádium I až IIA -> preferuje se chirurgická léčba, alternativně u IB a IIA radikální radioterapie

47 Rakovina ledvin -Po 40 roce věku, u mužů dvakrát častěji než u žen -Není přesně známo, proč vzniká, ale některé faktory mu mohou pomoci: Kouření Kouření Obezita Obezita Vysoký krevní tlak Vysoký krevní tlak Dlouhodobá dialýza -> několikaletá Dlouhodobá dialýza -> několikaletá Pohlaví -> u mužů častější Pohlaví -> u mužů častější Zaměstnání -> pracující s chemikáliemi Zaměstnání -> pracující s chemikáliemi Genetické riziko -> lidi s Von Hippe-Lindauovým syndromem Genetické riziko -> lidi s Von Hippe-Lindauovým syndromem

48 Rakovina ledvin -Příznaky: Nespecifické, nutno sledovat kombinace příznaků: Nespecifické, nutno sledovat kombinace příznaků: Krev v moči Krev v moči Bolest v oblasti boku a zad, která nepřechází Bolest v oblasti boku a zad, která nepřechází Hmatné zvětšení ledviny při pohmatovém vyšetření břicha Hmatné zvětšení ledviny při pohmatovém vyšetření břicha Ztráta váhy Ztráta váhy Horečka Horečka Pocit únavy Pocit únavy Nechutenství Nechutenství Slabost Slabost Noční pocení Noční pocení

49 Rakovina ledvin -Léčba: Odstranění ledviny -> většinou se odstraňuje celá ledvina ještě s lemem okolní tkáně Arteriální embolizace -> katétr přes vpich na noze do ledvinné cévy, kterou lékař ucpe vstříknutou látkou (před operací pro zmenšení nádoru) Radioterapie -> působí málo, používá se ojediněle Chemoterapie -> ledvinné nádory jsou vůči ní imunní Biologická léčba -> u pokročilých nádorů nebo před operací

50 Rakovina varlat -V ČR poměrně malý výskyt (3/100 000) -Postihuje mladé muže (4 – 35 let) -Vyskytuje se především u bílých mužů (jiné rasy jsou poměrně imunní) -Většina pacientů chodí v pozdějším stádiu, i když je onemocnění dobře patrné okem i pohmatem -Častěji se vyskytuje u nesestouplých varlat, při pozdě korigovaném kryptorchismu

51 Rakovina varlat -Diagnostika: Nádory jsou hmatné jako tuhá nerovnost pevně lpící k varleti Nádory jsou hmatné jako tuhá nerovnost pevně lpící k varleti Tahavá bolest, která se často zhoršuje zánětem nebo úrazem Tahavá bolest, která se často zhoršuje zánětem nebo úrazem Krev v ejakulátu Krev v ejakulátu Dominantní metodou je sonografie a CT se používá při podezření na metastázy v mozku či plicích Dominantní metodou je sonografie a CT se používá při podezření na metastázy v mozku či plicích -Léčba: Chirurgické odstranění varlete -> se semenným provazcem Chirurgické odstranění varlete -> se semenným provazcem Chemoterapie a radioterapie Chemoterapie a radioterapie

52 Použité informační zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/Onkologiehttp://cs.wikipedia.org/wiki/Onkologie http://cs.wikipedia.org/wiki/Rakovina_plichttp://cs.wikipedia.org/wiki/Rakovina_plic http://cs.wikipedia.org/wiki/Rakovina_prsuhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Rakovina_prsu http://cs.wikipedia.org/wiki/Rakovina_tlust%C3%A9ho_st%C5%99evahttp://cs.wikipedia.org/wiki/Rakovina_tlust%C3%A9ho_st%C5%99eva http://cs.wikipedia.org/wiki/Rakovina_k%C5%AF%C5%BEehttp://cs.wikipedia.org/wiki/Rakovina_k%C5%AF%C5%BEe http://cs.wikipedia.org/wiki/Rakovina_prostatyhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Rakovina_prostaty http://cs.wikipedia.org/wiki/Rakovina_d%C4%9Blo%C5%BEn%C3%ADho _%C4%8D%C3%ADpkuhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Rakovina_d%C4%9Blo%C5%BEn%C3%ADho _%C4%8D%C3%ADpku http://cs.wikipedia.org/wiki/Rakovina_ledvinhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Rakovina_ledvin http://cs.wikipedia.org/wiki/Rakovina_varlathttp://cs.wikipedia.org/wiki/Rakovina_varlat http://www.kentep.eu/cz-clanek-124.htmlhttp://www.kentep.eu/cz-clanek-124.html http://www.heo.cz/i/103-rakovina-varlat.htmlhttp://www.heo.cz/i/103-rakovina-varlat.html http://www.heo.cz/i/114-rakovina-prostaty.htmlhttp://www.heo.cz/i/114-rakovina-prostaty.html http://rakovinaplic.cz/http://rakovinaplic.cz/

53 Užitečné odkazy http://www.linkos.cz/pacienti/prevence.php?t=3http://www.linkos.cz/pacienti/prevence.php?t=3 http://www.linkos.cz/odbornici/info_praxe/standardy.php?t=1http://www.linkos.cz/odbornici/info_praxe/standardy.php?t=1 http://www.mineralfit.cz/domaci-lekar-clanek/rakovina-a-lecba- onkologickych-onemocneni-718http://www.mineralfit.cz/domaci-lekar-clanek/rakovina-a-lecba- onkologickych-onemocneni-718 http://tarantula.ruk.cuni.cz/KKP-14-version1- Vliv__dlouhodob_hospitalizace_onkologicky__nemocn_ch_dt__na_jeji ch.dochttp://tarantula.ruk.cuni.cz/KKP-14-version1- Vliv__dlouhodob_hospitalizace_onkologicky__nemocn_ch_dt__na_jeji ch.doc http://www.mpsv.cz/cs/8472http://www.mpsv.cz/cs/8472 http://www.vzp.cz/uploads/document/1292973386-Zasady- cytostaticke-lecby.pdfhttp://www.vzp.cz/uploads/document/1292973386-Zasady- cytostaticke-lecby.pdf http://katalog.webnode.cz/w/alejak.webnode.cz/http://katalog.webnode.cz/w/alejak.webnode.cz/

54 Děkujeme za pozornost a přejeme pevné zdraví!


Stáhnout ppt "Onkologická onemocnění a moderní metody léčby Lucie Čiháková Lenka Provazníková Kateřina Ryšánková V Ústí nad Labem dne 12. 4. 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google