Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

25.11.2013 Brno Luděk Hřivna Ústav technologie potravin KONCEPCE PEDAGOGICKÉ A VĚDECKOVÝZKUMNÉ ČINNOSTI OBORU TECHNOLOGIE POTRAVIN Zaměřeno na technologie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "25.11.2013 Brno Luděk Hřivna Ústav technologie potravin KONCEPCE PEDAGOGICKÉ A VĚDECKOVÝZKUMNÉ ČINNOSTI OBORU TECHNOLOGIE POTRAVIN Zaměřeno na technologie."— Transkript prezentace:

1 25.11.2013 Brno Luděk Hřivna Ústav technologie potravin KONCEPCE PEDAGOGICKÉ A VĚDECKOVÝZKUMNÉ ČINNOSTI OBORU TECHNOLOGIE POTRAVIN Zaměřeno na technologie rostlinných produktů

2 Koncepce Pedagogická činnost Vědeckovýzkumná činnost Spolupráce s praxí

3 Chammurabiho zákoník 1686 př.n.l. Historie potravinářství (kvasný průmysl - pivovarnictví) První zmínky o vaření piva na území Čech 10. století - Břevnovský klášter r. 1118 Cerhenický pivovar Později r.1585 kronikář Tadeáš Hájek z Hájku napsal: Kdo chce dobrého piva navařit, musí dobrý slad k tomu mít a dobrého sladu nemůže z daremného ječmene nadělat. Musí také jedno obilí být, ne z rozličných let a ne veliký a malý ječmen pohromadě, sice slad v jeden čas se neklíčí, něco ho přeroste a něco nedoroste….

4 Historie potravinářství (cukrovarnictví) Napoleon Bonaparte Karel N. Balling (Polytechnický ústav Království českého), sacharometr, P, S, Q Julius Robert (první funkční difuzér) r. 1864 František V. Goller (Královopolský cukrovar) Hugo Jelínek (saturace řepné šťávy) J.K.Rad s chotí Julianou – výroba kostkového cukru Nové odrůdy (Zapotil, Wohanka) 1893 šlechtitelská stanice Dobrovice 1912 šlechtitelská stanice Semčice 20. léta 20. století cukrovarství na špici celosvětové produkce

5 Zřízení VŠZ v Brně 1919 – počátek zemědělského a potravinářského vzdělání na Moravě r.1919 prof. Václav Vilikovský předmět „Zemědělský průmysl“ r. 1948 – 1952 technologický odbor na VŠZ - prof. Bohumil Hošpes – lihovarnictví a škrobárenství PEDAGOGICKÁ ČINNOST Historie potravinářství na univerzitě

6 -doc. Emil Slavíček – rozvoj cukrovarnictví po fyzikální stránce -prof. Vladimír Kyzlink – po 2. světové válce založil obor „Zpracování ovoce a zeleniny“ a „Konzervace neúdržných potravin“ - výuka potravinářských disciplín na VŠZ - katedra Technologie a laktologie - prof. František Šebela - prof. František Dudáš - 80. léta snaha o založení potravinářské fakulty PEDAGOGICKÁ ČINNOST Historie potravinářství na univerzitě

7 -1992 – 1993 – potravinářský obor Ústav technologie zemědělských produktů prof. Ivo Ingr prof. Stanislav Gajdůšek prof. František Dudáš doc. Miloš Pelikán -od 1995 – obor Technologie potravin PEDAGOGICKÁ ČINNOST Historie potravinářství na univerzitě

8 PEDAGOGICKÁ ČINNOST Bakalářské studium: program „Chemie a technologie potravin“ obor: „Technologie potravin“ Magisterské studium: program „Chemie a technologie potravin“ obor:„Technologie potravin“ „Jakost a zdravotní nezávadnost potravin“ „ Ekotrofologie “ Doktorské studium: program „Chemie a technologie potravin“ obor: „Vlastnosti a zpracování zemědělských materiálů a produktů“ Současná výuka na MENDELU

9 PEDAGOGICKÁ ČINNOST -profil absolventa Bakalářský studijní obor „Technologie potravin“  znalosti: základy předmětů všeobecného zaměření (chemie, biologie, matematika, fyzika), zemědělské produkce teoretické základy potravinářských technologií (technologie cereálií, sacharidů, kvasné technologie, technologie tuků, technologie masa, drůbežářského průmyslu, mlékárenské technologie, konzervace potravin) základy mikrobiologie, senzorická analýza, hygiena potravin, potravinářská legislativa, základy podnikové ekonomiky Současná výuka na MENDELU

10 PEDAGOGICKÁ ČINNOST -profil absolventa Bakalářský studijní obor „Technologie potravin“  uplatnění: zemědělské i zpracovatelské podniky, orgány státní správy, kontrolní orgány, obchod, logistika, poradenství, vlastní podnikatelská činnost 40 -50% Pivovary, lihovary, sladovny, nápojový průmysl, cukrovinkářský průmysl apod.  Magisterské studium: Současná výuka na MENDELU Uplatnění v nižším a středním managementu firem

11 PEDAGOGICKÁ ČINNOST -profil absolventa – NMgr. studium Obor Technologie potravin Jakost a zdravotní nezávadnost potravin Ekotrofologie znalosti prvovýroba, potravinářské technologie, podniková ekonomika analytické, mikrobiologické, molekulární metody, toxikologie potravin, speciální hygiena klinická výživa, potravinářská i lékařská molekulární biologie, genetika uplatnění produkce potravin a surovin, obchod, služby zavádění, kontrola fungování systémů řízení jakosti (ISO) i systému HACCP, v poradenství poradenství v oblasti výživy, výroba potravin nového typu, z GMO, funkčních potravin, pro zvláštní výživu Uplatnění ve středním i vyšším managementu firem Současná výuka na MENDELU

12 6 124 UH PEDAGOGICKÁ ČINNOST výuka 2 465 UH 48 předmětů

13 výuka PEDAGOGICKÁ ČINNOST

14 Výuka v předmětech s garancí předmětu Bakalářské studium Technologie sacharidů, AF, povinný, 2/2 Technologie kvasného průmyslu, AF, povinný, 2/2 Pivovarnictví, volitelný, 2/2 Další výuka Magisterské studium Výroba a jakost rostlinných produktů výuka

15 Výuka v předmětech s garancí předmětu doktorské studium Kvalita rostlinných produktů Potraviny rostlinného původu výuka PEDAGOGICKÁ ČINNOST

16 Vedení závěrečných prací 16 Ph.D. studentů, 6 ukončených, 2 obhajoba, 2 rozpracováno, 5 noví, 1 zahraniční 79 DP, 21 BP ukončených. výuka Výuka Almaty University Сырье для производства пива, и их определение

17 Členství v oborové radě doktorského studijního programu Speciální produkce rostlinná – „Special Crop Science“ FAPPZ ČZU Praha Obecná produkce rostlinná – „P 4102 Fytotechnika“ AF MENDELU Chemie a technologie potravin – „P2901 Vlastnosti a zpracování zemědělských materiálů a produktů“ AF MENDELU PEDAGOGICKÁ ČINNOST výuka

18 Spolupráce s výrobními podniky PEDAGOGICKÁ ČINNOST - exkurze - řešení BP, DP, DisP - rámcové smlouvy rokpočet 200311 200417 20054 200612 20078 20085 20095 20103 20117 201214 20134 90

19 PEDAGOGICKÁ ČINNOST Exkurze Cukrovar Hrušovany nad Jevišovkou Škrobárna Batelov Pivovar Litovel

20 PEDAGOGICKÁ ČINNOST Exkurze Škrobárna Pelhřimov SFINX Holešov Cukrovar Vrbátky, a.s.

21 N N M Minulost Současnost ÚTP PEDAGOGICKÁ ČINNOST Začlenění pavilonu M do výuky

22 PEDAGOGICKÁ ČINNOST Začlenění poloprovozů do výuky Bc. studium NMgr. studium Volitelné předměty Technologie sacharidů Technologie kvasného průmyslu Hodnocení zemědělských produktů Technologie cereálií Technologie tuků Pivovarnictví Cukrářské technologie Výroba a jakost rostlinných produktů

23 PEDAGOGICKÁ ČINNOST Začlenění poloprovozů do výuky a výzkumu Ph.D. studium r. 2013-16 1) Možnosti zvýšení sladovnické kvality zrna ječmene řízenou výživou, aplikací elicitorů a podpůrných látek v průběhu vegetace IGA r. 2014 2) Možnosti využití „barevných“ pšenic v potravinářských technologiích 3) Vliv teploty skladování a způsobu výroby čokoládových cukrovinek na vznik a vývoj tukového výkvětu Změny vlastností chleba, pečiva a těstovin po přídavku netradičních surovin Výroba žitného a speciálního chleba a pečiva při uplatnění žitných kvasů Možnosti regulace technologické kvality zrna sladovnického ječmene a jeho využití při výrobě sladu a piva

24 PEDAGOGICKÁ ČINNOST Začlenění poloprovozů do výuky a výzkumu Setkání u příležitosti zahájení provozu technologického parku Ústavu technologie potravin Mendelovy univerzity v Brně 19. 9. 2013

25 PEDAGOGICKÁ ČINNOST Inovace V rámci projektů OPVK příprava a realizace e-learningových podpor CZ.1.07/2.2.00/28.0020: Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia e-lerningové podpory: Technologie výroby cukru Technologie výroby čokoládových a nečokoládových cukrovinek Technologie výroby sladu a piva e-lerningové podpory:Vady čokolády Pracovní postupy CZ.1.07/2.2.00/28.0302: Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace

26 PEDAGOGICKÁ ČINNOST Inovace Knižní publikace Příprava nových předmětů  Výroba čokoládových a nečokoládových cukrovinek  Výroba aperitivů a digestivů

27 PEDAGOGICKÁ ČINNOST Podpora uplatnitelnosti Prohlubovat spolupráci s výrobními podniky – potencionálními zaměstnavateli absolventů Rozšířit výuku praktických cvičení v poloprovozních technologiích s cílem získání vlastní praktické zkušenosti Připravit kurzy pro studenty i potenciální zájemce k prohloubení praktických i teoretických znalostí (výroba piva, home brewing, výroba pivních speciálů, cukrářská výroba apod.) Akreditace senzorické laboratoře pro zkoušení schopností hodnotitelů – získání osvědčení certifikátu Výroba vlastních výrobků – účast na regionálních soutěžích Stáže v podnicích, řešení BP, DP a DisP Zahraniční stáže a studium v rámci programu Erasmus podporovat výzkumné činnosti v rámci doktorských studijních programů, lepší uplatnitelnost (MSCA, ITN) podporovat mezinárodní vědeckou spolupráci

28 Testované plodiny:Vytrvalé kultury – jabloně Polní plodiny Pšenice Ječmen Cukrovka Řepka Mák Kukuřice Čekanka Zelenina (cibule, česnek) Disertační práce Testování přípravků zlepšujících výživný stav plodin s dopadem na výnos a kvalitu produkce. VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST Agrotechnika a kvalita

29 VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST Řešené projekty QE 1105 - Inovace pěstitelských technologií ječmene jarního zaměřené na dosažení sladovnické jakosti ječmene (r.2001-2004) Projekty NAZV 1GT 1262 - Optimalizace pěstitelských technologií řepky se zřetelem na rentabilitu, stabilitu soustav hospodaření a konkurenceschopnost na světových trzích (r.2001-2004) NPKCaMgSBZn 195-49618-84,4149-507117-40017,2-47,928-130107-442152-518 Čerpání živin porostem řepky (kg.ha -1 ) Byl potvrzen významný vliv předplodiny jak na výnos a kvalitu zrna, tak na výživný stav rostlin. Úbytek ploch tzv. dobrých předplodin lze považovat za jeden z limitujících faktorů pěstování sladovnického ječmene v ČR.

30 Kvalita sladovnického ječmene a sladu po diferencované výživě dusíkem a sírou VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST Řešené projekty 1G 58038 - Inovace pěstitelských technologií sladovnického ječmene vývojem diagnostických metod pro vyhodnocení struktury porostu, zdravotního a výživného stavu (r.2005-2009) Název aktivity: Založení maloparcelních pokusů pro hodnocení vlivu aplikace síry při základním hnojení a dusíku během vegetace na příjem živin, tvorbu biomasy sušiny, výnosotvorných prvků a kvality zrna Disertační práce

31 Projekt rozvojové spolupráce s Mongolskem „Obnovení rostlinné výroby v semiaridních oblastech severní Gobi“ (r. 2006-2009) VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST Řešené projekty Projekty rozvojové spolupráce

32 1M 0570 Pro studium obsahových látek ječmene a chmele (2005-2011) Řešené projekty VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST Výzkumná centra 1.Stanovení dynamiky růstu rostlin po aplikaci síry. 2.Stanovení vlivu síry v kombinaci s N-výživou na chemické složení zrna a obsah bílkovin. Stanovení technologické jakosti zrna. 3.Stanovení obsahu DMS a PDMS ve sladu po aplikaci síry. Pokusy 2005-2009 1.etapa

33 SA SAM K K SA SAM DMS PDMS VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST Řešené projekty

34 DC 24 DC 31 DC 43DC 65 (r = 0,985**)(r = 0,986**) (r = 0,537**)(r = 0,926**) Vztah mezi příjmem N a S Řešené projekty VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST

35 Řešené projekty Aktivita 1 Stanovení vlivu hnojení dusíkem, sírou a zinkem na dynamiku růstu, tvorbu výnosotvoných prvků a výnos sladařsky využitelného zrna odrůd ječmene vhodných k výrobě piva českého typu. Aplikace síry zvyšovala v průměru variant výnos zrna ječmene a jeho škrobnatost. Po aplikaci síry rostl i obsah bílkovin. Nejvyšší obsah škrobu v zrnu vykazovaly odrůdy vhodné pro výrobu piva českého typu. Foliární aplikace Zn průkazně neovlivnila výnos a sledované kvalitativní parametry zrna ječmene jarního. 2.etapa Pokusy 2010-2011

36 Parametry sladu Stupeň domočení Relativní extrakt Diastatická mohutnost -S +S -S +S vyšší enzymatická aktivita zrna VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST Řešené projekty

37 Obsah sledovaných sacharidů v kongresní sladině jednotlivých odrůd Stanovit dynamiku změn extraktivních látek zrna a jejich přeměny během sladování a rmutování VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST Řešené projekty Aktivita 2

38 Vyhodnotit interakce mezi chemickým složením rostlin, zrnem ječmene, ukazateli jakosti sladu a složením sladiny. VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST Řešené projekty Aktivita 3 Vliv hnojení dusíkem a sírou na obsah bílkovin v zrnu ječmene InterakceKorelační koef.Rovnice regrese bílkoviny x obsah N (DC24) r = - 0,602** y = 8,9749 - 0,4009*x bílkoviny x obsah N (DC65) r = 0,608** y = -0,3746 + 0,1779*x bílkoviny x obsah S (DC24) r = - 0,446** y = 0,5993 - 0,0235*x bílkoviny x obsah S (DC65) r = 0,540** y = -0,0399 + 0,0197*x bílkoviny x škrob r = - 0,503** y = 71,696 - 0,7298*x InterakceKorelační koeficientRovnice regrese 2,8 mm x 2,5 mm r = -0,900** y = 65,6755 - 0,5445*x 2,8 mm x škrob r = 0,669** y = 61,7269 + 0,044*x 2,8 mm x bílkoviny r = -0,543** y = 11,9737 - 0,0247*x Vliv velikosti zrna ječmene na jeho kvalitu

39 InterakceKorelační koeficientRovnice regrese 2,8 mm x 2,5 mm r = -0,900** y = 65,6755 - 0,5445*x 2,8 mm x škrob r = 0,669** y = 61,7269 + 0,044*x 2,8 mm x bílkoviny r = -0,543** y = 11,9737 - 0,0247*x 2,5 mm x škrob r = -0,671** y = 66,7214 - 0,073*x 2,5 mm x bílkoviny r = 0,619** y = 8,9528 + 0,0465*x 2,5 mm x obsah S zrno r = -0,485** y = 0,1657 - 0,0007*x Hodnocení vztahů mezi podíly zrna nad sítem 2,5-2,8 mm a jeho kvalitou VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST Řešené projekty

40 Garant IGA : IP20/2010, IP21/2010, IP16/2011, IP9/2012, 11/2012, 7/2013, 19/2013 VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST Řešené projekty Projekty IGA

41 Kvalita ječmene určuje kvalitu sladu Příležitosti a další výzkum VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST

42 Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Biomedica, spol. s r.o. Agrotest fyto, s.r.o. Chmelařský institut s.r.o. PIVO Praha, spol. s r.o. PRO-BIO, obchodní společnost s r.o. RADANAL s.r.o. SEMIX PLUSO, spol. s r.o. SurfaceTreat a.s. Plzeňský Prazdroj, a. s. Sladovna BERNARD, a.s. SLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s. Raven Trading s.r.o. BODIT TACHOV s.r.o. EXTRUDO Bečice s.r.o. TE02000177 Příležitosti a další výzkum VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST Centrum pro inovativní využití a posílení konkurenceschopnosti českých pivovarských surovin a výrobků Užití a testování látek, které regulují velikost a chemické složení zrna. Využití odpadů z výroby mladiny pro fortifikaci cereálních výrobků Uplatnění speciálních sladů ve výrobě potravin r. 2014-2019

43 VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST TAČR Alfa připravujeme Vývoj nových sladů a technologií jejich výroby a použití z moderních odrůd ječmene a pšenice Příležitosti a další výzkum Progresivní inovace v potravinářském průmyslu

44 VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST B-hordeiny (80 %) C-hordeiny Hodnocení dynamiky změn bílkovinného spektra ječmene během luštění zrna a pivovarském využití sladu Příležitosti a další výzkum

45 VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST Příležitosti a další výzkum

46 VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST realita a budoucnost Dynamika změn kvality cukrovky po mimokořenové výživě a aplikaci pomocných rostlinných přípravků Regulace technologické kvality cukrovky při uplatnění pomocných látek

47 VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST Vliv podmínek skladování a způsobu výroby čokoládových cukrovinek na vznik a vývoj tukového a cukerného výkvětu Příležitosti a další výzkum

48 Horizon 2020 VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST Výzkum a jeho financování priority excelence Průmyslový výzkum Společenské výzvy ? 1)zdrav í a kvalita života, 2)udržiteln é zemědělstv í a potravin á řstv í NAZV, GAČR, TAČR, FRVŠ, inovační vouchery…. Dofinancování projektů ?

49 SPOLUPRÁCE S PRAXÍ Regionální potravina

50 Hodnocení vlivu agrotechniky na kvalitu produkce Užitné vzory, metodiky, nové receptury, testování zlepšujících přípravků Hodnocení kvality potravin Stanovení metanolu - spolupráce s JMK a Záchrannou službou města Brna Doplňková činnost SPOLUPRÁCE S PRAXÍ - Flexibilita Oblasti 22 projektů (2003-2013)

51 SPOLUPRÁCE S PRAXÍ Polní dny, metodiky, užitné vzory

52 ZÁVĚR Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "25.11.2013 Brno Luděk Hřivna Ústav technologie potravin KONCEPCE PEDAGOGICKÉ A VĚDECKOVÝZKUMNÉ ČINNOSTI OBORU TECHNOLOGIE POTRAVIN Zaměřeno na technologie."

Podobné prezentace


Reklamy Google