Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

České zemědělství ve světle globální krize Ing. Jaroslav Humpál.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "České zemědělství ve světle globální krize Ing. Jaroslav Humpál."— Transkript prezentace:

1 České zemědělství ve světle globální krize Ing. Jaroslav Humpál

2 2 Vlivy na ceny zemědělských komodit - Finanční krize v USA - Lepší úroda roku 2008 proti Spekulace na trhu s komoditami - Přehřátí ekonomiky - Globalizace - Biopaliva

3 3 Predikce vývoje HDP (USDA)

4 4 Meziroční změna cen ( říjen 2008/ říjen 2007 ) obiloviny pšenicekukuřiceječmen EU ,3 %- 40,9 %- 39,3 % ČR- 29,7 %- 48,4 %- 39,9 % Rakousko- 27,6 %- 51,3 %- 40,1 % Německo- 39,7 %- 44,3 %- 45,3 % Dánsko- 30,3 %- 47,6 % Velká Britanie- 34,8 %- 48,4 % Maďarsko- 40,1 %- 60,4 %- 60,6 % Slovensko- 22,5 %- 51,6 %- 36,9 % Francie- 41,4 %- 38,7 %- 47,7 %

5 5 Meziroční změna cen ( říjen 2008/ říjen 2007 ) živočišné produkty SMPmáslohovězí EU 27-36,9 %-30,2 %+8,8 % ČR-28,6 %-35,7 %+10,9 Rakousko+9,0 % Německo-44,1 %-41,5 %+11,6 % Dánsko-30,8 %-13,9 %+13,6 % Velká Britanie+17,9 % Maďarsko-54,6 %-21,8 %+15,8 % Slovensko-15,7 %-6,0 %+21,6 % Francie-46,3 %-44,1 %+7,4 %

6 6 Pšenice ceny

7 7 Kukuřice ceny

8 8 Světoví exportéři obilovin

9 9 Výnos pšenice svět - predikce

10 10 Producenti obilovin v EU 27

11 11 Výnosy obilovin v EU

12 12 Obiloviny EU 27– výměry 1000 ha 2007/082008/09%změna Obiloviny celkem , Pšenice měkká , Pšenice tvrdá ,4347 Ječmen ,5750 Kukuřice ,8792 Oves ,13

13 13 Obiloviny EU 27– výnos t/ha 2007/082008/09% Obiloviny celkem 4,55,214 Pšenice měkká 5,15,916,1 Pšenice tvrdá 2,83,214,1 Ječmen4,24,57,5 Kukuřice6,07,218,5 Oves2,82,92,6

14 14 Obiloviny EU 27– produkce 1000 t 2007/082008/09%změna Obiloviny celkem , Pšenice měkká , Pšenice tvrdá , Ječmen , Kukuřice , Oves ,7230

15 15 Obiloviny ČR 1000 ha, t/ha, 1000 t 07/08 08/ hat/ha1000 t1000 hat/ha1000 t pšenice 8114, , Ječmen ozimý 1304, ,8671 Ječmen jarní 3693, ,91676 kukuřice 938, ,3792 oves 592, ,4169

16 16 Plochy obilovin celkem, produkce a výnos Pozn.: rok 2008 osevní plocha, produkce a výnos odhad Pramen: ČSÚ

17 17 Vývoj ploch, produkce a výnosů obilovin celkem v ČR Pozn.: rok 2008 osevní plocha, produkce a výnos odhad Pramen: ČSÚ

18 18 Produkce jednotlivých druhů obilovin (v tis. t) Rok Obiloviny celkem Pšenice celkem Ječmen celkem ŽitoOves Kukuřice na zrno Ostatní obilovin y * Pozn.: rok 2008 odhad Pramen: ČSÚ

19 19 Bilanční tabulka obilovin celkem (kromě rýže) Pozn.: rok 2007/08 odhad Pramen: MZe

20 20 Průměrné roční ceny zemědělských výrobců v Kč/t (ČSÚ) /200810/200811/200812/ Pšenice potr Pšenice krmná Ječmen slad Ječmen krmný Žito Oves potr Oves krmný Kukuřice

21 21 Obchod ČR s obilovinami Pozn.: rok 2008* leden až červenec

22 22 Olejniny výměra 1000 ha 2007/082008/09%změna EU 27 řepka ,1-266 EU 27 slunečnice ,4271 ČR řepka ČR slunečnice

23 23 Olejniny výnos t/ha 2007/082008/09% EU 27 řepka2,83,08,5 EU 27 slunečnice 1,41,726,5 ČR řepka3,13,0- 3,3 ČR slunečnice2,32,44,2

24 24 Olejniny produkce 1000 t 2007/082008/09%změna EU 27 řepka EU 27 slunečnice , ČR řepka ,625 ČR slunečnice 58591,71

25 25 Predikce cen rostlinných komodit

26 26 Predikce cen mléčných komodit Zdroj dat DG agri – MAP říjen 2008

27 27 Health Check navrhuje změny tří nařízení Nahrazení Nařízení Rady (EC) č. 1782/2003 z 29. září 2003 stanovující společná pravidla pro přímé podpory v rámci SZP a zřizující některé podpory pro zemědělce - nové nařízení č. 73/2009 Nařízení Rady (EC) č. 1234/2007 z 22. října 2007 stanovující společnou organizaci zemědělských trhů a specifické podmínky pro některé zemědělské produkty (nařízení o jednotné Společné organizaci trhů) – změna č. 72/2009 Nařízení Rady (EC) č. 1698/2005 z 20. září 2005 o podpoře rozvoje venkova v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) – změna č. 74/2009

28 28 Článek návrhu Využití 10% vnitrostátního stropu od roku 2010 na ( počítá se z obálky pro rok 2013): a) i - Zemědělskou činnost pro ochranu ŽP a) ii - Zlepšení jakosti zem. produktů a) iii - Zlepšení uvádění zem. produktů na trh a) iv – Podpora pohody zvířat a) v – zvláštní zemědělské činnosti, z nichž vyplývají dodatečné agro-envi výhody b) Na vyrovnání nevýhod u přežvýkavců v ekonomicky nebo ekologicky citlivých oblastech c) V oblastech restrukturalizace a rozvoje - zamezení opouštění půdy d) Příspěvek na pojistné za pojištění úrody e) Fondy pro choroby rostlin a zvířat Pro body a), b) a e) je navržen limit 3,5 %, původně bylo 2,5% Pro ČR navržena částka 9,016 mil. € na článek 68 z ušetřených peněz ze zrušení energetického kreditu. Dále na podporu sektoru mléka může dát ČS až 55 % z částky odpovídající 3,5 % jako státní pomoc

29 29 Na vyrovnání nevýhod u přežvýkavců v ekonomicky nebo ekologicky citlivých oblastech Nelze paušálně, nutná aplikace plateb spojených s produkcí u ovcí a koz (50 %) a masných krav (100 %) Předpokládaný objem financí je nedostatečný (21,98 – 30,54 € na každou z cca tis. VDJ) Pokud odečteme masné krávy a ovce a kozy, pak jen 860 tis. VDJ, pro 3,5 % pak 37 €/VDJ U mléka by to bylo cca 0,6 € centu/l, tedy cca 14 hal/litr mléka (6500 litrů užitkovost, kurs 25 Kč/€) Je to dostatečné? Jak kombinovat s platbami top-up Dále nové možnosti u přežvýkavců v rámci PRV

30 30 Modulace - Současný stav Pro EU 15 začala v roce 2005 se sazbou 3 % a s postupným zvyšováním na 4 % v roce 2006 a 5 % od Byla zavedena franšíza € na podnik, tedy tato částka se nemoduluje. Minimálně 80 % z modulované částky zůstane v příslušném ČS (90 % v případě Německa). Nové ČS (EU-10+2) byly z této modulace vyloučeny až do doby, kdy dosáhnou stejného procenta výše přímých plateb jako v EU 15.

31 31 Finální podoba modulace EU 15 NČS suma přímých plateb € € €7%8%9%10%0 nad €11%12%13%14%4%14%

32 32 Dopady pro ČR (pro 255 €/ha – rok 2013) Suma přímých plateb počty podnikůha v pásmu částka modulace mil Kč € € € nad € celkem

33 33 Předpoklad SAPSU rok obálkamil. €559,6654,2739,9832,1909,3 z.p.mil. ha3,5 SAPS€/ha čl.68mil. €90,9 obálkamil. €563,3649,0741,2818,4 SAPS€/ha

34 34 Mléčná kvóta Kvóty rozděleny do marketinkového roku 2014/15 Měkké přistání - Soft landing: zvyšování kvóty ročně o 1 % od roku 2009 do 2013, od 2015 zrušení Možnost zřídit národní mléčný fond Zrušení omezení ohledně podpory investic do produkce mléka

35 35 Mléčná kvóta – dopady návrhu, změny oproti roku 2008, dle DG agri rok Produkce EU 27+1,2 %+3,3 %+4,6 % Změna produkce ČR 0 % Ceny syrového mléka EU27 - 3,6 %- 7,0 %- 9,8 % Ceny syrového mléka ČR - 3,7 %- 7,5 %- 10 %

36 36 Příklady výše referenčního výnosu/ skutečnost (t/ha) ČR4,20/4,48Slovensko4,06/4,00 Belgie6,24/8,50Itálie3,90/5,29 Německo5,66/6,46Portugalsko2,90/2,89 Dánsko5,22/5,87Rakousko5,27/5,92 Francie6,02/6,78Maďarsko4,73/4,69 UK5,83/7,10Polsko3,00/3,02

37 37 Teoretická výše přímých plateb €/ha (2013, BU a RO 2015) ČR255Slovensko200 Belgie445Itálie297 Německo345Portugalsko161 Dánsko289Rakousko232 Francie288Maďarsko227 UK238Polsko190 Bulharsko157Rumunsko126

38 38 Změna výše přímých plateb €/ha v případě jedné sazby 252 €/ha ( BU a RO 2015) ČR-3Slovensko+51 Belgie-193Itálie-46 Německo-94Portugalsko+91 Dánsko-137Rakousko+20 Francie-37Maďarsko+20 UK+14Polsko+61 Bulharsko+95Rumunsko+125

39 39 Výše plateb v rámci EAFRD (z rozpočtu EU)/národní kofinancování v €/ha v rámci finanční perspektivy ČR113/32 Slovensko145/44 Belgie43/75Itálie81/81 Německo68/43Portugalsko149/37 Dánsko24/20Rakousko172/172 Francie31/26Maďarsko94/33 UK69/36Polsko118/36

40 40 Další rozdíly LFA a AEO, různé výše plateb a limitů nebo redukcí Zdanění příjmů Zahrnutí dotací do daňového základu Výše spotřební daně Výše zdravotního a sociálního pojištění Parita kupní síly

41 41 Komplexní mzdové náklady €/hod – Copa Cogega/parita kupní síly (EU 27=100) ČR3,65/62,60Dánsko 18,88/136,90 Slovensko3,27/58,36Rakousko 13,32/100,00 Maďarsko2,02/65,70Nizozemí 12,42/103,10 Polsko1,85/63,40Německo 11,22/103,20 Rumunsko1,83/64,70Itálie 11,15/106,70 Bulharsko1,01/44,84Francie 10,61/106,70

42 42 Ekonomické výsledky českého zemědělství (zdroj dat FADN, EUROSTAT) Nízká intenzita výroby na ha (0,6/EU 1,0) HZP na 1 ha €, EU 27 – 1743 €. Velmi vysoká nákladovost výroby, zejména nadprůměrná výrobní spotřeba (0,78/EU 0,59)(materiálové náklady, energie, služby režie), 2. nejvyšší spotřeba krmiv 62,10 €/100 € produkce, průměr EU 27 – 48,3 €/100 € produkce Podprůměrná produktivita práce na AWU (0,8/EU 1,0) Nízká efektivnost využití podpor – provozní podpory/ČPH (0,7/EU 0,4)

43 43 Závěrem Dopady změn v rámci kontroly zdraví SZP Dopady nové regulace pesticidů – vyloučení mnoha účinných látek – snížení produkce, zvýšení cen, zhoršení ekonomiky, závislost EU na dovozech, kde regulace nebude, prozatím otevřená otázka Jaká je jistota dalšího vývoje?

44 44 Závěrem Vysoké ceny 2007/08 jsou minulostí, stagnace nízkých cen v horizontu 2012/13, pak předpoklad nárůstu Dopady světové finanční krize Změkčení kursu k €, dostanete v Kč víc na přímých platbách, LFA a AEO Cen vstupů neklesají, ale zůstávají nebo stoupají (nafta) Stagnace kupní síly, ale potraviny se budou kupovat i nadále

45 45 Jaká hlediska by měla budoucí SZP zohledňovat EkonomickéSociálníEnvironmentální Tržní orientaceStabilita příjmů farmy Udržitelný rozvoj z hlediska ŽP Konkurenceschopnost Životaschopnost venkova Biodiversita Rozpočtové nákladyZaměstnanostOčekávání z hlediska ŽP Efektivnost transferu financí Distribuce plateb Voda (ČR střecha Evropy) Administrativní zátěžZjednodušeníOstatní Náklady zemědělců Implementační pravidla Kompatibilita s požadavky WTO Náklady veřejné správyLepší cílení podpor Koherence s cíli ostatních politik


Stáhnout ppt "České zemědělství ve světle globální krize Ing. Jaroslav Humpál."

Podobné prezentace


Reklamy Google