Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

České zemědělství ve světle globální krize

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "České zemědělství ve světle globální krize"— Transkript prezentace:

1 České zemědělství ve světle globální krize
Ing. Jaroslav Humpál

2 Vlivy na ceny zemědělských komodit
- Finanční krize v USA Lepší úroda roku 2008 proti 2007 Spekulace na trhu s komoditami Přehřátí ekonomiky Globalizace Biopaliva

3 Predikce vývoje HDP (USDA)

4 Meziroční změna cen ( říjen 2008/ říjen 2007 ) obiloviny
pšenice kukuřice ječmen EU 27 - 35,3 % - 40,9 % - 39,3 % ČR - 29,7 % - 48,4 % - 39,9 % Rakousko - 27,6 % - 51,3 % - 40,1 % Německo - 39,7 % - 44,3 % - 45,3 % Dánsko - 30,3 % - 47,6 % Velká Britanie - 34,8 % Maďarsko - 60,4 % - 60,6 % Slovensko - 22,5 % - 51,6 % - 36,9 % Francie - 41,4 % - 38,7 % - 47,7 %

5 Meziroční změna cen ( říjen 2008/ říjen 2007 ) živočišné produkty
SMP máslo hovězí EU 27 -36,9 % -30,2 % +8,8 % ČR -28,6 % -35,7 % +10,9 Rakousko +9,0 % Německo -44,1 % -41,5 % +11,6 % Dánsko -30,8 % -13,9 % +13,6 % Velká Britanie +17,9 % Maďarsko -54,6 % -21,8 % +15,8 % Slovensko -15,7 % -6,0 % +21,6 % Francie -46,3 % +7,4 %

6 Pšenice ceny

7 Kukuřice ceny

8 Světoví exportéři obilovin

9 Výnos pšenice svět - predikce

10 Producenti obilovin v EU 27

11 Výnosy obilovin v EU

12 Obiloviny EU 27– výměry 1000 ha
2007/08 2008/09 % změna Obiloviny celkem 56 531 60 116 6,3 3 585 Pšenice měkká 21 947 23 531 7,2 1 584 Pšenice tvrdá 2 807 3 154 12,4 347 Ječmen 13 594 14 344 5,5 750 Kukuřice 8 113 8 905 9,8 792 Oves 3 036 3 039 0,1 3

13 Obiloviny EU 27– výnos t/ha
2007/08 2008/09 % Obiloviny celkem 4,5 5,2 14 Pšenice měkká 5,1 5,9 16,1 Pšenice tvrdá 2,8 3,2 14,1 Ječmen 4,2 7,5 Kukuřice 6,0 7,2 18,5 Oves 2,9 2,6

14 Obiloviny EU 27– produkce 1000 t
2007/08 2008/09 % změna Obiloviny celkem 21,2 54 306 Pšenice měkká 24,5 27 276 Pšenice tvrdá 7 994 10 250 28,2 2 256 Ječmen 56 714 64 324 13,4 7 610 Kukuřice 49 014 63 737 30,0 14 723 Oves 8 639 8 869 2,7 230

15 Obiloviny ČR 1000 ha, t/ha, 1000 t 07/08 08/09 811 4,9 3 939 802 5,8
pšenice 811 4,9 3 939 802 5,8 4 691 Ječmen ozimý 130 4,8 623 141 671 Ječmen jarní 369 3,4 1 270 341 1676 kukuřice 93 8,5 795 108 7,3 792 oves 59 2,7 159 49 169

16 Plochy obilovin celkem, produkce a výnos
Pozn.: rok 2008 osevní plocha, produkce a výnos odhad Pramen: ČSÚ

17 Vývoj ploch, produkce a výnosů obilovin celkem v ČR
Pozn.: rok 2008 osevní plocha, produkce a výnos odhad Pramen: ČSÚ

18 Produkce jednotlivých druhů obilovin (v tis. t)
Rok Obiloviny celkem Pšenice Ječmen Žito Oves Kukuřice na zrno Ostatní obiloviny 2000 6 454 4 084 1 629 150 136 304 151 2001 7 338 4 476 1 966 149 409 202 2002 6 771 3 866 1 793 119 168 616 209 2003 5 762 2 638 2 069 159 234 476 187 2004 8 784 5 043 2 331 313 227 552 319 2005 7 660 4 145 2 195 197 703 269 2006 6 386 3 506 1 898 75 155 606 146 2007 7 153 3 939 1 893 178 759 225 2008* 8 406 4 691 2 297 216 169 773 - Pozn.: rok 2008 odhad Pramen: ČSÚ

19 Bilanční tabulka obilovin celkem (kromě rýže)
Pozn.: rok 2007/08 odhad Pramen: MZe

20 Průměrné roční ceny zemědělských výrobců v Kč/t (ČSÚ)
2005 2006 2007 9/2008 10/2008 11/2008 12/2008 2008 Pšenice potr. 2749 3150 4578 3932 3829 3549 3284 5106 Pšenice krmná 2336 2548 3336 3198 2901 2713 4498 Ječmen slad. 3241 3270 3851 5582 5256 5200 4975 6012 Ječmen krmný 2348 2464 4729 3426 3186 2951 2841 4278 Žito 2342 2927 3675 3860 3779 3609 3113 4789 Oves potr. 3388 5321 5870 5820 5098 4753 5827 Oves krmný 2279 2421 3489 3335 3244 3112 2085 4188 Kukuřice 2581 2940 4183 4745 3157 2631 2626 4634

21 Obchod ČR s obilovinami
Pozn.: rok 2008* leden až červenec

22 Olejniny výměra 1000 ha 2007/08 2008/09 % změna EU 27 řepka 6 480
6 214 -4,1 -266 EU 27 slunečnice 3 663 3 934 7,4 271 ČR řepka 337 357 6 20 ČR slunečnice 25 24 -4 -1

23 Olejniny výnos t/ha 2007/08 2008/09 % EU 27 řepka 2,8 3,0 8,5
EU 27 slunečnice 1,4 1,7 26,5 ČR řepka 3,1 - 3,3 ČR slunečnice 2,3 2,4 4,2

24 Olejniny produkce 1000 t 2007/08 2008/09 % změna EU 27 řepka 18 191
18 922 4 731 EU 27 slunečnice 5 002 6 797 35,9 1 795 ČR řepka 1 035 1 060 2,6 25 ČR slunečnice 58 59 1,7 1

25 Predikce cen rostlinných komodit

26 Predikce cen mléčných komodit
Zdroj dat DG agri – MAP říjen

27 Health Check navrhuje změny tří nařízení
Nahrazení Nařízení Rady (EC) č. 1782/2003 z 29. září 2003 stanovující společná pravidla pro přímé podpory v rámci SZP a zřizující některé podpory pro zemědělce - nové nařízení č. 73/2009 Nařízení Rady (EC) č. 1234/2007 z 22. října 2007 stanovující společnou organizaci zemědělských trhů a specifické podmínky pro některé zemědělské produkty (nařízení o jednotné Společné organizaci trhů) – změna č. 72/2009 Nařízení Rady (EC) č. 1698/2005 z 20. září 2005 o podpoře rozvoje venkova v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) – změna č. 74/2009

28 Článek návrhu Využití 10% vnitrostátního stropu od roku 2010 na ( počítá se z obálky pro rok 2013): a) i - Zemědělskou činnost pro ochranu ŽP a) ii - Zlepšení jakosti zem. produktů a) iii - Zlepšení uvádění zem. produktů na trh a) iv – Podpora pohody zvířat a) v – zvláštní zemědělské činnosti, z nichž vyplývají dodatečné agro-envi výhody b) Na vyrovnání nevýhod u přežvýkavců v ekonomicky nebo ekologicky citlivých oblastech c) V oblastech restrukturalizace a rozvoje - zamezení opouštění půdy d) Příspěvek na pojistné za pojištění úrody e) Fondy pro choroby rostlin a zvířat Pro body a), b) a e) je navržen limit 3,5 %, původně bylo 2,5% Pro ČR navržena částka 9,016 mil. € na článek 68 z ušetřených peněz ze zrušení energetického kreditu. Dále na podporu sektoru mléka může dát ČS až 55 % z částky odpovídající 3,5 % jako státní pomoc

29 Na vyrovnání nevýhod u přežvýkavců v ekonomicky nebo ekologicky citlivých oblastech
Nelze paušálně, nutná aplikace plateb spojených s produkcí u ovcí a koz (50 %) a masných krav (100 %) Předpokládaný objem financí je nedostatečný (21,98 – 30,54 € na každou z cca tis. VDJ) Pokud odečteme masné krávy a ovce a kozy, pak jen 860 tis. VDJ, pro 3,5 % pak 37 €/VDJ U mléka by to bylo cca 0,6 € centu/l, tedy cca 14 hal/litr mléka (6500 litrů užitkovost, kurs 25 Kč/€) Je to dostatečné? Jak kombinovat s platbami top-up Dále nové možnosti u přežvýkavců v rámci PRV

30 Modulace - Současný stav
Pro EU 15 začala v roce 2005 se sazbou 3 % a s postupným zvyšováním na 4 % v roce 2006 a 5 % od Byla zavedena franšíza 5 000 € na podnik, tedy tato částka se nemoduluje. Minimálně 80 % z modulované částky zůstane v příslušném ČS (90 % v případě Německa). Nové ČS (EU-10+2) byly z této modulace vyloučeny až do doby, kdy dosáhnou stejného procenta výše přímých plateb jako v EU 15.

31 Finální podoba modulace
EU 15 NČS suma přímých plateb 2009 2010 2011 2012 2013 5000 € € 7% 8% 9% 10% nad 11% 12% 13% 14% 4%

32 Dopady pro ČR (pro 255 €/ha – rok 2013)
Suma přímých plateb   počty podniků ha v pásmu částka modulace mil Kč 0-5000€ 10 249 5000 € € 10 009 1 517 nad € 856 513 205 celkem 21 114 2 235

33 Předpoklad SAPSU rok 2009 2010 2011 2012 2013 obálka mil. € 559,6
654,2 739,9 832,1 909,3 z.p. mil. ha 3,5 SAPS €/ha 160 187 211 238 260 čl.68 90,9 563,3 649,0 741,2 818,4 161 185 212 234

34 Mléčná kvóta Kvóty rozděleny do marketinkového roku 2014/15
Měkké přistání - Soft landing: zvyšování kvóty ročně o 1 % od roku 2009 do 2013, od 2015 zrušení Možnost zřídit národní mléčný fond Zrušení omezení ohledně podpory investic do produkce mléka

35 Mléčná kvóta – dopady návrhu, změny oproti roku 2008, dle DG agri
2010 2014 2015 Produkce EU 27 +1,2 % +3,3 % +4,6 % Změna produkce ČR 0 % Ceny syrového mléka EU27 - 3,6 % - 7,0 % - 9,8 % Ceny syrového mléka ČR - 3,7 % - 7,5 % - 10 %

36 Příklady výše referenčního výnosu/ skutečnost 2005-07 (t/ha)
4,20/4,48 Slovensko 4,06/4,00 Belgie 6,24/8,50 Itálie 3,90/5,29 Německo 5,66/6,46 Portugalsko 2,90/2,89 Dánsko 5,22/5,87 Rakousko 5,27/5,92 Francie 6,02/6,78 Maďarsko 4,73/4,69 UK 5,83/7,10 Polsko 3,00/3,02

37 Teoretická výše přímých plateb €/ha (2013, BU a RO 2015)
255 Slovensko 200 Belgie 445 Itálie 297 Německo 345 Portugalsko 161 Dánsko 289 Rakousko 232 Francie 288 Maďarsko 227 UK 238 Polsko 190 Bulharsko 157 Rumunsko 126

38 ČR -3 Slovensko +51 Belgie -193 Itálie -46 Německo -94 Portugalsko +91
Změna výše přímých plateb €/ha v případě jedné sazby 252 €/ha ( BU a RO 2015) ČR -3 Slovensko +51 Belgie -193 Itálie -46 Německo -94 Portugalsko +91 Dánsko -137 Rakousko +20 Francie -37 Maďarsko UK +14 Polsko +61 Bulharsko +95 Rumunsko +125

39 ČR 113/32 Slovensko 145/44 Belgie 43/75 Itálie 81/81 Německo 68/43
Výše plateb v rámci EAFRD (z rozpočtu EU)/národní kofinancování v €/ha v rámci finanční perspektivy ČR 113/32 Slovensko 145/44 Belgie 43/75 Itálie 81/81 Německo 68/43 Portugalsko 149/37 Dánsko 24/20 Rakousko 172/172 Francie 31/26 Maďarsko 94/33 UK 69/36 Polsko 118/36

40 Další rozdíly LFA a AEO, různé výše plateb a limitů nebo redukcí
Zdanění příjmů Zahrnutí dotací do daňového základu Výše spotřební daně Výše zdravotního a sociálního pojištění Parita kupní síly

41 Komplexní mzdové náklady €/hod. 1. 7
Komplexní mzdové náklady €/hod – Copa Cogega/parita kupní síly (EU 27=100) ČR 3,65/62,60 Dánsko 18,88/136,90 Slovensko 3,27/58,36 Rakousko 13,32/100,00 Maďarsko 2,02/65,70 Nizozemí 12,42/103,10 Polsko 1,85/63,40 Německo 11,22/103,20 Rumunsko 1,83/64,70 Itálie 11,15/106,70 Bulharsko 1,01/44,84 Francie 10,61/106,70

42 Ekonomické výsledky českého zemědělství (zdroj dat FADN, EUROSTAT)
Nízká intenzita výroby na ha (0,6/EU 1,0) HZP na 1 ha €, EU 27 – 1743 €. Velmi vysoká nákladovost výroby, zejména nadprůměrná výrobní spotřeba (0,78/EU 0,59)(materiálové náklady, energie, služby režie), 2. nejvyšší spotřeba krmiv 62,10 €/100 € produkce, průměr EU 27 – 48,3 €/100 € produkce Podprůměrná produktivita práce na AWU (0,8/EU 1,0) Nízká efektivnost využití podpor – provozní podpory/ČPH (0,7/EU 0,4)

43 Závěrem Dopady změn v rámci kontroly zdraví SZP
Dopady nové regulace pesticidů – vyloučení mnoha účinných látek – snížení produkce, zvýšení cen, zhoršení ekonomiky, závislost EU na dovozech, kde regulace nebude, prozatím otevřená otázka Jaká je jistota dalšího vývoje?

44 Závěrem Vysoké ceny 2007/08 jsou minulostí, stagnace nízkých cen v horizontu 2012/13, pak předpoklad nárůstu Dopady světové finanční krize Změkčení kursu k €, dostanete v Kč víc na přímých platbách, LFA a AEO Cen vstupů neklesají, ale zůstávají nebo stoupají (nafta) Stagnace kupní síly, ale potraviny se budou kupovat i nadále

45 Jaká hlediska by měla budoucí SZP zohledňovat
Ekonomické Sociální Environmentální Tržní orientace Stabilita příjmů farmy Udržitelný rozvoj z hlediska ŽP Konkurenceschopnost Životaschopnost venkova Biodiversita Rozpočtové náklady Zaměstnanost Očekávání z hlediska ŽP Efektivnost transferu financí Distribuce plateb  Voda (ČR střecha Evropy) Administrativní zátěž Zjednodušení Ostatní Náklady zemědělců Implementační pravidla Kompatibilita s požadavky WTO Náklady veřejné správy Lepší cílení podpor Koherence s cíli ostatních politik


Stáhnout ppt "České zemědělství ve světle globální krize"

Podobné prezentace


Reklamy Google