Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

České zemědělství ve světle globální krize Ing. Jaroslav Humpál.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "České zemědělství ve světle globální krize Ing. Jaroslav Humpál."— Transkript prezentace:

1 České zemědělství ve světle globální krize Ing. Jaroslav Humpál

2 2 Vlivy na ceny zemědělských komodit - Finanční krize v USA - Lepší úroda roku 2008 proti 2007 - Spekulace na trhu s komoditami - Přehřátí ekonomiky - Globalizace - Biopaliva

3 3 Predikce vývoje HDP (USDA)

4 4 Meziroční změna cen ( říjen 2008/ říjen 2007 ) obiloviny pšenicekukuřiceječmen EU 27- 35,3 %- 40,9 %- 39,3 % ČR- 29,7 %- 48,4 %- 39,9 % Rakousko- 27,6 %- 51,3 %- 40,1 % Německo- 39,7 %- 44,3 %- 45,3 % Dánsko- 30,3 %- 47,6 % Velká Britanie- 34,8 %- 48,4 % Maďarsko- 40,1 %- 60,4 %- 60,6 % Slovensko- 22,5 %- 51,6 %- 36,9 % Francie- 41,4 %- 38,7 %- 47,7 %

5 5 Meziroční změna cen ( říjen 2008/ říjen 2007 ) živočišné produkty SMPmáslohovězí EU 27-36,9 %-30,2 %+8,8 % ČR-28,6 %-35,7 %+10,9 Rakousko+9,0 % Německo-44,1 %-41,5 %+11,6 % Dánsko-30,8 %-13,9 %+13,6 % Velká Britanie+17,9 % Maďarsko-54,6 %-21,8 %+15,8 % Slovensko-15,7 %-6,0 %+21,6 % Francie-46,3 %-44,1 %+7,4 %

6 6 Pšenice ceny

7 7 Kukuřice ceny

8 8 Světoví exportéři obilovin

9 9 Výnos pšenice svět - predikce

10 10 Producenti obilovin v EU 27

11 11 Výnosy obilovin v EU

12 12 Obiloviny EU 27– výměry 1000 ha 2007/082008/09%změna Obiloviny celkem 56 53160 1166,33 585 Pšenice měkká 21 94723 5317,21 584 Pšenice tvrdá 2 8073 15412,4347 Ječmen13 59414 3445,5750 Kukuřice8 1138 9059,8792 Oves3 0363 0390,13

13 13 Obiloviny EU 27– výnos t/ha 2007/082008/09% Obiloviny celkem 4,55,214 Pšenice měkká 5,15,916,1 Pšenice tvrdá 2,83,214,1 Ječmen4,24,57,5 Kukuřice6,07,218,5 Oves2,82,92,6

14 14 Obiloviny EU 27– produkce 1000 t 2007/082008/09%změna Obiloviny celkem 256 053310 35921,254 306 Pšenice měkká 111 253138 52324,527 276 Pšenice tvrdá 7 99410 25028,22 256 Ječmen56 71464 32413,47 610 Kukuřice49 01463 73730,014 723 Oves8 6398 8692,7230

15 15 Obiloviny ČR 1000 ha, t/ha, 1000 t 07/08 08/09 1000 hat/ha1000 t1000 hat/ha1000 t pšenice 8114,93 9398025,84 691 Ječmen ozimý 1304,86231414,8671 Ječmen jarní 3693,41 2703414,91676 kukuřice 938,57951087,3792 oves 592,7159493,4169

16 16 Plochy obilovin celkem, produkce a výnos Pozn.: rok 2008 osevní plocha, produkce a výnos odhad Pramen: ČSÚ

17 17 Vývoj ploch, produkce a výnosů obilovin celkem v ČR Pozn.: rok 2008 osevní plocha, produkce a výnos odhad Pramen: ČSÚ

18 18 Produkce jednotlivých druhů obilovin (v tis. t) Rok Obiloviny celkem Pšenice celkem Ječmen celkem ŽitoOves Kukuřice na zrno Ostatní obilovin y 20006 4544 0841 629150136304151 20017 3384 4761 966149136409202 20026 7713 8661 793119168616209 20035 7622 6382 069159234476187 20048 7845 0432 331313227552319 20057 6604 1452 195197151703269 20066 3863 5061 89875155606146 20077 1533 9391 893178159759225 2008*8 4064 6912 297216169773- Pozn.: rok 2008 odhad Pramen: ČSÚ

19 19 Bilanční tabulka obilovin celkem (kromě rýže) Pozn.: rok 2007/08 odhad Pramen: MZe

20 20 Průměrné roční ceny zemědělských výrobců v Kč/t (ČSÚ) 2005200620079/200810/200811/200812/20082008 Pšenice potr.27493150457839323829354932845106 Pšenice krmná23362548457833363198290127134498 Ječmen slad.32413270385155825256520049756012 Ječmen krmný23482464472934263186295128414278 Žito23422927367538603779360931134789 Oves potr.31983388532158705820509847535827 Oves krmný22792421348933353244311220854188 Kukuřice25812940418347453157263126264634

21 21 Obchod ČR s obilovinami Pozn.: rok 2008* leden až červenec

22 22 Olejniny výměra 1000 ha 2007/082008/09%změna EU 27 řepka 6 4806 214-4,1-266 EU 27 slunečnice 3 6633 9347,4271 ČR řepka337357620 ČR slunečnice 2524-4

23 23 Olejniny výnos t/ha 2007/082008/09% EU 27 řepka2,83,08,5 EU 27 slunečnice 1,41,726,5 ČR řepka3,13,0- 3,3 ČR slunečnice2,32,44,2

24 24 Olejniny produkce 1000 t 2007/082008/09%změna EU 27 řepka 18 19118 9224731 EU 27 slunečnice 5 0026 79735,91 795 ČR řepka1 0351 0602,625 ČR slunečnice 58591,71

25 25 Predikce cen rostlinných komodit

26 26 Predikce cen mléčných komodit Zdroj dat DG agri – MAP říjen 2008

27 27 Health Check navrhuje změny tří nařízení Nahrazení Nařízení Rady (EC) č. 1782/2003 z 29. září 2003 stanovující společná pravidla pro přímé podpory v rámci SZP a zřizující některé podpory pro zemědělce - nové nařízení č. 73/2009 Nařízení Rady (EC) č. 1234/2007 z 22. října 2007 stanovující společnou organizaci zemědělských trhů a specifické podmínky pro některé zemědělské produkty (nařízení o jednotné Společné organizaci trhů) – změna č. 72/2009 Nařízení Rady (EC) č. 1698/2005 z 20. září 2005 o podpoře rozvoje venkova v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) – změna č. 74/2009

28 28 Článek 68-70 návrhu Využití 10% vnitrostátního stropu od roku 2010 na ( počítá se z obálky pro rok 2013): a) i - Zemědělskou činnost pro ochranu ŽP a) ii - Zlepšení jakosti zem. produktů a) iii - Zlepšení uvádění zem. produktů na trh a) iv – Podpora pohody zvířat a) v – zvláštní zemědělské činnosti, z nichž vyplývají dodatečné agro-envi výhody b) Na vyrovnání nevýhod u přežvýkavců v ekonomicky nebo ekologicky citlivých oblastech c) V oblastech restrukturalizace a rozvoje - zamezení opouštění půdy d) Příspěvek na pojistné za pojištění úrody e) Fondy pro choroby rostlin a zvířat Pro body a), b) a e) je navržen limit 3,5 %, původně bylo 2,5% Pro ČR navržena částka 9,016 mil. € na článek 68 z ušetřených peněz ze zrušení energetického kreditu. Dále na podporu sektoru mléka může dát ČS až 55 % z částky odpovídající 3,5 % jako státní pomoc

29 29 Na vyrovnání nevýhod u přežvýkavců v ekonomicky nebo ekologicky citlivých oblastech Nelze paušálně, nutná aplikace plateb spojených s produkcí u ovcí a koz (50 %) a masných krav (100 %) Předpokládaný objem financí je nedostatečný (21,98 – 30,54 € na každou z cca 1 042 tis. VDJ) Pokud odečteme masné krávy a ovce a kozy, pak jen 860 tis. VDJ, pro 3,5 % pak 37 €/VDJ U mléka by to bylo cca 0,6 € centu/l, tedy cca 14 hal/litr mléka (6500 litrů užitkovost, kurs 25 Kč/€) Je to dostatečné? Jak kombinovat s platbami top-up Dále nové možnosti u přežvýkavců v rámci PRV

30 30 Modulace - Současný stav Pro EU 15 začala v roce 2005 se sazbou 3 % a s postupným zvyšováním na 4 % v roce 2006 a 5 % od 2007. Byla zavedena franšíza 5 000 € na podnik, tedy tato částka se nemoduluje. Minimálně 80 % z modulované částky zůstane v příslušném ČS (90 % v případě Německa). Nové ČS (EU-10+2) byly z této modulace vyloučeny až do doby, kdy dosáhnou stejného procenta výše přímých plateb jako v EU 15.

31 31 Finální podoba modulace EU 15 NČS suma přímých plateb2009201020112012 2013 0-5000 €000000 5000 € - 300000 €7%8%9%10%0 nad 300 000 €11%12%13%14%4%14%

32 32 Dopady pro ČR (pro 255 €/ha – rok 2013) Suma přímých plateb počty podnikůha v pásmu částka modulace mil Kč 0-5000€10 249297 9970 5000 € - 300000 €10 0092 379 0661 517 nad 300 000 €856805 034 513 205 celkem21 1143 482 096 2 235

33 33 Předpoklad SAPSU rok20092010201120122013 obálkamil. €559,6654,2739,9832,1909,3 z.p.mil. ha3,5 SAPS€/ha160187211238260 čl.68mil. €90,9 obálkamil. €563,3649,0741,2818,4 SAPS€/ha161185212234

34 34 Mléčná kvóta Kvóty rozděleny do marketinkového roku 2014/15 Měkké přistání - Soft landing: zvyšování kvóty ročně o 1 % od roku 2009 do 2013, od 2015 zrušení Možnost zřídit národní mléčný fond Zrušení omezení ohledně podpory investic do produkce mléka

35 35 Mléčná kvóta – dopady návrhu, změny oproti roku 2008, dle DG agri rok201020142015 Produkce EU 27+1,2 %+3,3 %+4,6 % Změna produkce ČR 0 % Ceny syrového mléka EU27 - 3,6 %- 7,0 %- 9,8 % Ceny syrového mléka ČR - 3,7 %- 7,5 %- 10 %

36 36 Příklady výše referenčního výnosu/ skutečnost 2005-07 (t/ha) ČR4,20/4,48Slovensko4,06/4,00 Belgie6,24/8,50Itálie3,90/5,29 Německo5,66/6,46Portugalsko2,90/2,89 Dánsko5,22/5,87Rakousko5,27/5,92 Francie6,02/6,78Maďarsko4,73/4,69 UK5,83/7,10Polsko3,00/3,02

37 37 Teoretická výše přímých plateb €/ha (2013, BU a RO 2015) ČR255Slovensko200 Belgie445Itálie297 Německo345Portugalsko161 Dánsko289Rakousko232 Francie288Maďarsko227 UK238Polsko190 Bulharsko157Rumunsko126

38 38 Změna výše přímých plateb €/ha v případě jedné sazby 252 €/ha (2013 - BU a RO 2015) ČR-3Slovensko+51 Belgie-193Itálie-46 Německo-94Portugalsko+91 Dánsko-137Rakousko+20 Francie-37Maďarsko+20 UK+14Polsko+61 Bulharsko+95Rumunsko+125

39 39 Výše plateb v rámci EAFRD (z rozpočtu EU)/národní kofinancování v €/ha v rámci finanční perspektivy 2007-2013 ČR113/32 Slovensko145/44 Belgie43/75Itálie81/81 Německo68/43Portugalsko149/37 Dánsko24/20Rakousko172/172 Francie31/26Maďarsko94/33 UK69/36Polsko118/36

40 40 Další rozdíly LFA a AEO, různé výše plateb a limitů nebo redukcí Zdanění příjmů Zahrnutí dotací do daňového základu Výše spotřební daně Výše zdravotního a sociálního pojištění Parita kupní síly

41 41 Komplexní mzdové náklady €/hod. 1.7.2006 – Copa Cogega/parita kupní síly (EU 27=100) ČR3,65/62,60Dánsko 18,88/136,90 Slovensko3,27/58,36Rakousko 13,32/100,00 Maďarsko2,02/65,70Nizozemí 12,42/103,10 Polsko1,85/63,40Německo 11,22/103,20 Rumunsko1,83/64,70Itálie 11,15/106,70 Bulharsko1,01/44,84Francie 10,61/106,70

42 42 Ekonomické výsledky českého zemědělství (zdroj dat FADN, EUROSTAT) Nízká intenzita výroby na ha (0,6/EU 1,0) HZP na 1 ha - 969 €, EU 27 – 1743 €. Velmi vysoká nákladovost výroby, zejména nadprůměrná výrobní spotřeba (0,78/EU 0,59)(materiálové náklady, energie, služby režie), 2. nejvyšší spotřeba krmiv 62,10 €/100 € produkce, průměr EU 27 – 48,3 €/100 € produkce Podprůměrná produktivita práce na AWU (0,8/EU 1,0) Nízká efektivnost využití podpor – provozní podpory/ČPH (0,7/EU 0,4)

43 43 Závěrem Dopady změn v rámci kontroly zdraví SZP Dopady nové regulace pesticidů – vyloučení mnoha účinných látek – snížení produkce, zvýšení cen, zhoršení ekonomiky, závislost EU na dovozech, kde regulace nebude, prozatím otevřená otázka Jaká je jistota dalšího vývoje?

44 44 Závěrem Vysoké ceny 2007/08 jsou minulostí, stagnace nízkých cen v horizontu 2012/13, pak předpoklad nárůstu Dopady světové finanční krize Změkčení kursu k €, dostanete v Kč víc na přímých platbách, LFA a AEO Cen vstupů neklesají, ale zůstávají nebo stoupají (nafta) Stagnace kupní síly, ale potraviny se budou kupovat i nadále

45 45 Jaká hlediska by měla budoucí SZP zohledňovat EkonomickéSociálníEnvironmentální Tržní orientaceStabilita příjmů farmy Udržitelný rozvoj z hlediska ŽP Konkurenceschopnost Životaschopnost venkova Biodiversita Rozpočtové nákladyZaměstnanostOčekávání z hlediska ŽP Efektivnost transferu financí Distribuce plateb Voda (ČR střecha Evropy) Administrativní zátěžZjednodušeníOstatní Náklady zemědělců Implementační pravidla Kompatibilita s požadavky WTO Náklady veřejné správyLepší cílení podpor Koherence s cíli ostatních politik


Stáhnout ppt "České zemědělství ve světle globální krize Ing. Jaroslav Humpál."

Podobné prezentace


Reklamy Google