Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809.. 10. února 2014 VY_32_INOVACE_100120_Zahranicni_a_bezpecnostni_politika_DUM

2 Evropská unie má svou vlastní zahraniční a bezpečnostní politiku, kterou již řadu let rozvíjí. Tato politika Unii umožňuje vystupovat v mezinárodních otázkách jednotně. The European Union has its own foreign and security policy, which has developed gradually over many years and which enables it to speak – and act – as one in world affairs.

3 Skutečnost, že všech 28 členských států vystupuje jako jeden celek, dodává jejich názorům mnohem větší váhu a dopad, než kdyby na mezinárodní scéně vystupovaly jednotlivě s 28 různými politickými koncepcemi. Acting together as the EU, the 28 member countries have far greater weight and influence than if they act individually, following 28 different policies.

4 Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU byla posílena přijetím Lisabonské smlouvy z roku 2009. Smlouva zavedla funkci vysokého představitele EU pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku. The EU's common foreign and security policy has been further strengthened by the 2009 Lisbon Treaty, which created the post of EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy.

5 Úkolem zahraniční a bezpečnostní politiky EU je zachovat mír a posílit mezinárodní bezpečnost, podporovat mezinárodní spolupráci a rozvíjet a upevňovat demokracii a právní stát, jakož i prosazovat dodržování lidských práv a základních svobod. The role of the EU's foreign and security policy is to preserve peace and strengthen international security; to promote international cooperation; and to develop and consolidate democracy, the rule of law and respect for human rights and fundamental freedoms.

6 Evropská unie je na mezinárodní scéně klíčovým aktérem v řadě otázek: od globálního oteplování až po blízkovýchodní konflikt. Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU se snaží řešit konflikty a dosáhnout mezinárodního konsenzu především pomocí diplomacie, kterou případně doplňují nástroje obchodní politiky, rozvojové pomoci a bezpečnostní a obranné politiky. The EU is a key player in international issues – from global warming to the conflict in the Middle East. The EU’s common foreign and security policy is based on diplomacy – backed where necessary by trade, aid and security and defence – to resolve conflicts and bring about international understanding.

7 Z hlediska své hospodářské, obchodní a finanční síly sehrává Evropská unie se svými 28 členy na mezinárodní scéně velmi důležitou roli. Je největší světovou obchodní velmocí a používá druhou nejdůležitější měnu světa – euro. The sheer size of the 28-nation EU – in economic, trade and financial terms – makes it a major force in the world. It is the world’s biggest trader, with the world’s second currency, the euro.

8 Unie udržuje partnerské vztahy s dalšími světovými velmocemi, včetně těch nových, z nichž každá má svůj vlastní pohled na svět a své vlastní zájmy. EU se snaží, aby se tato partnerství opírala o společné zájmy a pro každou ze stran z nich vyplývaly práva i povinnosti. The EU maintains partnerships with all the world's key players – including new ones – each with their own world views and interests. It seeks to ensure that its partnerships are based on mutual interests and benefits, in which both parties have rights as well as duties.

9 Unie organizuje pravidelná setkání na nejvyšší úrovni se Spojenými státy, Japonskem, Kanadou, Ruskem, Indií a Čínou. Vztahy EU s těmito a dalšími zeměmi se týkají mnoha oblastí, mimo jiné vzdělávání, životního prostředí, bezpečnosti, obrany, kriminality a lidských práv. The EU holds regular summits with the United States, Japan, Canada, Russia, India and China. Its relations with these and other countries span many fields, including education, the environment, security and defence, crime and human rights dialogues.

10 Evropská unie nemá vlastní stálou armádu. V rámci společné bezpečnostní a obranné politiky se spoléhá na jednotky, které ke konkrétnímu úkolu sestavují členské státy EU. Stává se tak v těchto případech:  společné akce v oblasti odzbrojení  humanitární a záchranné mise  poradní a pomocné vojenské mise  mise pro předcházení konfliktům a na udržení míru  mise bojových sil nasazované při vzniku krizí, např. mise pro prosazování míru a stabilizační operace po ukončení konfliktů.

11 The EU has no standing army. Instead, under its common security and defence policy, it relies on ad hoc forces contributed by EU countries for:  joint disarmament operations  humanitarian and rescue tasks  military advice and assistance  conflict prevention and peace-keeping  tasks of combat forces in crisis management, including peace-making and post-conflict stabilisation

12 Všechny tyto mise mohou přispívat k potírání terorismu, někdy zajišťují podporu třetím zemím, které proti terorismu bojují na svém území. Úloha EU v oblasti bezpečnosti se neustále zvyšuje. All these tasks may contribute to the fight against terrorism, sometimes by supporting non-EU countries in combating terrorism on their soil. The EU's role as a security player is expanding.

13 Nejpodstatnějším rozhodovacím orgánem Evropské unie je Evropská rada, v níž se k jednání scházejí vedoucí představitelé států a vlád 28 členských zemí. Rada se schází čtyřikrát ročně a definuje zásady a obecné směry, jimiž se bude politika EU v dalším období ubírat. The ultimate decision-making body in the European Union is the European Council, bringing together Heads of State and Government from the 28 member countries. The Council meets four times a year to define the principles and general guidelines of policy.

14 Většina rozhodnutí v zahraničněpolitických a bezpečnostních otázkách je přijímána jednomyslně – tj. všechny státy EU musejí s rozhodnutím souhlasit. Most foreign and security policy decisions are taken by unanimity – all EU countries have to agree on a decision.

15

16 EUROPA - Topics of the European Union - Foreign and Security Policy. EUROPA - European Union website, the official EU website [online]. 2013, 17.7.2013 [cit. 2014-02-10]. Dostupné z: http://europa.eu/pol/cfsp/index_en.htm Prezentace byla vytvořena v MS PowerPoint 2010.


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková."

Podobné prezentace


Reklamy Google