Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bezpečnostní politika ČR Česká protiteroristická legislativa v kontextu evropské protiteroristické politiky Iva Košatková Bohumil Peterka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bezpečnostní politika ČR Česká protiteroristická legislativa v kontextu evropské protiteroristické politiky Iva Košatková Bohumil Peterka."— Transkript prezentace:

1 Bezpečnostní politika ČR Česká protiteroristická legislativa v kontextu evropské protiteroristické politiky Iva Košatková Bohumil Peterka

2 Česká protiteroristická legislativa v kontextu evropské protiteroristické politiky Struktura referátu Protiteroristická legislativa v Evropě před 9/11 Evropské protiteroristické politiky před 9/11 Evropské protiteroristické politické nástroje po 9/11 Evropské protiteroristické právo po 9/11 Česká protiteroristická legislativa

3 Česká protiteroristická legislativa v kontextu evropské protiteroristické politiky Protiteroristická legislativa v Evropě před 9/11 Spojené království  koloniální zkušenost, IRA  Irsko - Prevention of Terrorism Acts široká definice, speciální procesní standardy  Terrorism Act 2000 širší definice, standardní ochrana LP Itálie  rudé brigády  zákon 15/1980 speciální procesní standardy – preventivní detence velmi úzká definice v podstatě postihuje pouze konkrétní teroristické skupiny

4 Španělsko  ETA, strach z frankistických revanšistů  protiteroristická legislativa součástí trestního zákoníku  zdůrazněna ochrana ústavy  nové instituce Německo  zkušenosti s RAF, Libyjský teroristický útok  poměrně široká definice, ale zákon mířený jen na německé teroristy Česká protiteroristická legislativa v kontextu evropské protiteroristické politiky Protiteroristická legislativa v Evropě před 9/11

5 Česká protiteroristická legislativa v kontextu evropské protiteroristické politiky Evropské protiteroristické politiky před 9/11 1975 - 1992 TREVI  1. koordinovaná akce v EHS pro boj s terorismem  neformální pracovní skupiny na úrovni ministrů a vysoce postavených úředníků 1977 Evropská úmluva o potlačování terorismu  bez definice terorismu, ale kazuistika  extradice a právní pomoc – namísto původních bilaterálních úprav  zrušení výhod pro politické trestné činy  aut dedere aut judicere

6 Česká protiteroristická legislativa v kontextu evropské protiteroristické politiky Evropské protiteroristické politiky před 9/11 1999 summit v Tampere  rozvíjení konceptu prostoru svobody, bezpečnosti a práva  téma spolupráce v boji proti terorismu  pátý volný pohyb – volný pohyb rozsudků mimořádná schůze Evropské rady 21. 9. 2001  plán na zřízení Eurojustu Evropský zatýkací rozkaz přijetí společné definice terorismu 2004 Haagský program  nařízení o bezpečnostních prvcích a biometrických údajích na cestovních dokladech 2252/2004/ES  Evropský důkazní příkaz

7 Česká protiteroristická legislativa v kontextu evropské protiteroristické politiky Evropské protiteroristické politické nástroje po 9/11 Evropská bezpečnostní strategie Strategie EU proti terorismu Akční plán EU proti terorismu  7 cílů: prohloubit mezinárodní spolupráci omezit financování terorismu koordinace mezi EU a členskými státy bezpečnost hranic a mezinárodní dopravy vylepšit možnost civilní ochrany podpořit studium terorismu v rámci SZBP se zaměřit na kritické země  4 pilíře: prevent – good governance protect – klíčová součást, ochrana kritické infrastruktury, SIS II pursue – spolupráce zpravodajských služeb respond – tvorba vojenských kapacit účinných v boji s terorismem

8 Česká protiteroristická legislativa v kontextu evropské protiteroristické politiky Evropské protiteroristické politické a právní nástroje po 9/11 Europol Jednotka Evropské unie pro justiční spolupráci – Eurojust Společné vyšetřovací týmy - budoucnost Evropský zatýkací rozkaz  rámcové rozhodnutí č. 2002/584/JHA  zjednodušení vydávání obviněných mezi státy

9 Česká protiteroristická legislativa v kontextu evropské protiteroristické politiky Evropské protiteroristické právo po 9/11 legislativa na pomezí 2. a 3. pilíře – oficiálně součástí 3. pilíře Maastrichtská smlouva 1993 – 3. pilíř výrazné změny – Amsterodamská smlouva 1999 v budoucnu přinese přelom Lisabonská smlouva

10 Česká protiteroristická legislativa v kontextu evropské protiteroristické politiky Evropské protiteroristické právo po 9/11 1997 rezoluce EP o boji proti terorismu; doporučení EP o boji proti terorismu 5. 9. 2001  trojznaková definice použití či hrozba násilím vůči zemi, institucím, obyvatelstvu či vybraným jednotlivcům specifické motivační momenty – extremismus, fundamentalismus subjektivní moment – sekundární příjemci – vyvolání strachu  neplatí pro státy, které samy používají teroristické metody  právně nezávazné

11 Česká protiteroristická legislativa v kontextu evropské protiteroristické politiky Evropské protiteroristické právo po 9/11 září 2001 – EK – návrh rámcového rozhodnutí o boji proti terorismu 27. 12. 2001 – Rada - Společný postoj o boji s terorismem problém – neurčitost a nepřesnost

12 Česká protiteroristická legislativa v kontextu evropské protiteroristické politiky Evropské protiteroristické právo po 9/11 13. 6. 2002 Rámcové rozhodnutí Rady č. 2002/475/SVV o boji proti terorismu  čl. 1 tříprvková definice úmyslné jednání, které může ze své povahy či souvislostí poškodit zemi či MO cíl – zastrašit obyvatelstvo nebo protiprávně přinutit vládu či MO, aby jedna určitým způsobem, nebo destabilizovat tuto zemi či MO kazuistika

13 Česká protiteroristická legislativa v kontextu evropské protiteroristické politiky Evropské protiteroristické právo po 9/11 13. 6. 2002 Rámcové rozhodnutí Rady č. 2002/475/SVV o boji proti terorismu  čl. 2 – tr. činy spojené s teroristickými skupinami – nejen přímá účast na teroristickém útoku, ale již pouhá pomoc je trestná  trest má být účinný, přiměřený a odrazující

14 Česká protiteroristická legislativa v kontextu evropské protiteroristické politiky Evropské protiteroristické právo po 9/11 13. 6. 2002 Rámcové rozhodnutí Rady č. 2002/475/SVV o boji proti terorismu  princip ne bis in idem – kritéria jurisdikční přednosti zakotvení principu teritoriality, aktivní personality, pasivní personality a státu, kde byl pachatel tr. činu zadržen v uvedeném pořadí

15 Česká protiteroristická legislativa v kontextu evropské protiteroristické politiky Evropské protiteroristické právo po 9/11 související předpisy  nařízení 881/2002 o zmrazení účtů teroristickým skupinám  směrnice 91/308/EHS, společný postup 98/699/SVV, rámcové rozhodnutí 2001/500/SVV, směrnice 2001/97/ES a směrnice 2005/60/ES o postupu proti praní špinavých peněz  směrnice 2002/90/ES která definuje tr. činy spojené s nelegální migrací osob

16 Česká protiteroristická legislativa v kontextu evropské protiteroristické politiky Česká protiteroristická legislativa z. 537/2004 Sb. novela trestního zákoníku 140/1961 Sb., která implementuje příslušné rámcové rozhodnutí Zvláštní část, Hlava I § 93 a § 95 Národní akční plán boje proti terorismu Evropský zatýkací rozkaz a ČR

17 Česká protiteroristická legislativa v kontextu evropské protiteroristické politiky Exkurs do budoucnosti Lisabonská smlouva  přenos 3. pilíře do 1. pilíře – komunitarizace vnitřních věcí v rámci Unie  změny v SZBP nový trestní zákoník  Hlava IX § 309 a § 310

18 Česká protiteroristická legislativa v kontextu evropské protiteroristické politiky Hlavní prameny Europeizace trestního práva / Michal Tomášek et al.. Praha : Linde, 2009. 459s. Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek v evropském právu : (oblast policejní a justiční spolupráce) : vysokoškolská právnická učebnice / Bohumil Milan Pikna. 4. doprac., konsolidované vyd.Praha : Linde, 2007, 511s. Mezinárodní terorismus a bezpečnost Evropské unie : (právní náhled) / Bohumil Pikna. Praha : Linde, 2006. 403s. Terorismus v platném a budoucím trestním právu České republiky / Vladimír Kratochvíl. In: Kriminalistika. -- ISSN 1210-9150. -- Roč. 40, č. 2 (2007), s. 81- 99 TTSRL, Defining Terrorism, TTSRL Project Deliverable, 2008 (http://www.transnationalterrorism.eu/tekst/publications/WP3%20Del%204.pdf)http://www.transnationalterrorism.eu/tekst/publications/WP3%20Del%204.pdf Wilkinson, P., International Terrorism: the changing threat and the EU´s response, Chaillot Paper no. 84, Paris: EU ISS, 2005 (http://www.iss.europa.eu/uploads/media/cp084.pdf)http://www.iss.europa.eu/uploads/media/cp084.pdf

19 Česká protiteroristická legislativa v kontextu evropské protiteroristické politiky Závěr Salus populi suprama lex esto. Marcus Tullius Cicero Any society that would give up a little liberty to gain a little security will deserve neither and lose both. Benjamin Franklin


Stáhnout ppt "Bezpečnostní politika ČR Česká protiteroristická legislativa v kontextu evropské protiteroristické politiky Iva Košatková Bohumil Peterka."

Podobné prezentace


Reklamy Google