Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální diferenciace ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální diferenciace ČR"— Transkript prezentace:

1 Regionální diferenciace ČR
Regionalistika

2

3 Typy regionů z hlediska rozvoje regionů
Vyspělé regiony Problémové, zaostalé regiony

4 Vyspělé regiony Vysoce urbanizované regiony, koncentrace průmyslu, služeb vysoká míra zaměstnanosti, vysoká životní úroveň Služby, inovace, lidský potenciál Modrý banán (Blue Banana) je nesouvislý koridor urbanizace a hlavní evropský jádrový prostor v západní Evropě Na území tvořící modrý banán žije na 90 milionů lidí, tj. zhruba 15 % evropského obyvatelstva Anglie SZ na severu, Benelux, severFrancie, západní a jihozápadní Německo, Švýcarsko až po severoitalský Milán na jihu tvoří jednu ze světově největších koncentrací obyvatelstva, finančních prostředků a průmyslu: Londýn, Brusel, Amsterdam, Kolín nad Rýnem, Frankurt nad Mohanem, Curych, Milán

5 Modrý banán, ekonomické jádro Evropy

6

7 Vyspělé regiony Specifické urbánní problémy
Doprava, ŽP, sociální služby, demografický vývoj Brownfields Strategický a finanční management

8 Modrý banán Červený banán Žlutý banán

9 Problémové, zaostalé regiony
Venkov, venkovský prostor Příhraniční oblasti Horské a podhorské oblasti Periferní regiony Řídce osídlené oblasti Ostrovy, přímořské oblasti Strukturálně postižené regiony

10

11 Konkurenceschopnost obcí a měst
Schopnost obcí, měst a regionů zajistit vysokou životní úroveň jak ve vztahu k obyvatelům, tak i soukromému sektoru a dalším subjektům v území v kontextu vnější konkurence o zdroje i subjekty různé povahy Dosahování vysokých příjmů a rostoucího bohatství v soukromém i veřejném sektoru, max. míry zaměstnanosti, rostoucí kvality veřejných služeb při efektivním využití místních zdrojů Schopnost přitáhnout soukromý sektor se stabilními nebo rostoucími podíly na trhu zboží a služeb Přitáhnout a udržet obyvatele, návštěvníky apod. Princip udržitelného rozvoje

12 Inovační strategie pro přitažení investic, firem, obyvatel jsou determinovány:
Decentralizace – růst možností obcí a měst ovlivňovat ekonomický rozvoj Globalizace Evropská integrace Rozpočtové deficity, veřejný dluh Právní prostředí Endogenní faktory: Prostředí Infrastruktura Dopravní obslužnost Lidské zdroje Finanční zdroje

13 1. ČRV: Eligible under Convergence objective
   2.ŽL Phasing out eligibility under Convergence objectives 3. TMModr. Eligible under Regional competitiveness and employment objective 4. Tyrkys: Phasing in eligibility under Regional competitiveness and employment objective.

14 Hodnocení rozvoje území
HDP/obyv., NUTS II Hodnocení rozvoje dle více indikátorů Strukturální rozvoj Rozvoj lidských zdrojů Participace, demokracie, governance Udržitelný rozvoj Fyzické disparity (klima, periferialita, hustota obyvatelstva) Sociální disparity Subjektivní vnímání kvality života (ČR, Maďarsko, Alžírsko…) Stanovení indikátorů rozvoje --- cíle a nástroje RP

15 Dynamika socioekonomického vývoje
Typologie krajů Dosažená úroveň socioekon. vývoje Dynamika socioekonomického vývoje Nízká Průměrná Vysoká Velmi vysoká Nadprůměrná Jihomoravský Plzeňský, Jihočeský Středočeský Zlínský KrálovéhradeckýLiberecký, Pardubický Podprůměrná Ústecký, Karlovarský, Moravskoslezský Olomoucký Vysočina

16

17 Metody analýzy území Kvantitativní metody
- Statistika (ČSÚ, data obcí, měst, krajů) Databáze Hospodářské komory, centrály CR, úřadů práce, policie aj. institucí HRP, nezaměstnanost, míra investic, počet MSP, daňová výtěžnost, počet přenocování … Kvalitativní metody Sociologická šetření (dotazníky, ankety, metody komunitního plánování, Agenda 21) Potřeby a priority rozvoje různých aktérů Odhalení skrytých problémů

18 Hodnocení regionálního rozvoje
Výhody a nevýhody obou typů metod Srovnávací metodika – čas, charakter lokality, způsoby měření - BILANCE Regionální multiplikátor Hodnocení odvětvové struktury ISIC: International Standard Industrial Classification Index socioekonomického rozvoje Index humánního rozvoje

19 Situace ČR Geografické ukazatele
Horizontální diferenciace západ – východ Pozice centra regionu v sídelní hierarchii ČR Specifika Jižních Čech, Vysočina Sídelní struktura Velký počet malých obcí Řada malých měst – statut města, ale roli města neplní Praha, Brno, Ostrava – nad obyv. Plzeň, Olomouc – tis. Významný počet malých obcí – STČ, VYS, JČ Významná míra urbanizovanosti: MSK, UL, LB

20

21

22

23 Diferenciace prostoru v ČR

24 Regionální diferenciace ČR

25 Hlavní rozvojové regiony ČR
Čechy x Morava Velká Praha Brno, Zlín, Vsetín Sudety VÍCERYCHLOSTNÍ STÁT --- SPOLEČENSKÉ KONFLIKTY

26 Čechy x Morava Průmyslový sever x zemědělský jih
Rozdílná životní úroveň, hodnoty, religiozita, politické orientace (levicovost Moravy) Husitské Čechy x konzervativní Morava Historický fenomén (R-U, vazba na Vídeň) Morava jako periferie Čech, ekonomický potenciál Konzervování hodnot minulých období (prosperita bývalých zemědělských družstev) Specifika moravských měst: Brno a zázemí, Zlín, Vsetín (lokální tradicionalismus a patricionalismus, protestanté)

27 Čechy Velká Praha x zbytek Čech (venkovský charakter)
Suburbanizace Prahy – změna socio-demografické struktury v zázemí Prahy Ekonomické postavení Prahy Poloha STČ a PLZ kraje Dominance Prahy – velikost ostatních měst v Čechách (monocentrická struktura Čech x polycentrická struktura Moravy) Rozdrobená sídelní struktura – malý potenciál konkurovat Praze Venkov x město – výrazná diferenciace (současné problémy venkova, deziluze ze současného vývoje, malá pozornost věnována rozvoji venkova, ŽÚ venkovského obyvatelstva, absence tradičních aktérů – církev, soukromí vlastníci půdy) Vnitřní periferie

28

29 Oblast bývalých Sudet Sociálně patologické jevy
Chudoba, nezaměstnanost Rozvodovost, zločinnost, úroveň vzdělání Vztah k majetku, území Rozptýlené osídlení, vysídlené oblasti (Šumava, Doupovské Hory, Krušnohoří, Český les …) Vysoká míra urbanizace v bývalých průmyslových regionech bez venkovského zázemí Pohraniční oblasti – lidské zdroje

30 Situace v ČR Demografie Obecný pokles porodnosti (vše kraje)
Růst jednočlenných rodin – Praha, SČ Růst podílu seniorů (méně SČ) Migrace Dekoncentrace migrace Pokles mobility mezi Zahraniční migrace (20000 cizinců /rok)

31

32

33 Obyvatelstvo – zaměstnanost
Nejvíce problematické-MSK, UL, ZL, OL Problém nízká mobilita Životní postoje – KV, IL, MSK: pasivní vyčkávání, nadstandardní očekávání-Praha, LB kraj Rodina a nenáročný život – JMK, ZL, MSK Těžká zaměstnatelnost handicapovaných – PDK, ZL Sociální problémovost- Praha, UL, KV, MSK

34

35 INFRASTRUKTURA Síť silnic a dálnic – rostoucí mobilita obyvatel
Růst individuální dopravy na úkor veřejné dopravy Podfinancování údržby komunikací Železniční doprava Letecká doprava Vodní doprava Technická infrastruktura

36 VI. PŘÍRODNÍ A KULTURNÍ ZDROJE
Krajinný potenciál Kvalita přírodního prostředí Kulturní potenciál Infrastruktura turismu Služby

37


Stáhnout ppt "Regionální diferenciace ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google