Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální diferenciace ČR Regionalistika. 2 Typy regionů z hlediska rozvoje regionů  Vyspělé regiony  Problémové, zaostalé regiony 3.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální diferenciace ČR Regionalistika. 2 Typy regionů z hlediska rozvoje regionů  Vyspělé regiony  Problémové, zaostalé regiony 3."— Transkript prezentace:

1 Regionální diferenciace ČR Regionalistika

2 2

3 Typy regionů z hlediska rozvoje regionů  Vyspělé regiony  Problémové, zaostalé regiony 3

4 Vyspělé regiony  Vysoce urbanizované regiony, koncentrace průmyslu, služeb  vysoká míra zaměstnanosti, vysoká životní úroveň  Služby, inovace, lidský potenciál  Modrý banán (Blue Banana) je nesouvislý koridor urbanizace a hlavní evropský jádrový prostor v západní Evropě  Na území tvořící modrý banán žije na 90 milionů lidí, tj. zhruba 15 % evropského obyvatelstva  Anglie SZ na severu, Benelux, severFrancie, západní a jihozápadní Německo, Švýcarsko až po severoitalský Milán na jihu  tvoří jednu ze světově největších koncentrací obyvatelstva, finančních prostředků a průmyslu: Londýn, Brusel, Amsterdam, Kolín nad Rýnem, Frankurt nad Mohanem, Curych, Milán 4

5 Modrý banán, ekonomické jádro Evropy 5

6 6

7 Vyspělé regiony 7  Specifické urbánní problémy  Doprava, ŽP, sociální služby, demografický vývoj  Brownfields  Strategický a finanční management

8 Modrý banán Červený banán Žlutý banán

9 Problémové, zaostalé regiony 9  Venkov, venkovský prostor  Příhraniční oblasti  Horské a podhorské oblasti  Periferní regiony  Řídce osídlené oblasti  Ostrovy, přímořské oblasti  Strukturálně postižené regiony

10 10

11  Schopnost obcí, měst a regionů zajistit vysokou životní úroveň jak ve vztahu k obyvatelům, tak i soukromému sektoru a dalším subjektům v území v kontextu vnější konkurence o zdroje i subjekty různé povahy  Dosahování vysokých příjmů a rostoucího bohatství v soukromém i veřejném sektoru, max. míry zaměstnanosti, rostoucí kvality veřejných služeb při efektivním využití místních zdrojů  Schopnost přitáhnout soukromý sektor se stabilními nebo rostoucími podíly na trhu zboží a služeb  Přitáhnout a udržet obyvatele, návštěvníky apod.  Princip udržitelného rozvoje Konkurenceschopnost obcí a měst 11

12  Decentralizace – růst možností obcí a měst ovlivňovat ekonomický rozvoj  Globalizace  Evropská integrace  Rozpočtové deficity, veřejný dluh  Právní prostředí  Endogenní faktory: - Prostředí - Infrastruktura - Dopravní obslužnost - Lidské zdroje - Finanční zdroje Inovační strategie pro přitažení investic, firem, obyvatel jsou determinovány: 12

13 1. ČRV: Eligible under Convergence objective 2.ŽL Phasing out eligibility under Convergence objectives 3. TMModr. Eligible under Regional competitiveness and employment objective 4. Tyrkys: Phasing in eligibility under Regional competitiveness and employment objective. 13

14 Hodnocení rozvoje území  HDP/obyv., NUTS II  Hodnocení rozvoje dle více indikátorů  Strukturální rozvoj  Rozvoj lidských zdrojů  Participace, demokracie, governance  Udržitelný rozvoj  Fyzické disparity (klima, periferialita, hustota obyvatelstva)  Sociální disparity  Subjektivní vnímání kvality života (ČR, Maďarsko, Alžírsko…)  Stanovení indikátorů rozvoje --- cíle a nástroje RP 14

15 15 Typologie krajů Dosažená úroveň socioekon. vývoje Dynamika socioekonomického vývoje NízkáPrůměrnáVysokáVelmi vysoká Nadprůměrná Jihomoravský Plzeňský, Jihočeský Středočeský Průměrná Zlínský Královéhradecký Liberecký, Pardubický Podprůměrná Ústecký, Karlovarský, Moravskoslezský OlomouckýVysočina

16 16

17 17 Metody analýzy území  Kvantitativní metody - Statistika (ČSÚ, data obcí, měst, krajů) - Databáze Hospodářské komory, centrály CR, úřadů práce, policie aj. institucí - HRP, nezaměstnanost, míra investic, počet MSP, daňová výtěžnost, počet přenocování …  Kvalitativní metody - Sociologická šetření (dotazníky, ankety, metody komunitního plánování, Agenda 21) - Potřeby a priority rozvoje různých aktérů - Odhalení skrytých problémů

18 18 Hodnocení regionálního rozvoje  Výhody a nevýhody obou typů metod  Srovnávací metodika – čas, charakter lokality, způsoby měření - BILANCE  Regionální multiplikátor  Hodnocení odvětvové struktury  ISIC: International Standard Industrial Classification  Index socioekonomického rozvoje  Index humánního rozvoje

19 19 Situace ČR  Geografické ukazatele - Horizontální diferenciace západ – východ - Pozice centra regionu v sídelní hierarchii ČR - Specifika Jižních Čech, Vysočina  Sídelní struktura - Velký počet malých obcí - Řada malých měst – statut města, ale roli města neplní - Praha, Brno, Ostrava – nad 250 000obyv. - Plzeň, Olomouc – 100-250tis. - Významný počet malých obcí – STČ, VYS, JČ - Významná míra urbanizovanosti: MSK, UL, LB

20 20

21 21

22 22

23 Diferenciace prostoru v ČR 23

24 Regionální diferenciace ČR 24

25 Hlavní rozvojové regiony ČR  Čechy x Morava  Velká Praha  Brno, Zlín, Vsetín  Sudety  VÍCERYCHLOSTNÍ STÁT --- SPOLEČENSKÉ KONFLIKTY 25

26 Čechy x Morava  Průmyslový sever x zemědělský jih  Rozdílná životní úroveň, hodnoty, religiozita, politické orientace (levicovost Moravy)  Husitské Čechy x konzervativní Morava  Historický fenomén (R-U, vazba na Vídeň)  Morava jako periferie Čech, ekonomický potenciál  Konzervování hodnot minulých období (prosperita bývalých zemědělských družstev)  Specifika moravských měst: Brno a zázemí, Zlín, Vsetín (lokální tradicionalismus a patricionalismus, protestanté) 26

27 Čechy  Velká Praha x zbytek Čech (venkovský charakter)  Suburbanizace Prahy – změna socio-demografické struktury v zázemí Prahy  Ekonomické postavení Prahy  Poloha STČ a PLZ kraje  Dominance Prahy – velikost ostatních měst v Čechách (monocentrická struktura Čech x polycentrická struktura Moravy)  Rozdrobená sídelní struktura – malý potenciál konkurovat Praze  Venkov x město – výrazná diferenciace (současné problémy venkova, deziluze ze současného vývoje, malá pozornost věnována rozvoji venkova, ŽÚ venkovského obyvatelstva, absence tradičních aktérů – církev, soukromí vlastníci půdy)  Vnitřní periferie 27

28 28

29 Oblast bývalých Sudet  Sociálně patologické jevy  Chudoba, nezaměstnanost  Rozvodovost, zločinnost, úroveň vzdělání  Vztah k majetku, území  Rozptýlené osídlení, vysídlené oblasti (Šumava, Doupovské Hory, Krušnohoří, Český les …)  Vysoká míra urbanizace v bývalých průmyslových regionech bez venkovského zázemí  Pohraniční oblasti – lidské zdroje 29

30 30 Situace v ČR  Demografie - Obecný pokles porodnosti (vše kraje) - Růst jednočlenných rodin – Praha, SČ - Růst podílu seniorů (méně SČ)  Migrace - Dekoncentrace migrace - Pokles mobility mezi 1990-1996 - Zahraniční migrace (20000 cizinců /rok)

31 31

32 32

33 33 Obyvatelstvo – zaměstnanost  Nejvíce problematické-MSK, UL, ZL, OL - Problém nízká mobilita - Životní postoje – KV, IL, MSK: pasivní vyčkávání, nadstandardní očekávání-Praha, LB kraj - Rodina a nenáročný život – JMK, ZL, MSK  Těžká zaměstnatelnost handicapovaných – PDK, ZL  Sociální problémovost- Praha, UL, KV, MSK

34 34

35 35 INFRASTRUKTURA  Síť silnic a dálnic – rostoucí mobilita obyvatel  Růst individuální dopravy na úkor veřejné dopravy  Podfinancování údržby komunikací  Železniční doprava  Letecká doprava  Vodní doprava  Technická infrastruktura

36 36 VI. PŘÍRODNÍ A KULTURNÍ ZDROJE  Krajinný potenciál  Kvalita přírodního prostředí  Kulturní potenciál  Infrastruktura turismu  Služby

37 37


Stáhnout ppt "Regionální diferenciace ČR Regionalistika. 2 Typy regionů z hlediska rozvoje regionů  Vyspělé regiony  Problémové, zaostalé regiony 3."

Podobné prezentace


Reklamy Google