Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Materiály pro rekonstrukce staveb – CI57 VADY DŘEVA, SANACE Ing. Michal Stehlík, Ph.D. Ústav stavebního zkušebnictví FAST VUT v Brně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Materiály pro rekonstrukce staveb – CI57 VADY DŘEVA, SANACE Ing. Michal Stehlík, Ph.D. Ústav stavebního zkušebnictví FAST VUT v Brně."— Transkript prezentace:

1 Materiály pro rekonstrukce staveb – CI57 VADY DŘEVA, SANACE Ing. Michal Stehlík, Ph.D. Ústav stavebního zkušebnictví FAST VUT v Brně

2 Hodnocení dřeva dle kritérií progresivních rekonstrukčních postupů Výhody: Nevýhody: Pevnost v tahu, ohybu, Biologický základ Pevnost/obj. hmotnost Hořlavost Opracovatelnost, recyklace Poškození hmyzem, houbami houbami Obnovitelnost, možnost kompozitů Změny objemu vlhkostí Rázová houževnatost Vady dřeva Odolnost proti vibracím

3 Základní vlastnosti dřeva Dřevo: rostlinné pletivo, ve kterém buněčné stěny obsahují lignin Dřevo: rostlinné pletivo, ve kterém buněčné stěny obsahují lignin Celulóza: 2/3 objemu Celulóza: 2/3 objemu Lignin: 1/3 objemu Lignin: 1/3 objemu Celulóza:(C 6 H 10 O 5 )n+ nH 2 O Celulóza:(C 6 H 10 O 5 )n+ nH 2 O C-50%, 0-44%, H-6% C-50%, 0-44%, H-6%

4 Druhy dřeva Exogenní dřeviny tvrdodřeva – listnatá Exogenní dřeviny tvrdodřeva – listnatá (angiosperms) (angiosperms) měkká dřeva - jehličnatá měkká dřeva - jehličnatá (gymnosperms) (gymnosperms) Endogenní dřeviny traviny (bambus) Endogenní dřeviny traviny (bambus)

5 Tvrdodřeva a měkká dřeva

6 Růst stromu, struktura, letokruhy, transport živin

7 Anizotropie dřeva

8 Vliv vlhkosti Sesychání + bobtnání dřevní hmoty Sesychání + bobtnání dřevní hmoty Směr podélný – 0,0% Směr podélný – 0,0% Směr příčný radiální - 5,0% Směr příčný radiální - 5,0% Směr příčný tangenciální – 10,0% Směr příčný tangenciální – 10,0%

9 Vady dřeva = abnormality, nemoci, poranění, poškození i normální jevy, které nepříznivě ovlivňují dokonalé využití dřevní hmoty I. V době růstu stromu II. Výrobní vady III. Po zpracování ad I) a) suky, očka ad I) a) suky, očka b) trhliny, pukliny, pryskyřičné kapsy b) trhliny, pukliny, pryskyřičné kapsy c) křivost, sbíhavost, točitost c) křivost, sbíhavost, točitost d) vady běli, reakční dřevo d) vady běli, reakční dřevo e) napadení houbami e) napadení houbami

10 Houby = jednoduché rostliny, které konzumují organickou hmotu. Neobsahují chlorofyl. Houby nedestruktivní způsobují zabarvení destruktivní způsobují suchou destruktivní způsobují suchou (dřevokazné) nebo vlhkou hnilobu (dřevokazné) nebo vlhkou hnilobu Hniloby (tlení) destrukční (celulózovorní) korosivní (ligninovorní) korosivní (ligninovorní) Hniloba = nenormální zabarvení části dřeva buď se snížením, nebo bez snížení tvrdosti, které vzniká vlivem dřevokazných hub (chemický rozklad dřeva)

11 Destrukční a korozivní hniloba

12 II. Výrobní vady Oblina Oblina Sklon vláken (více než 45%) – šikmý řez Sklon vláken (více než 45%) – šikmý řez Vytrhaná vlákna ( při řezání dřeva o vlhkosti > 12%) Vytrhaná vlákna ( při řezání dřeva o vlhkosti > 12%) III. Vady po zpracování III. Vady po zpracování Defekty stárnutím, odležením, dřevokazný hmyz Defekty stárnutím, odležením, dřevokazný hmyz Poškození užitím (oheň, voda, slunce, chem. látky, bakterie,….) Poškození užitím (oheň, voda, slunce, chem. látky, bakterie,….)

13 a) Defekty stárnutím Zakřivení ve tvaru S, borcení obloukové, hákové, šroubové, příčné prohnutí dřeva Zakřivení ve tvaru S, borcení obloukové, hákové, šroubové, příčné prohnutí dřeva

14 Poškození hmyzem Poškození řeziva: a) dle hloubky: 1.1 mělké, max. 5 mm 1.2 hluboké, >5mm b) dle velikosti Ø b) dle velikosti Ø 2.1 malé, s Ø < 3 mm 2.2 velké, s Ø > 3 mm ve skladech = lýkožrout, tesařík ve skladech = lýkožrout, tesařík stavby = červotoč, tesařík dřevohlod stavby = červotoč, tesařík dřevohlod a=tesařík Ø = 11/6 mm a=tesařík Ø = 11/6 mm b=dřevohlod Ø = 6 mm b=dřevohlod Ø = 6 mm c= červotoč Ø = 1,5 – 2mm c= červotoč Ø = 1,5 – 2mm

15 Konzervování dřeva = zpracování dřeva látkami houbomornými a hmyzomornými a hmyzomornými (fungicidy, antiseptika + insekticidy) (fungicidy, antiseptika + insekticidy) + látky snižující zápalnost a hoření dřeva (antipyreny) (antipyreny) Hloubka konzervace > 10 mm = impregnace Impregnace: tlakem, tlakem + podtlakem, difúze (osmóza), vytlačování šťáv, máčení (horké + studené), nátěry

16 Ochrana dřeva: Preventivní (zdravé d.) Preventivní (zdravé d.) Represivní (napadené d.) Represivní (napadené d.)  Krátkodobá (sušení, …)  Dlouhodobá ( tlak. impregnace, difúze,..) Antiseptika:  Rozpustná ve vodě: minerální minerální organická organická kombinovaná kombinovaná  Olejovitá  Plynná  Pasty

17 Antiseptika: ad)1 NaF, Na 2 SiF 6, ZnCl 2, CuSO 4. 5H 2 O ad)1 NaF, Na 2 SiF 6, ZnCl 2, CuSO 4. 5H 2 O ad)2 fenol (C 6 H 5 OH), kresol (CH 3 C 6 H 4 OH) = karbolová kyselina, dinitrofenol (C 6 H 3 (NO 2 ) 2 OH) ad)2 fenol (C 6 H 5 OH), kresol (CH 3 C 6 H 4 OH) = karbolová kyselina, dinitrofenol (C 6 H 3 (NO 2 ) 2 OH) ad)3 NaF + organické látky ad)3 NaF + organické látky kamenouhelný kreozotový olej, dehtový olej, nafta kamenouhelný kreozotový olej, dehtový olej, nafta oxid siřičitý (SO 2 ), formaldehyd (CH 2 O), chlorpikrin (CCl 3 NO 2 ) oxid siřičitý (SO 2 ), formaldehyd (CH 2 O), chlorpikrin (CCl 3 NO 2 ) NaF + vodní sklo + soda + louh NaF + vodní sklo + soda + louh

18 Ochranné látky, tlaková impregace v kotli

19 Význam impregnace (roky), impregnace vytlačováním rostlinných šťáv

20 Ochrana dřeva proti ohni Dřevo termický rozklad H 2, metan, teplo > 105°C etan teplo > 105°C etan Bod vzplanutí 225-250°C – krátké vzněcování Bod vzplanutí 225-250°C – krátké vzněcování Bod zápalnosti 260-290°C – stálý plamen Bod zápalnosti 260-290°C – stálý plamen Bod vznícení 330-470°C – dřevo samo hoří Bod vznícení 330-470°C – dřevo samo hoří + O 2 dřevo hoří + O 2 dřevo hoří Dřevo + vysoké teplo - O 2 suchá destilace - O 2 suchá destilace dřeva dřeva

21 Rychlost hoření závisí na: a) pórovitosti a) pórovitosti b) složení dřeva b) složení dřeva c) tloušťce dřeva c) tloušťce dřeva Použití kombinovaných látek nátěr impregnace impregnace a) Nátěr = pokrytí dřeva tlustou vrstvou chemické látky, která nehoří chemické látky, která nehoří b) Impregnace = vsáklá látka se teplem roztaví, vyloučí krystalickou vodu krystalickou vodu = vsáklá látka se teplem rozloží a uvolní = vsáklá látka se teplem rozloží a uvolní nehořlavé plyny nehořlavé plyny

22 Ohnivzdorné nátěry silikátové

23 Ohnivzdorné nátěry nesilikátové Množství impregnační směsi: 5-8% z hmotnosti napuštěného dřeva

24 Překližky, laťovky, aglomerované desky Pojivo aglomerovaných desek: Silikáty Silikáty Magnezity Magnezity Pryskyřice Pryskyřice

25 Vlastnosti aglomerovaných desek Impregnační pryskyřice: a) Fenol,furan b) Vinyl (vinylacetát, styren) c) Akryl

26 Pevnost dřeva po impregnaci Pevnost 2x Pevnost 2x Tvrdost 2-4 x Tvrdost 2-4 x Sesychání a bobtnání Sesychání a bobtnání 2-4 x 2-4 x

27 Opravy dřevěných konstrukcí

28 Literatura 1. Hošek, J.: Stavební materiály pro rekonstrukce, skripta ČVUT, Praha, 1996 2. Klír, J.: Vady dřeva, SNTL, Praha 1981 3. Perelygin, L., M.: Náuka o dreve, SVTL, Bratislava, 1960 4. Everett, A.: Materials, Longman Group UK Limited, 1994 5. Lysý, F., Jírů, P.: Nauka o dřevě, SNTL, Praha 1961


Stáhnout ppt "Materiály pro rekonstrukce staveb – CI57 VADY DŘEVA, SANACE Ing. Michal Stehlík, Ph.D. Ústav stavebního zkušebnictví FAST VUT v Brně."

Podobné prezentace


Reklamy Google