Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Choroby z vlivů zevního prostředí Fyzikální příčiny chorob –Mechanické trauma –Vliv vysokých a nízkých teplot –Poranění elektrickým proudem –Ionizující.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Choroby z vlivů zevního prostředí Fyzikální příčiny chorob –Mechanické trauma –Vliv vysokých a nízkých teplot –Poranění elektrickým proudem –Ionizující."— Transkript prezentace:

1 Choroby z vlivů zevního prostředí Fyzikální příčiny chorob –Mechanické trauma –Vliv vysokých a nízkých teplot –Poranění elektrickým proudem –Ionizující záření

2 Mechanické trauma Výsledek komprese, torze, úder tupým předmětem, průnik předmětu tkáněmi (řezné, bodné rány…) Rány: řezné, bodné, střelné, kousnutí Poranění tupým předmětem: Oděrky krevní podlitiny (tlakem nebo tahem nastane přetržení podkožních cév – změna barvy dle tvorby hemosiderinu a hematoidinu) Pohmoždění – působením tupého předmětu menší silou, tkáně pod kůží - překrvené Rány tržné a zhmožděné – proražení kůže tupým předmětem, tvar nepravidelný, okraje nerovné, krvácení malé – cévy nejsou hladce přeříznuty, trombozují, kroutí se Zlomeniny Ruptury (dutých orgánů, aorty)

3 Teplo a chlad Termoregulační centrum v hypothalamu Štítná žláza, nadledviny Tuková tkáň (hnědá tuk.tkáň u novorozenců) Cévní reakce 90% lidí – 36-37°C

4 Hypertermie -zvýšení vnitřní teploty těla: poruchou regulačních mechanismů, nadměrná teplota okolí Přehřátí – tepelný úžeh Teplé, vlhké prostředí, namáhavá fyzická práce, ztráty tekutin, ohroženi staří a obézní Období kompenzace – dekompenzace – prudký vzestup tělesné teploty – rektální teplota 40-42°C Nad 42°C – vážná prognóza Neurolol.poruchy: bolesti hlavy, závratě, slabost, hyperventilace, křeče, stupor až koma Pitva: petechie mozku, edém Cirkulační změny: TF, změny na EKG, v kůži vazodilatace – hypovolémie, u starších a s ICHS – srdeční selhání

5 Hypertermie Sluneční úžeh Příčina - sluneční paprsky krátké vln.délky, na nekrytou hlavu Na kůži může být solární erytém Poruchy CNS Celkové příznaky jako u tepelného úžehu Léčba: Snížení tělesné teploty Při poruchách CNS – antiedematózní a protikřečová léčba

6 Popáleniny Děti!!! Léčba a prognóza závisí na: –Hloubce popálení –Procento povrchu popáleného těla –Další poranění popř.nadýchání se toxických plynů –Rychlost a kvalita zásahu + prevence popáleninového šoku (doplňování tekutin a elektrolytů, zabránění vzniku infekce)

7 Popáleniny 1.stupeň – erytém (solární), změny jsou reversibilní 2.st. – vznik puchýřů (poškození epidermis a horní dermis), poškození epidermis po stratum basale – reverzibilní změny, poškození dermis - jizvy 3.st. – hlubší poškození tkání – nekrózy epidermis, dermis, kožních adnex, někdy podkoží, poškození nervových zakončení – nebolí, nekrektomie, autotransplantace 4.st. - zuhelnatění (postiženy i svaly, šlachy, fascie a kosti) Histologicky – protažení buněk poškozené epidermis, zánětlivé změny, koagulační nekróza

8 Popáleniny Nad 50% popáleného povrchu těla – závažná prognóza Komplikace Vznik popáleninového šoku (hypovolemický šok) Poškození dýchacích cest toxickými zplodinami (zánětlivé změny až obstrukce DC, pneumonitidy) Sekundární infekce popálených ploch (sepse – častá příčina smrti)

9 Poškození chladem -60 -70°C Turisté, horolezci Faktory urychlující podchlazení: vlhký, nedostatečný oděv, špatná obuv, vítr, Alkohol: blokáda termoregulačního centra, kožní vazodilatace, Intoxikace (léky – barbituráty, vazodilatancia) Zranění, ztráta krve Podvýživa, stáří

10 Poškození chladem Pobyt v chladné vodě – ztráty tepla při stejné teplotě vzduchu a vody až 25x vyšší Neoblečený člověk umírá za 20-30min (5°C), za 1,5-2h (15°C) Ženy tolerují chlad lépe (podkožní tuk) Neoprenové oděvy – snižují rychlost podchlazení asi 10x

11 Poškození chladem 35-36°C: chlad, sval.třes, parestézie 33-34°C: termoregulační mechanismy fungují, artralgie 29-33°C: neurol.příznaky – dysartrie, ospalost, dlouhá latence odpovědí 30°C: letargie, nekoordin.pohyby, 27-28°C: zn.zdánlivé smrti, mizí šlach.reflexy, ztráta reakce zornic, srdeční aktivita, TF a tlak klesá 18-27°C: smrt chladem obrnou dýchacího a vazomotor.centra

12 Poškození chladem Zasypání lavinou Asfyxie (2/3 úmrtí), hypotermie (3°C/hod), úraz (hlava, páteř, končetiny) Kvalita sněhu, výška sněhové vrstvy, tlak na hrudník, dufúze kyslíku je pomalá, reinhalace CO2 Omrzliny Vazokonstrikce – ischemické změny – drobné infarkty – gangrény prstů, degenerativní změny perif.nervů, atrofie Zvýšení permeability - edém

13 Poškození elektrickým proudem Lidské tělo – součástí uzavřeného vodivého obvodu 1/3 – v domácnosti (10-20% - děti do 9 let) Faktory rozhodující o stupni poškození: Odpor – proměnlivý u lidského těla, důležitý – odpor kůže (závisí na prokrvení, vlhkosti, vyšší odpor u suché kůže) Intenzita proudu (25mA – křeče, 25-80mA – extrasystoly, křeče, 80mA-3A – fibrilace komor, křeče, nad 3A nejsou nebezpečné pro srdce, těžké popáleniny) Druh el. proudu: střídavý je nebezpečnější (4x) než stejnoměrný Frekvence proudu: nejnebezpečnější 30-150Hz (50Hz!), při vyšších frekvencích nebezpečí klesá Doba kontaktu – křeče a sevření vodiče, vysoké napětí – elektrický oblouk Cesta průchodu tělem – srdeční krajinou nebo mozkem

14 Poškození el.proudem Změny vyvolané teplem (vysoké napětí) – popáleniny až zuhelnatění Změny mechanické – zhmoždění, roztrhání tkání, fraktury při křečových stavech Funkční změny nervů, svalů a srdce Petechiální krvácení vnitřních orgánů, nekrózy kostí, cév, svalů, perif.nervů, mozku…) Místa vstupu a výstupu z organismu (ostře ohraničené, příškvary, metalizace z vodiče, proudové obrazce)

15 Poškození el.proudem Střídavý proud o vysokém napětí Vstup – tepelné a mechanické poškození kůže, svalů i ostat.tkání – koagul.nekróza, zuhelnatění, těžké postižení cév, zvýšená propustnost cévní stěny – edémy, šok Sval.nekrózy, hemolýza – myo a hemoglobinémie – poškození ledvin Střídavý proud o nízkém napětí Sval.záškuby, křeče – fraktury kostí Postižení mozku – bezvědomí, amnézie, postižení dech.centra – zástava dechu Postižení srdce – extrasystoly, fibrilace síní i komor, šokový stav Bolesti hlavy, poruchy orientace, změny intelektu

16 Zasažení bleskem El.proud o vysokém napětí (až 100 000A, statisíce až mil.V) 1.efekt el.proudu (popáleniny růz.stupně..) 2. expandující přehřátý vzduch – zranění jako při explozi 3.nepřímé poškození krokovým napětím (nohy jsou na místech různého napětí – tělem prochází proud, až 30m od místa zásahu) Bleskové figury Příčina smrti: fibrilace komor, postižení CNS, těžké popáleniny)

17 Poškození zářením Infračervené záření – popáleniny, erytém UV záření – erytém, solární dermatitida, hyperpigmentace, keratokonjunktivitida, úžeh, kožní tu Lasery – směrovaný paprsek intenzívního koherentního záření – v místě dopadu předává velké množství energie – tepelné nebo mechanické poškození (oko, kůže) Ionizující záření – rtg, gama záření…

18 Změny tlaku vzduchu Exploze – mechanický účinek tlakové vlny (poškození plic z nárazu na hrudník…) Výšková nemoc – nízké napětí kyslíku v krvi i tkáních, anoxie, edém plic, dlouhodobý pobyt na horách – kompenzační zmnožení ery Potápěčská (kesonová) nemoc Vystavení vyššímu tlaku, rychlé snížení tlaku (dekomprese) – v krvi se uvolní plyny (dusík a oxid uhličitý) – embolie plynem

19 Elektromagnetické pole Elektrospotřebiče – elektromagnetický smog Vysokofrekvenční generátory rádiových vln – rozhlasové, televizní vysílače, průmyslové generátory… Velmi vysokofrekvenční – radiolokátory Účinky tepelné – zákaly čočky Netermální účinky – nervové poruchy (únavový neurastenický sy, vegetativní změny, změny EKG, EEG, změny spektra krevních bílkovin…)

20 Poškození ionizujícím zářením Záleží na dávce, trvání radiace a na typu ozářených orgánů Gama záření, rtg, kosmické, alfa (heliová jádra), beta (elektrony) Vznik volných radikálů (H+, OH-) – rakce s okolím (reaktivní formy: H 2 O 2, HO 2 ) - interakce s důležitými molekulami (NK, enzymy)

21 Ionizující záření Akutní poškození –Ak.postiradiační sy –Ak.lokální změny –Poškození plodu Chronické poškození –Chron.zánět kůže, útlum krvetvorby, zákal čočky –Nádorová onemocnění –Genetické abnormality Nejcitlivější: dělící se bb (krvetvorná kostní dřeň, lymfatická tkáň, zárodečné struktury gonád, střevní epitel)

22 Akutní postiradiační sy Po ozáření celého těla vysokými dávkami záření Podle dávky (v Gy): –Forma lehká –Střední –Těžká (4-20Gy) Typ hematologický (3-6Gy) Typ gastrointestinální (kolem 10Gy) Typ nervový (nad 10Gy)

23 Akutní postiradiační sy 4 fáze průběhu: –Počáteční příznaky: bolesti hlavy, žízeň, poruchy spánku… –Období latence: obtíže se mohou zmírnit nebo vymizet –Období vystupňovaných příznaků: Hematologická forma: anorexie, nauzea, zvracení, kožní příznaky - erytém, po 1-3 týdnech zn.imunosuprese a poruchy hemokoagulace – krvácivé stavy (trombocytopenie, granulocytopenie, anemie, lymfopenie), ulcerace úst, teplota, abscesy, anorexie, hubnutí GIT forma: an., nau.,zvr., za několik dnů úporné zvracení, průjem, krvácivé projevy, dehydratace (fulminantní enterokolitida) CNS forma: viz výše + křeče, koma, poruchy rytmu srdce –Obd.normalizace (ne u letální dávky) – za 2-4M Pozní následky: leukémie, kožní karcinomy, imunodefity, poruchy plodnosti, hypothyreóza, fibróza plic…

24 Poruchy výživy

25 Obezita Epidemie? Až 40% v USA Hromadění energetických zásob ve formě neutrálních tuků – měření tuk.zásob: –BMI (body mass index) –Měření tloušťky kožních řas

26 BMI KategorieZdravotní rizika méne než 18,5podváhavysoká 18,5 - 24,9normaminimální 25,0 - 29,9nadváhanízká až lehce vyšší 30,0 - 34,9obezita 1. stupnězvýšená 35,0 - 39,9obezita 2. stupně (závažná)vysoká 40,0 a víceobezita 3. stupně (těžká)velmi vysoká Tělesná hmotnost v kg BMI = --------------------------- (Tělesná výška v m) na druhou

27 Obezita Centrální (viscerální) typ – na těle a v dutině břišní – vyšší riziko některých onemocnění než difuzně zmnožený tuk v podkožních tkáních Převaha příjmu energie nad výdejem Metabolismus –Prostá (primární) obezita –Sekundární u některých onemocnění

28 Obezita - příčiny Nadměrný přívod potravy při nedostatku tělesného pohybu Genetická odchylka – hormonální, metabolické, termoregulační mechanismy Způsob výživy v dětství – zmnožení adipocytů Porucha centra pro příjem potravy (hypothalamus) Stresy, deprese – úleva po jídle Sociální faktory, stravovací návyky Změna způsobu života – ukončení sportovní činnosti Pivo, alkohol Ženy – sladkosti Nevhodné rozložení příjmu potravy Endokrinní faktory – inzulín, estrogeny, glukokortikoidy (Cushingův sy), kojení Leptin (receptory v hypothalamu) Bez jídla obezita vzniknout nemůže!

29 Obezita - komplikace Hypertenze Hyperlipoproteinémie, ateroskleróza (IM, mozkové příhody) Cholelitiáza, steatóza jater, pankreatitida Hypoventilace – vysoké uložení bránice – hyperkapnie, hypoxie – polyglobulie, cyanoza, cor pulmonale, hypersomnie – sy spánkové apnoe (Pickwickův sy) Postižení pohyb.aparátu (artróza, spondylóza, deformace klenby nohou), kys.moč.-dna Kožní komplikace – intertrigo Varikózní komplex na DK, flebotrombózy, kýly Snížení glukózové tolerance, DM, Pocity méněcennosti, deprese Vyšší riziko ca endometria a prsu u obézních žen (vyšší hladina estrogenů + další faktory)

30 Obezita při jiných onemocněních Stein-Leventhalův sy: Zvětšená polycystická ovaria Cushingův sy: Typ.rozložení tuku (měsícovitý obličej, trup, tenké končetiny), strie, hypertenze, DM Inzulinom Hypothyreóza – není pravidlem

31 Obezita - léčba Hladovka – hospitalizace, rychlý pokles hmotnosti, dostatek tekutin, úprava ketoacidózy Redukční diety (4200kJ/den – 1000kcal/den) Pohyb – antikatabolické účinky (brání rozpadu vlastních bílkovin), vyrovnaná energetická bilance Psychoterapie Léky: anorektika (nežádoucí účinky), hormony štítné žlázy (lipomobilizace)… Chirurgická léčba – bandáže žaludku… (Liposukce?) Větší problém než zhubnout je udržet hmotnost (jojo efekt)

32 Diety (?) Vegetariánství, makrobiotika (duchovní aspekt) Dělená strava Glykemický index …..

33 Poruchy příjmu potravy ¼ lidí na světě trpí nedostatkem jídla, ¼ se přejídá Ideální strava: Sacharidy, tuky, proteiny Aminokyseliny Vitamíny a minerály Primární malnutrice – některé nebo všechny komponenty chybí Sekundární – v potravě je vše obsaženo, ale je přítomna malabsorbce – poruchy trávení, vstřebávání, sekrece nebo motility GIT (zvláště tenkého střeva)

34 Poruchy příjmu potravy - podvýživa Pokles tělesné hmotnosti pod 85%, katabolismus tuků a aktivní tělesné hmoty Příčiny: nedostatek potravy - kwashiorkor Ve vyspělých státech: –Bezdomovci, děti v chudých rodinách –Chronický alkoholismus (zvl.deficit vitamínů – thiamin, pyridoxin, kys.listová, vit.A – poškození mozku) –Akutní a chron.onemocnění (popáleniny, nádorová onemocnění, poškození CNS – hypothalamických center, poruchy trávicího ústrojí…) –Psychické problémy (mentální anorexie, bulimie) –Malabsorbční sy, genetická onemocnění, nežádoucí účinky léků, parenterální výživa

35 Kwashiorkor Následkem hluboké podvýživy (nedostatek energetického přívodu, nízký příjem bílkovin) Postiženy hlavně děti (Afrika) - potrava se skládá převážně ze sacharidů U nemocných s chronickou ztrátou bílkovin (enteropatie, nefrotický sy, těžké popáleniny) Ztráta bílkovin – hypoalbuminémie – generalizované otoky Podkožní tuk a svalová hmota může být relativně zachována (x marasmus)

36 Kwashiorkor Kožní změny – hyper a hypopigmentace Změny kvality vlasů – světlé a tmavé pruhy, jemné, vypadávají Steatóza jater Atrofie sliznice tenkého střeva Apatie, lhostejnost Může být deficit vitamínů, imunodeficit – infekce, poruchy růstu, anémie, poškození mozkových funkcí

37 Marasmus Nedostatek energetického přívodu Pokles hmotnosti pod 60% normální hmotnosti Růstová retardace Atrofie svalů a ztráta podkožního tuku v důsledku katabol.procesů – AK a podkožní tuk jsou zdrojem energie Sérový albumin může být v normě Anémie, deficit vitamínů, imunitní nedostatečnost - infekce

38 Mentální anorexie Zvl.dívky v obd.puberty Snaha zabránit domnělé obezitě Odmítání potravy, vyvolávání zvracení, projímadla Emočně labilní, možná porucha osobnosti Sociální vlivy (problémy v rodině), psychotrauma, vzdor, snaha upozornit na nějaký problém Nejprve odmítání jídla (někdy bulimie), později nechutensví až nemožnost se normálně najíst Zvýšená fyzická aktivita Lhaní, manipulace s okolím, podrážděnost

39 Mentální anorexie Amenorea – typický příznak Hypotermie, bradykardie, hypotenze, zácpa Změny kůže – suchá, šupící se, zvýšené ochlupení kůže Změna kvality vlasů U těžkých forem – anémie, lymfopenie, hypalbuminemie Zvracení a průjmy mohou vést k rozvratu vnitřního prostředí Srdeční arytmie (pravděpodobně hypokalemie) – náhlá smrt

40 ODBORNÉ AKTUALITY / 30. 6. 2000 / STRANA 23 / MEDICÍNA 6 / VII Anorexia nervosa (AN) je závažné onemocnění s tendencí k chronickému průběhu a vysoké mortalitě. Předpovědět průběh choroby a její důsledky je obtížné, protože se na ní podílí řada faktorů, včetně psychologických a sociálních. Na univerzitě v Heidelbergu nyní ukončili studii, při níž sledovali skupinu 84 pacientek s AN po dobu 21 let. Kompletní dokumentace byla pro závěrečné hodnocení k dispozici u 77 pacientek. Polovina pacientek (50,6%), u nichž byla při první hospitalizaci diagnostikována AN, se během doby uzdravila. Ale stav 10,4% po celou dobu odpovídal diagnóze AN, a 15,6% (n=12) zemřelo z příčin, které byly hodnoceny jako související s AN (4 případy bronchopneumonie a sepse, 3x dehydratace a narušená rovnováha elektrolytů, 2x sebevražda, 2x úmrtí ve stavu mimořádné podvýživy, 1x úmrtí na sepsi po malém chirurgickém zákroku v břišní dutině).

41 Vitamíny Nezbytné pro organismus, části koenzymů – důležité pro některé metabolické procesy Avitaminóza Hypovitaminóza Hypervitaminóza (rozpustné v tucích – A,D)

42 Vitamín A Potrava bohatá na retinol (rybí tuk, vnitřnosti..), z karotenoidů (mrkev, zelená zelenina..) sítnice, epitelové bb, steroidní hormony, proteosyntéza Hypovitaminóza A: zpomalení adaptace na šero až šeroslepost Ireverzibilní změny na sítnici při dlouhodobé h.A (suchost, ulcerace rohovky, keratomalacie – zánět oka) - oslepnutí Kůže – suchá, folikulární keratóza (struhadlovitá kůže), rány se hůře hojí Sliznice – epitel atrofuje – snížená rezistence x infekcím, metaplazie cylindrického epitelu na dlaždicový (rohovějící) Deficit IS (pneumonie, infekční průjmy)

43 Vitamín A Hypervitaminóza A: –Akutní: bolesti hlavy, břicha, zvracení, zvýšení nitrolebního tlaku –Chronická: hubnutí, nausea, zvracení, bolesti kostí a kloubů, podrážděnost, nechutenství

44 Vitamín D Reguluje metabolismus vápníku Játra mořských ryb, žloutky, máslo, vlivem UV záření vzniká z prekurzorů v kůži –Vliv na rezorpci kalcia a fosfátů z GIT –Rezorpce kalcia z kosti (zvýšení hladiny kalcia v plazmě) –Ledviny – zvyšuje zpětnou tubul.rezorpci kalcia, fosfátu z dist.tubulu –Regulace plasmatické hladiny kalcia (s parathormonem a kalcitoninem)

45 Nedostatek vit.D Snížení rezorbce kalcia z GIT – pokles hladiny Ca v plasmě – zvýšené vyplavování parathormonu – kalcium a fosfáty se uvolňují z kostí – demineralizace kostí, fosfaturie, negativní bilance Ca Křivice (rachitis) u dětí Osteomalacie u dospělých Hypokalcemické křeče

46 Nadbytek vit.D Při chronickém užívání vysokých dávek Zvýšená mobilizace Ca z kostí – osteoporóza, hyperkalcémie, zvýš.vyluč.Ca močí Anorexie, nausea, zvracení, hubnutí, metastatické kalcifikace, urolitiáza

47 Vitamín E Alfa-tokoferol, rostl.oleje, klíčky, vnitřnosti, ořechy Antioxidační vlastnosti – stabilizace řady látek např.hormonů a enzymů, Nedostatek vit.E – vzácný (poruchy vstřebávání tuků), postihuje nervový systém (degenerativní změny) a ery (zkrácená životnost ery)

48 Vitamín K -Nutný pro tvorbu koagulačních faktorů, je součástí transportních systémů - nedostatek není běžný: u novorozenců (malé zásoby), při poruchách rezorpce tuků, dlouhodobá aplikace ATB (potlačení střevní flóry) -Projevy hypovitaminozy: krvácení

49 Vitamín B 1 (thiamin) Kvasnice, rýže, obiloviny Koenzym různých metabolických procesů Nedostatek: beri-beri (dnes vzácně) – u alkoholiků, u těžkých malnutričních stavů –Kardiovaskulární postižení – hyperkinetická cirkulace – srdeční selhání, edémy –Nervová forma: Periferní neuropatie – degener.postižení myelin.pochev a axonů - bolesti, křeče, únava končetin, později parestézie, anestézie, svaly atrofují a degenerují Wernickeův-Korsakovův sy – bolesti hlavy, nervozita, retrográdní amnézie, porucha vštípivosti, konfabulace

50 Vitamín B 2 (riboflavin) V kvasnicích, játrech, obilí.. Koenzymy enzymů (flavoprotienů) Nedostatek – nejčastěji v kombinaci s jinými hypovitaminózami –Postižení kůže a sliznic – ragády v koutcích, praskání rtů, glositidy, seboroická dermatitidy na tváři, oční poruchy, anémie

51 Vitamín B 6 (pyridoxin) Koenzym pro velký počet enzymů důl. v metabolismu zvl.AK Nedostatek – při vysoké spotřebě např. v těhotenství, hypertyreóze, při stresu.., léky (hydralazin, penicilamin..) Projevy: –Kožní změny: seboroická dermatitida v obličeji, cheilosis, glositis, stomatitis, anémie, perif.neuritidy, křeče

52 Vitamín PP (Niacin) Koenzym oxidoredukčních enzymů Nedostatek – kukuřice, narušení metabolismu tryptofanu Projevy: Pelagra (nemoc 3D: dermatitis, diarea, demence) Dermatitida – ruce, nohy, kolena, lokty, krk, kůže je červená – hnědne, hyperkeratotická, puchýře Postižení GIT: stomatitida, hnilobně páchnoucí průjmy Poruchy CNS: nervozita, nespavost, bolesti hlavy, sval.slabost, třes, ztráta čichu a chuti, deprese, demence

53 Vitamín B 12 –Perniciózní anémie (viz hematopatologie) Kyselina listová –Malabsorbce, těhotenství, antiepileptika –Makrocytární anémie (viz hematopatologie)

54 Vitamín C kyselina askorbová Syntéza Zahříváním a oxidací s kovy se ničí Zdroj – čerstvé ovoce a zelenina Účinek – účastní se na biosyntéze různých látek, tkáňové dýchání, ovlivňuje permeabilitu bun.membrán, aktivace různých enzymů, metabolismus AK, sacharidů, steroidogeneze, syntéza kolagenu Nedostatek – KURDĚJE Nadbytek - urolitiáza

55 Kurděje Malé děti krmené umělou výživou Staré osoby „Staromládenecké kurděje“ Při odmítání potravy Příznaky: Krvácení (defekt v syntéze kolagenu – křehké kapiláry) z dásní, sekundární infekce, ztráta zubů Krvácení do svalů, kůže, lůžek nehtů i do vnitř.org. hemoragie do periostu – subperiostální hematomy, do kloubů Anémie Změny skeletu (osteoid) – patol.fraktury Špatné hojení ran Změny na kůži

56 Stopové prvky Nedostatek – parenterální výživa -Vrozené metabolické poruchy -Poruchy výživy Fe: hemoglobin, enzymy (hypochromní mikrocytární anémie) Zn: součást enzymů (vyrážka okolo očí, nosu, úst, konečníku, v distálních partiích, nechutenství, průjmy, u dětí růst.retardace, špatné hojení ran, infertilita, IS, mentální fce…) I: součást hormonů ŠŽ, (struma, hypothyreoidismus) Se: enzymy, (myopatie, kardiomyopatie) Co: enzymy, (svalová slabost, neurol.příznaky, hypopigmentace..)

57 Znečištění životního prostředí Mikroorganismy kontaminující vodu a jídlo Pesticidy, herbicidy, průmyslový odpad Znečištění ovzduší – automobil.výfuk.plyny Poškození organismu: –Přímo: akutní - zánět, nekrózy, chronické – subklinické zánětlivé, fibrotizující, degenerativní procesy – poškození orgánů –Nepřímo – hypersenzitivní reakce

58 Znečištění ovzduší smog (smoke+fog) –Chemické znečištění atmosféry způsobené lidskou činností –V atmosféře jsou složky škodlivé zdraví Redukční smog (londýnský, zimní) –Městský a průmyslový kouř + mlha –Výrazné přízemní inverze teploty vzduchu –Převážně oxid siřičitý a jiné látky podléhající oxidaci – redukční účinky na své okolí Oxidační (fotochemický, kalifornský, letní) smog –Silné oxidační, agresívní, dráždivé úč. (sliznice, DC, oči) a tox.úč. –Vzniká působením slunečního záření na výfuk.plyny –Vysoké koncentrace přízemního ozonu, směs uhlovodíků, oxidů dusíku a uhlíku (CO, CO2) –Důvod vzniku: zvýš.koncentrace NO2 – vlivem slunečního UV záření se rozpadá na radikály – dalšími reakcemi vzniká O3 – dýchací obtíže, kašel, pálení očí, únava, bolesti hlavy, snížení obranyschopnosti –Reakce plic: ak.a chron.záněty, emfyzém, astma, hypersenzitivní pneumonitidy, pneumokoniozy, nádory

59 Kouření Obsahuje 3 - 4tis. látek a sloučenin 90% - plyny (oxid uhelnatý, čpavek, kyanidy, dusičnany, acetaldehyd, akrolein, aceton, benzen, nitrosamidy), + rozptýlené částice (nikotin, fenoly, dehty, benz-a- pyren, indol, krezol, karbazol, DDT, radioaktivní polonium 210... ) Závislost - nikotin

60 Nikotin hlavním tabákovým alkaloidem Je-li inhalován s cigaretovým kouřem, dosahuje CNS během 10 sekund je psychoaktivní látkou stimulační účinky pro CNS (excitační a anorektický účinek) a aktivuje sympatoadrenální systém Působí vazokonstrikci na úrovni periferních kapilár kůže, mozku, myokardu, placenty, penisu a sliznic horní části aerodigestivního traktu, relaxuje kosterní svalstvo Vyvíjí se však na něj silná tolerance vyžadující zvýšení dávky nikotinu pro dosažení účinku předchozích nižších dávek, avšak abstinenční příznaky objevující se při odvykání kouření jsou jen mírné Při akutní otravě nikotinem se objevuje mydriáza, bledost, hypersalivace, bradykardie, dechové potíže, křeče, poruchy vědomí i smrt Projevy chronické otravy jsou necharakteristické (cefalea, nechutenství, srdeční poruchy, gynekologické choroby a potraty u žen) a splývají zčásti s účinky tabákového kouře na organismus kouřících jedinců

61 Karcinogenní účinky tabákového kouře Polycyklické aromatické uhlovodíky (Benzoantracen, Benzofluoranten, Benzpyren, Dibenzoantracen, Dibenzopyren, Formaldehyd, Acetaldehyd, Akrolein) mají fotosenzibilizační a kancerogenní účinky, jsou toxické pro buňky parenchymatozních orgánů (ledviny, játra) Vdechováním – plíce - ca Tabákově specifické N-nitrosaminy detoxikovány za vzniku aktivních volných radikálů – působí na DNA Alkohol potencuje jeho účinky

62 CO Váže se na ery, brání přenosu O2 do tkání Vznik aterosklerózy – poškození endotelu artérií, opakovaná vazokonstrikce, tvorba karbonylHb, vznik volných radikálů, ovlivnění koncentrací sérových lipidů, aktivace trombocytů – zvýšená trombogeneze

63 Profesor Richard Peto z Oxfordské university uvádí, že "z tisíce lidí, kteří kouří, bude jen jeden zavražděn, jen šest se jich zabije v autě, ale šest set padesát z nich zabije jejich vlastní zlozvyk.“ Mnoho studií prokázalo, že úmrtnost kuřáků ve srovnání s nekuřáky je (podle věkových skupin) o 30 až 80% vyšší. Nejčastější příčinou úmrtí kuřáků je ischemická choroba srdeční, rakovina plic a rakovina jiných orgán (hrtanu, jícnu, močového měchýře, slinivky břišní), chronický zánět průdušek a některá onemocnění cévního systému. Odhaduje se, že kouření je příčinou 90% všech úmrtí na rakovinu plic, 75% úmrtí na chronickou bronchitidu a 25% úmrtí na ischemickou chorobu srdeční. Česká studie prokázala, že 95% nemocných s rakovinou hrtanu byli kuřáci. Podobně se častěji vyskytuje u kuřáků rakovina močového měchýře a slinivky břišní. V České republice je každoročně hlášeno 6.000 nových případů plicní rakoviny a jen 10% případů se lékařům podaří vyléčit. Celkem umírá na následky kouření 22.000 českých občanů ročně. (http://www.differentlife.cz/drogy03.htm)

64 Kouření Cca 40 karcinogenů + látky toxické a dráždivé Pasívní kouření! –obtěžující zápach –Iritace sliznic, zejména respiračního traktu a konjunktivy –Negativní vliv na vývoj imunitního systému dětí - častější výskyt některých typů leukémií –Podíl na vzniku chronické obstrukční plicní nemoci –Podíl na exacerbacích akutního infarktu myokardu –Podíl na vzniku karcinomů plic u nekuřáků

65 V posledních letech se vydá v ČR za kuřivo kolem 7 miliard Kč ročně. Tento příspěvek do státní pokladny je však samozřejmě převýšen úhrnem ekonomických ztrát, vzniklých v důsledku kouření. Jsou to nejen častější nemocnost, invalidita a předčasná úmrtí kuřáků, ale i ztráty pracovního výkonu pro nepřítomnost v práci, a tím i ztráty společenského produktu, i náklady na nemocenské dávky a důchody. (http://www.differentlife.cz/drogy03.htm)

66 Kouření – onemocnění srdce a cév Vyšší riziko vzniku aterosklerózy – viz účinky CO, nikotin (zvyšuje spotřebu O2 myokardem, arytmie) ICHS ICHDK - Na vzniku ICHDK (ischemické choroby dolních končetin) se kouření podílí 95% (WHO).

67 Kouření – nádorová onemocnění Komplexní proces (iniciátoři - nitrosaminy, hydrazin, vinylchlorid, benzpyren, promotoři – formaldehyd, fenoly, ko-karcinogeny) Karcinomy plic, HDC - hrtan, dutiny ústní + jiné orgány (jícen, mm, pankreas, ledviny, děložní čípek) Riziko vzniku maligního bujení závislé na: množství denně vykouřených cigaret, na počtu kuřáckých let, na hloubce inhalace na věku, kdy kuřák začal kouřit Pokud by veškerá populace přestala kouřit cigarety, klesla by během 20 let incidence všech druhů malignit asi o 30% (WHO).

68 Kouření – onemocnění plic Vznik emfyzému: Snížení hladiny antiproteáz – zvýšení aktivity elastázy (převaha proteolytické aktivity) – poškození elastických částí Snižuje odpověď alveolárních makrofágů Ovlivnění mukociliárního transportu (vylučování škodlivých látek) Hypersekrece a hyperplazie bronchiálních žlázek Vznik chron.bronchitidy a obstrukční bronchopulmonální nemoci

69 Kouření Vředová choroba žaludku a dvanácterníku Poškození pleti – nedostatečné prokrvení, zhoršení látkové výměny, nedostatečná hydratace, (+ nedostatek vit.C – kolagen), dehet – zvýš.tvorba volných O2 radikálů – předčasné stárnutí kůže, vznik vrásek

70 Pneumokoniózy „zaprášení plic“ Vdechováním anorganických prachů Chronické zánětlivé a fibrogenní změny Antrakóza

71 Uhlokopská nemoc Antrakosilikóza Dlouhodobé vdechování uhelného prachu (uhlík – není fibrogenní, křemen) Morfologické změny – antrakóza + změny podobné silikotickým uzlíkům – cípatý tvar + makrofágy s antrakotickým pigmentem, v okolí bronchiolů Makro: silná černá pigmentace, uhelné makuly, uhelné noduly Caplanův sy – revmatoidní uzly v plicích + pneumokonióza

72 Silikóza Oxid křemičitý – křemen, 0,2 – 2mm Alv.makrofágy – fibrogenní faktory – vazivové změny –1.st.retikulární fibrózy - zmnožení vaziva v septech –2.st.silikotických uzlíků – 2-4mm, zvětšují se, uzlík kulovitý – vrstevnaté kolagenní vazivo, krystalky, v okolí emfyzém –3.st.progresivní masivní fibrózy velké uzle až 10cm (dušnost, plic.hypertenze, cor pulmonale)

73 Azbestóza Dlouhá vlákna (6 druhů azbestu) Makrofágy Uvolnění mediátorů – zánětlivé změny, fibrogenní faktory – fibróza intersticia Kancerogenní účinky – mezoteliom pleury, karcinom plic (kuřáci!) Makro nález necharakteristický Mikro – zmnožení vaziva v intersticiu zvl.peribronchiolárně Diagnosticky důležitý – nález azbestových tělísek – světle hnědé(zbarvení Fe + bílkovina), ve stěnách bronchiolů, průkaz – Perlsova reakce (zbarvení Fe do modra)

74 Alkohol 5-10% populace- problémy s alkoholem Vstřebává se ze žaludku a duodena Odbourá se cca 0,1g alk./kg/hod (alkohol dehydrogenáza, acetaldehyd dehydrogenáza) 10% vyloučeno v nezměněné formě (moč, dech) Biotransformace na acetaldehyd Toxické působení – akutní otrava: –CNS –Akutní gastritida, jaterní změny –Vazodilatace – nebezpečí ztrát tepla –Smrtelná dávka 300-800g 100%alk. 0,5-1 st.euforie (odstranění zábran, riskování..) 1 – 2 st. Hypnotické – středně těžká otrava, výrazné prodloužení reakcí, lítost, poruchy rovnováhy, někdy amnézie 2 – 3 st. Narkotické – těžká porucha koordinace, zkalené vědomí, nebezpečí aspirace…hluboký spánek 3 – 4 st.asfyktické – hluboké bezvědomí až koma, smrt – zástavou dechu, aspirace, podchlazení

75 Alkohol 1. počáteční fáze – příjemné pocity, dobrá nálada, sebedůvěra, ze začátku pijí rychle, neopíjí se 2. fáze – snáší čím dál vyšší množství al.,častější pití, častější opilost 3. fáze - vznik závislosti – neovládá se, pije několik dní za sebou, „okénka“, problémy s okolím, v práci, slibuje 4. konečná fáze – bez alkoholu se cítí zle,tolerance se snižuje, rychleji se opije, úpadek osobnosti

76 Chronický alkoholismus Etylalkohol – žaludeční sliznice Acetaldehyd Deficit vitamínů Postižené orgány: Játra (alk.steatoza, steatohepatitida, cirhosa) GIT (gastritida, vředová choroba, jícnové varixy – krvácení) CNS – periferní neuropatie, Wernicke-Korsakovův sy - thiamin), degenerativní změny, atrofie mozku Kardiovaskulární systém – kardiomyopatie Pankreas – zvýš.riziko akutní i chron.pankreatitidy Postižení plodu – růstová a mentální retardace

77 Poškození léky –Krev: Granulocytopenie, aplastická anemie, pancytopenie (chemoterapeutika, imunosupresíva, chlaramfenikol) Hemolytická anémie, trombocytopenie (penicilin, metyldopa) –Kůže Vyrážky, petechie, exfoliativní dermatitidy (chemoterapeutika, sulfonamidy….) –Srdce Arytmie (teofylin, hydantoiny) Kardiomyopatie (doxorubicin, daunorubicin) –Ledviny Glomerulonefritidy (penicilinamin) Akutní tubulární nekróza (aminoglykosid.ATB, sulfonamidy…) –Plíce –Játra –Systémová poškození –CNS

78 Poškození léky –Plíce Astma (salicyláty) Ak.pneumonitidy (nitrofurantoin) Intersticiální fibrozy (busulfan, nitrofuran, bleomycin) –Játra Steatóza (TTC) Difuzní postižení hepatocytů (halotan, izoniazid) Cholestaza (chlorpromazin, estrogeny, antikoncepce) –Systémová poškození Anafylaxe (penicilin) Lupus erytematosus indukovaný léky (hydralazin, procainamid –CNS Závratě (salicyláty) Parkin.sy (fenotiaziny) Ovlivnění respiračního centra (sedativa)

79 Estrogeny Terapie estrogeny – při problémech v menopauze (osteoporoza) –Endometriální ca – zvýšení rizika vzniku (asi 10x za 10 let) –Ca prsu – některé studie –Riziko trombembolií – není tak významné jako u podávání syntetických estrogenů při antikoncepci –Kardiovaskulární onemocnění – spíše ochranný vliv (zvyš.hladinu HDL – sníž.rizika vzniku aterosklerózy a jejích komplikací)

80 Antikoncepce Obsahují syntetický estradiol + progest. Dnes – nižší obsah – méně NÚ –Ca prsu: lehce zvýš.riziko u mladších žen –Ca endometria: spíše ochranný vliv –Ca čípku: lehce zvýš.riziko spíše související se způsobem života –Ca ovarií: ochranný vliv –Trombozy: zvýš. riziko tromboz a trombembolických komplikací (kuřačky, genetická predispozice) –Hypertenze – sníž.TK –Adenomy v játrech – při dlouhodobém podávání

81 Hypnotika - barbituráty Poruchy vědomí: ospalost až hluboké koma Smrt – selhání periferní cirkulace, útlum dech.centra, krátkodobé barbituráty – plicní edém

82 Analgetika, antipyretika Acetaminofen –hepatotoxický Fenacetin –ak.otrava: bezvědomí, křeče, selhání oběhu nebo dechu, –dlouhodobé podávání: poškození ledvin (fenacetinová ledvina) Acetylsalicylová kys. –Ak.otrava: stimul.dých.centra – respir-alkaloza (křeče), v pozdější fázi – metabol.acidoza, nauzea, zvracení, závratě,selhání dechu nebo oběhu, někdy krvácení –Dlouhodobé nadužívání: bol.hlavy, závratě, zvonění v uších, nauzea, zvracení, průjmy. Ak.erozivní gastritida – ulcerace, krvácení, petechiální hemoragie orgánů


Stáhnout ppt "Choroby z vlivů zevního prostředí Fyzikální příčiny chorob –Mechanické trauma –Vliv vysokých a nízkých teplot –Poranění elektrickým proudem –Ionizující."

Podobné prezentace


Reklamy Google