Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Halucinogeny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Halucinogeny."— Transkript prezentace:

1 Halucinogeny

2 Halucinogeny obecně Vyznačují se předem nevypočitatelným efektem
Mezi asi druhy pozemské flóry je dnešnímu člověku známo dosud přibližně 150 rostlin, které mohou být užity jako omamné halucinogenní prostředky. Lze předpokládat, že se jich časem nalezne ještě více. Účinné látky těchto rostlin povzbuzují centrálně nervovou soustavu člověka.

3 Rizika užívání Potenciálně nejvážnější komplikace užití halucinogenů souvisí s jejich primárním účinkem, tedy schopností vyvolávat halucinace a psychotické stavy. Dlouhodobé užívání halucinogenů vede ke změnám v hodnotovém žebříčku, uživatel se vymyká běžným normám chování, mívá obtíže s integrací do společnosti

4 Účinky Počáteční účinky, trvající 20-50 min. po požití:
rozšířené zornice, zvýšení krevního tlaku, zrudnutí v obličeji, zrychlený tep, zhoršené sebeovládání a snažší ovlivnitelnost, zvýšené pocení, třes, zčervenání, závratě, sucho v ústech, nevolnost, abnormální chování a někdy nebezpečí pro druhé lidi zhoršená schopnost se rozhodovat.

5 Účinky v oblasti psychiky, trvající asi 3-5 hodin a jsou následující:
výrazné poruchy vnímání, euforie, někdy i úzkost a deprese, přeceňování vlastních schopností, poruchy soudnosti, bludy, pocity  “roztříštěné osobnosti”, jsou vnímány zdánlivé velikosti předmětů, splývající zrakové a sluchové podněty, chybí rozlišování vjemů, objevuje se panika ze ztráty schopnosti vnímat čas a je narušena orientace v prostoru, výrazné jsou změny vnímání - iluze, halucinace, pseudohalucinace, emotivita převážně euforická, někdy úzkostná s depresemi, v myšlení - přeceňování vlastních schopností bludné interpretace s poruchou soudnosti, až pocity “paranoika”, výrazné jsou změny percepce – předměty jsou menší, nebo se naopak zdají být větší, dochází ke splývání zrakových a sluchových podnětů, chybí rozlišování vjemů, častá je panika ze ztráty schopnosti vnímat čas, silně je narušena prostorová orientace, riziko psychického návyku a poruchy duševního zdraví, vyšší riziko nádorů a epileptických záchvatů. Asi po 4-12 h odezní většinou hlavní účinky drogy a dalších 6-8 h přetrvává zvýšená schopnost vnímání psychických pochodů vlastní osoby se zvýšenou sebekontrolou.

6 Halucinogeny mohou způsobit
výrazné změny vnímání, úzkost, poruchy ve vnímání vlastní osobnosti a okolí, zrakové a sluchové i tělové halucinace, zvýrazňuje se obava a strach ze zešílení - obavy z trvalých následků při zneužívání drogy, vlivem úzkosti se může objevit agrese vůči okolí i sobě, jedná-li se o LSD stav se upraví asi za 12 hodin, poruchy nálady, úzkost, depresivní stavy vznikají během 1-2 týdnů při užívání, přetrvávají několik dnů i pokud není pacient pod vlivem drogy (mnoha případech je pro tyto látky charakteristické ten fakt, že zážitky k nimž došlo během intoxikace se navracejí, i když látka nebyla požita. dalším následkem je i špehování, pocity pronásledování, odposlouchávání, sebeohrožení apod.

7 Využití - zneužití Halucinogeny bývají často zneužívány umělci pro uvolnění a odproštění se od reality. Výsledkem mohou být překvapivá umělecká díla jako kombinace snů a reality (surrealismus). Byli činěny pokusy o vojenské zneužití a jsou zneužívány různými náboženskými sektami. Těžiště medicinálního využití halucinogenů je v psychiatrii.

8 Halucinogenní drogy LSD Psylocibin Phencyklidin DMT a epena
Meskalin peyotl Bufotepin Houba lysohlávka

9 Halucinogenní drogy a) přírodní - meskalin bufotepin psilocybin
                                        psilocin                                         (látky obsažené v některých houbách, rostlinách, kaktusech ) b) syntetické LSD (“ kyselina” , “acid” )                                         trip (tripy = směs halucinogenů, nejčastěji obsahují LSD)                                         MDMA (“ecstasy”,  “extáze” má též stimulující účinky)

10 LSD Derivát kyseliny lysergové – (objevena 1938 v námelu Albertem Hofmanem) Polosyntetický derivát kyseliny lysergové byl pojmenován N, N - diethylamid kyseliny lysergové, zkráceně LSD. 1943 objeveny silné halucinogenní účinky 1966 LSD staženo z trhu, nyní se objevuje pouze ilegálně Při ovlivnění LSD jsou navozeny stavy halucinací hrůzného obsahu s negativním a emocionálním podtextem.

11 LSD

12 Extasy-MDMA-Adam-XTC (3, 4 - methylendioxid - N – methylamfetamin
Droga patří mezi syntetické. Užívání Ve formě tablet. Účinky Projevem užití je neklid, poruchy dechu, možná je i zástava dechu a stavy vzrušení I pouhá 1 tableta extáze může vyvolat smrtelné komplikace dehydratace, selhání ledvin apod. Následky dlouhodobého užívání ). V případě opakovaného zneužití třeba někdy i psychiatrickou léčbu.

13

14 Psilocybin (nanacatl 4 - fosforyloxy - N - N – dimethyltryptamin)
Výroba Účinné halucinogenní látky psilocybin a psilocin pocházejí z malé lupenaté houbičky Psilocybe mexicana, jejíž název teonanacatl znamená v řeči Aztéků božské maso. Účinky individuelní u každého jedince. Latence (smrt) je od pár minut až po hodiny. Doba účinku je asi 4-6 hodin. Projevem je zarudnutí v obličeji, snížení pulsu, pocení, bolesti hlavy. Současně se vyskytují pocity blaženosti, poruchy vnímání prostoru. Člověk není schopen uvědomit si svou pravou, levou ruku - jde o tzv. tělesný rozklad. Splývající halucinace v oblasti sluchové i zrakové. Tyto halucinace jsou většinou nepříjemného obsahu.

15

16 Phencyklidin-PCP-PCC (andělský prach)
Výroba PCP vyvinula v 50. letech americká firma Davis & Co. jako prostředek proti bolestem. Pro nechtěné vedlejší účinky podobné LSD stáhla firma r PCP z trhu. Od té doby smělo být užíváno pouze jako prostředek k utišení pro jateční dobytek. Roku 1974 bylo znovuobjeveno pod názvem Angel Dust (andělský prach). ! V Evropě nerozšířena! Silný účinek depresivní. Velmi rychle se vstřebává při jakémkoliv množství. Jeho projevem je pohotovost k hádkám, narušení sociálních vztahů, impulsivita, bizardní chování s náhlými a nepředvídatelnými zvraty. Neklid a depresivní stavy mohou mít kolísavý průběh a mohou se dostavit i týden po požití. V průběhu hodiny po požití se objeví tyto somatické příznaky: hypertenze, svalová rigidita, komatický stav. Těžší případy vyžadují hospitalizaci se zajištěním základních životních funkcí.

17

18 Meskalin Droga izolovaná z kaktusu, který byl mexickými indiány nazýván peyotl Rozšířené zornice, zčervenalá pokožka a zrychlení pulsu. Chování je velice různorodé od osoby k osobě. Také psychické následky jsou u různých jedinců odlišné. Vše záleží na tom, co intoxikovaný od drogy očekává a v jakém se nachází prostředí v němž intoxikaci prožívá. Někdo může během intoxikace vystupovat zcela kontrolovaně a nenápadně. Jiný naopak se jeví jako jedinec, jehož chování je zcela nepřijatelné. Má-li někdo sebevražedné tendence, může se pokusit je v tomto stavu realizovat. Z paměti se vynořují “zapomenuté vzpomínky”, někdy může subjekt splynout s okolím.

19


Stáhnout ppt "Halucinogeny."

Podobné prezentace


Reklamy Google