Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hygiena duševní činnosti (toxikomanie)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hygiena duševní činnosti (toxikomanie)"— Transkript prezentace:

1 Hygiena duševní činnosti (toxikomanie)
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Hygiena duševní činnosti (toxikomanie) Autor: Mgr. Vladimír Drápal Př_185_Biologiečlověka_Hygienaduševníčinnosti_aživotníprostředi Škola: Základní a mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace

2 Anotace: Tento digitální učební materiál je určen pro seznámení žáků s pojmy zdraví, toxikomanie, intoxikace, léčení, aktivní odpočinek Materiál vysvětluje pojmy akutní otrava, civilizační choroby Je určen pro předmět přírodopis, 8.ročník. Tento materiál vznikl ze zápisů autora, který vycházel z učebnice: Černík,V., Bičík,V, Martinec,Z., Přírodopis 3: Biologie člověka se základy etologie a genetiky pro žáky základní školy (8. ročník) a nižší ročníky víceletých gymnázií. 1.vyd. Praha:SPN, 1998, ISBN

3 Alternativní medicína-čakra
Zdraví Zdraví – jedna z nejcennějších hodnot člověka Zdraví – stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody Zlepšování zdraví – dodržování zdravého životního stylu (zdravá výživa, dostatek pohybu, dodržování hygienických návyků, snižování škodlivin v životním prostředí, vyhýbání se rizikovým faktorům – kouření, alkohol, drogy, stres Alternativní medicína-čakra

4 Zdraví II Civilizační choroby – vznik díky nedostatečnému pohybu, nevhodné stravě, duševnímu přetěžování Nejčastější příčiny úmrtí – onemocnění srdce a cév, nádorová onemocnění, zánětlivá onemocnění dýchacích cest Prevence – otužování, dodržování správné životosprávy, aktivní odpočinek, pozitivní myšlení

5 Intoxikace (otrava) – definice
Akutní otrava je porucha zdraví, vzniklá působením biologicky aktivní látky v organismu. Účinky toxických látek poškozují buňky různých tkání, různých orgánů, což vede k poruchám jejich fyziologických funkcí. Akutní otravy jsou provázeny příznaky podle množství, účinku a doby působení jedu na organismus. Může dojít k různým závažným stavům, od lehké nevolnosti, až k ohrožení života postiženého . Droga

6 Dělení dle místa vstupu
Inhalační – toxická látka proniká do těla dýchacími cestami, v plicích přestupuje do krevního oběhu Perorální – toxická látka vniká do těla ústy a je vstřebána v zažívacím traktu Kontaktní – toxická látka vniká kůží Injekční – toxická látka je do organismu vpravena vpichem

7 Intoxikace – proč ohrožují život?
Zpravidla neznáme bezpečně druh a množství toxické látky a přesnou dobu požití! Nemůžeme přesně odhadnout dynamiku intoxikace! ( Je-li už všechna látka vstřebána, nebo hrozí další vstřebávání – tj. bude-li se otrava ještě dále prohlubovat či nikoliv!) Muchomůrka zelená

8 Příznaky intoxikace Závisí na toxické látce!
Obecně: zvracení, nevolnost Konstantně: zmatenost, poruchy koordinace Pokročilá otrava = ztráta vědomí!

9 Otrava oxidem uhelnatým
Oxid uhelnatý je plyn bez barvy a zápachu. Vzniká při hoření za nedostatku kyslíku, je obsažen ve výfukových plynech. Váže se mnohonásobně rychleji na krevní barvivo (hemoglobin) než kyslík, který vytěsňuje z vazby. Dochází i k udušení v důsledku sníženého množství kyslíku přenášeného krví.

10 Příznaky otravy Lehká otrava:
bolest hlavy, poruchy zraku, zvracení, závratě. Středně těžká otrava: poruchy vědomí, zrychlený tep a dech, bledost, studený pot. Těžká otrava: - bezvědomí, široké zornice, nepravidelné dýchání.

11 Otrava alkoholem Každé požití i malého množství alkoholu, které provází jakékoliv subjektivní či objektivní příznaky, je již intoxikací. Tolerance alkoholu je závislá na vrozených faktorech, důležitou roli dále hraje věk, psychická a fyzická kondice, současně probíhající choroby. Smrtelná dávka se pohybuje od g alkoholu (tj ml destilátu dle tělesné hmotnosti a individuální vnímavosti.

12 Otrava alkoholem – příznaky

13 Otrava fridexem První pomoc
Etylénglykol - používá jako nemrznoucí směs do chladičů motorových vozidel. Smrtelná dávka - od pouhých 100 ml! Příznaky otravy Počáteční projevy - stejné jako u otravy alkoholem - rychleji se však vyvíjejí křeče - poruchy vědomí až koma - selhávají životní funkce! První pomoc Postiženému podáme větší množství tvrdého alkoholu Nemrznoucí směs

14 Otravy houbami Otravy houbami jsou poměrně časté
Smrtelná otrava - výjimečně! Pokles úmrtnosti po požití smrtelně jedovaté muchomůrky zelené z 80 % na hodnoty kolem 10 – 15% Zlepšení léčebných metod Závisí na množství a druhu požité houby! ( Např. muchomůrka zelená – 1 klobouček obsahuje smrtelnou dávku jedu pro dvě dospělé osoby!) Muchomůrka jízlivá smrtelně jedovatá

15 Dělení hub Smrtelně jedovaté ( muchomůrka zelená, ucháč obecný, vláknice začervenalá, pavučinec plyšový, závojenka olovová) Jedovaté ( muchomůrka červená, muchomůrka tygrovaná, třepenitka svazčitá, strmělka odbarvená, hřib satan) Nejedlé Jedlé

16 Otrava houbami V první fázi, několik hodin po požití, se objevují nevýrazné příznaky - nevolnost, může být zvracení, slabost, malátnost, bolest břicha, průjem. Pak nastává období úlevy. Po několika hodinách propuká druhá fáze charakterizovaná těžkým poškozením jater, ledvin, srdečního svalu. Celkově těžký stav může často skončit smrtí.

17 Otrava léky a drogami - příznaky:
jsou různé v závislosti na druhu látky a na množství, v němž se látka dostane do těla; ke zvracení bezprostředně nedochází, ale můžeme je očekávat; tep - může být slabě hmatný i plný a dobře hmatný; obtíže s dýcháním; pocení. .

18 První pomoc při otravách - postižený je při vědomí
rychle orientačně vyšetřit; průběžně sledovat stav vědomí a životních funkcí; pokusit se vyvolat zvracení - mechanicky dráždit jazyk; podat postiženému 1/4 až 1/2 litru vody s rozpuštěným tabletami živočišného uhlí; při otravě houbami - vyvolat zvracení a zajistit okamžitý převoz do nemocnice.

19 První pomoc při otravách - postižený je v bezvědomí
a) snažit se udržet životní funkce, vyčistit a uvolnit dýchací cesty, uložit b) bezvědomého do stabilizované polohy; c) nikdy se nepokoušet vyvolat zvracení, nepodávat nic ústy; d) je nezbytné vždy zajistit zdravotnickou záchrannou službu

20 Použité zdroje AUTOR NEUVEDEN. pills 40 mg (esomeprazole magnesium [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Wikipedia.the free encyclopedia [online], Wikimedia Commons, , 03:12[cit – 06-30]. Muchomurka zelená. Dostupný na: DNO1967. Plastový kanystr s ethylenglykolovou nemrznoucí kapalinou [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AMANITA VIROSA 02.JPG. Muchomůrka jízlivá [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 20


Stáhnout ppt "Hygiena duševní činnosti (toxikomanie)"

Podobné prezentace


Reklamy Google