Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

… od myšlenek k aplikacím. Technologická agentura ČR – organizace na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje Konference Podpora investic v ČR – Zlomový.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "… od myšlenek k aplikacím. Technologická agentura ČR – organizace na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje Konference Podpora investic v ČR – Zlomový."— Transkript prezentace:

1 … od myšlenek k aplikacím

2 Technologická agentura ČR – organizace na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje Konference Podpora investic v ČR – Zlomový rok 2014 18. června 2014 v paláci Žofín, Praha

3 Systém podpory VaVaI v ČR

4 Rozpočet TA ČR Podpora201420152016 Účelová 3 066 9593 233 7133 586 702 z toho: Alfa 1 874 5451 432 5111 483 192 Beta150 00150 500124 500 Omega51 500 Centra kompetence 812 414740 000950 000 Epsilon0 550 000632 511 Gama104 000 226 000274 999 Delta74 000 83 20070 000 Institucionální 98 078116 410119 332 Celkem 3 165 0373 350 1233 706 034 tis. Kč

5 Účastníci všech podpořených projektů TA ČR (k 28. 2. 2014) Typ organizace Velikost/druh organizace Počet účastníků Dotace (v tis. Kč) Podnikycelkem 1 1445 970 229 malé podniky 4781 921 313 střední podniky 2621 484 422 velké podniky 4042 564 494 Výzkumnécelkem 1 0966 931 103 organizaceveřejné vysoké školy 5594 636 575 AV ČR 143930 870 ostatní VVI 146483 465 ostatní VO 138880 Celkem 2 24012 901 332

6 Očekávané výsledky všech podpořených projektů (k 28. 2. 2014) Typ výsledkuCelkem v tom: Alfa Centra kompetence P – Patent 28019189 Z – Poloprovoz 1 010827183 F – Užitný, prům. vzor 743573170 G – Prototyp, funkční vz. 2 4091 878531 N – Certifikované metodiky, special. mapy 90747780 R – Software 831507253 Ostatní výsledky 2 9921 706910 Celkem 7 1275 5031 404

7 Výdaje na VaV podle druhu výzkumu (2005–2012), celkové výdaje a výdaje podnikového sektoru Zdroj dat: ČSÚ

8 Současné programy ALFA –V prvních 3 veřejných soutěžích celkem podpořeno 672 projektů –U 52 % projektů hlavním řešitelem podnik –40 % hlavních řešitelů z Hl. m. Praha –Nejčastějším typem výsledků Prototyp a Funkční vzorek –Mezi nejúspěšnější organizace z hlediska počtu podpořených projektů patří veřejné vysoké školy, zejména ČVUT v Praze a VUT v Brně –Více než polovina financí směřuje k projektům ve skupině oborů Průmysl

9 Současné programy BETA –V současnosti je připravována 4. výzva –1. výzva – 43 zakázek –2. výzva – 42 zakázek –3. výzva – 53 zakázek –4. výzva – otevřena pro resorty (pro identifikaci výzkumných potřeb) mezi 3.3.-31.5.

10 Současné programy OMEGA –2 veřejné soutěže –Celkem podpořeno 128 projektů, na jejichž řešení se podílí celkem 177 organizací –83 % řešitelů jsou výzkumné organizace –Nejvíce projektů z kategorie AE – řízení, správa a administrativa, AH – ekonomie –Hlavní řešitelé především z Hl. m. Prahy a Jihomoravského kraje –V současnosti probíhá úprava programu, na podzim bude předložen do vlády

11 Současné programy Centra kompetence –V rámci 1. veřejné soutěže bylo podpořeno 22 projektů –Výsledky 2. veřejné soutěže byly zveřejněny v listopadu 2013, k podpoře je vybráno celkem 11 center –Na řešení podpořených projektů se podílí celkem 323 účastníků (66 % podniky) –V roce 2015 bude připraven nový program Národní centra kompetence

12 Centra financovaná z OP VaVpI a Centra kompetence podle kategorií CEP Zdroj: MŠMT, TA ČR

13 Údolí smrti

14 Nové programy GAMA Zaměření podpora ověření využitelnosti výsledků VaV v praxi příprava následného komerčního využití výsledků 2 podprogramy –pro výzkumné organizace – zde je hodnocena 1. VS –pro podniky, pro spolupráci výzkumných organizací a podniků Cíle podpořit a zefektivnit přenos výsledků VaV do praxe usnadnit následné komerční využití Trvání programu 2014–2019 veřejné soutěže budou vyhlašovány každoročně 2014–2017

15 Nové programy DELTA Zaměření podpora mezinárodní/bilaterální spolupráce ve VaV prostřednictvím společných projektů výzkumných organizací a firem Cíle zvýšit množství kvalitních a konkurenceschopných výsledků aplikovaného VaV podporou mezinárodní spolupráce Partneři a vyhlášení především země mimo EU (Jižní Korea, USA, Japonsko, Vietnam, Čína) 1. veřejná soutěž bude vyhlášena 9. června

16 Nové programy EPSILON Zaměření podpora zejména průmyslových aplikací při využití nových technologií a nových materiálů v průmyslu, energetice, životním prostředí a dopravě náhrada programu ALFA a TIP (MPO) doba řešení projektů 2015–2025 (včetně vyhodnocení) 1. veřejná soutěž vyhlášena 5. května zohledněné resortní politiky 3 dodatečná kritéria: Návaznost na VaVpI centra Region s vyšší mírou nezaměstnanosti Projekt vedený podnikem

17 Zajímavé projekty Cena TA ČR 2013 Kategorie: ŘEŠENÍ PRO KVALITU ŽIVOTA TA01010765 Výzkum a vývoj nových receptur a technologie potraviny pro zvláštní lékařské účely Mnoho lidí nemůže z různých příčin přijímat běžnou stravu. Senioři, pacienti s nádorovým onemocněním či s jinými chorobami. Bohušovická mlékárna společně s Výzkumným ústavem mlékárenským a 3. lékařskou fakultou UK v Praze vyvinula potravinu Nutrisen vycházející z mléka a obsahující celý komplex jeho složek, která pomůže tento deficit nahradit.

18 Zajímavé projekty Cena TA ČR 2013 Kategorie: UŽITEČNOST ŘEŠENÍ TA01011251 Výzkum a vývoj turbopřevodovky s novým typem segmentových ložisek Byl zkonstruován prototyp rychloběžné převodovky s tzv. segmentovými ložisky, které převodovce umožní výrazně zlepšit parametry jako účinnost, rychlost otáček, nežádoucí vibrace, zahřívání a další. Na vývoji se podíleli: Firma Wikov Gear, GTW Bearings, Výzkumný a zkušební ústav v Plzni a Výzkumné centrum Nové technologie při Západočeské univerzitě.

19 Zajímavé projekty Cena TA ČR 2013 Kategorie: ORIGINALITA ŘEŠENÍ TA01011105 Optický paketový přepínač V telekomunikacích se nároky na rychlost a objemy přenosů dat stále zvyšují. Mění se drátové sítě na optické, mění se i většina příslušných komponent. Pro vznik vysokorychlostních sítí je důležité mít k dispozici přepínače, které přenos dat nebudou zpomalovat. Společnost SQS Vláknová optika ve spolupráci s Ústavem fotoniky a elektroniky AV ČR a Českým vysokým učením technickým vyvinula optický paketový přepínač, který umožňuje přeposílání dat tisíckrát rychleji než nejvýkonnější elektrické přepínače současnosti.

20 Zajímavé projekty 2014 Nejzajímavější projekty podpořené prostřednictvím TA ČR budou opět oceněny v rámci Dne TA ČR - 22. 10. 2014 Mezi nejúspěšnější projekty lze zařadit např.: inteligentní dopravní systémy, smart hologramy, letecké elektromotory, specifické kompozitní materiály, elektronové mikroskopy atd.

21 Podpora exportu výsledků výzkumu a vývoje Spolupráce EGAP a TAČR Technologická agentura ČR (TA ČR) a Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP) společně rozvíjejí podporu v oblasti exportu výsledků výzkumu a vývoje. Memorandum o spolupráci bylo podepsáno 5. června 2014.

22 Podpora exportu výsledků výzkumu a vývoje Spolupráce EGAP a TAČR Komercionalizace již podpořených projektů VaV Propojení VO a českých exportérů Zjištění zahraničního zájmu Financování aplikace výsledku VaV ve výrobě Pojištění EGAP

23 Podpora exportu výsledků výzkumu a vývoje Důvody podpory exportu VaV Součást vládní politiky (NPR) Dodatečné zdroje pro VO Zvýšení konkurenceschopnosti exportérů Finanční návratnost pro stát

24 Podpora exportu výsledků výzkumu a vývoje - mapa spolupráce TAČR U nových výzkumných projektů bude po žadatelích požadována verifikace - ověření tržní poptávky po projektu, který chtějí financovat (na základě diskuse s potencionálními odběrateli) TAČR / Pracovní skupina Technologická agentura vytipuje projekty aplikovaného výzkumu, které již byly podpořeny, a mají tržní potenciál, který nebyl dosud využit EGAP / CzechTrade / Pracovní skupina Vytipují se možní exportéři, kteří by mohli tyto výsledky výzkumu aplikovat ve výrobě pro export TAČR TAČR kontaktuje výzkumné organizace a exportéry, a zorganizuje vzájemná jednání (účastnit se mohou dle pokročilosti vyjednávání i další členové pracovní skupiny) Exportér / MZV / CzechTrade Exportér ve spolupráci s MZV a MPO (CzechTrade) zjišťuje zahraniční poptávku a konkrétního odběratele Exportér + banka + EGAP Pokud dojde k dohodě mezi VO a exportérem, a existuje smluvní poptávka ze zahraničí může se přistoupit ke konstrukci financování

25 Děkuji za pozornost Rut Bízková, předsedkyně TA ČR V Praze 17.6.2014


Stáhnout ppt "… od myšlenek k aplikacím. Technologická agentura ČR – organizace na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje Konference Podpora investic v ČR – Zlomový."

Podobné prezentace


Reklamy Google