Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VALNÁ HROMADA KLAPKA, o. s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VALNÁ HROMADA KLAPKA, o. s."— Transkript prezentace:

1 VALNÁ HROMADA KLAPKA, o. s.
Zborovice, 16:45 hod

2 Program Přivítání. Prezence účasti.
Členská základna ve školním roce 2008/2009. Změny v roce 2009/2010. Výbor sdružení – změny obsazení, volba nových zástupců tříd. Revizní zpráva. Hospodaření sdružení. Školní akce a podíl KLAPKy na nich. Plány na období školního roku 2009/2010. Diskuse. Usnesení. Závěr jednání.

3 Členská základna Školní rok 2008/2009: 69 členů (63,88%)
K : 60 členů ze 107 možných (ve škole je 142 žáků ze 107 rodin), tj. zatím 56,07%. Noví členové – každý, kdo chce pomoci škole, vítáme „nové“ rodiče prvňáčků. Seznam přispívajících – web školy odkaz KLAPKA, o. s.

4 Výbor sdružení 2008/2009 Předseda: pan Petr Trávníček (IV.)
Jednatel: paní Silvie Dostálová (I.) Další členové: hospodářka sdružení Mgr. Lenka Beranová (II.) paní Jana Bršlicová (III.), paní Anna Šebestíková (VI., IX.), pan Jan Scheichenost (IV., VIII.), pan Evžen Sokolínský (IV.), pan Ivo Sokolínský (V.) REVIZOR sdružení: pan Petr Tomeček DĚKUJEME ZA OBĚTAVOU PRÁCI !

5 Výbor sdružení ve školním roce 2009/2010
Optimální počet členů výboru je 9, tak, aby byla každá třída zastoupena. Návrhy a hlasování o nových členech: I. třída – paní Jindřiška Husovská, Zborovice VI. třída – paní Jiřina Horáková, Medlov VIII. třída – pan Milan Babič, Zborovice Noví členové výboru sdružení byli schváleni nadpoloviční většinou členů sdružení (všichni přítomní pro).

6 Hospodaření KLAPKA, o. s. Revizní zpráva. Provedení revize hospodaření – 2x ročně: červen, prosinec. Zprávu podal pan P. Tomeček, během revize nebyly v účetnictví sdružení shledány žádné nedostatky. Finanční zpráva. Souhrn. Příjmy převod z roku 2008: 14 833,67 Kč za období – : , 19 Kč Celkové výdaje od do : 41 365,- Kč Zůstatek k : 19 241,86 Kč

7 Školní akce a KLAPKA září 2008
15. – 19. – sběr starého papíru – pomoc rodičů se sběrem papíru říjen 2008 – večerní lampiónová prohlídka ZOO Lešná – účast rodičů – OK kolo –organizační pomoc rodičů, zaměstnanců PČR – Zlínský vorvaň 2008 – příspěvek na dopravu

8 Školní akce a KLAPKA listopad 2008
– rozsvěcení vánočního stromu – přítomnost rodičů, pomoc při přípravě prosinec 2008 – společné pečení a zdobení perníků (s rodiči) – projektový den Vánoční jarmark – návštěva rodičů ve škole

9 Školní akce a KLAPKA leden 2009
6. 1. – valná hromada KLAPKA, o. s. - účast rodičů (malá…) – koncert Zborováčku v Morkovicích – organizační podpora, účast únor 2009 3. 2. – zápis dětí k povinné školní docházce – školní ples – pomoc členů při přípravě, zajištění pořadatelství, ceny do tomboly (zisk 30000,- Kč)

10 Školní akce a KLAPKA březen 2009
4. 3. – okresní kolo pěvecké soutěže O hanáckyho kohóta, 3. místo S.Jakšová, podpora rodičů 5. 3. – Svatba nanečisto – projekt V. třídy, Čj, kroměřížská radnice, pomoc při zajištění akce, podpora rodičů 19., – kurz osobnostní výchovy v VI. třídě – Jak zlepšit vztahy ve třídě – podpora rodičů, souhlas

11 Školní akce a KLAPKA duben 2009
7. 4. – exkurze – Osvětim – podpora rodičů 7. 4. – krajská přehlídka školních pěveckých souborů Uherské Hradiště, Zborováček získal bronzové pásmo – podpora rodičů, sponzorský dar – potištěná trička pro celý sbor věnovalo LEDO Zborovice – Ekoden pro 1. – 6. ročník – výukové pořady VIS Bílé Karpaty, finanční příspěvek jen pro členy – 1. kolo Coca – cola školského poháru pořádala ZŠ Zborovice, účast ZŠ Koryčany, ZŠ Komenského Kroměříž, ZŠ U Sýpek Kroměříž, organizační pomoc rodičů – rozhodčí

12 Školní akce a KLAPKA – premiéra původní divadelní hry Muzikál ze základní – hráli a zpívali žáci ZŠ Zborovice, scénář R. Pohunková, M. Shromáždilová, režie V. Úradníková, hudební režie J. Jablunka, technika M. Shromáždilová a V. Jáchimová, zvuk L. Cheryn – všestranná podpora a pochopení rodičů a – Družební setkání ve Zborovicích – návštěva hostů ze ZŠ Štefana Moysesa Tesárské Mlyňany – podpora ze strany rodičů – poskytnutí ubytování, finanční podpora akce z KLAPKy (zajištění stravy hostům, diskotéka, odměny do soutěží, reprezentativní výměnný dar)

13 Školní akce a KLAPKA červen 2009
– Oslavy 100. výročí založení měšťanské školy ve Zborovicích – finanční podpora, organizace večerní zábavy (zajištění pořadatelství) – slavnostní závěr školního roku, vyřazení absolventů – ocenění nejlepších žáků

14 Plán činnosti na další období – školní rok 2009/2010
Pomoc škole s pořizováním pomůcek, které přispějí ke zpestření výuky a podpoří nové formy a metody práce. Podpora školního pěveckého sboru Zborováček (sbormistr J.Jablunka, DiS.). Účast členů sdružení na některých akcích – aktivně nebo pouhou přítomností / motivací dětí či finanční podporou (rozsvěcení ván. stromu, Vánoční jarmark, školní ples - pátek , Den dětí, sportovní den aj.). Úpravy na školním hřišti, nové bezpečné vybavení – podzimní brigáda v sobotu v 9:00 hodin!!! Finanční podpora vzdělávacích a výchovných aktivit – zejména environmentální výchovy a prevence rizikového chování. Spoluzapojení se do projektů, podíl na vypracování žádostí a realizaci projektů. Publikační činnost – články rodičů o škole v tisku. Vedení kroužků (nezištné – viz ping – pong, šachy) Valná hromada HLASUJE O SCHVÁLENÍ PLÁNU ČINNOSTI SDRUŽENÍ.

15 DISKUSE, usnesení Diskusní příspěvky:
USNESENÍ z valné hromady - předseda sdružení. Splnění plánu činnosti na rok 2009: plán byl splněn. Schválení plánu činnosti na rok 2010: plán byl jednomyslně schválen přítomnou nadpoloviční většinou členů sdružení. Nové složení výboru sdružení: viz výše Oficiální provedení změn ve stanovách - MVČR: Zajistí: předseda sdružení pan Trávníček Termín: do Příprava rozpočtu na rok 2010: Zajistí: výbor sdružení Termín: na příští schůzi výboru, nejpozději v prosinci 2009

16 Termín další členské schůze
Leden 2010. Rozpočet 2009. Rozpočet 2010 – schvalování. Účast členů na členských schůzích je důležitá – viz stanovy sdružení.

17 Jací jsme, takové budou naše děti. Johann Gottfried von Herder
Srdečně Vám děkujeme za účast, pozornost, za Vaše připomínky a za podporu sdružení! Jací jsme, takové budou naše děti. Johann Gottfried von Herder


Stáhnout ppt "VALNÁ HROMADA KLAPKA, o. s."

Podobné prezentace


Reklamy Google