Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PORUCHY CHOVÁNÍ …jak předcházet nekázni…. OBECNÉ VYMEZENÍ PORUCHOVÉHO CHOVÁNÍ CHOVÁNÍ NERESPEKTUJÍCÍ SOCIÁLNÍ NORMY NESCHOPNOST UDRŽOVAT PŘIJATELNÉ SOCIÁLNÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PORUCHY CHOVÁNÍ …jak předcházet nekázni…. OBECNÉ VYMEZENÍ PORUCHOVÉHO CHOVÁNÍ CHOVÁNÍ NERESPEKTUJÍCÍ SOCIÁLNÍ NORMY NESCHOPNOST UDRŽOVAT PŘIJATELNÉ SOCIÁLNÍ."— Transkript prezentace:

1 PORUCHY CHOVÁNÍ …jak předcházet nekázni…

2 OBECNÉ VYMEZENÍ PORUCHOVÉHO CHOVÁNÍ CHOVÁNÍ NERESPEKTUJÍCÍ SOCIÁLNÍ NORMY NESCHOPNOST UDRŽOVAT PŘIJATELNÉ SOCIÁLNÍ VZTAHY AGRESIVITA JAKO RYS OSOBNOSTI NEBO CHOVÁNÍ

3 DĚLENÍ PORUCH CHOVÁNÍ SPECIFICKÉ PORUCHY CHOVÁNÍ vzniklé působením endogenních a exogenních faktorů na podkladě změn CNS ve smyslu neurologického postižení. NESPECIFICKÉ PORUCHY CHOVÁNÍ vzniklé z jiných příčin, chybí organický podklad (stud).

4 KLASIFIKACE PORUCH CHOVÁNÍ DISOCIÁLNÍ (…krádež, lhaní, záškoláctví) ASOCIÁLNÍ (…drogy, alkohol) ANTISOCIÁLNÍ (…protispolečenské chování kriminálního charakteru)

5 RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ Násilí, agrese, šikana. Záškoláctví. Kriminalita, delikvence. Xenofobie, rasismus, intolerance, antisemitismus. Netolismus (virtuální drogy). Patologické hráčství (gambling, mobiling). Sebepoškozování. Divácké násilí, vandalismus. CAN (syndrom týraného a zneužívaného dítěte). Ohrožení výchovy mládeže. Vliv sekt a sociálně patologických náboženských hnutí.

6 SPCH VE SVĚTOVÉM KONTEXTU od roku 1963 LMD – v současné době toto označení nepoužívat a ve shodě se světovým pohledem užívat termíny: ADHD – Attenetion Deficit Hyperactivity Disorder – porucha pozornosti s hyperaktivitou ADD – Attenetion Deficit Disorder – porucha pozornosti ODD – Oppositional Defiant Disorder – porucha opozičního vzdoru CD – Conduct Disorder – porucha chování (hluboká)

7 VLIVY NA PORUCHY CHOVÁNÍ GENETIKA DRD4 a dalších 40 GENŮ PORODNÍ NEZRALOST TOXICKÉ PŮSOBENÍ MATKY NA PLOD V OBDOBÍ GRAVIDITY (CAD)

8 NEJNOVĚJŠÍ KRITÉRIA PRO URČENÍ ADHD / ADD: Často třepe rukama, nohama, vrtí se na židli. Opouští místo ve třídě v nevhodné situaci. Často běhá kolem v situaci, kdy je to nevhodné. Není schopen si klidně hrát nebo provádět klidnější činnost ve volném čase. Vyhrkne odpověď, aniž vyslechne otázku. Má obtíže při stání v řadě, při hrách nebo skupinových činnostech.

9 GENY PODÍLEJÍCÍ SE NA ADHD jsou to poruchy, které způsobují geny DRD2, DRD4, nebo se geny aktivují spuštěním špatného výchovného stylu (př. DRD2 odpovědný za CD a alkoholismus) MAOA – enzym, který zapříčiňuje nekontrolovatelný výbuch agrese

10 SPOUŠTĚČ AGRESE RANÉ DĚTSTVÍ (poporodní deprese, odloučení od matky do 18 měsíců, fyzické týrání) MAOA zpracování CNS přidá se EVVO (environmentální vnější stimul) AGRESIVNÍ CHOVÁNÍ

11 VNĚJŠÍ PATOGENY spouštějící agresi PROVOKACE (nehrotit, nepřistupovat s předsudky) VNÍMANÁ HROZBA PRO VLASTNÍ OSOBU FRUSTRACE ZABLOKOVÁNÍ CÍLE POZOR! -děti s ADHD nechtějí nikoho poškodit, CD a ODD ano -reakce jsou mnohem prudší, než u normálních dětí -u minorit nebo cizinců musí PCH vnímat rodiče jako poruchy, které se nevyskytují v jejich kultuře

12 DALŠÍ VLIVY: ROČNÍ OBDOBÍ RODINA ŠKOLA PARTA PRŮBĚH DNE

13 Léčba ADHD, ADD VČASNÁ DIAGNÓZA A VČASNÁ LÉČBA NEJSOU TLUMENY, naopak ZLEPŠÍ SE POZORNOST, SNÍŽÍ AGRESIVITA DOPAMIN (70% zlepšení) RISPERIDON RITALIN KBT POZOR! Neposílat k neurologovi, ale PSYCHIATROVI

14 VÝCHOVNÉ STYLY, které způsobují PORUCHY CHOVÁNÍ Týrání, fyzické tresty Výchova bez hranic, pravidel, Zanedbávání (alkohol, kariéra) Nedůslednost Vysoká autoritativnost, náročnost Nejednotnost Cíle kladou ve třídě silnější děti

15 SOCIÁLNÍ INTERAKCE Nejvyšší míra volnosti projevu PREDÁTOR – impuls Variabilní míra volnosti projevu ZACHRÁNCE - pravidla! Nejnižší míra volnosti projevu OBĚŤ agrese (únik,útok) – (stud,vina)

16 PRAVIDLA! důležitá Př. Každý učitel s každou třídou na začátku školního roku: 1. Jak budu předávat látku. 2. Jak budu OVĚŘOVAT, co jsem naučil. 3. Co bude domácí příprava a proč ji budu vyžadovat. 4. V čem budu benevolentnější.

17 HIERARCHIE POTŘEB 1) MÍSTO 2) BEZPEČÍ 3) PÉČE, PODNĚT, VÝŽIVA 4) PODPORA, OPORA 5) LIMIT

18 SPECIFIKA VĚKU - 0 až 10 let EMOCE – dítě vnímá svět přes emoce rodiče ukázat emotivně, že se jim to nelíbí učitelky do 4.třídy – výuka hlavně emotivní emoce prvotní, dítě se chová tak, jak učitel, či rodiče doma

19 11 let – OBDOBÍ AKTIVITY 5.třída – mohou učit i dveře děti fascinuje interakce (spousta dotazů, i „blbých“) otevírá se schopnost komunikace se světem páťákovi se musí odpovídat VŽDY a na VŠE očekávají adekvátní odpovědi od 5.tř. už to myslí vážně, mohou se podílet na školním řádu

20 12 let – 6. tř. – PARTA, EXPERIMENT, UMĚLÉ INSTITUCE nejklíčovější období života Experiment-hned chce vyzkoušet, ne primární prevenci o drogách, či kouření!!! nutnost k někomu patřit - PARTA vznik šikany (nechají se šikanovat, mají roli) sociální role

21 13 let – 7. tř. SLYŠÍM nejcitlivější období na SLYŠENÉ pamatují si celý život, pozor na IRONII, NEKRITIZOVAT, NEZESMĚŠŇOVAT provokují oblečením, ale ne KRITIKA poznámky na vzhled – mohou vyvolat ANOREXII, SUICIDUM

22 14 let – 8. tř. CHCI, CO CÍTÍM, ALE NEVÍM CO hrouda emocí, enzymů, mají z toho guláš je v období VZDORU PROTI AUTORITÁM, ale potřebuje REŽIM ŘÁD

23 15 let - 9.tř. SMÍM - NESMÍM chce slyšet logické argumenty, proč to nesmí vnitřně začne chápat, že je to špatně, a proto to nedělá – stadium MORÁLNÍHO VÝVOJE VYDRŽET DO 20 LET, VŠE? CO JSME DO NICH DO TÉ DOBY VLOŽILI SE VE 20 OBJEVÍ

24 STYLY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE VÁŽÍ SE NA OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ, NEJSOU TO PORUCHY CHOVÁNÍ

25 ZÁVĚR STYLŮ Nejsou to PORUCHY CHOVÁNÍ. Je to vnější PROJEV dětí. Nedělat z toho vědu. IDEÁLNÍ – UNIFORMY…?

26 PŘÍČINY NEKÁZNĚ PROČ TO DĚLAJÍ ? PROČ MI TO VADÍ ? PŘÍČINY JE TŘEBA NALÉZT, ROZDĚLIT DO ZPRACOVATELNÝCH CELKŮ A PAK K DĚTEM PŘISTUPOVAT ROZDÍLNĚ.

27 tzv. UČITELSKÉ TRIKY… Hlavním a nejlepším učitelským trikem je dobře, zajímavě a užitečně vedená hodina a učivo, které má nějakou praktickou užitnou hodnotu.

28 ŽÁCI HLEDAJÍ HRANICE… kam až mohou zajít často se nudí, hledají zpestření žijí ve stresu a nátlaku = VYVOLÁNÍ AGRESE 1. Odráží se vztah UČITEL x ŽÁK, UČITEL x TŘÍDA 2. Ze strany žáka – VOLÁNÍ O POMOC…? 3. Možná dělá něco UČITEL ŠPATNĚ.

29 ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ PRO RODIČE…I PEDAGOGY Denně 10 min. společné aktivity, hry i přes odpor. Podporovat a chválit! Dohodnout se na odměně, kterou obdrží po dosáhnutí cíle. Stanovit jasná PRAVIDLA. Poskytovat dítěti klidnou a důslednou zpětnou vazbu na jeho nežádoucí chování. Rozptýlení funguje lépe, než zákaz. Technika přestávek nebo samoty (max.10 minut). Vyhnout se hádkám. Dohled nad trávením volného času. Koordinace výchovného přístupu v rodině, škole a dalších institucích, které dítě navštěvuje.

30 …POUZE PRO PEDAGOGY VÝUKA ZALOŽENA NA VZTAZÍCH, NESLOUŽÍ K PŘENÁŠENÍ INFORMACÍ UČITEL JE SLUŽBA

31 TŘÍDNÍ SETKÁVÁNÍ 1. NASTAVIT TŘÍDNÍ PRAVIDLA 2. TŘÍDNÍ SETKÁVÁNÍ (1 x týdně) ► KRUH (pozor jak si sedají, rozházet) ► ZAHÁJENÍ (přivítat, co se splnilo) ► TÉMA DNE ► KOLEČKO (všichni postupně hovoří) ► TALISMAN (přátelství, radosti, poděkování, štěstí)

32 PROSTŘEDKY PŘEVÝCHOVY  PPP, SPC, ŠKOLA  VYJMOUT Z PATOLOGICKÉHO PROSTŘEDÍ  CÍLENÉ SPEC.PED.PŮSOBENÍ  ZMĚNA ŠKOLY  PSYCHIATRIE, ÚSTAVY  SPORTOVNĚ REHABILITAČNÍ POBYTY (ukázat jiný způsob života)

33 POSTUP JEDNÁNÍ S AGRESIVNÍM ŽÁKEM zavolat rodičům při nespolupráci s rodiči, řešit přes OSPOD akutní záchvat zuřivosti – volat POLICII a ZZS (záchrannou zdravotnickou službu) vždy udělat zápis o agresivním chování – předat rodičům ať předají pedopsychiatrovi při nespolupráci poslat na OSPOD

34 Doporučená literatura: Alan Train: „Specifické poruchy chování a pozornosti“ Portál 1997 Alan Train: „Nejčastější poruchy chování dětí“ Portál 2001 Oldřich Müller: „Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole“ Univerzita Palackého Olomouc 2001 Stanislav Bendl: „Jak předcházet nekázni“ ISV Praha 2004 Zdena Michalová: „Sonda do problematiky specifických poruch chování“ TOBIÁŠ 2007

35 …možné konzultace… ZŠ a SŠ PRO ŽÁKY SE SPCH NA ZLÍCHOVĚ 19 152 00 PRAHA www.speczs.cz

36 …další možnost konzultací www.spolecnekbezpeci.cz poradna@spolecnekbezpeci.cz

37 PORADENSKÁ LINKA PRO PEDAGOGY podpůrná služba v rámci celé ČR řešení problémových výchovných situací anonymní kontakt v pracovních dnech od 8.00 – 16.00 841 220 220 777 711 439


Stáhnout ppt "PORUCHY CHOVÁNÍ …jak předcházet nekázni…. OBECNÉ VYMEZENÍ PORUCHOVÉHO CHOVÁNÍ CHOVÁNÍ NERESPEKTUJÍCÍ SOCIÁLNÍ NORMY NESCHOPNOST UDRŽOVAT PŘIJATELNÉ SOCIÁLNÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google