Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Plán(y) rozvoje služeb sociální prevence Ústeckého kraje na období 2008 - 2011 Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí a zdravotnictví oddělení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Plán(y) rozvoje služeb sociální prevence Ústeckého kraje na období 2008 - 2011 Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí a zdravotnictví oddělení."— Transkript prezentace:

1 1 Plán(y) rozvoje služeb sociální prevence Ústeckého kraje na období 2008 - 2011 Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí a zdravotnictví oddělení humanitních činností Ing. Karel Giampaoli

2 2 Střednědobé rozvojové dokumenty Ústeckého kraje Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2008 – 2011 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2008 – 2011 Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje na období 2009 - 2011 Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje na období 2009 - 2011

3 3 Východiska plánování služeb sociální prevence a dalších služeb Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území Ústeckého kraje… (2007) Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území Ústeckého kraje… (2007) Bezpečnostní analýza Ústeckého kraje (2008) Bezpečnostní analýza Ústeckého kraje (2008)

4 4 Cílové skupiny 1. Děti (do 18 let), na které se zaměřuje sociálně-právní ochrana dětí tj. i na tzv. „rizikovou mládež“ = děti ohrožené sociálně nežádoucími jevy: – zanedbávají školní docházku, – nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, – požívají alkohol nebo návykové látky, – živí se prostitucí, – spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem (tzv. provinění), – opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití, – opakovaně se dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte (§ 6 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění)

5 5 Cílové skupiny 2. Osoby ohrožené sociálním vyloučením (sociálním vyloučením se rozumí vyčlenění osoby mimo běžný život společnosti a nemožnost se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace - § 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění) Např.: osoby, které jsou propuštěny z výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody, osoby, které jsou propuštěny z výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody, osoby po ukončení léčby chronických závislostí propuštěny ze zdravotnického zařízení, psychiatrické léčebny nebo léčebného zařízení pro chorobné závislosti, osoby po ukončení léčby chronických závislostí propuštěny ze zdravotnického zařízení, psychiatrické léčebny nebo léčebného zařízení pro chorobné závislosti, osoby propuštěné ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy nebo z pěstounské péče po dosažení zletilosti, respektive v 19 letech, osoby propuštěné ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy nebo z pěstounské péče po dosažení zletilosti, respektive v 19 letech, osoby, které nemají uspokojivě naplněny životní potřeby – osoby bez přístřeší osoby, které nemají uspokojivě naplněny životní potřeby – osoby bez přístřeší

6 6 Vybrané statistické údaje o cílové skupině 1. Děti a mladiství – evidence OSPOD – kuratela ml. V České republice bylo v roce 2006 evidováno orgány OSPOD – kurátory pro mládež celkem 43 405 klientů. V Ústeckém kraji evidovali kurátoři celkem 5 928 klientů (13,66 % v rámci ČR) = 2. místo po Moravskoslezském kraji. V Ústeckém kraji evidovali kurátoři celkem 5 928 klientů (13,66 % v rámci ČR) = 2. místo po Moravskoslezském kraji. V indexovém vyjádření zaujímá Ústecký kraj již jednoznačně 1. místo, kdy index kraje činí 72,3 dětských klientů (Moravskoslezský index je 52,8 a republikový průměr je 42,27 klientů na 10 tisíc obyvatel). Trestná činnost osob do 18 let - v ČR 13 193 provinění - v Ústeckém kraji – 1 546 TČ (11,72% v rámci ČR) = 2. místo v ČR - index ÚK = 18,78 případů/10 tis. obyv., ČR = 12,85 (opět 2. místo v krajském srovnání)

7 7 Vybrané statistické údaje o cílové skupině – TRESTNÁ ČINNOST DĚTÍ OBECTrestná činnost 2006 z toho děti do 15-ti let Trestná činnost 2007 činnost 2007 z toho děti do 15-ti let RočníZměnacelkem Roční změna u nezletilých Bílina 67194525 - 22 6 Děčín 542395364113 Chomutov 3011393221552116 Kadaň 72195118 - 21 - 1 Litoměřice 81414929 - 32 - 12 Litvínov 72306224 - 10 - 6 Louny 93527743 - 16 - 9 Lovosice 3294610141 Most 1375615164148 Podbořany 309371475 Roudnice 692571202-5 Rumburk 49167423257 Teplice 1193628810116965 Ústí n. L. 26712920375 - 64 - 54 Varnsdorf 36122510-11 - 2 Žatec 67384021-27 - 17 Celkem kraj154665316366689015

8 8 Vybrané statistické údaje o cílové skupině – TRESTNÁ ČINNOST DĚTÍ

9 9 Vybrané statistické údaje o cílové skupině DĚTI V INSTITUCIONÁLNÍ PÉČI V roce 2006 evidovaly orgány OSPOD Ústeckého kraje 1 559 dětí do 18 let, které byly na základě soudního rozhodnutí umístěny do školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Z tohoto počtu byla 26 dětem uložena ochranná výchova. V České republice bylo v tomto období evidováno 8 691 umístěných dětí, Ústecký kraj zaujímá s 17,6 % první místo. Pozn.: Moravskoslezský kraj, druhý v pořadí, eviduje o více jak 340 dětí méně (a má o 400 tisíc obyv. více). V průměru vychází, že v Ústeckém kraji je 19 dětí v institucionální péči na 10 tisíc obyvatel. Republikový průměr pak činí 8,5 dítěte na 10 tisíc obyvatel.

10 10 Vybrané statistické údaje o cílové skupině – DĚTI V INSTITUCIONÁLNÍ PÉČI OBEC 20062007 Roční změna u ÚV Ročnízměna u OV Počet dětí v ÚV Počet dětí v OV Počet dětí v ÚV Počet dětí v OV Bílina 45154190 Děčín 86397111 - 2 Chomutov 1983201532 Kadaň 1041920 - 12 - 1 Litoměřice 64264200 Litvínov 912810 - 10 - 2 Louny 441330 - 11 - 1 Lovosice 15022070 Most 14961007 - 49 1 Podbořany 18024060 Roudnice n. L. 1822618 - 1 Rumburk 83184110 Teplice 25612353 - 21 2 Ústí n. L. 28832696 - 19 3 Varnsdorf 380330 - 5 0 Žatec 360290 - 7 0 Celkem kraj 1 533261 44427- 891

11 11 Vybrané statistické údaje o cílové skupině – DĚTI V INSTITUCIONÁLNÍ PÉČI

12 12 Vybrané statistické údaje o cílové skupině – OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM Osoby propuštěné z vězení V roce 2006 bylo v ČR propuštěno z VV či VTOS 14 354 osob z toho 1 836 osob z Ústeckého kraje (12,8 %) = 2. místo v ČR po Moravskoslezském kraji z toho 1 836 osob z Ústeckého kraje (12,8 %) = 2. místo v ČR po Moravskoslezském kraji Indexové vyjádření: Ústecký kraj 22,4 osob/10 tis. obyv. = opět 2. místo v ČR Ústecký kraj 22,4 osob/10 tis. obyv. = opět 2. místo v ČR ČR - 14 osob ČR - 14 osob

13 13 Vybrané statistické údaje o cílové skupině – OSOBY PROPUŠTĚNÉ Z VĚZENÍ OBEC Počet osob propuštěných z vězení 2006 Index na 10 tisíc obyv. Počet osob propuštěných z vězení 2007 Index na 10 tisíc obyv. Bílina5828,26732,5 Děčín13917,513316,8 Chomutov16820,713716,9 Kadaň7918,07116,1 Litoměřice7513,09115,8 Litvínov9323,110024,9 Louny5212,15613,1 Lovosice2910,93212,0 Most19425,221527,9 Podbořany2717,23019,1 Roudnice4314,34414,7 Rumburk11333,38525,1 Teplice34332,530228,6 Ústí n. L. 29124,729024,6 Varnsdorf5928,55627,1 Žatec7326,54717,1 Celkem kraj 1 836 22,4 1 756 21,4

14 14 Vybrané statistické údaje o cílové skupině – OSOBY PROPUŠTĚNÉ Z VĚZENÍ

15 15 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2008 – 2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY – služby sociální prevence

16 16 SOCIÁLNÍ SLUŽBY – služby sociální prevence Jsou to především sociální služby pro cílové skupiny: Azylové domy Azylové domy Domy na půl cesty Domy na půl cesty Kontaktní centra Kontaktní centra Krizová pomoc Krizová pomoc Nízkoprahová denní centra Nízkoprahová denní centra Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Noclehárny Noclehárny Služby následné péče Služby následné péče Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Terapeutické komunity Terapeutické komunity Terénní programy Terénní programy Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Intervenční centra Intervenční centra (podrobněji v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění )

17 17 SOCIÁLNÍ SLUŽBY – Síť vybraných „registrovaných“ služeb soc. prevence v Ústeckém kraji 2008 V Ústeckém kraji je zaregistrováno celkem 467 sociálních služeb. – 2/3 služeb poskytují nestátní neziskové organizace – 1/3 příspěvkové organizace obcí a kraje (malé % obchodní spol.) Vybraných služeb sociální prevence je v ÚK zaregistrováno celkem 146. – 95 % těchto služeb zastřešují NNO Z dotačního programu MPSV byla poskytnuta dotace na sociální služby – cca 620 mil. Kč (62 mil na vybrané služby soc. prevence).

18 18 SOCIÁLNÍ SLUŽBY – služby sociální prevence v ÚK 2008 OKRES ÚK Celkem Ústecký kraj SLUŽBA DěčínChomutovLitoměřiceLounyMostTeplice Ústí n. L. Tel. krizová pomoc 22 Azylové domy 2351262 21 Domy na půl cesty 21 2 16 Kontaktní centra 2211111 9 Krizová pomoc 1 1114 Nízkoprahová denní centra 1 1 12 5 Nízkoprahová zařízení pro děti a ml. 324 233 17 Noclehárny311 11 7 Služby následné péče 11 Soc. aktivizační služby pro rod. s dětmi 222 525 18 Terapeutické komunity 22 Terénní programy 3541335125 Sociální rehabilitace 4231367228 Intervenční centrum 11 Celkem služeb v okresech221921416262711146

19 19 SOCIÁLNÍ SLUŽBY– služby sociální prevence podle okresů

20 20 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2008 – 2011 Struktura plánu – 8 oblastí: – služby pro seniory – služby pro rodinu, děti a mládež – služby sociální prevence – služby pro osoby se zdravotním postižením (včetně služeb pro děti se zdravotním postižením, jejich rodiny a pečovatele) – služby pro osoby ohrožené drogou – služby pro příslušníky etnických menšin – služby pro osoby s mentálním postižením nebo duševním nemocněním – služby pro osoby v přechodné sociální krizi (včetně problematiky domácího násilí, týraných osob)

21 21 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2008 – 2011 Cíle a opatření v oblasti služeb sociální prevence Cíl 1: Zajistit odpovídající nabídku terénních a ambulantních sociálních služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a pro rizikovou mládež Opatření: Zajištění dostupných terénních a ambulantních programů pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a pro rizikovou mládež Zajištění dostupných terénních a ambulantních programů pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a pro rizikovou mládež Cíl 2: Snížit riziko sociálního vyloučení u osob vracejících se z ústavních zařízení a osob žijících nedůstojným způsobem života Cíl 2: Snížit riziko sociálního vyloučení u osob vracejících se z ústavních zařízení a osob žijících nedůstojným způsobem životaOpatření: Zajištění dostupných služeb azylového bydlení (azylové domy a noclehárny) na celém území kraje Zajištění dostupných služeb azylového bydlení (azylové domy a noclehárny) na celém území kraje Realizace programů zaměřených na podporu osob vracejících se z dětských domovů a výchovných ústavů Realizace programů zaměřených na podporu osob vracejících se z dětských domovů a výchovných ústavů Realizace podpůrných programů pro osoby ohrožené sociálním vyloučením Realizace podpůrných programů pro osoby ohrožené sociálním vyloučením

22 22 Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje na období 2009 - 2011

23 23 Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje na období 2009 - 2011 Vize: stagnace, popř. pokles ročního počtu trestných činů a dalších deliktů spáchaných na území kraje stagnace, popř. pokles ročního počtu trestných činů a dalších deliktů spáchaných na území kraje rostoucí pocit bezpečí občanů a další rostoucí pocit bezpečí občanů a další Obecné cíle: Předcházet vzniku kriminality a snižovat její výskyt – eliminace rizikových sociálně nežádoucích jevů, snižovat kriminalitu a omezování příležitostí k páchání trestné činnosti. Předcházet vzniku kriminality a snižovat její výskyt – eliminace rizikových sociálně nežádoucích jevů, snižovat kriminalitu a omezování příležitostí k páchání trestné činnosti. Zajistit funkční systém prevence kriminality na krajské a místní (obecní) úrovni – koordinace participujících subjektů… Zajistit funkční systém prevence kriminality na krajské a místní (obecní) úrovni – koordinace participujících subjektů… Cílové skupiny byly sestaveny v pořadí (dle priorit): děti a mládež a rodiny s dětmi děti a mládež a rodiny s dětmi oběti trestné činnosti a oběti domácího násilí oběti trestné činnosti a oběti domácího násilí obyvatelé nejvíce ohrožení trestnou činností obyvatelé nejvíce ohrožení trestnou činností osoby opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy osoby opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy osoby ohrožené sociálním vyloučením (např. osoby ze sociálně vyloučených lokalit) osoby ohrožené sociálním vyloučením (např. osoby ze sociálně vyloučených lokalit)

24 24 Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje na období 2009 - 2011 Typy podporovaných projektů – pořadí dle priorit: projekty sociální prevence – např. volnočasové aktivity, nízkoprahová, poradenská a krizová zařízení, resocializační a rekvalifikační programy, azylové a chráněné bydlení, terénní sociální práce, sportovní plácky, skate + inline a jiné) projekty sociální prevence – např. volnočasové aktivity, nízkoprahová, poradenská a krizová zařízení, resocializační a rekvalifikační programy, azylové a chráněné bydlení, terénní sociální práce, sportovní plácky, skate + inline a jiné) informování občanů – např. přednášky a přednáškové cykly, schránky důvěry, tiskoviny, DVD, média a jiné informování občanů – např. přednášky a přednáškové cykly, schránky důvěry, tiskoviny, DVD, média a jiné projekty situační prevence – např. městské kamerové dohlížecí systémy (MKDS), pulty centralizované ochrany, mříže, bezpečnostní stojany na kola, oplocení rizikových míst a jiné. projekty situační prevence – např. městské kamerové dohlížecí systémy (MKDS), pulty centralizované ochrany, mříže, bezpečnostní stojany na kola, oplocení rizikových míst a jiné.

25 25 Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje na období 2009 - 2011 Dílčí (specifické cíle): Cíl 1: Zajištění dostatečné informovanosti obyvatel ÚK o systému prevence Cíl 1: Zajištění dostatečné informovanosti obyvatel ÚK o systému prevence Cíl 2: Podpora spolupráce participujících subjektů, uzavírání partnerství, koordinace jejich činnosti – zapojení veřejnosti Cíl 2: Podpora spolupráce participujících subjektů, uzavírání partnerství, koordinace jejich činnosti – zapojení veřejnosti Cíl 3: Zjištění potřeb (názorů, postojů) občanů v oblasti prevence a hodnocení efektivity realizovaných preventivních programů Cíl 3: Zjištění potřeb (názorů, postojů) občanů v oblasti prevence a hodnocení efektivity realizovaných preventivních programů Cíl 4: Zajištění odpovídající nabídky programů (projektů) sociální a situační prevence (úrovně primární, sekundární a terciární prevence) Cíl 4: Zajištění odpovídající nabídky programů (projektů) sociální a situační prevence (úrovně primární, sekundární a terciární prevence)

26 26 Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje na období 2009 - 2011 0patření k cíli 4: Opatření 4.1: Zajištění dostupnosti služeb sociální prevence na celém území Ústeckého kraje (azylové bydlení, nízkoprahová zařízení, domy na půl cesty a další) Opatření 4.2: Realizace podpůrných programů pro osoby ohrožené sociálním vyloučením Opatření 4.3: Realizace podpůrných programů pro děti a mládež (nejen rizikovou) Opatření 4.4: Cílené zaměření situační prevence

27 27 FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE (SLUŽEB SOCIÁLNÍ PREVENCE A PREVENCE KRIMINALITY A DALŠÍCH SLUŽEB)

28 28 Zdroje financování služeb sociální prevence, prevence kriminality a dalších služeb RESORT MINISTERSTVA VNITRA ČR Program prevence kriminality na místní úrovni (dříve Partnerství) – od roku 2009 také krajské programy prevence kriminality Program prevence kriminality na místní úrovni (dříve Partnerství) – od roku 2009 také krajské programy prevence kriminality Program Prevence obchodování s lidmi Program Prevence obchodování s lidmi Program Prevence korupčního jednání Program Prevence korupčního jednání

29 29 Zdroje financování služeb sociální prevence, prevence kriminality a dalších služeb RESORT MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Program podpory rodiny Program podpory rodiny I. Podpora zařízení služeb prevence sociálního vyloučení pro rodiče pečující o děti. II. Podpora zkvalitňování partnerských a manželských vztahů a posilování rodičovských kompetencí III. Podpora náhradní rodinné péče IV. Podpora doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní rodinné péči a výchovné péči Program podpory poskytování sociálních služeb Program podpory poskytování sociálních služeb

30 30 Zdroje financování služeb sociální prevence, prevence kriminality a dalších služeb RESORT MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ Program péče o děti a dorost. Program prevence kriminality Program péče o děti a dorost. Program prevence kriminality Prioritami programu pro rok 2008 jsou: a) Prevence dětských úrazů b) Edukace první pomoci c) Prevence násilí na dětech. Program Protidrogová politika Program Protidrogová politika Priority na rok 2008: Detoxifikační léčba Substituční léčba Ústavní léčba závislých osob AT ordinace, ambulantní léčba závislých osob Kontaktní centra, terénní programy, a denní stacionáře…

31 31 Zdroje financování služeb sociální prevence, prevence kriminality a dalších služeb RESORT MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Programy na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže Programy na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže Program I – Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními Program II – Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu Program III – Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a ve školských zařízeních pro preventivně výchovnou péči. Program financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním pro rok 2008 Program financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním pro rok 2008 Program podpora romských žáků středních škol Program podpora romských žáků středních škol Program podpora integrace romské komunity Program podpora integrace romské komunity – předškolní výchova, volnočasové a zájmové aktivity (doučování) a jiné

32 32 Zdroje financování služeb sociální prevence, prevence kriminality a dalších služeb RESORT MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI Program podpory probačních programů Program podpory probačních programů RESORT MINISTERSTVA KULTURY Program Podpory integrace příslušníků romské komunity Program Podpory integrace příslušníků romské komunity - zejména kulturní akce

33 33 Zdroje financování služeb sociální prevence, prevence kriminality a dalších služeb RADA VLÁDY ČR PRO ZÁLEŽITOSTI ROMSKÉ KOMUNITY Program Předcházení sociálnímu vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků Program Předcházení sociálnímu vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků Oblasti podpory: – v oblasti bydlení – podpora azylového ubytování, asistence při správě objektů a podpora právního poradenství, – v oblasti zaměstnání – podpora při vytváření pracovních míst, asistence při zaměstnávání, rekvalifikační a kvalifikační kurzy a vznik chráněných dílen, – v oblasti sociálních služeb RADA VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY Program na podporu projektů protidrogové politiky Program na podporu projektů protidrogové politiky

34 34 Zdroje financování služeb sociální prevence, prevence kriminality a dalších služeb ÚSTECKÝ KRAJ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Program Podpora sociálně – zdravotních služeb Program Podpora sociálně – zdravotních služeb Předmětem podpory: – registrované sociální služby – zajištění zdravotní péče nehrazené ze zdravotního pojištění v rámci programů hospicové péče, – programy zaměřené na podporu fungující rodiny a na zajištění pěstounské péče (např. programy mateřských center), – programy protidrogové prevence Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Program Sport a volný čas Program Sport a volný čas Oblast podpory programu: – Pořádání sportovních, tělovýchovných a volnočasových akcí mezinárodního, republikového a krajského významu v Ústeckém kraji včetně akcí pro zdravotně postižené a neorganizované děti a mládež. – Reprezentace Ústeckého kraje na sportovních, tělovýchovných a volnočasových akcích v ČR i zahraničí. – Podpora krajských výběrů na celostátní olympiádu mládeže 2007

35 35 Zdroje financování služeb sociální prevence, prevence kriminality a dalších služeb NADACE A NADAČNÍ FONDY Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové - http://www.vdv.cz/uvod Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové - http://www.vdv.cz/uvodhttp://www.vdv.cz/uvod Nadace Terezy Maxové - http://www.nadacetm.cz/stranka.php Nadace Terezy Maxové - http://www.nadacetm.cz/stranka.phphttp://www.nadacetm.cz/stranka.php Nadace charty 77 - http://www.bariery.cz Nadace charty 77 - http://www.bariery.czhttp://www.bariery.cz Nadace Dagmar a Václava Havlových - http://www.vize.cz Nadace Dagmar a Václava Havlových - http://www.vize.czhttp://www.vize.cz Komunitní nadace Euroregionu Labe - http://www.komunitninadace.cz Komunitní nadace Euroregionu Labe - http://www.komunitninadace.czhttp://www.komunitninadace.cz Nadace rozvoj občanské společnosti - http://www.nros.cz Nadace rozvoj občanské společnosti - http://www.nros.czhttp://www.nros.cz Firemní nadace či fondy: Nadace O2 - http://www.nadaceo2.cz Nadace O2 - http://www.nadaceo2.czhttp://www.nadaceo2.cz Nadace Preciosa - http://www.preciosa.com/preciosa/cz/preciosa/foundation/home Nadace Preciosa - http://www.preciosa.com/preciosa/cz/preciosa/foundation/homehttp://www.preciosa.com/preciosa/cz/preciosa/foundation/home Nadace Vodafone - http://www.nadacevodafone.cz Nadace Vodafone - http://www.nadacevodafone.czhttp://www.nadacevodafone.cz Nadace ČEZ - http://www.nadacecez.cz Nadace ČEZ - http://www.nadacecez.czhttp://www.nadacecez.cz Nadace České spořitelny - http://nadacecs.cz Nadace České spořitelny - http://nadacecs.czhttp://nadacecs.cz Fond T-Mobile - http://t-mobile.cz/Web/Business/OSpolecnosti/ProLepsiSvet/FondT- Mobile.aspx - v Ústeckém kraji je podpora věnována zejména v okrese Louny. Fond T-Mobile - http://t-mobile.cz/Web/Business/OSpolecnosti/ProLepsiSvet/FondT- Mobile.aspx - v Ústeckém kraji je podpora věnována zejména v okrese Louny.http://t-mobile.cz/Web/Business/OSpolecnosti/ProLepsiSvet/FondT- Mobile.aspxhttp://t-mobile.cz/Web/Business/OSpolecnosti/ProLepsiSvet/FondT- Mobile.aspx

36 36 Děkuji za pozornost. Karel Giampaoli V Mostě dne 17. 6. 2008


Stáhnout ppt "1 Plán(y) rozvoje služeb sociální prevence Ústeckého kraje na období 2008 - 2011 Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí a zdravotnictví oddělení."

Podobné prezentace


Reklamy Google