Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Centrum praktických a evaluačních studií

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Centrum praktických a evaluačních studií"— Transkript prezentace:

1 Centrum praktických a evaluačních studií
Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce CEPRES Centrum praktických a evaluačních studií Následující prezentace obsahuje: Informace o nových nabídkách Katedry sociální politiky a sociální práce FSS MU pro soukromý, veřejný a neziskový sektor. Informace o oborech studia na KSPSP FSS MU: Veřejná politika a lidské zdroje, Sociální práce. Nabídku oblastí podpory a nezávislého posouzení veřejných opatření a intervencí.

2 Katedra sociální politiky a sociální práce
Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Kontakt: Katedra sociální politiky a sociální práce Fakulta sociálních studií MU Joštova 10, , Brno Vedoucí katedry Doc. PhDr. Jiří Winkler, PhD. Tel.: Vedoucí CEPRES Mgr. Josef Horňáček Tel.: Sekretariát katedry: Zálešáková, Hana DiS. tel.: 2

3 Katedra sociální politiky a sociální práce
Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Studijní obor Veřejná politika a lidské zdroje Charakteristika oboru Nový studijní obor Veřejná politika a lidské zdroje se zaměřuje na tvorbu, implementaci a hodnocení politik a programů (od oblastí sociální politiky k politice zaměstnanosti, rozvoji lidských zdrojů a personální politice v organizacích a korporacích). Chápe organizační rozvoj v rámci institucí veřejné politiky a rozvoj lidských zdrojů uvnitř těchto organizací jako zásadní podmínku a nástroj formování veřejných politik a zkvalitnění efektů veřejné politiky. Akcentuje rozvoj lidských zdrojů jako klíčovou funkci veřejných politik směrem k hospodářskému systému a podnikovým organizacím stejně jako směrem k občanské společnosti.

4 Katedra sociální politiky a sociální práce
Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Studijní obor Sociální práce Charakteristika oboru Studijní obor Sociální práce se zabývá řešením nerovnováh mezi člověkem (jedincem, malými i velkými skupinami) a společností. Typickým příkladem nerovnováhy mohou být problémy, které se týkají vývoje trhu práce, rodiny, situace různých typů menšin (např. chudých rodin, Romů, znevýhodněných seniorů, zdravotně hendikepovaných, dlouhodobě nezaměstnaných, imigrantů aj.).

5 Katedra sociální politiky a sociální práce
Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Aktivity katedry: spolupráce s předními zahraničními pracovišti Přednášky zahraničních odborníků Od roku 2008 na katedře v programu VPLZ trvale působí prof. Steven Saxonberg ze Švédska. Spolupráce s Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí (pobočka/pracoviště) – zapojení pracovníků, doktorandů i studentů (výzkumná praxe jako volitelný předmět). Spolupráce se zahraničními školami: výuka v mezinárodním programu Master of European Social Security (Univerzita v Lovani). Zapojení v mezinárodních výzkumných projektech – např. Reconciling Work and Welfare in Europe (RECWOWE).

6 Katedra sociální politiky a sociální práce
Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Publikace Výběr knižních monografií a editovaných publikací: Tomáš Sirovátka (ed.) Česká sociální politika na prahu 21. století (2000). Jiří Winkler, Lenka Klimplová a Martin Žižlavský (eds.): Účelové programy na lokálních trzích práce. Jejich význam, potřebnost a realizace (2005). Tomáš Sirovátka (et al). The Challenge of Social Inclusion (2006). Jiří Winkler: Teorie rozhodování a dynamika sociální politiky (2007).  Tomáš Sirovátka, Ondřej Hora (eds.): Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti (2008).  Tomáš Sirovátka, Jiří Winkler, Martin Žižlavský (eds.) 2009: Nejistoty na trhu práce. Jiří Winkler, Lenka Klimplová (eds.):Nová sociální rizika na trhu práce a potřeby jejich politické regulace (2010)

7 Katedra sociální politiky a sociální práce
Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Aktivity katedry Výzkumné projekty: Téměř 30% rozpočtu tvoří výzkumné aktivity!!! Projekt IVRIS - Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti Členové katedry SPSP tvoří výzkumný tým zabývající se trhem práce, nezaměstnaností a politikami zaměstnanosti. Projekt MOPO – monitoring a vyhodnocování potřeb Realizaci projektu MOPO zajišťuje Centrum praktických a evaluačních studií (CEPRES). Jde o nezávislé akademické středisko při katedře SPSP, které se specializuje na vyhodnocení působení veřejných politik na českém trhu práce.

8 Katedra sociální politiky a sociální práce
Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Evaluační centrum katedry Centrum praktických a evaluačních studii při katedře SPSP Partner pro soukromý, veřejný a neziskový sektor Návaznost: Vývoj aktivit v oblasti aplikovaného výzkumu od roku 2005. Cíle: Podpora spolupráce s institucemi a organizacemi při řešení praktických problémů Utilizace a zpřesnění nabídek hodnotících zpráv a expertíz našich odborníků Zapojení našich studentů do odborných praxí Zprostředkování individuální poradenské činnosti pro řízení organizací a lidských zdrojů v rámci veřejných politik, projektů i jednotlivých intervencí. 8

9 Katedra sociální politiky a sociální práce
Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Nabídka témat a oblastí pro hodnotící expertízy Hodnocení a monitorování nových problémů a rizik na trhu práce Vývoj nejistoty zaměstnání Nízká kvalita práce Riziko zastarávání kvalifikace Možnosti vzdělávání a pracovního uplatnění dětí z chudých rodin Nerovnováha mezi pracovními povinnostmi a péčí o děti Pracovní migrace (cizinců) Malá participace zdravotně handicapovaných na trhu práce 2. Hodnocení a monitorování privatizace poskytování veřejných služeb a opatření Role podniků a jejich institucí při řešení problémů na trhu práce Hodnocení PPP projektů a mezisektorové spolupráce

10 Katedra sociální politiky a sociální práce
Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Nabídka témat a oblastí pro hodnotící expertízy 3. Hodnocení efektů vybraných veřejných projektů a opatření na pracovním trhu Zaměstnatelnost – národní i mezinárodní srovnávací studie Cílenost opatření Kvalita opatření (specificky pro vzdělávací a rekvalifikační projekty) Hodnocení efektů a efektivity jednotlivých intervencí Hodnocení efektů a efektivity mixu opatření 4. Hodnocení rozvoje lidských zdrojů v jednotlivých organizacích a institucích veřejného i soukromého sektoru Organizační kultura Klíčové kompetence Harmonizace pracovního a rodinného života 10


Stáhnout ppt "Centrum praktických a evaluačních studií"

Podobné prezentace


Reklamy Google