Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.fss.muni.cz Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce CEPRES Centrum praktických a evaluačních studií Následující prezentace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.fss.muni.cz Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce CEPRES Centrum praktických a evaluačních studií Následující prezentace."— Transkript prezentace:

1 www.fss.muni.cz Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce CEPRES Centrum praktických a evaluačních studií Následující prezentace obsahuje: Informace o nových nabídkách Katedry sociální politiky a sociální práce FSS MU pro soukromý, veřejný a neziskový sektor. Informace o oborech studia na KSPSP FSS MU: Veřejná politika a lidské zdroje, Sociální práce. Nabídku oblastí podpory a nezávislého posouzení veřejných opatření a intervencí.

2 Kontakt: Katedra sociální politiky a sociální práce Fakulta sociálních studií MU Joštova 10, 602 00, Brno http://www.fss.muni.cz/cz/site/struktura/katedry/katedra_soc_pol_a_soc_prace Vedoucí katedry Doc. PhDr. Jiří Winkler, PhD. Tel.: 549498029 Vedoucí CEPRES Mgr. Josef Horňáček Tel.: 549496357 E-mail: 65219@mail.muni.cz Sekretariát katedry: Zálešáková, Hana DiS. tel.: 549 49 4724 www.fss.muni.cz Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce

3 Studijní obor Veřejná politika a lidské zdroje Charakteristika oboru Nový studijní obor Veřejná politika a lidské zdroje se zaměřuje na tvorbu, implementaci a hodnocení politik a programů (od oblastí sociální politiky k politice zaměstnanosti, rozvoji lidských zdrojů a personální politice v organizacích a korporacích). Chápe organizační rozvoj v rámci institucí veřejné politiky a rozvoj lidských zdrojů uvnitř těchto organizací jako zásadní podmínku a nástroj formování veřejných politik a zkvalitnění efektů veřejné politiky. Akcentuje rozvoj lidských zdrojů jako klíčovou funkci veřejných politik směrem k hospodářskému systému a podnikovým organizacím stejně jako směrem k občanské společnosti. www.fss.muni.cz Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce

4 www.fss.muni.cz Studijní obor Sociální práce Charakteristika oboru Studijní obor Sociální práce se zabývá řešením nerovnováh mezi člověkem (jedincem, malými i velkými skupinami) a společností. Typickým příkladem nerovnováhy mohou být problémy, které se týkají vývoje trhu práce, rodiny, situace různých typů menšin (např. chudých rodin, Romů, znevýhodněných seniorů, zdravotně hendikepovaných, dlouhodobě nezaměstnaných, imigrantů aj.). Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce

5 www.fss.muni.cz Aktivity katedry: spolupráce s předními zahraničními pracovišti  Přednášky zahraničních odborníků Od roku 2008 na katedře v programu VPLZ trvale působí prof. Steven Saxonberg ze Švédska.  Spolupráce s Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí (pobočka/pracoviště) – zapojení pracovníků, doktorandů i studentů (výzkumná praxe jako volitelný předmět).  Spolupráce se zahraničními školami: výuka v mezinárodním programu Master of European Social Security (Univerzita v Lovani).  Zapojení v mezinárodních výzkumných projektech – např. Reconciling Work and Welfare in Europe (RECWOWE). Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce

6 www.fss.muni.cz Publikace Výběr knižních monografií a editovaných publikací: Tomáš Sirovátka (ed.) Česká sociální politika na prahu 21. století (2000). Jiří Winkler, Lenka Klimplová a Martin Žižlavský (eds.): Účelové programy na lokálních trzích práce. Jejich význam, potřebnost a realizace (2005). Tomáš Sirovátka (et al). The Challenge of Social Inclusion (2006). Jiří Winkler: Teorie rozhodování a dynamika sociální politiky (2007). Tomáš Sirovátka, Ondřej Hora (eds.): Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti (2008). Tomáš Sirovátka, Jiří Winkler, Martin Žižlavský (eds.) 2009: Nejistoty na trhu práce. Jiří Winkler, Lenka Klimplová (eds.):Nová sociální rizika na trhu práce a potřeby jejich politické regulace (2010) Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce

7 www.fss.muni.cz Aktivity katedry Výzkumné projekty: Téměř 30% rozpočtu tvoří výzkumné aktivity!!!  Projekt IVRIS - Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti Členové katedry SPSP tvoří výzkumný tým zabývající se trhem práce, nezaměstnaností a politikami zaměstnanosti. http://ivris.fss.muni.cz/  Projekt MOPO – monitoring a vyhodnocování potřeb Realizaci projektu MOPO zajišťuje Centrum praktických a evaluačních studií (CEPRES). Jde o nezávislé akademické středisko při katedře SPSP, které se specializuje na vyhodnocení působení veřejných politik na českém trhu práce. http://www.mopo-cz.eu/ Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce

8 www.fss.muni.cz Evaluační centrum katedry Centrum praktických a evaluačních studii při katedře SPSP Partner pro soukromý, veřejný a neziskový sektor Návaznost: Vývoj aktivit v oblasti aplikovaného výzkumu od roku 2005. Cíle: Podpora spolupráce s institucemi a organizacemi při řešení praktických problémů  Utilizace a zpřesnění nabídek hodnotících zpráv a expertíz našich odborníků  Zapojení našich studentů do odborných praxí  Zprostředkování individuální poradenské činnosti pro řízení organizací a lidských zdrojů v rámci veřejných politik, projektů i jednotlivých intervencí. Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce

9 www.fss.muni.cz Nabídka témat a oblastí pro hodnotící expertízy 1.Hodnocení a monitorování nových problémů a rizik na trhu práce Vývoj nejistoty zaměstnání Nízká kvalita práce Riziko zastarávání kvalifikace Možnosti vzdělávání a pracovního uplatnění dětí z chudých rodin Nerovnováha mezi pracovními povinnostmi a péčí o děti Pracovní migrace (cizinců) Malá participace zdravotně handicapovaných na trhu práce 2. Hodnocení a monitorování privatizace poskytování veřejných služeb a opatření Role podniků a jejich institucí při řešení problémů na trhu práce Hodnocení PPP projektů a mezisektorové spolupráce Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce

10 www.fss.muni.cz Nabídka témat a oblastí pro hodnotící expertízy 3. Hodnocení efektů vybraných veřejných projektů a opatření na pracovním trhu Zaměstnatelnost – národní i mezinárodní srovnávací studie Cílenost opatření Kvalita opatření (specificky pro vzdělávací a rekvalifikační projekty) Hodnocení efektů a efektivity jednotlivých intervencí Hodnocení efektů a efektivity mixu opatření 4. Hodnocení rozvoje lidských zdrojů v jednotlivých organizacích a institucích veřejného i soukromého sektoru Organizační kultura Klíčové kompetence Harmonizace pracovního a rodinného života Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce


Stáhnout ppt "Www.fss.muni.cz Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce CEPRES Centrum praktických a evaluačních studií Následující prezentace."

Podobné prezentace


Reklamy Google