Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Moderní metody vzdělávání sociálních pracovníků a mezigenerační vztahy Etika, možnosti vzdělávání, zákon 108/2006 Sb., mezigenerační vztahy Prezentace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Moderní metody vzdělávání sociálních pracovníků a mezigenerační vztahy Etika, možnosti vzdělávání, zákon 108/2006 Sb., mezigenerační vztahy Prezentace."— Transkript prezentace:

1 Moderní metody vzdělávání sociálních pracovníků a mezigenerační vztahy Etika, možnosti vzdělávání, zákon 108/2006 Sb., mezigenerační vztahy Prezentace v rámci operačního programu JPD 3 regionu Praha

2 Stručný obsah časový rámec cca 60 minut Etický kodex a Étos sociální práce – 10 minut Možnosti vzdělávání v sociálních službách – 20 minut Historický kontext sociálních služeb v ČR – stručně – 15 minut Kontext nového zákona o sociálních službách – 5 minut Generační rozdíly v sociálních službách a vztahy mezi generacemi – 5 minut Otázky – 5 minut

3 Etický kodex sociální práce ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY http://sspcr.xf.cz/code.html ETICKÝ KODEX POSKYTOVATELE http://www.pohoda-help.cz/res/data/008/001138.pdf

4 Étos sociálního pracovníka jedná se o hodnoty, normy etiky, které si člověk zvnitřní zvnitřnit = považovat za dobré a pro sebe za maximálně použitelné nemusí být vždy v souladu s etickým kodexem, ale cílem poskytovatele samozřejmě je tento stav

5 Možnosti vzdělávání v sociálních službách 1. Externí vzdělávací kurzy – např. SPAS Praha – www.spas-praha.comwww.spas-praha.com Rozhovor - nástroj pomoci Lektor: MUDr. František Matuška 20 hodin vzdělávání a tréninku na téma vedení konstruktivního pomáhajícího rozhovoru Cesta k profesionálnímu pomáhání Lektor: MUDr. František Matuška 3×20 hodin: profesionální identita, rozhovor jako nástroj pomoci, reflexe a sebereflexe Pracovník pro resocializaci osob duševně, tělesně, smyslově a mentálně handicapovaných Lektoři: MUDr. František Matuška, Bc. Jana Pomajzlová, Mgr. Václav Matuška Rekvalifikační kurz (akreditace MŠMT ČR) - 5×20 hodin výuky a tréninku Témata: identita profesionála, rozhovor - nástroj pomoci, (sebe)reflektování, rehabilitace a resocializace handicapovaných, krizová intervence, systém komunitních služeb, psychohygiena…

6 Možnosti vzdělávání v sociálních službách 1. Externí vzdělávací kurzy – např. SPAS Praha – www.spas-praha.comwww.spas-praha.com Hypnotická a nehypnotická komunikační strategická psychoterapie Miltona H. Ericksona Lektor: MUDr. František Matuška 200 hodin vzdělávání a tréninku v 10 výcvikových setkáních Individualizovaný přístup ke klientovi a komunikační strategie rozvinuté americkým psychoterapeutem M. H. Ericksonem a jeho následovníky a možnosti jejich využití v psychoterapii a hypnoterapii inspirují při hledání vlastního terapeutického stylu Systemická supervize a koučování Odborně zajišťuje: I-KOS (Institut pro koučování a supervizi) Praha Organizačně zajišťuje: Vzdělávací a tréninkový institut SPAS Praha Lektoři a supervizoři programu: MUDr. František Matuška a PhDr. Vratislav Strnad 200 hodin vzdělávání a tréninku v 10 výcvikových setkáních Ucelený přehled teorie a metodik systemické supervize a koučování určený praktikujícím i budoucím supervizorům poskytuje praktické nástroje pro vedení podpůrných individuálních konzultací i pro poradenství organizacím (projektová supervize, týmová supervize)

7 Možnosti vzdělávání v sociálních službách 2. Interní vzdělávání převážně vlastní metodika konkrétního poskytovatele různé formy připravuje jej poskytovatel – mohou se využít různé formy –workshop, seminář –teambuilding –hospitace –metodická konzultace –supervize –koučování (koučink) –aj.

8 Historický kontext sociálních služeb – velmi stručně zavržení – zlý duch lítost – péče separace, izolace integrace inkluze

9 Přístup zaměřený na jedince Plánujeme pro/za Vás Mluvíme o Vás Děláme věci Vám/za Vás Žijete podle naplánovaného programu Žijete tam, kde „můžete“ Začínáme s tím, co je špatně Zdraví a bezpečnost podmiňuje Vaše umístění My “dovolujeme,” “umísťujeme” My určujeme Vaše cíle Vy se učíte dalšímu kroku o kterém si myslíme, že posune dál „Mrtvé“ plánování – mění se ročně nezávidle na Vašich aktuálních potřebách Plánujeme s Vámi Mluvíme s Vámi Děláme věci s Vámi Máte svůj život Žijete tam, kde a s kým se rozhodnete Začínáme s tím, co je důležité Zdraví a bezpečnost bude zajištěno tam, kde žijete My podporujeme, asistujeme, pomáháme My doporučujeme, Vy se rozhodujete Společně se rozhodneme, co se chcete naučit, aby jste dosáhl svých cílů „Živé“ plánování - mění se podle Vašich aktuálních potřeb X 

10 Podmínky zákona 108/2006 Sb. vymezuje přesně kompetence sociálního pracovníka §109,110 vymezuje další vzdělávání sociálních pracovníků §111 akreditace vzdělávání §112-114 předpoklady pro výkon činnosti v sociálních službách §115,116,117

11 Mezigenerační vztahy info ze zkušeností často rozdíl v přístupu – nutná změna étosu sociálního pracovníka v každém věku společná pravidla platí pro všechny stejně výňatek z textu Prof. MUDr. Josefa Kouteckého, DrSc.: Obava, nedůvěra či dokonce odpor k tomu, že se něco významného a důležitého svěřuje "tak mladému člověku" je lichá a směšná. Zcela se zapomíná, že Mozart v šestatřiceti a Schubert v jednatřiceti završili své životní dílo. Crickovi bylo 27 let a Watsonovi 25 let, když objevili, popsali a vyložili strukturu DNA (za devět let poté jim udělili Nobelovu cenu). Stejně bláhové by bylo zapomínat, že Tizian dokončil Pietu v 99 letech, Pablo Casals učil hře na violoncello do 96 let a Albert Schweitzer dbal o své pacienty do své smrti v devadesáti. Příkladů bych mohl uvést daleko více a promiňte, že uvádím ty "slavné", obecně známé. Kdybych zmínil moudrého starého sedláka či řemeslníka z vesnice, nebylo by to dost přesvědčivé. Vlastní vztah k mladé generaci mohu snadno doložit. Na klinice (která je ve srovnání s velkými klinikami hlavních oborů malá) jsem habilitoval dva docenty. Jednomu bylo 41 a druhému dokonce 35 let. Dvěma mým proděkankám je krátce po čtyřicítce (to mohu bez porušení zásad slušného chování a zvláště ve vztahu k pověření tak významnými akademickými funkcemi bez zábran prozradit). Také to dokládá jak vysoce si vážím žen. A tak si myslím, že není možné dělit lidi ani podle věku, ani podle výšky a váhy, ani podle pohlaví, životního názoru a náboženské příslušnosti, ale jen a jen podle toho, jak jsou schopní a dobří (a ještě lepší) nebo špatní (nebo horší a neschopní). Záleží opravdu jenom na tom, jací jsme a abychom tu k něčemu byli.

12 KONTAKT Jiří Kučera, Mgr. POHODA - společnost pro normální život lidí s postižením zást. ředitele – komunikace, terénní programy mobil: +420 608 360 427 jiri.kucera@pohoda-help.cz skype: j.k.pohoda ICQ# 202 562 377 http://www.asistent-pohody.cz http://www.pohoda-help.cz http://www.mentalnipostizeni.cz http://www.asistent-pohody.cz http://www.pohoda-help.cz http://www.mentalnipostizeni.cz

13


Stáhnout ppt "Moderní metody vzdělávání sociálních pracovníků a mezigenerační vztahy Etika, možnosti vzdělávání, zákon 108/2006 Sb., mezigenerační vztahy Prezentace."

Podobné prezentace


Reklamy Google