Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SOCIÁLNÍ OKOLÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SOCIÁLNÍ OKOLÍ."— Transkript prezentace:

1 SOCIÁLNÍ OKOLÍ

2 Sociální kategorie Sociální agregát
Osoby, které mají společný určitý rys Skupina jen ve statistickém smyslu Sociální agregát Prostorové seskupení lidí ve stejném čase a prostoru

3 Parametry pro příští nákup
Fyzická hustota Osobní faktory Vnímání davu Adaptační strategie Nákupy konformita s davem -Čas nákupu informační proces -Rozhovor s prodavačem hodnocení alternativ -Speciální žádosti nákup známé značky výstupy Spokojenost v obchodě Spokojenost s nákupem Image obchodu Věrnost Parametry pro příští nákup

4 Sociální skupiny Sdílí podobné hodnoty, normy, očekávání, členové udržují mezi sebou pravidelný a vědomý kontakt Podmínky: 2-diáda 3-triáda

5 Formální členství v sociální skupině (dle G.Harrella)
Neformální členství Formální členství Primární Přátelé Rodina Nákupní skupiny Spolky Týmy Kluby Skauti Sekundární Sportovní hrdinové Osobnosti zábavy Reprezentanti živ. stylu Sociální třídy Profesní organizace Politické strany Náboženské organizace

6 Sociální třídy-Sociální stratifikace
Zařazení lidí jinými na pomyslném společenském žebříčku výše nebo níže vzhledem k hierarchii respektu a prestiže Stratifikace na základě -prestiže -moci -vlastnictví, bohatství

7 Sociální třídy Relativně stálé skupiny lidí, které jsou ve společnosti hierarchicky uspořádány a které sdílejí podobné zájmy, hodnoty, chování

8 Rysy sociální třídy Sociální třídy vyjadřují status
Soc.třídy jsou hierarchicky uspořádány Soc.třídy vytvářejí rámec referencí Soc.třídy jsou dynamické Odrazují od kontaktu se členy jiných sociálních tříd Ovlivňují navzájem svoji potřebu

9 Warnerova stratifikace
Skupina tříd třída pojmenování Vyšší třídy Vyšší horní (upper uppers) Vyšší dolní (lower uppers) Country club (starší bohatí) Noví bohatí Střední třídy Střední horní (upper middles) Střední dolní (lower middles) Úspěšní profesionálové Doufající následovatelé Nižší třídy Nižší horní (upper lowers) Nižší dolní (lower lowers) Bezpečí si vědomá většina(dělnická třída) Skalnaté dno

10 Hodnotové přístupy sociálních tříd
Vyšší třídy Zaměřeny do budoucna Spíše město Racionalita Sebedůvěra Vazba na širší kulturní prostředí Nižší třídy Zaměřeny na současnost, minulost Spíše venkov Omezený smysl pro rozhodování Konkrétní uvažování Svět se točí kolem nich a jejich rodiny

11 Důvody pro soustředění se na sociální třídy
Soc. třída ovlivňuje preference výrobků, značek Promítá se do volného času a živ. stylu Liší se mírou užití některých výrobků vůbec Liší se v některých polohách komunikace Liší se vkusem, tj. estetickým vnímáním Odívání,soc.řeč,volba médií, nákupní proces

12 Rodina Dva nebo více lidí spřízněných pokrevně, manželským svazkem nebo adopcí, kteří žijí společně Nukleární – rodiče a děti Rozšířená // a další příbuzní 1.fáze-orientující 2.fáze tvarující

13 Více ovlivňují vnější postoje/chování
Jednoduchý model procesu zespolečenštění Mladý člověk Ostatní členové rodiny Přátelé Více ovlivňují základní postoje/chování Morální principy Obratnost v mezilidských vztazích Normy v oblékání Vystupování a schopnost Motivace ke vzdělání Profesní cíle Zásady nákupního chování Více ovlivňují vnější postoje/chování Styl Zvyky Móda „In“ nebo „out“ Přijatelné nákupní chování Před pubertou Dospívající Teenager Starší

14 Další funkce rodiny Ekonomická prosperita Citová podpora
Vhodné životní styly

15 Osm úloh v rozhodovacím procesu rodiny
Ovlivňující Člen(ové) rodiny, který poskytuje informace jiným členům a produktu nebo službě. Strážný Člen(ové) rodiny, který řídí tok informací o produktu nebo službě do rodiny Rozhodující Člen(ové) rodiny s mocí určit, zda nakupovat, zakoupit, používat, spotřebovávat nebo odstranit Kupující Člen(ové) rodiny, který provádí skutečné zakoupení konkrétního produktu

16 pokračování Připravující
Člen(ové) rodiny, který proměňuje produkt do formy vhodné ke spotřebě jinými členy rodiny. Uživatel Člen(ové) rodiny, který používá nebo spotřebovává konkrétní produkt nebo službu. Udržující Člen(ové) rodiny, který provádí servis a opravuje produkt, aby poskytl stálé uspokojení. Odstraňující Člen(ové) rodiny, který podceňuje nebo provádí odstraňování nebo nepokračování konkrétního produktu nebo služby.

17 Kupní rozhodování v rodině
Rozdělení na expresivní a instrumentální role Rozdělení podle dominance jednoho z partnerů Rozdělení podle typu účastí na kupním rozhodování

18 Dominance ženy Společné Autonomní Dominance muže
Dělba rozhodování mezi manželi Potraviny Nádobí 50 Dominance ženy Kosmetika Prázdniny Pánské oblečení Společné školy Autonomní Nábytek Alkohol Vertikální osa- míra poměru dominance jednoho z partnerů Horizontální podíl domácností Auta Pojištění Dominance muže

19 ROZHODOVACÍ JEDNOTKA Individuální člen rodiny - Nákupní agent pro jiného člena rodiny - Osobní nákup - Pasivní diktát -Nákupní agent rodiny -Pasivní diktát Mnoho druhů potravinářského zboží U Ž I V A T E L jedinec Celá rodina Vnitřní rozhodovací jednotky rodiny a uživatelská jednotka Nákup některých dárků Výběr restaurací Všichni členové rodiny

20 Střední věk V manželství s dětmi*
Rozvedení bez dětí Mladý Rozvedený bez dětí Střední věk V manželství bez dětí Mladý V manželství s dětmi* Střední věk V manželství s dětmi* Střední věk V manž. s nezávis-lými dětmi* Starší V Manželství* Starší Svobodný* Mladý Svobodný* Mladý V manželství bez dětí* Mladý Rozvedení s dětmi* Střední věk Rozvedený s dětmi Střední věk Rozvedený s nezávislými dětmi Obvyklý běh, recirkulační běh * tradiční rodina

21 Volba banky – Význam atributů obsluhy pro různá stadia ŽCR
Mláde-necký věk: Novomanželé: Plné hnízdo I: Plné hnízdo II: Plné hnízdo III: Prázdné hnízdo I: Prázdné hnízdo II: Domácnost o jedné osobě Postoj S1 Pořadí S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Poloha blízko domova 1 2 Celková kvalita služeb 9 7 6 10 4 Dobré jméno 3 8 Vedení účtu zdarma 13 11 5 Rychlé služby 12 Možnost získání všech finančních služeb na jednom místě Vyplácení nejvyšších sazeb při spoření Dostupnost osobních úvěrů 14

22 Pozoruhodná stadia netradičního ŽCR
Stadia alternativního ŽCR Rodinná domácnost Definice/Komentář Bezdětné dvojice Pro manželské dvojice je stále přijatelnější nemít děti. K tomu přispívají vdané ženy orientující se na kariéru a sňatky v pozdějším věku. Dvojice oddané v pozdějším věku (po 35. roce života) Muži a ženy více orientované na kariéru a větší výskyt párů žijících společně. Pravděpodobně mají méně dětí nebo dokonce žádné. Dvojice, které měly dítě v pozdějším věku (po 35. roce života) Pravděpodobně měly méně dětí. Kladou důraz na kvalitní životní styl: „Dost dobré je jen to nejlepší.“ Svobodní rodiče I Vysoká rozvodovost (asi 50 procent) přispívá k podílu domácností s jediným rodičem. Svobodní rodiče II Mladý muž nebo žena, kteří mají jedno nebo více nemanželských dětí. Svobodní rodiče III Svobodná osoba, která adoptuje jedno nebo více dětí. Širší rodina Dospělé svobodné děti, které se vracejí domů při budování své kariéry, aby ušetřili výdaje za samostatné bydlení.

23 Nerodinná domácnost Neprovdané dvojice Rostoucí akceptování heterosexuálních a homosexuálních párů. Rozvedené osoby (bez dětí) Vysoká rozvodovost přispívá k rozpadu domácností ještě před narozením dětí. Svobodné osoby (většinou mladé) Především důsledek pozdějšího prvního sňatku; také muži a ženy, kteří nikdy nevstoupí do manželství. Ovdovělé osoby (většinou postarší) Delší průměrná délka života, zvláště u žen, znamená více domácností s jedinou osobou přes 75 let.

24 Přitažlivost, příjemnost Zajímavý(á), vypadá dobře
Průběh Pocity Myšlení 1.Setkání Přitažlivost, příjemnost Zajímavý(á), vypadá dobře 2.Seznámení Obliba, štěstí, stimulace Náboženství, vnější chování 3.Rozvoj vztahu Ujištění, touha po blízkosti, péče Vzájemné poznávání, diskuse, schvalování hodnot 4.Zamilovanost Vzájemná závislost, potěšení, uznávání Zvýšená komu- nikace, zkoušení rolí, plánování partnerství 5.partnerství Jako pár, péče, respekt, zodpovědnost Vzájemné podřízení, poznání

25 Při životním cyklu sledujeme rodinu jako celek
Rozhodování mezi manželi (Mění se postavení muže a ženy v rodině) Vazba rodiče – děti Děti jako spotřebitelé

26 Děti jako spotřebitelé
Dnešní děti jsou daleko více informovanější Dnešní děti dříve spotřebně dospívají Dnešní děti jsou samostatnější Dnešní děti mají větší vlastní příjmy Dnešní děti si dříve uvědomují vztah mezi cenou a hodnotou Dnešní děti rozlišují reklamu od skutečnosti Dnešní děti nevystupují jen pasivně

27 Studie vlivu dětí na rodinné rozhodování – návštěva restaurace
Otec Matka Celkem Tradiční 12,0 52,0 36,0 100% 75,8 Netradiční 25,0 12,5 62,5 24,2 15,2 42,4


Stáhnout ppt "SOCIÁLNÍ OKOLÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google