Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SOCIÁLNÍ OKOLÍ. Sociální kategorie  Osoby, které mají společný určitý rys  Skupina jen ve statistickém smyslu Sociální agregát  Prostorové seskupení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SOCIÁLNÍ OKOLÍ. Sociální kategorie  Osoby, které mají společný určitý rys  Skupina jen ve statistickém smyslu Sociální agregát  Prostorové seskupení."— Transkript prezentace:

1 SOCIÁLNÍ OKOLÍ

2 Sociální kategorie  Osoby, které mají společný určitý rys  Skupina jen ve statistickém smyslu Sociální agregát  Prostorové seskupení lidí ve stejném čase a prostoru

3 Fyzická hustotaOsobní faktory Vnímání davu Adaptační strategie Nákupy konformita s davem -Čas nákupu -informační proces -Rozhovor s prodavačem -hodnocení alternativ -Speciální žádosti -nákup známé značky výstupy Spokojenost v obchodě Spokojenost s nákupem Image obchodu Věrnost Parametry pro příští nákup

4 Sociální skupiny  Sdílí podobné hodnoty, normy, očekávání, členové udržují mezi sebou pravidelný a vědomý kontakt  Podmínky: 2-diáda 3-triáda

5 Formální členství v sociální skupině (dle G.Harrella) Neformální členstvíFormální členství PrimárníPřátelé Rodina Nákupní skupiny Spolky Týmy Kluby Skauti SekundárníSportovní hrdinové Osobnosti zábavy Reprezentanti živ. stylu Sociální třídy Profesní organizace Politické strany Náboženské organizace

6 Sociální třídy-Sociální stratifikace  Zařazení lidí jinými na pomyslném společenském žebříčku výše nebo níže vzhledem k hierarchii respektu a prestiže Stratifikace na základě -prestiže -moci -vlastnictví, bohatství

7 Sociální třídy  Relativně stálé skupiny lidí, které jsou ve společnosti hierarchicky uspořádány a které sdílejí podobné zájmy, hodnoty, chování

8 Rysy sociální třídy  Sociální třídy vyjadřují status  Soc.třídy jsou hierarchicky uspořádány  Soc.třídy vytvářejí rámec referencí  Soc.třídy jsou dynamické  Odrazují od kontaktu se členy jiných sociálních tříd  Ovlivňují navzájem svoji potřebu

9 Warnerova stratifikace Skupina tříd třída pojmenování Vyšší třídy Vyšší horní (upper uppers) Vyšší dolní (lower uppers) Country club (starší bohatí) Noví bohatí Střední třídy Střední horní (upper middles) Střední dolní (lower middles) Úspěšní profesionálové Doufající následovatelé Nižší třídy Nižší horní (upper lowers) Nižší dolní (lower lowers) Bezpečí si vědomá většina(dělnická třída) Skalnaté dno

10 Hodnotové přístupy sociálních tříd Vyšší třídy  Zaměřeny do budoucna  Spíše město  Racionalita  Sebedůvěra  Vazba na širší kulturní prostředí Nižší třídy  Zaměřeny na současnost, minulost  Spíše venkov  Omezený smysl pro rozhodování  Konkrétní uvažování  Svět se točí kolem nich a jejich rodiny

11 Důvody pro soustředění se na sociální třídy  Soc. třída ovlivňuje preference výrobků, značek  Promítá se do volného času a živ. stylu  Liší se mírou užití některých výrobků vůbec  Liší se v některých polohách komunikace  Liší se vkusem, tj. estetickým vnímáním  Odívání,soc.řeč,volba médií, nákupní proces

12 Rodina  Dva nebo více lidí spřízněných pokrevně, manželským svazkem nebo adopcí, kteří žijí společně  Nukleární – rodiče a děti  Rozšířená - -//- a další příbuzní 1.fáze-orientující 2.fáze tvarující

13 Jednoduchý model procesu zespolečenštění Mladý člověk Ostatní členové rodiny Přátelé Více ovlivňují základní postoje/chování Morální principy Obratnost v mezilidských vztazích Normy v oblékání Vystupování a schopnost Motivace ke vzdělání Profesní cíle Zásady nákupního chování Více ovlivňují vnější postoje/chování Styl Zvyky Móda „In“ nebo „out“ Přijatelné nákupní chování Před pubertou Dospívající Teenager Starší

14 Další funkce rodiny  Ekonomická prosperita  Citová podpora  Vhodné životní styly

15 Osm úloh v rozhodovacím procesu rodiny OvlivňujícíČlen(ové) rodiny, který poskytuje informace jiným členům a produktu nebo službě. StrážnýČlen(ové) rodiny, který řídí tok informací o produktu nebo službě do rodiny RozhodujícíČlen(ové) rodiny s mocí určit, zda nakupovat, zakoupit, používat, spotřebovávat nebo odstranit KupujícíČlen(ové) rodiny, který provádí skutečné zakoupení konkrétního produktu

16 pokračování PřipravujícíČlen(ové) rodiny, který proměňuje produkt do formy vhodné ke spotřebě jinými členy rodiny. UživatelČlen(ové) rodiny, který používá nebo spotřebovává konkrétní produkt nebo službu. UdržujícíČlen(ové) rodiny, který provádí servis a opravuje produkt, aby poskytl stálé uspokojení. OdstraňujícíČlen(ové) rodiny, který podceňuje nebo provádí odstraňování nebo nepokračování konkrétního produktu nebo služby.

17 Kupní rozhodování v rodině  Rozdělení na expresivní a instrumentální role  Rozdělení podle dominance jednoho z partnerů  Rozdělení podle typu účastí na kupním rozhodování

18 Dělba rozhodování mezi manželi Nádobí Potraviny Dominance ženy Kosmetika Pánské oblečení Autonomní Alkohol Auta Pojištění Dominance muže Prázdniny Společné Nábytek školy 50

19 - Nákupní agent pro jiného člena rodiny - Osobní nákup - Pasivní diktát -Nákupní agent rodiny -Pasivní diktát Mnoho druhů potravinářského zboží jedinec Celá rodina Vnitřní rozhodovací jednotky rodiny a uživatelská jednotka Nákup některých dárkůVýběr restaurací Všichni členové rodiny UŽIVATELUŽIVATEL ROZHODOVACÍ JEDNOTKA Individuální člen rodiny

20 Střední věk Rozvedení bez dětí Střední věk Rozvedení bez dětí Mladý Rozvedený bez dětí Střední věk V manželství bez dětí Mladý Svobod ný* Mladý V manže lství bez dětí* Mladý V manžel ství s dětmi* Střední věk V manžel ství s dětmi* Střední věk V manž. s nezávis- lými dětmi* Starší V Man želství* Starší Svobo dný* Starší Svobo dný* Mladý Rozvedení s dětmi* Střední věk Rozvedený s dětmi Střední věk Rozvedený s nezávislý mi dětmi Obvyklý běh, recirkulační běh * tradiční rodina

21 Volba banky – Význam atributů obsluhy pro různá stadia ŽCR Mláde- necký věk: Novoma nželé: Plné hnízdo I: Plné hnízdo II: Plné hnízdo III: Prázdné hnízdo I: Prázdné hnízdo II: Domácnost o jedné osobě Postoj S1 Pořadí S2 Pořadí S3 Pořadí S4 Pořadí S5 Pořadí S6 Pořadí S7 Pořadí S8 Pořadí Poloha blízko domova 12111121 Celková kvalita služeb 297767104 Dobré jméno 31228692 Vedení účtu zdarma 41091311 53 Rychlé služby 58101210121310 Možnost získání všech finančních služeb na jednom místě 611 10139812 Vyplácení nejvyšších sazeb při spoření 75885545 Dostupnost osobních úvěrů 87641210147

22 Pozoruhodná stadia netradičního ŽCR Stadia alternativního ŽCR Rodinná domácnost Definice/Komentář Bezdětné dvojice Pro manželské dvojice je stále přijatelnější nemít děti. K tomu přispívají vdané ženy orientující se na kariéru a sňatky v pozdějším věku. Dvojice oddané v pozdějším věku (po 35. roce života) Muži a ženy více orientované na kariéru a větší výskyt párů žijících společně. Pravděpodobně mají méně dětí nebo dokonce žádné. Dvojice, které měly dítě v pozdějším věku (po 35. roce života) Pravděpodobně měly méně dětí. Kladou důraz na kvalitní životní styl: „Dost dobré je jen to nejlepší.“ Svobodní rodiče I Vysoká rozvodovost (asi 50 procent) přispívá k podílu domácností s jediným rodičem. Svobodní rodiče II Mladý muž nebo žena, kteří mají jedno nebo více nemanželských dětí. Svobodní rodiče III Svobodná osoba, která adoptuje jedno nebo více dětí. Širší rodina Dospělé svobodné děti, které se vracejí domů při budování své kariéry, aby ušetřili výdaje za samostatné bydlení.

23 Nerodinná domácnost Neprovdané dvojiceRostoucí akceptování heterosexuálních a homosexuálních párů. Rozvedené osoby (bez dětí)Vysoká rozvodovost přispívá k rozpadu domácností ještě před narozením dětí. Svobodné osoby (většinou mladé) Především důsledek pozdějšího prvního sňatku; také muži a ženy, kteří nikdy nevstoupí do manželství. Ovdovělé osoby (většinou postarší) Delší průměrná délka života, zvláště u žen, znamená více domácností s jedinou osobou přes 75 let.

24 PrůběhPocityMyšlení 1.SetkáníPřitažlivost, příjemnost Zajímavý(á), vypadá dobře 2.SeznámeníObliba, štěstí, stimulace Náboženství, vnější chování 3.Rozvoj vztahuUjištění, touha po blízkosti, péče Vzájemné poznávání, diskuse, schvalování hodnot 4.ZamilovanostVzájemná závislost, potěšení, uznávání Zvýšená komu- nikace, zkoušení rolí, plánování partnerství 5.partnerstvíJako pár, péče, respekt, zodpovědnost Vzájemné podřízení, poznání

25 Při životním cyklu sledujeme rodinu jako celek  Rozhodování mezi manželi (Mění se postavení muže a ženy v rodině)  Vazba rodiče – děti  Děti jako spotřebitelé

26 Děti jako spotřebitelé  Dnešní děti jsou daleko více informovanější  Dnešní děti dříve spotřebně dospívají  Dnešní děti jsou samostatnější  Dnešní děti mají větší vlastní příjmy  Dnešní děti si dříve uvědomují vztah mezi cenou a hodnotou  Dnešní děti rozlišují reklamu od skutečnosti  Dnešní děti nevystupují jen pasivně

27 Studie vlivu dětí na rodinné rozhodování – návštěva restaurace DítěOtecMatkaCelkem Tradiční12,052,036,0100% 75,8 Netradiční25,012,562,5100% 24,2 Celkem15,242,4 100%


Stáhnout ppt "SOCIÁLNÍ OKOLÍ. Sociální kategorie  Osoby, které mají společný určitý rys  Skupina jen ve statistickém smyslu Sociální agregát  Prostorové seskupení."

Podobné prezentace


Reklamy Google