Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/"— Transkript prezentace:

1 Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/03.0001
„Vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu v Plzeňském kraji“ Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/ Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR

2 Základní informace o projektu
Financováno z ESF OP VK a státního rozpočtu ČR Doba realizace projektu: červen 2012 – srpen 2013 Pro koho je projekt určen: pro účastníky z oblasti cestovního ruchu s důrazem na stravovací služby, ubytovací služby, lázeňské a wellness služby Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR

3 Cíle projektu Podpořit nabídku celoživotního vzdělávání v Plzeňském kraji prostřednictvím vzdělávacího programu zaměřeného na vzdělávání pracovníků v oblasti cestovního ruchu Poskytnutí aktuálních odborných informací z oblasti cestovního ruchu Zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce Možnost diskuze a výměny zkušeností a informací jak s lektory, tak mezi účastníky Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR

4 Průběh odborných seminářů
Počet seminářů 24 odborných seminářů Průběh a realizace seminářů listopad červen 2013 každý seminář v rozsahu 6 vyučovacích hodin Místo realizace seminářů Restaurace a pension U SALZMANNŮ na adrese Pražská 8, Plzeň Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR

5 Odborné semináře (1/3) Právní úprava v cestovním ruchu, oblasti státního dozoru Vliv Evropské unie na cestovní ruch Potenciál rozvoje cestovního ruchu v Plzeňském kraji Specifika služeb v cestovním ruchu a význam pracovníků Specifika managementu v cestovním ruchu Krizové řízení podniků cestovního ruchu Specifika marketingu v cestovním ruchu Spotřební chování zákazníka a jeho vliv na tvorbu produktu v cestovním ruchu Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR

6 Odborné semináře (2/3) Vliv cestovního ruchu na ŽP
Přístup podniků cestovního ruchu k ochraně ŽP Šetrné formy cestovního ruchu Odpadové hospodářství Moderní informační technologie v cestovním ruchu Rezervační systémy a jejich využití v podnicích cestovního ruchu Informační technologie v CR - praktický Systém kvality služeb v cestovním ruchu a její měřitelnost Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR

7 Odborné semináře (3/3) Etika v podnikání a budování firemní identity
Styk se zákazníkem, obchodní jednání, komunikační dovednosti Incentivní a kongresový cestovní ruch Cestovní ruch pro všechny – sociální cestovní ruch Současné trendy v gastronomii Nové trendy v oblasti ubytovacích služeb Moderní trendy a inovace v lázeňství a ve wellness Etiketa - praktický Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR

8 Odborné publikace (1/6) Vytvořeno celkem 40 odborných publikací
4 učebnice (70 NS) 36 doprovodných studijních materiálů (20 NS) Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR

9 Odborné publikace (2/6) 4 učebnice: Služby cestovního ruchu
Cestovní ruch a životní prostředí Informační technologie ve službách Nové trendy a inovace v CR Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR

10 Odborné publikace (3/6) 36 doprovodných studijních materiálů:
Legislativní rámec pro podnikání v cestovním ruchu v ČR a EU Činnost a působnost orgánů státního dozoru a jejich oblasti kontroly Specifika ochrany spotřebitele v cestovním ruchu Současný stav cestovního ruchu ČR Státní politika cestovního ruchu Potenciál rozvoje cestovního ruchu v Plzeňském kraji Specifika služeb cestovního ruchu Specifické formy managementu v cestovním ruchu – yield a revenue management Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR

11 Odborné publikace (4/6) 36 doprovodných studijních materiálů:
Manažer nového typu Krizové řízení podniků cestovního ruchu Marketingová komunikace v CR Marketingový výzkum a metody uplatňované v CR Vliv spotřebního chování zákazníků na tvorbu produktu CR Šetrné formy turismu Udržitelný CR a jeho vliv na ŽP Green management Moderní informační technologie v CR Rezervační systémy v praxi Environmentální aspekty CR Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR

12 Odborné publikace (5/6) 36 doprovodných studijních materiálů:
Otázka řízení kvality v gastronomii (HACCP, hygiena) Kvalita v cestovním ruchu a certifikační procesy Měření spokojenosti hostů v ubytovacích a stravovacích zařízeních Normy a standardy v cestovním ruchu Řízení lidských zdrojů v podnicích cestovního ruchu Význam firemní kultury a firemní identita (corporate identity) Specifika etického řízení podniku, zavádění etického kodexu Etický protokol a etiketa Rozvíjení vztahů se zákazníky Řešení problémových a konfliktních situací Komunikační dovednosti, styk se zákazníkem Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR

13 Odborné publikace (6/6) 36 doprovodných studijních materiálů:
Event management a MICE Sociální cestovní ruch Moderní trendy v gastronomii Moderní trendy v hotelnictví Moderní trendy a inovace v oblasti lázeňství a wellness Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR

14 Evaluace Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR

15 Klíčová aktivita 04 - Evaluace pilotního ověření vzdělávacího programu (1/2)
Cíl: provedení dílčí a závěrečné evaluace pilotního ověření vzdělávacího programu Odpovědnost: realizační tým ve složení manažer projektu, tvůrce/metodik vzdělávacího programu, odborný administrativní asistent ve spolupráci s lektorem a účastníky vzdělávacího programu Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR

16 Klíčová aktivita 04: Evaluace pilotního ověření vzdělávacího programu (2/2)
Dílčí evaluace provedena po 12. semináři získání zpětné vazby týkající se pilotního ověření vzdělávacího programu na základě dotazníkového šetření Závěrečná evaluace provedena po 24. semináři získání zpětné vazby týkající se pilotního ověření vzdělávacího programu na základě diskuze s jednotlivými účastníky a dotazníkového šetření zpracování výsledků evaluace a jejich prezentace na závěrečném workshopu Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR

17 Dílčí evaluace (1/3) Dotazníkové šetření po 12. semináři, škála pro hodnocení 1-5 Odevzdáno celkem 20 dotazníků Celkem 8 otázek, z toho 5 uzavřených a 3 otevřené Na konci dotazníku ponechán prostor pro připomínky a názory účastníků vzdělávacího programu Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR

18 Dílčí evaluace (2/3) 5 uzavřených otázek
Jak jste spokojen/a s organizačním zajištěním vzdělávacího programu? - průměr odpovědí: 1,4 (velmi spokojen/a, resp. spokojen/a) Jak jste spokojen/a s výkladem lektora? - průměr odpovědí: 1,2 (velmi spokojen/a) Jak jste spokojen/a s kvalitou studijních materiálů? - průměr odpovědí: 1,45 (velmi spokojen/a, resp. spokojen/a) Jak jste spokojen/a s obsahem (tématy) vzdělávacího programu? - průměr odpovědí: 1,6 (velmi spokojen/a, resp. spokojen/a) Je vzdělávací program významný pro Vaši praxi? - průměr odpovědí: 1,7 (je velmi významný, resp. je významný) Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR

19 Dílčí evaluace (3/3) 3 otevřené otázky
Co hodnotíte na vzdělávacím programu pozitivně? - rozsáhlé znalosti a individuální přístup lektora, zajímavá témata, obsažné odborné publikace, získání nových cenných informací využitelných v praxi a možnost vzájemné diskuse mezi účastníky Co hodnotíte na vzdělávacím programu negativně? - přítomnost některých méně zajímavých témat, velký rozsah předávaných informací v krátkém čase, špatné vytápění a osvětlení školicí místnosti Co Vám ve výuce chybí? - více praktických poznatků nebo možnost exkurze do vybraných provozů Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR

20 Závěrečná evaluace (1/5)
Dotazníkové šetření po 24. semináři, škála pro hodnocení 1-5 Odevzdáno celkem 19 dotazníků Celkem 11 otázek, z toho 8 uzavřených a 3 otevřené TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

21 Závěrečná evaluace (2/5)
8 otevřených otázek Jak jste byl/a spokojen/a s organizačním zajištěním vzdělávacího programu? - průměr odpovědí: 1,16 (velmi spokojen/a) – zlepšení o 0,84 (dílčí ev.) Jak jste byl/a spokojen/a s výkladem lektora? - průměr odpovědí: 1,16 (velmi spokojen/a) – zlepšení o 0,84 (dílčí ev.) Byl lektor schopen reagovat na Vaše požadavky a přání, které se týkaly výuky? - průměr odpovědí: 1 (rozhodně ano) Jak jste byl/a spokojen/a s kvalitou obdržených publikací a studijních materiálů? - průměr odpovědí: 1,31 (velmi spokojen/a, resp. spokojen/a) – zlepšení o 0,13 (dílčí ev.) Jak jste spokojen/a s obsahem (tématy) vzdělávacího programu? - průměr odpovědí: 1,42 (velmi spokojen/a, resp. spokojen/a) – zlepšení o 0,18 (dílčí ev.) Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR

22 Závěrečná evaluace (3/5)
8 otevřených otázek Jak hodnotíte aktuálnost předaných informací? - průměr odpovědí: 1,32 (velmi pozitivně, resp. spíše pozitivně) Využijete získané vědomosti ve Vašem oboru? - průměr odpovědí: 1,47 (rozhodně ano, resp. spíše ano) Jaký je Váš celkový dojem z průběhu vzdělávacího programu? - průměr odpovědí: 1,16 (velmi pozitivní) Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR

23 Závěrečná evaluace (4/5)
3 uzavřené otázky Co hodnotíte na vzdělávacím programu pozitivně? - široký záběr témat, aktuálnost předaných informací, možnost diskuze v rámci probíraných témat, seznámení s dokumenty důležitými pro působení v oblasti cestovního ruchu, setkání s lidmi s podobnými zájmy, problémy, zkušenostmi atd. a v neposlední řadě také vysoká úroveň znalostí a kvalifikace lektora Co hodnotíte na vzdělávacím programu negativně? - časová náročnost školení, chybějící praxe v terénu a také prostředí, ve kterém školení probíhalo – kuřácká jídelna, zima v místnosti atd. Co Vám ve výuce chybělo? - možnost praktické výuky, případně exkurze do vybraného provozu Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR

24 Závěrečná evaluace (5/5)
Diskuze s účastníky vzdělávacího programu bylo poukázáno na následující možnosti zlepšení: snížení časové náročnosti školení – část školení je možné uskutečnit pomocí e-learningu, popř. prostřednictvím samostudia možnost obměny školených témat v průběhu vzdělávacího programu uvítání většího prostoru pro opakování před závěrečným testem možnost zorganizování výjezdového semináře Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR

25 Evaluace – závěry Celkový počet seminářů: z 24 seminářů realizováno celkem 24 Úspěšnost účastníků: přihlášeno 29 účastníků, úspěšně absolvovalo 26 účastníků školení Průměrné hodnocení: méně než 2,00 ze škály do 5,00 Pozitivní ohlasy účastníků vzdělávacího programu v otevřených otázkách, diskuzi Zájem o obdobný vzdělávací program, účast v podobném projektu Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR

26 Děkuji za pozornost Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR


Stáhnout ppt "Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/"

Podobné prezentace


Reklamy Google