Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„ Vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu v Plzeňském kraji“ Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/03.0001 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„ Vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu v Plzeňském kraji“ Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/03.0001 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím."— Transkript prezentace:

1 „ Vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu v Plzeňském kraji“ Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/03.0001 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR

2 Základní informace o projektu Financováno z ESF OP VK a státního rozpočtu ČR Doba realizace projektu: červen 2012 – srpen 2013 Pro koho je projekt určen: pro účastníky z oblasti cestovního ruchu s důrazem na stravovací služby, ubytovací služby, lázeňské a wellness služby Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR

3 Cíle projektu Podpořit nabídku celoživotního vzdělávání v Plzeňském kraji prostřednictvím vzdělávacího programu zaměřeného na vzdělávání pracovníků v oblasti cestovního ruchu Poskytnutí aktuálních odborných informací z oblasti cestovního ruchu Zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce Možnost diskuze a výměny zkušeností a informací jak s lektory, tak mezi účastníky Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR

4 Průběh odborných seminářů Počet seminářů  24 odborných seminářů Průběh a realizace seminářů  listopad 2012 - červen 2013  každý seminář v rozsahu 6 vyučovacích hodin Místo realizace seminářů  Restaurace a pension U SALZMANNŮ na adrese Pražská 8, 301 00 Plzeň Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR

5 Odborné semináře (1/3) Právní úprava v cestovním ruchu, oblasti státního dozoru Vliv Evropské unie na cestovní ruch Potenciál rozvoje cestovního ruchu v Plzeňském kraji Specifika služeb v cestovním ruchu a význam pracovníků Specifika managementu v cestovním ruchu Krizové řízení podniků cestovního ruchu Specifika marketingu v cestovním ruchu Spotřební chování zákazníka a jeho vliv na tvorbu produktu v cestovním ruchu Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR

6 Vliv cestovního ruchu na ŽP Přístup podniků cestovního ruchu k ochraně ŽP Šetrné formy cestovního ruchu Odpadové hospodářství Moderní informační technologie v cestovním ruchu Rezervační systémy a jejich využití v podnicích cestovního ruchu Informační technologie v CR - praktický Systém kvality služeb v cestovním ruchu a její měřitelnost Odborné semináře (2/3) Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR

7 Odborné semináře (3/3)  Etika v podnikání a budování firemní identity  Styk se zákazníkem, obchodní jednání, komunikační dovednosti  Incentivní a kongresový cestovní ruch  Cestovní ruch pro všechny – sociální cestovní ruch  Současné trendy v gastronomii  Nové trendy v oblasti ubytovacích služeb  Moderní trendy a inovace v lázeňství a ve wellness  Etiketa - praktický Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR

8 Vytvořeno celkem 40 odborných publikací  4 učebnice (70 NS)  36 doprovodných studijních materiálů (20 NS) Odborné publikace (1/6) Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR

9 4 učebnice:  Služby cestovního ruchu  Cestovní ruch a životní prostředí  Informační technologie ve službách  Nové trendy a inovace v CR Odborné publikace (2/6) Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR

10 36 doprovodných studijních materiálů:  Legislativní rámec pro podnikání v cestovním ruchu v ČR a EU  Činnost a působnost orgánů státního dozoru a jejich oblasti kontroly  Specifika ochrany spotřebitele v cestovním ruchu  Současný stav cestovního ruchu ČR  Státní politika cestovního ruchu  Potenciál rozvoje cestovního ruchu v Plzeňském kraji  Specifika služeb cestovního ruchu  Specifické formy managementu v cestovním ruchu – yield a revenue management Odborné publikace (3/6) Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR

11 36 doprovodných studijních materiálů:  Manažer nového typu  Krizové řízení podniků cestovního ruchu  Marketingová komunikace v CR  Marketingový výzkum a metody uplatňované v CR  Vliv spotřebního chování zákazníků na tvorbu produktu CR  Šetrné formy turismu  Udržitelný CR a jeho vliv na ŽP  Green management  Moderní informační technologie v CR  Rezervační systémy v praxi  Environmentální aspekty CR Odborné publikace (4/6) Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR

12 36 doprovodných studijních materiálů:  Otázka řízení kvality v gastronomii (HACCP, hygiena)  Kvalita v cestovním ruchu a certifikační procesy  Měření spokojenosti hostů v ubytovacích a stravovacích zařízeních  Normy a standardy v cestovním ruchu  Řízení lidských zdrojů v podnicích cestovního ruchu  Význam firemní kultury a firemní identita (corporate identity)  Specifika etického řízení podniku, zavádění etického kodexu  Etický protokol a etiketa  Rozvíjení vztahů se zákazníky  Řešení problémových a konfliktních situací  Komunikační dovednosti, styk se zákazníkem Odborné publikace (5/6) Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR

13 36 doprovodných studijních materiálů:  Event management a MICE  Sociální cestovní ruch  Moderní trendy v gastronomii  Moderní trendy v hotelnictví  Moderní trendy a inovace v oblasti lázeňství a wellness Odborné publikace (6/6) Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR

14 Evaluace Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR

15 Klíčová aktivita 04 - Evaluace pilotního ověření vzdělávacího programu (1/2) Cíl:  provedení dílčí a závěrečné evaluace pilotního ověření vzdělávacího programu Odpovědnost:  realizační tým ve složení manažer projektu, tvůrce/metodik vzdělávacího programu, odborný administrativní asistent ve spolupráci s lektorem a účastníky vzdělávacího programu Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR

16 Klíčová aktivita 04: Evaluace pilotního ověření vzdělávacího programu (2/2) Dílčí evaluace  provedena po 12. semináři  získání zpětné vazby týkající se pilotního ověření vzdělávacího programu na základě dotazníkového šetření Závěrečná evaluace  provedena po 24. semináři  získání zpětné vazby týkající se pilotního ověření vzdělávacího programu na základě diskuze s jednotlivými účastníky a dotazníkového šetření  zpracování výsledků evaluace a jejich prezentace na závěrečném workshopu Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR

17 Dílčí evaluace (1/3) Dotazníkové šetření po 12. semináři, škála pro hodnocení 1-5 Odevzdáno celkem 20 dotazníků Celkem 8 otázek, z toho 5 uzavřených a 3 otevřené Na konci dotazníku ponechán prostor pro připomínky a názory účastníků vzdělávacího programu Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR

18 Dílčí evaluace (2/3) 5 uzavřených otázek 1. Jak jste spokojen/a s organizačním zajištěním vzdělávacího programu? - průměr odpovědí: 1,4 (velmi spokojen/a, resp. spokojen/a) 2. Jak jste spokojen/a s výkladem lektora? - průměr odpovědí: 1,2 (velmi spokojen/a) 3. Jak jste spokojen/a s kvalitou studijních materiálů? - průměr odpovědí: 1,45 (velmi spokojen/a, resp. spokojen/a) 4. Jak jste spokojen/a s obsahem (tématy) vzdělávacího programu? - průměr odpovědí: 1,6 (velmi spokojen/a, resp. spokojen/a) 5. Je vzdělávací program významný pro Vaši praxi? - průměr odpovědí: 1,7 (je velmi významný, resp. je významný) Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR

19 Dílčí evaluace (3/3) 3 otevřené otázky 1. Co hodnotíte na vzdělávacím programu pozitivně? - rozsáhlé znalosti a individuální přístup lektora, zajímavá témata, obsažné odborné publikace, získání nových cenných informací využitelných v praxi a možnost vzájemné diskuse mezi účastníky 2. Co hodnotíte na vzdělávacím programu negativně? - přítomnost některých méně zajímavých témat, velký rozsah předávaných informací v krátkém čase, špatné vytápění a osvětlení školicí místnosti 3. Co Vám ve výuce chybí? - více praktických poznatků nebo možnost exkurze do vybraných provozů Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR

20 Závěrečná evaluace (1/5) Dotazníkové šetření po 24. semináři, škála pro hodnocení 1-5 Odevzdáno celkem 19 dotazníků Celkem 11 otázek, z toho 8 uzavřených a 3 otevřené TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

21 Závěrečná evaluace (2/5) 8 otevřených otázek 1. Jak jste byl/a spokojen/a s organizačním zajištěním vzdělávacího programu? - průměr odpovědí: 1,16 (velmi spokojen/a) – zlepšení o 0,84 (dílčí ev.) 2. Jak jste byl/a spokojen/a s výkladem lektora? - průměr odpovědí: 1,16 (velmi spokojen/a) – zlepšení o 0,84 (dílčí ev.) 3. Byl lektor schopen reagovat na Vaše požadavky a přání, které se týkaly výuky? - průměr odpovědí: 1 (rozhodně ano) 4. Jak jste byl/a spokojen/a s kvalitou obdržených publikací a studijních materiálů? - průměr odpovědí: 1,31 (velmi spokojen/a, resp. spokojen/a) – zlepšení o 0,13 (dílčí ev.) 5. Jak jste spokojen/a s obsahem (tématy) vzdělávacího programu? - průměr odpovědí: 1,42 (velmi spokojen/a, resp. spokojen/a) – zlepšení o 0,18 (dílčí ev.) Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR

22 Závěrečná evaluace (3/5) 8 otevřených otázek 6. Jak hodnotíte aktuálnost předaných informací? - průměr odpovědí: 1,32 (velmi pozitivně, resp. spíše pozitivně) 7. Využijete získané vědomosti ve Vašem oboru? - průměr odpovědí: 1,47 (rozhodně ano, resp. spíše ano) 8. Jaký je Váš celkový dojem z průběhu vzdělávacího programu? - průměr odpovědí: 1,16 (velmi pozitivní) Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR

23 Závěrečná evaluace (4/5) 3 uzavřené otázky 9. Co hodnotíte na vzdělávacím programu pozitivně? - široký záběr témat, aktuálnost předaných informací, možnost diskuze v rámci probíraných témat, seznámení s dokumenty důležitými pro působení v oblasti cestovního ruchu, setkání s lidmi s podobnými zájmy, problémy, zkušenostmi atd. a v neposlední řadě také vysoká úroveň znalostí a kvalifikace lektora 10. Co hodnotíte na vzdělávacím programu negativně? - časová náročnost školení, chybějící praxe v terénu a také prostředí, ve kterém školení probíhalo – kuřácká jídelna, zima v místnosti atd. 11. Co Vám ve výuce chybělo? - možnost praktické výuky, případně exkurze do vybraného provozu Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR

24 Závěrečná evaluace (5/5) Diskuze s účastníky vzdělávacího programu bylo poukázáno na následující možnosti zlepšení:  snížení časové náročnosti školení – část školení je možné uskutečnit pomocí e-learningu, popř. prostřednictvím samostudia  možnost obměny školených témat v průběhu vzdělávacího programu  uvítání většího prostoru pro opakování před závěrečným testem  možnost zorganizování výjezdového semináře Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR

25 Evaluace – závěry Celkový počet seminářů: z 24 seminářů realizováno celkem 24 Úspěšnost účastníků: přihlášeno 29 účastníků, úspěšně absolvovalo 26 účastníků školení Průměrné hodnocení: méně než 2,00 ze škály do 5,00 Pozitivní ohlasy účastníků vzdělávacího programu v otevřených otázkách, diskuzi Zájem o obdobný vzdělávací program, účast v podobném projektu Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR

26 Děkuji za pozornost Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR


Stáhnout ppt "„ Vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu v Plzeňském kraji“ Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/03.0001 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím."

Podobné prezentace


Reklamy Google