Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Uživatelská příručka Kalibrátor proudové smyčky FLUKE-705 BluePanther instruments.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Uživatelská příručka Kalibrátor proudové smyčky FLUKE-705 BluePanther instruments."— Transkript prezentace:

1 Uživatelská příručka Kalibrátor proudové smyčky FLUKE-705 BluePanther instruments

2 Úvod Kalibrátor proudové smyčky Fluke 705 je kompaktní nástroj sloužící jako zdroj nebo měřící přístroj. Kalibrátor je určen výhradně k měření proudové smyčky 0 až 20 mA nebo 4 ažý 20 mA a měří stejnosměrné napětí od 0 do 28 V. Kalibrátor nesimuluje a neměří zároveň. Je dodáván se sadou měřících kabelů TL75, krokosvorkami AC70A, 9V alkalickou baterií a touto uživatelskou příručkou. FunkceRozsahRozslišení Měření stejnosměrného napětí+ 28 V0.001 V Měření stejnosměrného proudu0 až 24 mA0.001 mA Zdroj stejnosměrného proudu Zdroj pro smyčku24 V ss výstupN/A Bezpečnostní informace Pro zajištění bezpečného použití přístroje a jeho bezvadný provoz dodržujte pokyny uvedené v této příručce. VAROVÁNÍ se vyskytuje v místech, kde je nutno dbát uvedených pokynů z hlediska bezpečnosti uživatele. VÝSTRAHA se vyskytuje v místech, kde je nutno dbát uvedených pokynů z hlediska bezvadné funkce přístroje a jeho možnosti poškození. VAROVÁNÍ Abyste předešli elektrickému šoku nebo zranění: Nikdy neaplikujte více než 30 V mezi vstupní svorky nebo mezi vstupní svorku a zem. Prověřte, zda měřící kabely nemají poškozenou izolaci či odkrytý kov. Zkontrolujte kontinuitu. Před použitím zařízení vyjměte poškozené měřící kabely. Před použitím zařízení se ujistěte, že je kryt baterie uzavřen a zajištěn. Než vyjmete kryt baterie, odstraňte měřící kabely. Nepoužívejte zařízení, je-li poškozeno. Neprovádějte měření s přístrojem v blízkosti výbušných plynů, par a prachu. Vysvětlení mezinárodních symbolů Zem Baterie Bezpečnostní upozornění: čtěte pozorně Dvojitá izolace V souladu se směrnicemi EU Stejnosměrný proud 1

3 BluePanther instruments Specifikace Specifikace jsou udány pro jednoroční kalibrační cyklus při provozní teplotě od + 18 °C až + 28 °C pokud není stanoveno jinak. Jsou udány jako ± ([ % ze čtené hodnoty] + [ počet číslic posledního digitu] ). Měření stejnosměrného napětí (V) Rozsah: + 28 V ( max. + 30 V) Vstupní impendance: 1 MΩ Přesnost: ± (0.025 % + 2 digity) Měření stejnosměrného proudu na vstupu (mA) Rozsah: 24 mA Rozlišení: 0.001 mA Přesnost: ± (0.02 % + 2 digity) Měření stejnosměrného proudu na výstupu (mA) Rozsah: 0 mA až 24 mA Přesnost: ± (0.02 % + 2 digity) Režim zdroje: Vyhovuje na  1000 Ω při 20 mA Režim simulace: Je vyžadováno vnější napájení napětím 24 V (max. 30 V, min. 12 V). Loop Power  24 V Procento zobrazení - 25 % až 125 % Ochrana vstupu / výstupu Na rozsahu mA: nevyměnitelná, nevymazatelná pojistka 0.1 A. Všeobecné vlastnosti Maximální napětí mezi jakoukoliv svorkou a zemí nebo kterýmikoliv svorkami navzájem je 30 V ! Skladovací teplota:- 40 °C až 60 °C Provozní teplota:- 10 °C až 55 °C Provozní nadm. výška:max. 3 000 m Teplotní koeficient:± 0.005 % rozsahu na °C pro teploty - 10 °C až 18 °C a 28 °C až 55 °C 2

4 BluePanther instruments Relativní vlhkost:do 30 °C 95 % do 40 °C 75 % do 50 °C 45 % do 55 °C 35 % Vigrace:Náhodné 2 g, 5 - 500 Hz Ráz:1 m test pádem Bezpečnost:ČSN EN 61010-1-95 CAT I, 30 V EN 61326 Napájení:jedna 9 V baterie IEC 6LR61 Životnost baterie:režim zdroje: 18 h, 12 mA / 500 Ω režim měření / simulace: 50 h Rozměry:32 mm x 87 mm x 187 mm bez holsteru 52 mm x 98 mm x 201 mm s holsterem a stojánkem Váha:349 g 601 g s holsterem a stojánkem Funkce tlačítek Toto tlačítko stiskněte pro výběr režimu zdroje, simulace nebo měření. Stiskněte jej také při zapnutí kalibrátoru pro výběr proudové smyčky. Na displeji se zobrazí symbol „LOOP“. Pro spuštění funkce SpanCheck TM stiskněte tato dvě tlačítka současně. Symbol se zobrazí na displeji. Výstupní kroky proudu mezi 0 a 100 %. Stiskněte pro krokování výstupu proudu nahoru nebo dolů po 25 %. Stiskněte obě tlačítka pro výběr automatického náběhu. Zobrazí se symboly. nebo Stiskněte pro kurzorové projíždění hodnot na displeji nahoru a dolů. Při současném stisknutí se zapnutím přístroje změníte a uložíte krokování proudu na 0.001 mA. Při současném stisknutí se zapnutím přístroje přepnete mezi 0 až 20 mA a 4 až 20 mA a uložíte rozsah výstupu proudu do přechodné paměti. Použití zdroje proudu Kalibrátor dodává proudy pro kalibraci nebo měření proudové smyčky a zařízení 0 až 20 mA a 4 až 20 mA. V režimu zdroj (source) kalibrátor dodává proud, v režimu simulace (simulate) kalibrátor simuluje dvouvodičový převodník ve smyčce s vnějším napájením. Režim zdroje Režim zdroje použijte, když potřebujete dodávat proud do pasivního obvodu. Připojte měřící kabely do zdířek přístroje jak je ukázáno na obrázku. Poznámka: Musí existovat vazba pro tok proudu mezi výstupem + a svorkami -mA, jinak by při nastavení výstupních hodnot displej ukazovat přepětí (OL). 3

5 BluePanther instruments Automatický náběh výstupního proudu Funkce automatického náběhu umožňuje přivádět proměnný proud z kalibrátoru do pasivní (napájené) nebo aktivní (simulované) smyčky. Při této funkci máte volné ruce pro zkoušení odezvy převodníku. Kalibrátor generuje nebo řídí nepřetržitým opakováním signálu 0 až 20 mA nebo 4 až 20 mA smyčku ve třech režimech náběhu: Pomalý0 až 100 % přechod náběhu od 0 % za 40 sekund Rychlý0 až 100 % přechod náběhu od 0 % za 15 sekund Krokovaný0 až 100 % přechod obdélníkových kroků od 0 % za 25 sekund s podržením 5 sekund a každém kroku. Pro zrušení tétol funkce stiskněte kterékoliv tlačítko nebo vypněte kalibrátor. Použití funkce SpanCheck TM (kontrola rozpětí) Tato funkce kontroluje nuový bod a body náběhu převodníku jak v režimu zdroje tak i v režimu simulace. Pro volbu SpanCheck stiskněte tlačítko současně s tlačítkem. Pro opuštění této funkce stiskněte tlačítko nebo tlačítko. 4 Zdroj Stiskněte pro krokování výstupu nahoru/dolů po 25 %. Stiskněte současně: jednou pro pomalu dvakrát pro rychle třikrát pro krokování Stiskněte pro zvolení zdroje (source) nebo simulace (simulate). nebo Stiskněte pro kurzorové projíždění nahoru/dolů po 0.01 mA. Krokování po 0.001 mA viz funkce tlačítek.

6 BluePanther instruments Změna náběhu proudu Výstupní náběh proudu kalibrátoru má dvě nastavení: 4 mA = 0 %, 20 mA = 100 % (přednastavené) 0 mA = 0 %, 20 mA = 100 % (volitelné) Pro změnu a uložení výstupního náběhu proudu do přechodné paměti (bude zachováno do té doby, než vypnete přístroj) při zapínání kalibrátoru stiskněte tlačítko. Měření stejnosměrného proudu (mA) 5 + Pro spuštění funkce SpanCheck na 0 % stiskněte tato dvě tlačítka současně. Pro 100 % stiskněte. Pro 0 % stiskněte. Dvouvodičový převodník Podržte, dokud se nezobrazí MEASURE mA. MEASURE (měření) mA

7 BluePanther instruments Simulace převodníku Při simulaci převodníku kalibrátor reguluje proud ve smyčce podle Vámi nastavené hodnoty. Musí být k dispozici zdroj 12 až 28 V pro napájení smyčky. Měřící kabely připojte dle níže uvedeného obrázku. Měření proudu s napájením smyčky (mA) Tento režim umožňuje napájen převodník ze zdroje + 24 V a současně číst proud smyčky. Pro zrušení této funkce vypněte kalibrátor nebo jej nastavte na V. 6 Simulace Stiskněte pro krokování o 25 % plného rozsahu Stiskněte pro volbu zdroje nebo simulace nebo Stiskněte pro kurzorové projíždění nahoru / dolů po 0.01 mA. Pro rychlejší pohyb držte tlačítko dolů. Krokování po 0.001 mA viz „Funkce tlačítek“. Stiskněte současně: jednou pro pomalu dvakrát pro rychle třikrát pro krokování zdroj napájení max. 30 V ss Měření Stiskněte a podržte, dokud se na kalibrátoru nezobrazí mA. + 24 V výstup dvouvodičový převodník

8 BluePanther instruments Měření stejnosměrného napětí Údržba VAROVÁNÍ Abyste předešli elektrickému šoku či zranění: Zabraňte vniknutí vody do přístroje. Vždy před otevřením krytu přístroje nebo před odejmutím měřících kabelů odpojte od vstupních svorek signál. Při opravě přístroje používejte pouze originální náhradní díly. Opravy a kalibrace Pokud se zdá, že přístroj pracuje nesprávně, odešlete jej svému prodejci. Předtím se však ujistěte, že jste: Postupovali přesně podle příručky. Pečlivě zkontrolovali měřící kabely. Zkontrolovali stav baterií. Přístroj musí být vrácen se vším dodaným příslušenství v originálním obalu. Pro všechny testovací a měřící přístroje jsou nezbytné pravidelné metrologické kontroly. Pro občasné používání je výrobcem doporučován jednoletý kalibrační interval. Je-li přístroj používán nepřetržitě každý den, výrobce doporučuje šestiměsíční kalibrační interval. Pro kalibraci či opravy kontaktujte distributora FLUKE pro ČR: Blue Panther, s. r. o., tel.:02/41 76 27 24-5, 44 40 30 22, fax: 02/41 77 32 51 E-mail: info@blue-panther.cz, www.blue-panther.cz 7 měření

9 BluePanther instruments Výměna baterie VAROVÁNÍ Abyste předešli nesprávně naměřeným hodnotám, které by mohly vést k nebezpečí zasažení elektrickým proudem nebo k poškození zařízení, vyměňte baterii, jakmile se zobrazí symbol vybité baterie. Čištění Pravidelně čistěte kryt vlhkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla, brusné pasty ani jiné agresivní látky. Náhradní díly a příslušenství PoložkaPopisOznačeníMnožství BT19V baterie6144871 C10Žlutý holsterC101 MP85Vrchní kryt přístroje6650981 MP86Spodní kryt přístroje6651091 H2Šrouby krytu8322464 MP89Protiskluzová páska8858841 MP92Kryt baterie6651061 S1Tlačítka6651171 TL75Měřící kabelyTL751 sada -Uživatelská příručka6908001 AC70AKrokosvorkyAC70A1 TL20Sada kabelůTL20navíc 8

10 BluePanther instruments 9 Uživatelská příručka Krokosvorky Měřící kabely Příslušenství přístroje

11 BluePanther instruments Záruka Kalibrátor proudové smyčkyFLUKE-705 Jméno zákazníka: Adresa: Telefon: Jméno obchodníka: Adresa: Telefon: Razítko: Záruční doba:12 měsíců od data nákupu Datum nákupu: Pokud není uvedeno jinak, záruka se vztahuje na výrobní závady a vadné součástky. Záruka se nevztahuje na poškození nebo zničení přístroje nevhodným skladováním. Dále se pak nevztahuje na nesprávné připojení přístroje k napájecímu zařízení, na mechanické poškození, nesprávné používání v rozporu s návodem k použití, přetížení přístroje nebo připojení na vyšší než dovolená napětí. Současně se nevztahuje na kalibraci prováděnou jinou osobou, než je výrobce nebo jím autorizovaná osoba. Výrobce a distributor nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé nevhodně provedenou výměnou poškozených součástek v přístroji, ani za škody vzniklé nevhodným používáním přístroje. 10

12 BluePanther instruments Váš prodejce: Výhradní distributor: © Blue Panther Instruments (Blue Panther, s. r. o.) Na Schůdkách 10 143 00 Praha 4 tel: 02/41 76 27 24-5, 44 40 30 22 fax: 02/41 77 32 51 www.blue-panther.cz info@blue-panther.cz


Stáhnout ppt "Uživatelská příručka Kalibrátor proudové smyčky FLUKE-705 BluePanther instruments."

Podobné prezentace


Reklamy Google