Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kalibrátor proudové smyčky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kalibrátor proudové smyčky"— Transkript prezentace:

1 Kalibrátor proudové smyčky
BluePanther instruments Uživatelská příručka Kalibrátor proudové smyčky FLUKE-705 BluePanther instruments

2 BluePanther instruments
Úvod Kalibrátor proudové smyčky Fluke 705 je kompaktní nástroj sloužící jako zdroj nebo měřící přístroj. Kalibrátor je určen výhradně k měření proudové smyčky 0 až 20 mA nebo 4 ažý 20 mA a měří stejnosměrné napětí od 0 do 28 V. Kalibrátor nesimuluje a neměří zároveň. Je dodáván se sadou měřících kabelů TL75, krokosvorkami AC70A, 9V alkalickou baterií a touto uživatelskou příručkou. Funkce Rozsah Rozslišení Měření stejnosměrného napětí + 28 V V Měření stejnosměrného proudu 0 až 24 mA mA Zdroj stejnosměrného proudu Zdroj pro smyčku 24 V ss výstup N/A Bezpečnostní informace Pro zajištění bezpečného použití přístroje a jeho bezvadný provoz dodržujte pokyny uvedené v této příručce. VAROVÁNÍ se vyskytuje v místech, kde je nutno dbát uvedených pokynů z hlediska bezpečnosti uživatele. VÝSTRAHA se vyskytuje v místech, kde je nutno dbát uvedených pokynů z hlediska bezvadné funkce přístroje a jeho možnosti poškození. VAROVÁNÍ Abyste předešli elektrickému šoku nebo zranění: Nikdy neaplikujte více než 30 V mezi vstupní svorky nebo mezi vstupní svorku a zem. Prověřte, zda měřící kabely nemají poškozenou izolaci či odkrytý kov. Zkontrolujte kontinuitu. Před použitím zařízení vyjměte poškozené měřící kabely. Před použitím zařízení se ujistěte, že je kryt baterie uzavřen a zajištěn. Než vyjmete kryt baterie, odstraňte měřící kabely. Nepoužívejte zařízení, je-li poškozeno. Neprovádějte měření s přístrojem v blízkosti výbušných plynů, par a prachu. Vysvětlení mezinárodních symbolů Zem Baterie Bezpečnostní upozornění: čtěte pozorně Dvojitá izolace V souladu se směrnicemi EU Stejnosměrný proud 1 BluePanther instruments

3 BluePanther instruments
Specifikace Specifikace jsou udány pro jednoroční kalibrační cyklus při provozní teplotě od + 18 °C až + 28 °C pokud není stanoveno jinak. Jsou udány jako ± ([ % ze čtené hodnoty] + [ počet číslic posledního digitu] ). Měření stejnosměrného napětí (V) Rozsah: + 28 V ( max V) Vstupní impendance: 1 MΩ Přesnost: ± (0.025 % + 2 digity) Měření stejnosměrného proudu na vstupu (mA) Rozsah: 24 mA Rozlišení: mA Přesnost: ± (0.02 % + 2 digity) Měření stejnosměrného proudu na výstupu (mA) Rozsah: 0 mA až 24 mA Režim zdroje: Vyhovuje na  1000 Ω při 20 mA Režim simulace: Je vyžadováno vnější napájení napětím 24 V (max. 30 V, min. 12 V). Loop Power  24 V Procento zobrazení - 25 % až 125 % Ochrana vstupu / výstupu Na rozsahu mA: nevyměnitelná, nevymazatelná pojistka 0.1 A. Všeobecné vlastnosti Maximální napětí mezi jakoukoliv svorkou a zemí nebo kterýmikoliv svorkami navzájem je 30 V ! Skladovací teplota: - 40 °C až 60 °C Provozní teplota: - 10 °C až 55 °C Provozní nadm. výška: max m Teplotní koeficient: ± % rozsahu na °C pro teploty - 10 °C až 18 °C a 28 °C až 55 °C 2 BluePanther instruments

4 BluePanther instruments
Relativní vlhkost: do 30 °C % do 40 °C 75 % do 50 °C 45 % do 55 °C 35 % Vigrace: Náhodné 2 g, Hz Ráz: 1 m test pádem Bezpečnost: ČSN EN CAT I, 30 V EN 61326 Napájení: jedna 9 V baterie IEC 6LR61 Životnost baterie: režim zdroje: 18 h, 12 mA / 500 Ω režim měření / simulace: 50 h Rozměry: 32 mm x 87 mm x 187 mm bez holsteru 52 mm x 98 mm x 201 mm s holsterem a stojánkem Váha: 349 g 601 g s holsterem a stojánkem Funkce tlačítek Toto tlačítko stiskněte pro výběr režimu zdroje, simulace nebo měření. Stiskněte jej také při zapnutí kalibrátoru pro výběr proudové smyčky. Na displeji se zobrazí symbol „LOOP“. Pro spuštění funkce SpanCheckTM stiskněte tato dvě tlačítka současně. Symbol se zobrazí na displeji. Výstupní kroky proudu mezi 0 a 100 %. Stiskněte pro krokování výstupu proudu nahoru nebo dolů po 25 %. Stiskněte obě tlačítka pro výběr automatického náběhu. Zobrazí se symboly nebo Stiskněte pro kurzorové projíždění hodnot na displeji nahoru a dolů. Při současném stisknutí se zapnutím přístroje změníte a uložíte krokování proudu na mA. Při současném stisknutí se zapnutím přístroje přepnete mezi 0 až 20 mA a 4 až 20 mA a uložíte rozsah výstupu proudu do přechodné paměti. Použití zdroje proudu Kalibrátor dodává proudy pro kalibraci nebo měření proudové smyčky a zařízení 0 až 20 mA a 4 až 20 mA. V režimu zdroj (source) kalibrátor dodává proud, v režimu simulace (simulate) kalibrátor simuluje dvouvodičový převodník ve smyčce s vnějším napájením. Režim zdroje Režim zdroje použijte, když potřebujete dodávat proud do pasivního obvodu. Připojte měřící kabely do zdířek přístroje jak je ukázáno na obrázku. Poznámka: Musí existovat vazba pro tok proudu mezi výstupem + a svorkami -mA, jinak by při nastavení výstupních hodnot displej ukazovat přepětí (OL). 3 BluePanther instruments

5 BluePanther instruments
Automatický náběh výstupního proudu Funkce automatického náběhu umožňuje přivádět proměnný proud z kalibrátoru do pasivní (napájené) nebo aktivní (simulované) smyčky. Při této funkci máte volné ruce pro zkoušení odezvy převodníku. Kalibrátor generuje nebo řídí nepřetržitým opakováním signálu 0 až 20 mA nebo 4 až 20 mA smyčku ve třech režimech náběhu: Pomalý 0 až 100 % přechod náběhu od 0 % za 40 sekund Rychlý 0 až 100 % přechod náběhu od 0 % za 15 sekund Krokovaný 0 až 100 % přechod obdélníkových kroků od 0 % za 25 sekund s podržením 5 sekund a každém kroku. Pro zrušení tétol funkce stiskněte kterékoliv tlačítko nebo vypněte kalibrátor. Použití funkce SpanCheckTM (kontrola rozpětí) Tato funkce kontroluje nuový bod a body náběhu převodníku jak v režimu zdroje tak i v režimu simulace. Pro volbu SpanCheck stiskněte tlačítko současně s tlačítkem Pro opuštění této funkce stiskněte tlačítko nebo tlačítko 4 nebo Stiskněte pro kurzorové projíždění nahoru/dolů po 0.01 mA . Krokování po mA viz funkce tlačítek. Zdroj Stiskněte pro krokování výstupu nahoru/dolů po 25 %. Stiskněte pro zvolení zdroje (source) nebo simulace (simulate). Stiskněte současně: jednou pro pomalu dvakrát pro rychle třikrát pro krokování BluePanther instruments

6 BluePanther instruments
Změna náběhu proudu Výstupní náběh proudu kalibrátoru má dvě nastavení: 4 mA = 0 %, 20 mA = 100 % (přednastavené) 0 mA = 0 %, 20 mA = 100 % (volitelné) Pro změnu a uložení výstupního náběhu proudu do přechodné paměti (bude zachováno do té doby, než vypnete přístroj) při zapínání kalibrátoru stiskněte tlačítko Měření stejnosměrného proudu (mA) 5 + Pro spuštění funkce SpanCheck na 0 % stiskněte tato dvě tlačítka současně. Pro 100 % stiskněte Pro 0 % stiskněte Dvouvodičový převodník MEASURE (měření) mA Podržte, dokud se nezobrazí MEASURE mA. BluePanther instruments

7 BluePanther instruments
Simulace převodníku Při simulaci převodníku kalibrátor reguluje proud ve smyčce podle Vámi nastavené hodnoty. Musí být k dispozici zdroj 12 až 28 V pro napájení smyčky. Měřící kabely připojte dle níže uvedeného obrázku. Měření proudu s napájením smyčky (mA) Tento režim umožňuje napájen převodník ze zdroje + 24 V a současně číst proud smyčky. Pro zrušení této funkce vypněte kalibrátor nebo jej nastavte na V. 6 nebo Stiskněte pro kurzorové projíždění nahoru / dolů po 0.01 mA. Pro rychlejší pohyb držte tlačítko dolů. Krokování po mA viz „Funkce tlačítek“. Simulace Stiskněte pro krokování o 25 % plného rozsahu Stiskněte pro volbu zdroje nebo simulace Stiskněte současně: jednou pro pomalu dvakrát pro rychle třikrát pro krokování zdroj napájení max. 30 V ss Měření Stiskněte a podržte, dokud se na kalibrátoru nezobrazí mA. + 24 V výstup dvouvodičový převodník BluePanther instruments

8 BluePanther instruments
Měření stejnosměrného napětí Údržba VAROVÁNÍ Abyste předešli elektrickému šoku či zranění: Zabraňte vniknutí vody do přístroje. Vždy před otevřením krytu přístroje nebo před odejmutím měřících kabelů odpojte od vstupních svorek signál. Při opravě přístroje používejte pouze originální náhradní díly. Opravy a kalibrace Pokud se zdá, že přístroj pracuje nesprávně, odešlete jej svému prodejci. Předtím se však ujistěte, že jste: Postupovali přesně podle příručky. Pečlivě zkontrolovali měřící kabely. Zkontrolovali stav baterií. Přístroj musí být vrácen se vším dodaným příslušenství v originálním obalu. Pro všechny testovací a měřící přístroje jsou nezbytné pravidelné metrologické kontroly. Pro občasné používání je výrobcem doporučován jednoletý kalibrační interval. Je-li přístroj používán nepřetržitě každý den, výrobce doporučuje šestiměsíční kalibrační interval. Pro kalibraci či opravy kontaktujte distributora FLUKE pro ČR: Blue Panther, s. r. o., tel.:02/ , , fax: 02/ 7 měření BluePanther instruments

9 BluePanther instruments
Výměna baterie VAROVÁNÍ Abyste předešli nesprávně naměřeným hodnotám, které by mohly vést k nebezpečí zasažení elektrickým proudem nebo k poškození zařízení, vyměňte baterii, jakmile se zobrazí symbol vybité baterie Čištění Pravidelně čistěte kryt vlhkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla, brusné pasty ani jiné agresivní látky. Náhradní díly a příslušenství Položka Popis Označení Množství BT1 9V baterie C10 Žlutý holster C10 1 MP85 Vrchní kryt přístroje MP86 Spodní kryt přístroje H2 Šrouby krytu MP89 Protiskluzová páska MP92 Kryt baterie S1 Tlačítka TL75 Měřící kabely TL75 1 sada - Uživatelská příručka AC70A Krokosvorky AC70A 1 TL20 Sada kabelů TL20 navíc 8 BluePanther instruments

10 BluePanther instruments
9 Příslušenství přístroje Uživatelská příručka Krokosvorky Měřící kabely BluePanther instruments

11 BluePanther instruments
Záruka Kalibrátor proudové smyčky FLUKE-705 Jméno zákazníka: Adresa: Telefon: Jméno obchodníka: Razítko: Záruční doba: 12 měsíců od data nákupu Datum nákupu: Pokud není uvedeno jinak, záruka se vztahuje na výrobní závady a vadné součástky. Záruka se nevztahuje na poškození nebo zničení přístroje nevhodným skladováním. Dále se pak nevztahuje na nesprávné připojení přístroje k napájecímu zařízení, na mechanické poškození, nesprávné používání v rozporu s návodem k použití, přetížení přístroje nebo připojení na vyšší než dovolená napětí. Současně se nevztahuje na kalibraci prováděnou jinou osobou, než je výrobce nebo jím autorizovaná osoba. Výrobce a distributor nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé nevhodně provedenou výměnou poškozených součástek v přístroji, ani za škody vzniklé nevhodným používáním přístroje. 10 BluePanther instruments

12 Blue Panther Instruments
Váš prodejce: Výhradní distributor: Blue Panther Instruments (Blue Panther, s. r. o.) Na Schůdkách 10 Praha 4 tel: 02/ , fax: 02/ BluePanther instruments


Stáhnout ppt "Kalibrátor proudové smyčky"

Podobné prezentace


Reklamy Google