Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. FN Hradec Králové

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. FN Hradec Králové"— Transkript prezentace:

1 prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. FN Hradec Králové
Možnosti vzdělávání zdravotnických pracovníků na úrovni fakultní nemocnice prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. FN Hradec Králové

2

3 FN HK v číslech 42 000 hospitalizovaných pacientů
ambulantních pacientů 38 zdravotnických pracovišť 1500 lůžek 4700 zaměstnanců 3500 zdravotníků, z toho 800 lékařů

4 Kliniky I. interní klinika II. interní klinika
Klinika gerontologická a metabolická Klinika infekčních nemocí Plicní klinika Klinika nemocí z povolání Neurologická klinika Dětská klinika Psychiatrická klinika Klinika onkologie a radioterapie Radiologická klinika Rehabilitační klinika Klinika nemocí kožních a pohlavních Chirurgická klinika Kardiochirurgická klinika Neurochirurgická klinika Urologická klinika Ortopedická klinika Porodnická a gynekologická klinika Stomatologická klinika Klinika ušní, nosní a krční Oční klinika Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny

5 Mezioborová centra Traumatologické centrum pro dospělé
Traumatologické centrum pro děti Transplantační centrum Onkologické centrum Kardiocentrum Perinatologické centrum Angiocentrum Diabetologické centrum Osteologické centrum Centrum nutriční podpory Transfúzní rada Gastroenterologické centrum Centrum klinické farmakologie Centrum pro vývoj a výzkum Centrum pro poruchy spánku a biologických rytmů

6 Unikátní možnosti spolupráce v HK
Akademický sektor LF UK FaF UK Fakulta vojenského zdravotnictví UO Univerzita Hradec Králové

7 Vzdělávací centrum - LF

8 Pool pracovníků 2007 2008 2009 pracovníci celkem 3 834 3 979 4 172 523
2007 2008 2009 pracovníci celkem 3 834 3 979 4 172 - lékaři 523 564 580 - zdravotní sestry 1 804 1 842 1 900

9 Situace ve FN HK Vyhl. č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů (která nabyla účinnosti dne ) upravuje: - obory specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (dále jen základní obory), - označení odbornosti lékaře, zubního lékaře a farmaceuta se specializovanou způsobilostí, - minimální délku specializačního vzdělávání podle vzdělávacích programů, obory certifikovaných kurzů, lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (dále jen „nástavbové obory“) a minimální délku vzdělávání v nich. K dnešnímu dni je zařazeno do certifikovaných kurzů (nástavbových oborů) ve FN HK celkem 5 lékařů , dalších 11 žádostí o zařazení do certifikovaného kurzu je odesláno na MZ ČR.

10 Certifikovaný kurz - nástavbový obor
Požadovaná specializace Délka vzdělávání Počet zařazených lékařů intenzivní medicína anest. a int.medicína, 24 měsíců 2 vnitřní lékařství,chirurgie, diabetologie a endokr., dětská chir., kardiochir., NCH,dětské lékařství, infekční lék.,kardiologie, neurologie,pneumologie a ftizeologie., gynek. a porodnictví ortopedie, urologie, klinická onkologie dětská onkologie a hematologie dětské lékařství 1 dětská radiologie rad. a zobr. met.,dětské lékařství intervenční radiologie radiolog. a zobr. metody klinická osteologie vnitřní lékařství, diabet. a endokrinologie 12 měsíců 3 (původně 4- nemoc) revmatologie, ortopedie, gyn. a por., dětské l., geriatrie, klinická biochemie neonatologie onkogynekologie perinatologie a fetomaternální med. 4 urogynekologie

11 Předpokládané roční náklady na vzdělávání lékaře v certifikovaném kurzu:
Osobní náklady: cca 650 tis. Kč Další náklady: cca 160 tis. Kč (stáže mimo vlastní ZZ, školitel, povinné kurzy, režijní náklady) Celkem: cca 810 tis.

12 Certifikované kurzy ve FN HK (1):
CK - v Audiometrii – akreditace udělena od do – praktická část CK - Metody stanovování individuálních nutričních potřeb u pacientů v těžkém stavu – akreditace udělena od – – praktická část CK - Komunitní nutriční péče a poradenství u seniorů – akreditace udělena od do – praktická část

13 Certifikované kurzy ve FN HK (2):
CK - Psychohygiena ve vztahu k prevenci syndromu vyhoření a k podpoře duševního zdraví – akreditace udělena od do – teoretická i praktická část CK - Problematika násilí, praktické zvládání agresivního pacienta – akreditace udělena od 15.  do – teoretická i praktická část CK - Specifická ošetřovatelská péče při endoskopických vyšetřovacích a léčebných metodách zažívacího traktu – akreditace udělena od do – praktická část

14 Akreditované kvalifikační kurzy ve FN HK:
 Akreditované vzdělávací programy dle Zákona č. 96/2004 Sb. ve FN Hradec Králové pro nelékařské zdravotnické pracovníky. AKK v oboru Všeobecný sanitář – akreditace udělena od do – teoretická i praktická část AKK v oboru Sanitář pro zařízení lékárenské péče – akreditace udělena od do – teoretická i praktická část

15 Projekt: Lékařští zdravotničtí pracovníci
Certifikované kurzy k získání potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti diagnostiky, léčby a prevence chorob v lékařských oborech, ve kterých je nutné získat zvláštní odbornou způsobilost podle zákona č. 95/2004 Sb (44 nástavbových oborů) Ekonomika zdravotnictví, ekonomika zdravotnických zařízení a Management zdravotnických zařízení (jednoleté studium) ATLS (Advanced Trauma Life Support Program for Doctors) je licencovaný zahraniční certifikovaný kurz pro zdravotnické týmy zabezpečující neodkladnou a resuscitační péči (průchodnost 120 lékařů) Konference a semináře Kurz pro kodéry Vzdělávací akce, stáže, kurzy, konference a semináře pro zubní lékaře

16 Emergency - OUM

17 ATLS (Advanced Trauma Life Support)
licencovaný zahraniční certifikovaný kurz pro zdravotnické týmy zabezpečující neodkladnou a resuscitační péči a ošetření závažně zraněných pacientů na urgentních příjmových ambulancích lůžkových zdravotnických zařízení. Cíl kurzu – opakované proškolování zdravotnických týmů zejména na urgentních příjmových ambulancích lůžkových zdravotnických zařízení a zavádění norem multidisciplinární péče v akutním stadiu život ohrožujících stavů. Principy -jednotný přístup k pacientům ve vážných stavech a po úrazech, zkvalitnění péče ochrana lékaře (standardizovaná schémata multidisciplinární péče o závažně zraněné pacienty)

18 Projekt: Nelékařští zdravotničtí pracovníci
Certifikované kurzy (21 tématických oblastí) Ekonomika zdravotnictví, ekonomika zdravotnických zařízení a Management zdravotnických zařízení, (jednoleté studium v akreditovaném zařízení). Akreditované kvalifikační kurzy obory: Všeobecný sanitář, Sanitář pro operační sál, Sanitář pro lázně a léčebnou rehabilitaci, Sanitář pro zařízení lékárenské péče, Sanitář pro laboratoř a transfůzní oddělení, Sanitář pro autoptické oddělení nebo pitevnu, Ošetřovatel, Zdravotnický asistent, Radiologická fyzika, Radiologická technika, Zdravotně sociální pracovník, Masér. 4. Konference a semináře pro nelékařské obory 5. Kurz pro kodéry 6. Vzdělávací akce, stáže, kurzy, konference a semináře

19 Závěr: Dlouhodobá potřeba komplexního vzdělávacího projektu
Výrazné snížení ekonomického břemene vzdělávání pro nemocnici Poděkování Mgr. Hana Drábková, ing. Karel Antoš, Ph.D.

20 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. FN Hradec Králové"

Podobné prezentace


Reklamy Google