Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kdy nastane konec? Svět ve varu Jozef Bajusz ZNAMENÍ DRUHÉHO PŘÍCHODU JEŽÍŠE KRISTA: 1. DOSLOVNÝ 2. VIDITELNÝ 3. SLYŠITELNÝ 4. VE SLÁVĚ 5. JAKO KONEČNÝ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kdy nastane konec? Svět ve varu Jozef Bajusz ZNAMENÍ DRUHÉHO PŘÍCHODU JEŽÍŠE KRISTA: 1. DOSLOVNÝ 2. VIDITELNÝ 3. SLYŠITELNÝ 4. VE SLÁVĚ 5. JAKO KONEČNÝ."— Transkript prezentace:

1

2 Kdy nastane konec? Svět ve varu Jozef Bajusz

3 ZNAMENÍ DRUHÉHO PŘÍCHODU JEŽÍŠE KRISTA: 1. DOSLOVNÝ 2. VIDITELNÝ 3. SLYŠITELNÝ 4. VE SLÁVĚ 5. JAKO KONEČNÝ BOD DĚJIN Poznali jsme: 1./ přijde 2./ jak 3./ proč

4 „O onom dni ani hodině však neví nikdo,…“ Matouš 24,36 Kdy přijde?

5 „Tak i vy, až toto všecko uvidíte, vězte…“ Matouš 24,33 „Tak i vy, až toto všecko všecko uvidíte, vězte…“ vězte…“ Matouš 24,33 „Když se toto začne dít…“ Lukáš 21,28 „Když se toto toto začne dít…“ Lukáš 21,28

6 A když seděl na Olivové hoře a byli sami, přistoupili k němu učedníci a řekli: „Pověz nám, nám, kdy to nastane a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku!“ Matouš 24,3 “

7 1) znamení v náboženském světě

8 „Ale nalezne Syn člověka víru na zemi, až přijde?“ Lukáš 18,8 Věk nevěry, ateizmus

9 “Povstanou lživí proroci a mnohé svedou.“ Matouš 24,11 Vznik nových církví a sekt

10 Ježíš jim odpověděl: „Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat ‚já jsem Mesiáš‘ a svedou mnohé.“ Matouš 24,4.5

11 „Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí.“ 1. Timoteovi 4,1 „Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami.“ 1. Timoteovi 4,1 „Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými.“ naukami.“ 1. 1. Timoteovi 4,1 Věk nových teorií

12 2) znamení v politickém světě

13 „Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali,… ale to ještě nebude konec.“ Matouš 24,6 válkyválky

14 „Současný svět ovládají, myšlenky na válku, mimořádné přípravy na ni, ale také obrovské a soustředěné úsilí o mír, to vše v takové intenzitě, která nemá v historii obdobu.“

15 „Budete slyšet … zvěsti o válkách … Povstane a království proti království.“ Matouš 24,6.7 „Budete slyšet … zvěsti o válkách … Povstane národ proti národu a království proti království.“ Matouš 24,6.7 „Budete slyšet … zvěsti o válkách … Povstane národ proti národu a království proti království.“ Matouš 24,6.7

16 VÁLKY V CELÉM SVĚTĚ: 1. Od roku 1945 bylo v různých oblastech vedeno přes 100 válek. 2. Velké konflikty jsou stále častější. 1960-69: 10 oblastí s těžkými konflikty 1970-79: 14 oblastí s těžkými konflikty 1980-89: 18 oblastí s těžkými konflikty 3. Ve světě je 18 konfliktních oblastí. Všechny světadíly jsou jimi postiženy. David Monroe, válečný reportér BBC,27.ledna 1988

17 Winston Churchill: „Zdá se, že se pohybujeme a jsme unášeni proti naší vůli, proti vůli každé rasy, člověka nebo skupiny lidí vstříc nějaké obrovské katastrofě. Každý by si přál tento pohyb zastavit, ale nikdo neví jak.“

18 „Až budou říkat, tu je náhle přepadne zhouba … a neuniknou.“ 1. Tesalonickým 5,3 „Až budou říkat je pokoj, nic nehrozí, tu je náhle přepadne zhouba … a neuniknou.“ 1. Tesalonickým 5,3 Mírové snahy

19 3) znamení v přírodě

20 „Bude hlad a mor a zemětřesení na mnoha místech.“ Matouš 24,7 Hlad, nemoce, zemětřesení Hlad, nemoce, zemětřesení

21 VRŮST ZEMĚTŘESENÍ NA CELÉM SVĚTĚ: 1. 1800-1850: Celosvětově registrováno 561 zemětřesení 2. 1850-1900: 1577 velkých zemětřesení (v té době byl objeven seismograf a umožnil lepší srovnávání) 3. 1900-1950: 17 477 velkých zemětřesení 4. 1950-1976: 108 863 velkých zemětřesení (zvýšení o milion % od doby, kdy se zemětřesení registrují) XIX.stol. = 2119 zemětřesení XX.stol. do 1993 = 21 479 zemětřesení

22 „ Bude hlad a mor a zemětřesení na mnoha místech.“ Matouš 24,7 Každou minutu každého dne, každého týdne, každého roku umírá 24 lidí (z toho 18 dětí) hladem. To znamená 35 000 případů smrti denně. Ve třech dnech umírá víc lidí hladem než při svržení atomové bomby na Hirošimu.

23 „Bude hlad a mor a zemětřesení na mnoha místech.“ Matouš 24,7 Nakažlivé nemoce AIDS Rakovina Nemoc šílených krav Virus Ebola Chřipka

24 „Rozzuřily se národy, ale přišel hněv tvůj, … abys zahubil ty, kdo hubili zemi.“ Zjevení 11,18 Ekologické katastrofy

25 Summit „ZACHRAŇTE ZEMI!“ „Nemáme čas několik generací, máme jen několik roků, v kterých se musíme pokusit věci změnit.“ Lester Brown, Lester Brown, prezident světového institutu prezident světového institutu

26 „ toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů. Neboť tvorstvo bylo vydáno marnosti - ne vlastní vinou, nýbrž tím, kdo je marnosti vydal. Trvá však naděje…“ Římanům 8,19.20 „Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů. Neboť tvorstvo bylo vydáno marnosti - ne vlastní vinou, nýbrž tím, kdo je marnosti vydal. Trvá však naděje…“ Římanům 8,19.20

27 4) znamení mezi lidmi

28 „… a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.“ Matouš 24,12 Rozvody =1:2 mimomanž.děti =30% každý den potrat=4200 Rozpad manželství

29 „… a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.“ Matouš 24, 12 žvýkačky - zbraně Nárůst kriminality

30 Nárůst trestných činností od r 1965 560 % Každé dvě vteřiny - jeden zločin 23 někdo zavražděn 58 někdo okraden 28 ukradeno auto 8 vloupání každých 6 minut - někdo znásilněn

31 „Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy. Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní, bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému.“ 2.Timoteova 3,1-4

32 „A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat zrazovat a jedni druhé nenávidět.“ Matouš 24,10 Morální úpadek

33 „Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noé.“ Matouš 24,37

34 „A viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila „Země však byla před Bohem.“ 1.Mojžíšova 6,5.11 „A viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka.“ „Země však byla před Bohem zkažená a plná násilí.“ 1.Mojžíšova 6,5.11 „A viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka.“ „Země však byla před Bohem zkažená a plná.“ násilí.“ 1.Mojžíšova 6,5.11

35 „Jako tehdy před potopou až do dne, kdy Noé vešel do korábu.“ „A nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky - takový bude i příchod Syna člověka.“ Matouš 24,38 „Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noé vešel do korábu.“ „A nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky - takový bude i příchod Syna člověka.“ Matouš 24,38 „Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noé vešel do korábu.“ „A nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky - takový bude i příchod Syna člověka.“ Matouš 24,38

36 „… až do doby konce. Mnozí budou zmateně pobíhat, ale poznání se rozmnoží.“ Daniel 12,4 Rozvoj vědy a techniky

37 I. DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY A KOMUNIKACE a) 1807 - První parní loď b) 1814 - První parní rotační tiskařský stroj (Anglie) c) 1826 - První fotografie (Francie) d) 1829 - První železnice (Francie a USA)

38 „Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti se zachvějí. Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi; a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velikou mocí a slávou.“ Matouš 24,29.30 AstronomieAstronomie video

39 Noah Webster řekl: „19.květen 1780 - temný den, den, nazývaný tak proto, že se nad územím Nové Anglie rozprostřela velká tma… skutečná příčina tohoto jevu není známa.“ Dictionary, 1869 Edition

40 Charles A. Young z Princetonu: „Pravděpodobně jeden z nejvýznamnějších meteoritických úkazů … byl meteorický roj v noci z 12.listopadu 1833. Odhadovaný počet … se pohyboval okolo 200 000 za hodinu, a to po dobu pěti až šesti hodin.“ Charles A. Young z Princetonu: „Pravděpodobně jeden z nejvýznamnějších meteoritických úkazů … byl meteorický roj v noci z 12.listopadu 1833. Odhadovaný počet … se pohyboval okolo 200 000 za hodinu, a to po dobu pěti až šesti hodin.“

41 Kolik je hodin na Božích hodinách? „Lidstvo se dostalo téměř na hranici, po jejímž překročení neexistuje cesta zpět. Stojí mezi bytím a nebytím.“ Michail Gorbačov Michail Gorbačov

42 „Především vám chci říci, že ke konci dnů přijdou, kteří žijí, jak se jim zachce, a budou se posmívat: ’Kde je ten jeho zaslíbený příchod? Od té doby, co zesnuli otcové, všecko zůstává tak, jak to bylo od počátku stvoření.‘ “ 2. Petrův 3,3.4 „Především vám chci říci, že ke konci dnů přijdou posměvači, kteří žijí, jak se jim zachce, a budou se posmívat: ’Kde je ten jeho zaslíbený příchod? Od té doby, co zesnuli otcové, všecko zůstává tak, jak to bylo od počátku stvoření.‘ “ 2. Petrův 3,3.4

43 „A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec.“ Matouš 24,14 Svoboda slova

44 „Od „Od fíkovníku si vezměte poučení: Když už jeho větev raší a vyráží listí, víte, že je léto blízko. Tak i vy, až toto všecko uvidíte, vězte, že ten čas je blízko, přede dveřmi.“ Matouš 24,32.33

45 „Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.“ Lukáš 21,28

46

47 „Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost.“ 2.list Petrův 3,13

48 „… a setře jim každou slzu s očí. Ani smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude - neboť co bylo, pominulo.“ Zjevení 21,4

49

50 Zdroj životního optimismu Jak převážit váhy spravedlnosti ve svůj prospěch?


Stáhnout ppt "Kdy nastane konec? Svět ve varu Jozef Bajusz ZNAMENÍ DRUHÉHO PŘÍCHODU JEŽÍŠE KRISTA: 1. DOSLOVNÝ 2. VIDITELNÝ 3. SLYŠITELNÝ 4. VE SLÁVĚ 5. JAKO KONEČNÝ."

Podobné prezentace


Reklamy Google