Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NEMOCI HŘÍBAT Markéta Sedlinská Klinika chorob koní VFU BRNO.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NEMOCI HŘÍBAT Markéta Sedlinská Klinika chorob koní VFU BRNO."— Transkript prezentace:

1 NEMOCI HŘÍBAT Markéta Sedlinská Klinika chorob koní VFU BRNO

2 ] perioda novorozeného hříběte ] sající hříbě ] odstávče ] roček ] dvouletek ] remonta

3 Porod a fyziologické hodnoty ] délka gestace (průměrně 341dnů, 320-365) ] sací reflex (do 20 minut) ] postavení (průměrně 60 minut, 15-165) ] sání ( do 2 hodin) ] tělesná teplota 37.2 - 38.9°C ] puls 70 - 150 / min. ] dech 60 - 80 / min., později 20 - 40 ] odchod mekonia během 24 h ] močení (hřebečci 6h, klisničky 11h)

4 Identifikace potenciálně abnormálního hříběte ] Prenatální faktory ] Faktory prostředí a pomoc při porodu ] Neonatální kondice

5 Prenatální faktory ( klisna) ] anamnéza å předchozí komplikace při porodu å předchozí hříbata ( NI,FPT, NMS) ] zdravotní stav å pánevní a perineální abnormality å vaginální výtok å aplikace léčiv ] délka gestace ] příprava mléčné žlázy ] chování ] vakcinace å EHV-1, influenza, tetanus

6 Faktory prostředí ] změna prostředí těsně před porodem ] hygiena (špína, vlhko, chlad, predátoři) ] zkušenost personálu ] průběh porodu å předčasný ( pod 320 dnů) x prodloužená gestace å prolongovaný ( asfyxie) å indukovaný å předčasně přetržený pupeční provazec

7 Neonatální kondice ] vrozené abnormality ] trauma v průběhu porodu ] dvojčata ] sirotek ] imaturita, prematurita, dysmaturita, hříbě malé na porodní věk

8 Prematurita ] délka gestace méně jak 320 dní Imaturita ] délka gestace více jak 320 dní, ale hříbě jeví příznaky prematurity Dysmaturita ] imaturita se zřejmou intrauterinní příčinou ( např. placentitis) Malé na porodní věk (SGA) ] přerušený normální proces růstu ] prematuritní + SGA, prematuritní + normální

9 Prematurita ] nízká porodní váha ] slabost ] krátká jemná (hedvábná) srst ] flexibilita uší, pysků ] laxnost flexorů končetin (problémy s postojem) ] RTG - nekompletní osifikace

10 Prematurita - prognóza

11 Péče o prematuritní hříbě Intenzivní - 24 hodin! ] Vyloučit kongenitální defekty (neutrácet peníze za neléčitelné !) ] podpora dýchání ] udržování homeostázy ] výživa - kolostrum ( IgG) ] obracení, masáže, bandáže končetin ] termoregulace ] léčba komplikací - infekce, dekubity

12 Kontrola při porodu ] průběh porodu (zásah v případě komplikací) ] kontrola dýchání ] ošetření pupku å nepřerušovat předčasně å opakovaná desinfekce jodovými preparáty ] kontrola kolostra ] zajistit první dávku kolostra do 2 hodin ! ] odchod smolky

13 Kolostrum ] Husté, lepivé konsistence, krémově žluté barvy ] Tvorba 2 - 4 týdny před očekávaným termínem porodu ] produkce asi 12 hodin, pak mléko ] vysoká hladina imunoglobulinů (IgG, IgM, IgA) å hladiny Ig vyšší jak v séru å 6 100mg/l arab, 4 000mg/l klusáci

14 Selhání pasivního transferu protilátek (FPT) ] výskyt 2 - 25% ] vstřebávání Ig 24 hodin (max. kolem 8. hod) ] kontrola pasivního transferu (nejlépe 18 - 24 hodin po  ) å jednoduchá radiální imunodifuze å zinksulfátová turbidimetrie ] interpretace hodnot IgG å 0-4000mg/l FPT å 400-8000mg/l subnormální å > 8000mg/l optimální

15 Selhání pasivního transferu protilátek (FPT) ] příčiny:  ztráta kolostra před porodem  opoždění prvního příjmu  neadekvátní objem kolostra nebo koncentrace Ig  nedostatečná absorpce střevním epitelem ] prevence: kontrola kolostra (před prvním sáním !) íkolostrometr (spec. hmotnost 1 060 = 3 000 mg IgG/l) íradiální imunodifuze aplikace kolostra ( kontrola sání) kontrola pasivního transferu

16 Selhání pasivního transferu protilátek (FPT) ] Léčba: å perorální doplnění Ig (18 - 24 hodin po  ) ] aplikace kolostra ] aplikace lyofilizovaného séra ] aplikace plazmy ] aplikace hovězího kolostra å transfúze plazmy ] vhodný dárce (koncentrace IgG 12 000mg/l) ] množství 20 -40ml/kg ž.hm.

17 Hříbě sirotek ] kolostrum (dotace imunoglobulinů) å nejméně 1.5 l /24 hodin å 250ml každou hodinu po prvních 6 hodin ] výživa, hydratace å náhradní klisna (kojí, odstřik mléka) å mléčné náhražky l komerční l kravské - 1 litr 2% mléka + 20g dextrózy (glukozy) l 1 díl konc. mléka, 2 díly vody, 40 - 50ml 50% dextrózy (glukozy) krmení: 1.týden - každou hodinu malý objem (100-250 ml) následně -  frekvenci a  objem ] psychický vývoj, sociální cítění å společnost (poník, jiný kůň)

18 Neonatální asfyxie ] polyfaktoriální stav  narušen transport O 2 do tkání ] příčina: å přerušení pupečního spojení (dystokie,zaškrcení…) åchronické placentární insuficience ( placentitis, vaskulitis, edém, malá placenta, trombozy,infarkty... ) åpředčasná separace placenty åproblémy fetu ( dvojčata, srdeční defekty, malformace, aspirace mekonia, infekce, anémie…) åproblémy matky ( anémie, hypo- a hypertenze, horečky, anestezie, medikace…)

19 Neonatální asfyxie nedostatek O 2 hypoxémie ischémie  acidóza hypokalcémie  zásob glykogenu  hypoglykémie

20 Maladaptační syndrom ] neinfekční onemocnění CNS spojené s výraznými poruchami chování ] příčna není známá ( asfyxie, traumata při porodu) ] K.P.: å anamnéza a porod často normální å nástup K.P. 0 - 24 hodin po porodu å ztráta sacího reflexu a afinity k matce å slabost, ulehnutí, slepota, bloudění, abnormální zvukové projevy, skřípání zuby å konvulzní křeče, poruchy dýchání

21 Maladaptační syndrom ] diagnóza: å vyloučení jiných onemocnění (malformace, infekce) ] terapie: å tlumení křečí - diazepam,phenobarbital å redukce cerebrálního edému - dexamethazon å ATB å elektrolytová a tekutinová stabilizace å výživa, termoregulace, kontrola Ig ] prognóza: å hříbata bez komplikací - asi 75%

22 Neonatální isoerytrolýza (NI) ] hemolytická žloutenka hříbat ] reakce Er- antigenů ( faktorů krevní skupiny hříběte) a mateřských Ab ( z kolostra) ] předchozí senzibilizace klisny (transfúze, gravidita, porod) ] frekvence výskytu - A1/1 asi 1% ] K.P.: å nástup - ihned po příjmu kolostra - 5 dní ( typicky 6-96 h) å perakutně - kolaps, nízký hematokrit, zbarvená moč, úhyn å akutně - slabost, ikterus, tachykardie,polypnoe å chronicky, subklin. - unavitelnost, tachykardie, polypnoe, anémie, ikterus obvykle není zřejmý

23 Neonatální isoerytrolýza (NI) ] terapie: å infuze Er (‹ 3x10 12 / litr) - 1 l / hodinu å infuze plné krve ( zkouška snášenlivosti) å donor - nejlépe otec, matka (nutné promytí masy Er ve fyz. roztoku) å podpůrná terapie, odstranit námahu, stres ] prevence: å identifikace rizikových klisen å Coombsův test ( sérum + Er otce, z pup. provazce, 6-ti jiných koní) å zabránit napití kolostra

24 Onemocnění GIT novorozených hříbat ] manifestace onemocnění GIT: å regurgitace a výtok mléka z nozder å skřípání zuby å sialorrhea å abdominální distenze å kolika å tenesmus å diarhoe

25 Onemocnění GIT novorozených hříbat ] vředová choroba hříbat ] retence mekonia ] průjmy

26 Vředová choroba hříbat ] multifaktoriální onemocnění ] K.P.: å salivace,skřípání zuby, inapetence,kolika ] diagnóza: å vyšetření refluxu ( pH, krev) å průkaz okultního krvácení do střev å hematologie - obvykle normální (anémie, leukopénie, fibrinogen  peritonitis) å RTG, endoskopie

27 Vředová choroba hříbat ] terapie: å snížit žaludeční distenzi - nosojícnová sonda å snížení sekrece HCl ] H 2 blokátory - ranitidin, cimetidin ] inhibitor protonové pumpy - omeprazol å neutralizace kyselin - aluminium hydroxid å ochrana žaludeční sliznice - sukralfát å podpora vyprazdňování žaludku ] dieta ] metoklopramid (ne při mechanické obstrukci) ] prevence: å redukce stresů, preventivní medikace

28 Retence mekonia ] mekonium = sekrety střeva, amnionová tekutina a buněčný detritus ] predispozice: å asfyxie, poruchy GIT å přenášená hříbata,špatný výživný stav klisny, málo kolostra, hřebečci ] K.P.: å tenesmus  výhřez sliznice rekta  znovuotevření urachu å kolika, deprese

29 Retence mekonia ] diagnóza: å věk + K.P. å digitální palpace å RTG, analýza peritoneální tekutiny ] diferenciální diagnóza: å ruptura močového měchýře, obstrukce uretry å kongenitální defekty ] terapie: å klyzma, digitální extrakce å laxancia å chirurgická léčba

30 Diarhoe u hříbat ] nejčastější porucha GIT u hříbat ] rychlá dehydratace, elektrolytové dysbalance úhyn 

31 Diarhoe u hříbat Etiologie ] bakteriální enteritidy ] virové enteritidy ] protozoární enteritidy ] průjem parazitárního původu ] průjmy dietetické ] ATB vyvolaný průjem ] průjem provázející říji klisny

32 Diarhea u hříbat terapie: ] hydratace (perorální, parenterální) ] ATB ] antiflogistika (finadyne 0,25mg/kg 2-3x denně) ] laxativa (mukogel) ] výživa ] transfůze plasmy ] prevence vředové choroby

33 Onemocnění urogenitálního aparátu ] uroperitoneum ] onemocnění pupečního provazce onemocnění urachu å urachus patent (vrozený x získaný) å absces urachu å porušený urachus  uroperitoneum onemocnění umbilikálních cév å chybná uzávěra å infekce ( omfaloflebitis, omfaloarteritis)

34 Uroperitoneum ] důsledek poruch močového traktu (močový měchýř, urachus, uretra) ] příčina: å trauma během porodu å kongenitální malformace å prosakování přes infikované a nekrotické okrsky

35 Uroperitoneum ] K.P.: å zvětšování břicha å abnormální močení, tenesmus å deprese,edémy å zhoršení metabolického stavu ] diagnóza: å dle K.P. å abdominocentéza - zápach, kreatinin å kontrastní RTG

36 Uroperitoneum Terapie: ] nejprve stabilizace pacienta - metabolický problém ! ] drenáž dutiny břišní ] intenzivní hydratační terapie ] ATB ] chirurgické ošetření

37 Urachus patent ] močení pupkem å vrozený - neuzavření po porodu (nedostatečně adaptovaná hříbata) å získaný - znovuotevřený (neprůchodnost uretry, tenesmus, infekce) ] terapie: å udržovat v čistotě a suchu å ATB celkově + kontrola systémové infekce å kauterizace, kaustika (AgNO 3, 2% jód) å chirurgické odstranění infikované struktury

38 Onemocnění umbilikálních cév Poruchy uzávěru cév ] přerušení v době pulsace, chorobná zduření - nedostatečné smrštění cév, velký tlak - tenesmus ] možné velké ztráty krve, hemoperitoneum ] terapie: å okamžitá ligace poškozené cévy å transfúze

39 Onemocnění umbilikálních cév Infekce ] omphalophlebitis,omphaloarteritis ] intrauterinní, krátce po porodu ] K.P.: å pupeční pahýl mokvavý, ztluštělý (kolek), bolestivý, může vytékat hnis å alterace CZS - rekurentní horečka, chronické neprospívání å neutrofilie, hyperfibrinogenemie ] terapie: å ATB, hygiena, chirurgické odstranění abscesu či nekrózy

40 Umbilikální masy  zduření v umbilikální oblasti ] infekce nebo umbilikální absces ] jednoduchá hernie (  5 cm) ] velká hernie ] komplikovaná hernie s inkarcerací

41 Umbilikální masy Diagnóza: ] palpace å konzistence - tuhá, těstovitá, fluktuující å bolestivost å přítomnost a velikost kýlní branky å reponovatelnost obsahu ] sonografie Terapie: ] malé hernie - spontánní hojení, korzet, stimulace kýlní branky ] chirurgické

42 Agpar schéma

43 Možné následky hypoxémie/ischémie


Stáhnout ppt "NEMOCI HŘÍBAT Markéta Sedlinská Klinika chorob koní VFU BRNO."

Podobné prezentace


Reklamy Google