Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt OP VK „Teorie – dovednosti – praxe: inovace studia práva“ (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0198) Jan Neckář 24.2.2011 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt OP VK „Teorie – dovednosti – praxe: inovace studia práva“ (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0198) Jan Neckář 24.2.2011 1."— Transkript prezentace:

1 Projekt OP VK „Teorie – dovednosti – praxe: inovace studia práva“ (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0198) Jan Neckář 24.2.2011 1

2 2 Základní informace o projektu Projekt OP VK, prioritní osa 2.2 – Terciální vzdělávání Projektová žádost zpracována v roce 2008 – neúspěšně Opakované podání přepracované žádosti v roce 2009 Červen 2010 – schválení projektu řídícím orgánem (MŠMT) Vzhledem k administraci spojené se zahájením projektu posunuta doba realizace na 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013 Posunutí harmonogramu jednotlivých klíčových aktivit

3 24. 2. 2011 3 Cíle projektu Cílem projektu je inovace výuky oborů Právo (mgr. obor) a Vyšší justiční úředník (Bc.) zavedením nových výukových metod propojujících teoretickou stránku a praktickou stránku Vytvoření nebo inovace předmětů zaměřených na dovednostní výuku Zvýšení konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce

4 24. 2. 2011 4 Dovednosti Propojení teorie a praxe Podporované osoby jsou studenti, doktorští studenti i akademičtí pracovníci – zde je snaha o inovaci výukových metod a začlenění do všech předmětů vyučovaných na PrF MU Obecný výukový systém: Teorie – Právnické dovednosti – Praktická výuka – Praxe V rámci projektu je myšleno pod pojmem „dovednosti“ jak právnické dovednosti, tak i praktická výuka

5 Projekt TDP – základní informace Příjemcem dotace je MU – Právnická fakulta Celkový rozpočet projektu je 19.082.966,10 Kč – z toho PrF MU: 17.716.681,10 Kč V rámci projektu vystupují 2 druhy partnerů: – partneři s finančním příspěvkem PBA, SOZE, LLP, EPS – partneři bez finančního příspěvku ÚS, NS, NSZ, KVOP, ÚMPOD 24. 2. 2011 5

6 Struktura projektu Celkem 9 KA Lze rozdělit věcně na 4 části: – Vytvoření metodiky, proškolení vyučujících – Odborná praxe – Inovace mgr. s tudia – Inovace bc. studia 24. 2. 2011 6

7 KA1 – Vytvoření metodiky „Vytvoření metodiky, proškolení vyučujících a studentů doktorského studijního programu“ 1/2011 – 12/2011 Podílí se PBA Činnosti: – Vstupní pracovní seminář pro seznámení zainteresované veřejnosti a cílové skupiny s obsahem aktivit – první týden jarního semestru 2011 (konec února 2011) – Informační kampaň pomocí www stránek, letáků, informací v odborném tisku – již od 1/2011 7 24. 2. 2011

8 KA1 - pokračování Realizace školících seminářů Realizace konference Zpracování vzorové metodiky pro jednotlivé typy dovednostních předmětů a vypracování závazných minimálních parametrů jednotlivých typů výuky Zavedení povinné vzdělávací složky do výuky předmětu Pedagogická praxe studentů doktorského studia 8 24. 2. 2011

9 KA2 – Inovace systému odborných praxí 1/2011 – 12/2011 Činnosti: – definice podmínek pro výkon OP – vytvoření etického kodexu studenta – vytvoření databáze dokumentů – vytvoření interaktivního webového portálu – opakované nábory poskytovatelů OP – marketingové aktivity – 2 semináře s poskytovateli praxe (jaro a podzim 2011) např. odpovědnost za škodu 9 24. 2. 2011

10 KA3 – Pilotní projekt OP 3/2012 – 12/2013 Navazuje na KA2 Činnosti: – Na začátku každého semestru (03/2012, 09/2012, 03/2013, 09/2013) se předpokládá uspořádání workshopu s poskytovateli praxí – Analýza výkonu odborné praxe z hlediska studenta i poskytovatele praxe (09/2012, 02/2013, 09/2013, 12/2013) 10 24. 2. 2011

11 KA4 - Inovace stávajících předmětů (mgr.) 1/2011 – 6/2011 (předpokládá se prodloužení) Činnosti: – Pořádání konference Dovednostní formy výuky – Minimálním předpokladem je inovace následujících předmětů: Právo mezinárodního obchodu Klinika uprchlického práva. Inovace typu klinické výuky proběhne za přímého spolupůsobení SOZE. International Trade Transactions, European Law of Civil Procedure, Škola polského práva. Praxe mezinárodního práva soukromého a obchodního Právo kapitálového trhu Finanční právo v soudní praxi Daňové řízení Daňová judikatura 11 24. 2. 2011

12 KA4 - pokračování Partneři s finančním příspěvkem inovují samostatně předmět Lidská práva v aplikační praxi 12 24. 2. 2011

13 1/2011 – 12/2011 (předpokládá se prodloužení) Vznikne série nových předmětů zahrnujících: – Předměty inkubátorového typu. Budou vytvořeny nejméně dva takové předměty. – Předměty ve vysoké míře akcentující dovednostní složku a to v počtu: pro oblast veřejného práva - nejméně pět nových předmětů pro oblast soukromého práva - nejméně pět nových předmětů pro oblasti další - nejméně dva (např. akademické psaní) – Předměty akcentující výuku v cizích jazycích - nejméně dva nové předměty – Předměty klinického typu a typu letní škola - nejméně dva nové předměty – Předměty akcentující přípravu na fiktivní řízení - nejméně dva nové předměty 13 24. 2. 2011 KA5 - Příprava nových předmětů (mgr.)

14 8/2011 – 12/2013 V rámci této klíčové aktivity budou nové předměty: – zařazeny do studijního plánu – proběhne výuka nových kursů plánovaných a detailně vymezených v aktivitě 5 – na základě metodiky stanovené v KA 1 proběhne vyhodnocení výuky ze strany vyučujících a členů týmů – při využití ankety nastavené v IS MUNI proběhne vyhodnocení ze strany podpořených osob - studentů – na závěr bude sepsána zpráva o průběhu a hodnocení – na základě zpětné vazby dojde k úpravám výukových opor a předmětů 14 24. 2. 2011 KA6 - Pilotní výuka nových předmětů

15 1/2011 – 6/2011 (předpokládá se prodloužení) Inovace proběhne nejméně u předmětů – Alternativní způsoby řešení sporů – Občanské právo - cvičení 15 24. 2. 2011 KA7 - Inovace stávajících předmětů (Bc.)

16 1/2011 – 12/2011 (předpokládá se prodloužení) Do studijního plánu oboru Vyšší justiční úředník budou zavedeny nové předměty, které – a) akcentují dovednostní složku, a – b) propojují znalosti a dovednosti z více oblastí. Nejméně se bude jednat o předměty: – Informační systémy v oblasti evropského mezinárodního práva soukromého – Vedení a práce v malém týmu 16 24. 2. 2011 KA8 - Příprava nových předmětů (Bc.)

17 8/2011 – 12/2013 V rámci této klíčové aktivity budou nové předměty: – zařazeny do studijního plánu – proběhne výuka nových kursů plánovaných a detailně vymezených v aktivitě 8 – na základě metodiky stanovené v KA 1 proběhne vyhodnocení výuky ze strany vyučujících a členů týmů – při využití ankety nastavené v IS MUNI proběhne vyhodnocení ze strany podpořených osob - studentů – na závěr bude sepsána zpráva o průběhu a hodnocení – na základě zpětné vazby dojde k úpravám výukových opor a předmětů 17 24. 2. 2011 KA9 - Pilotní výuka nových předmětů (Bc.)

18 Děkuji za pozornost Tento materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0198 18 24.2.2011 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "Projekt OP VK „Teorie – dovednosti – praxe: inovace studia práva“ (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0198) Jan Neckář 24.2.2011 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google