Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ROZPOČET 2010 NÁVRH ROZPOČTU 2011 Předkládá pro VH ČKA 16.4.2011 M. Peterka, hospodář ČKA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ROZPOČET 2010 NÁVRH ROZPOČTU 2011 Předkládá pro VH ČKA 16.4.2011 M. Peterka, hospodář ČKA."— Transkript prezentace:

1 ROZPOČET 2010 NÁVRH ROZPOČTU 2011 Předkládá pro VH ČKA 16.4.2011 M. Peterka, hospodář ČKA

2 ROZPOČET 2010 – PLÁN XVII. valná hromada ČKA projednala a schválila dne 17.4.2010 rozpočet na rok 2010 jako vyrovnaný. Celkové výnosy24 697 000,- Kč Celkové náklady24 697 000,- Kč

3 ROZPOČET 2010 – ÚPRAVA PLÁNU Při sestavování rozpočtu a schvalování se neprojevila ekonomická krize v celé své šíři a rozpočet byl sestaven optimisticky. Ve výnosové části došlo k výraznému propadu na některých položkách a představenstvo přijalo úsporná opatření a na svém IX. zasedání 14.9.2010 představenstvo schválilo kvalifikovanou třípětinovou většinou upravený rozpočet podle § 4b odst. 4 OJVŘ na rok 2010 jako vyrovnaný: v celkové výši výnosů 23 097 000,- Kč v celkové výši nákladů23 097 000,- Kč.

4 ROZPOČET 2010 – SKUTEČNOST Celkové výnosy24 138 374,- Kč Celkové náklady24 122 266,- Kč Výsledek hospodaření ČKA v roce 2010 je drobný účetní zisk ve výši 16 108,- Kč. (V letech 2004, 2005, 2009 skončilo hospodaření ČKA se ztrátou, v letech 2006, 2007, 2008 se ziskem). Nerozdělený zisk v účetnictví ČKA k 31.12. 2010 činí 4 524 915,- Kč (zejména na účtech dlouhodobého a krátkodobého majetku) Stavy účtů k 31. 12. 2010 činily 2 690 972,- Kč.

5 VÝROK AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k 31.12.2010 Podle mého názoru účetní závěrka podává v souladu s českými účetními předpisy věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace ČKA k 31.12.2010 s nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za účetní období 2010. K ověřované účetní závěrce vydávám výrok bez výhrad. V Praze dne 14.2.2011 GESTIO s.r.o. Praha 10, na Palouku 3/321auditorka Ing. Helena Křepinská auditorské oprávnění č. 496auditorské oprávnění č. 1362

6 MIMOŘÁDNÉ AKTIVITY V ROCE 2010 výnosynáklady Standardy800 000353 020 Manuál energeticky úsporné architektury1 056 260611 667 Mezinárodní konference Architekti a Zelená úsporám 215 750185 669 Mezinárodní sympozium VZ-arch. soutěže62 344166 155 Spolupráce s MŽP – zpracování analýzy160 000141 000

7 Manuál energeticky úsporné architektury

8 KONFERENCE Architekti a Zelená úsporám

9 Sympozium Veřejné zakázky architektonické soutěže

10 ROZPOČET 2011 – VÝCHOZÍ SITUACE  Návrh rozpočtu 2011 je zpracován na základě výsledků hospodaření roku 2010 a odráží priority a rozhodnutí představenstva o nových úkolech.  Představenstvo pro toto období ustanovilo do funkci hospodáře - Ing.arch. Martina Peterku a pokračovala užší spolupráce s členem dozorčí rady Ing.arch. Petrem Krejčím.  Byla ustanovena pravidelná setkání s ředitelkou Kanceláře pro průběžné sledování vývoje rozpočtu a pro přípravu návrhu rozpočtových opatření.

11 ROZPOČET 2011 – PLÁN Představenstvo ČKA projednalo a schválilo na svém II. zasedání dne 15.2.2011 návrh rozpočtu na rok 2011 jako vyrovnaný a předkládá tento návrh k projednání valné hromadě ČKA. Celkové výnosy23 784 000,- Kč Celkové náklady23 784 000,- Kč

12 SKUTEČNOST MINULÝCH LET – PLÁN 2011 výnosynáklady 200517 817 02418 922 716 200622 926 13019 695 470 200723 360 10921 778 353 200823 872 61723 537 383 200923 489 76924 479 524 201024 138 37424 122 266 201123 784 000

13 MIMOŘÁDNÉ A NOVÉ AKTIVITY V ROCE 2011  Politika architektury – národní program stavební kultury  Standardy  OTP  Česká cena za architekturu  Nově ustanovené pracovní skupiny a práce v pracovních skupinách MMR, MK  Spolupráce s kraji

14 NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY 2011 Valná hromada České komory architektů schvaluje v souladu s ustanovením § 25 odst. 4 písm. j) zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění a v souladu s ustanovením § 4a Organizačního, jednacího a volebního řádu ČKA rozpočet České komory architektů pro rok 2011 jako vyrovnaný v celkové výši výnosů 23 784 000,- Kč v celkové výši nákladů 23 784 000,- Kč

15 Děkuji za pozornost

16 Výše členského příspěvku od roku 1997 1997 – 4 500 Kč, rok 2010 – 6 000 Kč

17

18 Vývoj inflace v České republice


Stáhnout ppt "ROZPOČET 2010 NÁVRH ROZPOČTU 2011 Předkládá pro VH ČKA 16.4.2011 M. Peterka, hospodář ČKA."

Podobné prezentace


Reklamy Google