Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ROZPOČET 2010 NÁVRH ROZPOČTU 2011 Předkládá pro VH ČKA 16.4.2011 M. Peterka, hospodář ČKA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ROZPOČET 2010 NÁVRH ROZPOČTU 2011 Předkládá pro VH ČKA 16.4.2011 M. Peterka, hospodář ČKA."— Transkript prezentace:

1 ROZPOČET 2010 NÁVRH ROZPOČTU 2011 Předkládá pro VH ČKA M. Peterka, hospodář ČKA

2 ROZPOČET 2010 – PLÁN XVII. valná hromada ČKA projednala a schválila dne rozpočet na rok 2010 jako vyrovnaný. Celkové výnosy ,- Kč Celkové náklady ,- Kč

3 ROZPOČET 2010 – ÚPRAVA PLÁNU Při sestavování rozpočtu a schvalování se neprojevila ekonomická krize v celé své šíři a rozpočet byl sestaven optimisticky. Ve výnosové části došlo k výraznému propadu na některých položkách a představenstvo přijalo úsporná opatření a na svém IX. zasedání představenstvo schválilo kvalifikovanou třípětinovou většinou upravený rozpočet podle § 4b odst. 4 OJVŘ na rok 2010 jako vyrovnaný: v celkové výši výnosů ,- Kč v celkové výši nákladů ,- Kč.

4 ROZPOČET 2010 – SKUTEČNOST Celkové výnosy ,- Kč Celkové náklady ,- Kč Výsledek hospodaření ČKA v roce 2010 je drobný účetní zisk ve výši ,- Kč. (V letech 2004, 2005, 2009 skončilo hospodaření ČKA se ztrátou, v letech 2006, 2007, 2008 se ziskem). Nerozdělený zisk v účetnictví ČKA k činí ,- Kč (zejména na účtech dlouhodobého a krátkodobého majetku) Stavy účtů k činily ,- Kč.

5 VÝROK AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k Podle mého názoru účetní závěrka podává v souladu s českými účetními předpisy věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace ČKA k s nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za účetní období K ověřované účetní závěrce vydávám výrok bez výhrad. V Praze dne GESTIO s.r.o. Praha 10, na Palouku 3/321auditorka Ing. Helena Křepinská auditorské oprávnění č. 496auditorské oprávnění č. 1362

6 MIMOŘÁDNÉ AKTIVITY V ROCE 2010 výnosynáklady Standardy Manuál energeticky úsporné architektury Mezinárodní konference Architekti a Zelená úsporám Mezinárodní sympozium VZ-arch. soutěže Spolupráce s MŽP – zpracování analýzy

7 Manuál energeticky úsporné architektury

8 KONFERENCE Architekti a Zelená úsporám

9 Sympozium Veřejné zakázky architektonické soutěže

10 ROZPOČET 2011 – VÝCHOZÍ SITUACE  Návrh rozpočtu 2011 je zpracován na základě výsledků hospodaření roku 2010 a odráží priority a rozhodnutí představenstva o nových úkolech.  Představenstvo pro toto období ustanovilo do funkci hospodáře - Ing.arch. Martina Peterku a pokračovala užší spolupráce s členem dozorčí rady Ing.arch. Petrem Krejčím.  Byla ustanovena pravidelná setkání s ředitelkou Kanceláře pro průběžné sledování vývoje rozpočtu a pro přípravu návrhu rozpočtových opatření.

11 ROZPOČET 2011 – PLÁN Představenstvo ČKA projednalo a schválilo na svém II. zasedání dne návrh rozpočtu na rok 2011 jako vyrovnaný a předkládá tento návrh k projednání valné hromadě ČKA. Celkové výnosy ,- Kč Celkové náklady ,- Kč

12 SKUTEČNOST MINULÝCH LET – PLÁN 2011 výnosynáklady

13 MIMOŘÁDNÉ A NOVÉ AKTIVITY V ROCE 2011  Politika architektury – národní program stavební kultury  Standardy  OTP  Česká cena za architekturu  Nově ustanovené pracovní skupiny a práce v pracovních skupinách MMR, MK  Spolupráce s kraji

14 NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY 2011 Valná hromada České komory architektů schvaluje v souladu s ustanovením § 25 odst. 4 písm. j) zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění a v souladu s ustanovením § 4a Organizačního, jednacího a volebního řádu ČKA rozpočet České komory architektů pro rok 2011 jako vyrovnaný v celkové výši výnosů ,- Kč v celkové výši nákladů ,- Kč

15 Děkuji za pozornost

16 Výše členského příspěvku od roku – Kč, rok 2010 – Kč

17

18 Vývoj inflace v České republice


Stáhnout ppt "ROZPOČET 2010 NÁVRH ROZPOČTU 2011 Předkládá pro VH ČKA 16.4.2011 M. Peterka, hospodář ČKA."

Podobné prezentace


Reklamy Google