Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dotační programy Královéhradeckého kraje Základní pravidla a informace Dotační oblasti a programy Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací1 Bc. Ondřej.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dotační programy Královéhradeckého kraje Základní pravidla a informace Dotační oblasti a programy Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací1 Bc. Ondřej."— Transkript prezentace:

1 Dotační programy Královéhradeckého kraje Základní pravidla a informace Dotační oblasti a programy Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací1 Bc. Ondřej Knotek Oddělení krajských dotací

2 Všechny informace poskytnuté na semináři jsou uváděny pouze v rámci výukového procesu a nemohou bez dalšího posouzení sloužit jako informace či rady k řešení právních situací. Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací Názory vyjádřené v této prezentaci představují názory autora a nemohou být v žádném případě považovány za oficiální pozici jeho zaměstnavatele či návod pro získání finančních prostředků. Prohlášení o vyloučené odpovědnosti:

3 Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti dotací Základní dokumenty Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje Program rozvoje Královéhradeckého kraje Dotační strategie Královéhradeckého kraje Statut dotačního fondu (aktualizace k ) Zásady pro čerpání finanční podpory z dotačního fondu Královéhradeckého kraje (aktualizace k ) Podmínky dotačního programu Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací.

4 Dotační oblasti Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací KódNázev dotační oblastiLhůta pro podávání žádostí na rok 2015 CRGCestovní ruch ( 15CRG04 a 15CRG06)5. 1. – CRGCestovní ruch (15CRG01)1. 8. – KPGKultura a památková péče – POVProgram obnovy venkovaJiž uzavřen pro rok 2015 RRDRegionální rozvoj5. 1. – SMRVolnočasové aktivity – SMPPrevence rizikového chování SMVVzdělávání3. 2. – SPTSport a tělovýchova – ZPDŽivotní prostředí a zemědělství

5 Žádost - projekt  Lhůta pro podávání žádostí (min. 1 měsíc)  Rozpočet projektu nesmí kalkulovat zisk  Zařazení do databáze KHK  Hodnocení žádosti (formální hodnocení, kontrola přijatelnosti, hodnotící kritéria, hodnotící komise)  Schválení dotace, smlouva, vyplacení dotace  Změny v projektech  Publicita – podpora kraje na projektu  Závěrečná zpráva – vyúčtování (dílčí vyúčtování) Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací

6 Zdroje Veškeré informace najdete na webových stránkách Královéhradeckého kraje v části: a v Krajském dotačním portále Královéhradeckého kraje na adrese: https://dotace.kr-kralovehradecky.cz/https://dotace.kr-kralovehradecky.cz/ o Základní dokumenty pro dotační programy o Podmínky dotačních programů o Po přihlášení formulář žádosti o Při přidělení finanční částky pak i formulář pro vyúčtování Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací Kraj, volené orgány, dotace Krajské dotační programy Rychle k věci Krajské dotační programy

7 Cestovní ruch Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací 15CRG01Úprava lyžařských běžeckých tras NNO Obce včetně PO Další podnikatelské subjekty v oboru 15CRG04Podpora činnosti turistických informačních center Fyzická nebo právnická osoba dle specifikace v programu 15CRG06Podpora činnosti a rozvoje destinačního managementu Fyzické a právnické osoby

8 Kultura a památková péče Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací 15KPG01Podpora a rozvoj profesionálních i neprofesionálních kulturních aktivit Spolky, pobočné spolky, o. p. s., ústavy Fyzické osoby PO zřizované KHK Církve apod. Obce, PO Další dle programu 15KPG02Obnova památkového fondu na území Královéhradeckého kraje Spolky, pobočné spolky, o. p. s., ústavy Fyzické osoby PO zřizované KHK Církve apod. Obce, PO Další dle programu

9 Kultura a památková péče Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací 15KPG03Podpora publikační činnosti a literatury Spolky, pobočné spolky, o. p. s., ústavy Fyzické osoby PO zřizované KHK Církve apod. Obce, PO Další dle programu 15KPG04Obnova historických varhan Spolky, pobočné spolky, o. p. s., ústavy Fyzické osoby PO zřizované KHK Církve apod. Obce, PO Další dle programu

10 Program obnovy venkova Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací 15POV01Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti Obce - méně než obyvatel ( ) 15POV02Komplexní úprava nebo dovybavení veřejných prostranství a místních komunikací, infrastruktura Obce - méně než obyvatel ( )

11 Regionální rozvoj Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací 15RRD01Podpora hasičské techniky pro obce s JPO Obce s ustanoveným JPO II nebo III 15RRD02Podpora svazku obcí DSO 15RRD03Pořízení územního plánu obcí do (včetně) obyvatel Obce do obyvatel (včetně), se schváleným zadáním územního plánu 15RRD06Propagace cyklobusů v turistických regionech Svazky obcí Právnické osoby

12 Volnočasové aktivity Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací 15RRD01Podpora hasičské techniky pro obce s JPO Obce s ustanoveným JPO II nebo III 15RRD02Podpora svazku obcí DSO 15RRD03Pořízení územního plánu obcí do (včetně) obyvatel Obce do obyvatel (včetně), se schváleným zadáním územního plánu 15RRD06Propagace cyklobusů v turistických regionech Svazky obcí Právnické osoby

13 Volnočasové aktivity Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací 15SMR01Podpora celoroční činnosti místních organizací NNO 15SMR02Akce pro děti a mládež ve volném čase Právnické osoby s veřejně prospěšnou činností ( o.p.s, obce apod.) Fyzické osoby s veřejně prospěšnou činností 15SMR03Podpora celoroční činnosti organizací dětí a mládeže s regionální působností Spolek nebo pobočný spolek

14 Volnočasové aktivity Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací 15SMR04Podpora celoroční činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží s regionální působnosti Spolek nebo pobočný spolek 15SMR05Mezinárodní spolupráce dětí a mládeže Spolky, ústavy, o. p. s Organizace s mezinárodním prvkem Právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení 15SMR06Rekonstrukce a modernizace objektů a zařízení využívaných pro volný čas dětí a mládeže NNO

15 Prevence rizikového chování Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací 15SMP01Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl dětí a mládeže Právnické osoby vyvíjející veřejně prospěšnou činnost (školy, obce apod.) Fyzické osoby vyvíjející veřejně prospěšnou činnost 15SMP03Etická výchova ve školách Právnické osoby vykonávající činnost školy, která poskytuje stupeň vzdělávání

16 Vzdělávání Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací 15SMV02Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí, žáků a studentů – rozvoj talentů Právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení 15SMV03Podpora vzdělávání v oborech s výučním listem Právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení 15SMV04Zájmová práce se žáky mimo vyučování Právnické osoby vykonávající činnost školy domova mládeže/internátu dětského domova

17 Sport a tělovýchova Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací 15SPT01Pohybová gramotnost Právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení Právnické osoby v oblasti sportu a tělovýchova 15SPT02Pořádání významných sportovních akcí mládeže Spolky, pobočné spolky, o. p. s., ústavy v oblasti sportu a tělovýchovy Právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení 15SPT03Pořádání masových tělovýchovných a sportovních soutěží typu „sport pro všechny“ Spolky, pobočné spolky, o. p. s., ústavy v oblasti sportu a tělovýchovy Právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení

18 Sport a tělovýchova Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací 15SPT04Činnost sportovních středisek, sportovních center mládeže a středních škol s rozšířenou sportovní činností Žadatelé vyspecifikování v podmínkách dotačního programu 15SPT05Podpora krajských reprezentačních výběrů mládeže a reprezentace na republikových, evropských a celosvětových soutěžích Spolky, pobočné spolky, o. p. s., ústavy v oblasti sportu a tělovýchovy Právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení

19 Sport a tělovýchova Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací 15SPT06Celoroční pravidelná sportovní činnost mládeže a osob se zdravotním postižením Spolky, pobočné spolky, o. p. s., ústavy v oblasti sportu a tělovýchovy 15SPT07Vzdělávání trenérů, rozhodčích a cvičitelů Sportovní subjekt oprávněný 15SPT08Podpora vrcholového a výkonnostního sportu Právnické osoby v oblasti sportu a tělovýchovy splňující specifikaci v podmínkách dotačního programu

20 Životní prostředí a zemědělství Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací 15ZPD01Protipovodňová ochrana Obce Právnické a fyzické osoby v daném oboru 15ZPD02Obnova a technické zajištění stávajících „návesních“ vodních nádrží Obce Právnické a fyzické osoby v daném oboru 15ZPD03Nakládaní s odpady a ochrana ovzduší Obce Právnické a fyzické osoby v daném oboru 15ZPD04Ochrana přírody a krajiny Obce Právnické a fyzické osoby v daném oboru

21 Životní prostředí a zemědělství Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací 15ZPD05Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta Obce Právnické a fyzické osoby vyvíjející veřejně prospěšnou činnost v EVVO 15ZPD06Praktická péče o přírodní prostředí, zdroje a produkty Obce Právnické a fyzické osoby v daném oboru Fyzické osoby nepodnikající (působící v oboru žádosti alespoň 3 roky) 15ZPD07Propagace životního prostředí a zemědělství Obce, právnické a fyzické osoby v daném oboru Zemědělský podnikatel (prodej ze dvora)

22 Dotační fond – Kč Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací Název položkyAlokovaná částka Životní prostředí a zemědělství Kč Vrcholový sport Kč Sport a tělovýchova Kč Volnočasové aktivity Kč Cestovní ruch Kč Školství Kč Kultura Kč Regionální rozvoj Kč POV – běžné výdaje Kč POV – kapitálové výdaje Kč

23 Děkuji Vám za pozornost Bc. Ondřej Knotek Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací


Stáhnout ppt "Dotační programy Královéhradeckého kraje Základní pravidla a informace Dotační oblasti a programy Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací1 Bc. Ondřej."

Podobné prezentace


Reklamy Google