Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Grantový projekt multimediální učební pomůcky „Česká společnost v novodobé Evropě – osudy, vazby, vzdálení a sjednocování 1914 – 2009“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Grantový projekt multimediální učební pomůcky „Česká společnost v novodobé Evropě – osudy, vazby, vzdálení a sjednocování 1914 – 2009“"— Transkript prezentace:

1 Grantový projekt multimediální učební pomůcky „Česká společnost v novodobé Evropě – osudy, vazby, vzdálení a sjednocování 1914 – 2009“

2 Cíl prezentace Seznámit účastníky semináře se zkušenostmi se zaváděním multimediálního vzdělávacího nástroje do pedagogického procesu

3 Program prezentace 1. 1. Úvod 2. 2. Seznámení se strukturou a rozsahem multimediální učební pomůcky (MUP) 3. 3. Ilustrace přístupu učitele ke konečným prvkům MUP 4. 4. Prezentace přípravy učitele na hodinu s podporou MUP 5. 5. Zkušenosti s vytvářením podmínek pro zavádění MUP do pedagogického procesu 6. 6. Hodnocení MUP 7. 7. Diskuse

4 1. Úvod - 1 Zkušenosti vedení projektu s projektováním multimediálních učebních pomůcek (MUP):   „Armáda ČR v mírových misích“ – MUP pro přípravu jednotek A Č R vyčleněných do zahraničních misí – předáno generálnímu štábu A Č R v r. 2001   „Obrazy z českých dějin 1914 -2004“ – MUP pro pražské Z Š a S Š – implementace do výuky ve školním roce 2007 – 2008 Hodnocení projektu školským odborem pražského magistrátu v r. 2008: ……“Jedná se o mimořádný počin, jenž si klade za cíl provést učitele dějepisu, základů společenských věd, českého jazyka, výtvarné a hudební výchovy a jejich žáky 20. stoletím“.

5 1. Úvod - 2 Ocenění MUP od GPI - Gesellschaft fur Padagogik und Information e.V. …. fur das didaktische Multimediaprodukt DVD,,Obrazy z českých dějin 1914 – 2004“ (Bilder aus der tschechischen Geschichte 1914 – 2004), das Comenius Edu Media Siegel zuerkannt Berlin 25.06.2010

6 1. Úvod - 3 - komplikace při realizaci projektu   Rozhodnutí výběrové komise MŠMT o redukci projektu MUP prezentovaného v žádosti o finanční podporu:   snížení požadovaných finančních prostředků cca o 50%   zkrácení doby projektování MUP o 1 rok (tj. na 2 roky)   zrušení 1. klíčové aktivity (Pořízení informačních zdrojů)   ponechání názvu a monitorovacích ukazatelů projektu beze změny.   Hlavní vynucená opatření přijatá vedením projektu:   zrušení dvou plánovaných témat (Transformace centrálně řízené na tržní ekonomiku a Důsledky přílivu informační civilizační vlny na českou společnost)   přizpůsobení rozpočtu přípustnými metodami   modifikace plánovaného systému přípravy pedagogů na zavádění MUP do výuky.

7 2. Struktura a rozsah MUP   Rozdělení etapy 1914 – 2009 do 11 dějinných období   10 témat prezentovaných v každém dějinném období a časová osa   Textová a multimediální podpora koncových prvků MUP   Rozsah informačního zázemí MUP   Úvodní a hlavní obrazovka MUP

8 11 dějinných období - 1 1914 – 1918 : První světová válka a česká společnost. Vznik Č eskoslovenska 1918 – 1929 : Č eská společnost v zakladatelském prvním desetiletí demokratického Č eskoslovenska 1929 – 1939 : Č eskoslovenská a česká společnost v dramatickém druhém desetiletí Č eskoslovenska 1939 – 1945 : Druhá světová válka a česká společnost. Zápas o nové Československo

9 11 dějinných období - 2  1945 – 1948 : Česká společnost v obnoveném Československu. Proměny politické, národnostní a sociální  1948 – 1960 : Československo a česká společnost v totalitním komunistickém režimu  1960 – 1968 : Československo a česká společnost na cestě k reformnímu „Pražskému jaru“

10 11 dějinných období - 3  1969 – 1980 : Československo a česká společnost za totalitní „normalizace“  1980 – 1989 : Československo a česká společnost v krizovém čase komunistických režimů  1989 – 2004 : Rozdělení Československa. Vřazování České republiky do sjednocované Evropy Vřazování České republiky do sjednocované Evropy  2004 – 2009 : V Evropské unii

11 10 témat v každém dějinném obdob í  Ú vodn í charakteristika  Mezinárodn í situace  Česk é dějiny  Politické uspoř á d á n í  Ekonomika  Armáda  Věda a technika  Uměn í a kultura  TV a sport  Každodennost a časová osa

12 Textová a multimediáln í podpora  Témata jsou dekomponovaná do kapitol a podkapitol (koncových prvků MUP)  Každé kapitole (podkapitole) je přiřazena dostupná textová a multimediáln í podpora:  Video  Audio  Foto  Texty a dokumenty  Mapy

13 Rozsah MUP  1100 kapitol resp. podkapitol  28 hod. videa (dokumentárn í ch filmů a citací z dokumentárn í ch filmů)  8,5 hod. zvukových záznamů  cca 2.500 stran textu a dokumentů  informace o stovkách významných osobností  stovky map  4.500 fotografií

14 Shrnutí V důsledku značného rozsahu informačního zázemí MUP vznikly nároky:   na zabezpečení snadného přístupu pedagogů ke koncovým prvkům MUP a jejich multimediální podpoře   na vytvoření předpokladů pro začlenění vybraných prvků MUP do konceptu výkladu na dané téma (tj. na přípravu hodiny s využitím MUP)   na uchování konceptu hodiny na dané téma s využitím MUP a na možnost jeho opakovaného využití.

15 3. Ukázky přístupu učitele ke koncovým prvkům MUP  Úvodní (první) – nepřekročitelná obrazovka  výklad obsahu - důraz na poučení o dobových komentářích  způsob přechodu na hlavní obrazovku MUP  Hlavní (druhá) obrazovka (obrazovka aplikace):  volba jednoho z jedenácti dějinných období  volba tématu, kapitoly a podkapitoly struktury obsahu v daném období  zobrazení jednoho z rejstříků (video, audio, mapy, osobnosti)  zobrazení časové osy daného dějinného období  spuštění vyhledávání v celé databázi   identifikace koncových prvků MUP

16 4. Příprava hodiny s podporou MUP   Způsoby vyhledávání základních (koncových) prvků MUP pro zařazení do konceptu hodiny:   hledáním ve struktuře obsahu MUP   vyhledáváním v rejstřících   s použitím fulltextového prohlížeče   prostřednictvím časové osy.

17 Obrazovka aplikace – rejstříky  Práce se seznamem kapitol – levý sloupec  Šipka před názvem kapitoly indikuje přítomnost dalších podkapitol  Klepnutím na šipku dojde ke skrytí podkapitol  Klepnutím levého tlačítka dojde k aktivaci kapitoly (kapitola je označena žlutou barvou a podtržením)  Multimediální záznam je rozdělený do pěti druhů: obrazový záznam obrazový záznam zvukový záznam zvukový záznam fotografie fotografie text text Mapy Mapy  Názvy elementů daného druhu jsou zobrazeny na horní liště

18 Obrazovka aplikace – anglická jazyková mutace (English)  Charakteristiky všech dějinných období v levém sloupci obrazovky aplikace  mluvené slovo  Text  Other movies  9 filmů v anglické jazykové mutaci  názvy filmů na horní liště obrazovky

19 Záložky  Význam záložek – urychlení práce  Vysvětlení pojmu identifikačního čísla prvku – ikona řetězu  Tvorba záložek  Pomocí uložení identifikace aktuálního prvku – ikona řetězu – přidat k záložkám  Pomocí ručního zadání identifikace prvku a následného přidání k záložkám  Zobrazení vybraných záložek a jejich editace: přesun nahoru, dolů, na začátek, na konec seznamu záložek, smazání záložky.  Práce se záložkami  Aktivace menu pro práci se záložkami – poslední ikona vpravo nahoře  Načíst záložky  Uložit záložky  Uložit záložky jako (do konkrétního souboru - třeba na USB paměť učitele)  Ukončit práci se záložkami. Podpora - www.cesivevrope.cz - charakteristika projektu – ukázky ovládání www.cesivevrope.cz - www.cesivevrope.cz -

20 5. Zavádění MUP do výuky   Příprava učitelů na zavádění MUP do výuky   provedení 22 seminářů ve všech krajích ČR, a to ve spolupráci s krajskými školskými úřady a vzdělávacími institucemi jednotlivých krajů   uskutečnění dvou celostátních konferenci k zavádění MUP do vzdělávacího procesu   celková účast – 529 pedagogů.   Využití metody peertutoringu   motivace realizátorů metody (účastníků školení a konferencí)   výkazy o využití MUP ve výuce.

21 Informace o využití MUP ve výuce  Stránka třídní knihy s datem využití MUP v konkrétní třídě, ofotografovaná digitálním fotoaparátem, nebo seznam žáků přítomných při výuce s využitím MUP ověřený podpisem učitele a razítkem školy.  Téma hodiny a seznam použitých prků MUP.  Připomínky k MUP.  Návrhy na použití MUP ve výuce.  Hodnocení MUP.

22 6. Hodnocení MUP Ze stanoviska člena České učené společnosti prof. PhDr. R. Kvačka, CSc. k MUP: …….„Dvacáté století bylo sice dějinně "krátké", ale přineslo tolik událostí, že poznat je a pochopit je vskutku nesnadným interpretačním cílem. Soubor „Česká společnost v novodobé Evropě 1914 – 2009“ k tomu přispívá způsobem zcela originálním, zajištujícím mimo jiné dialog a aktivní vztah mezi pedagogem a žákem. Jako dokumentární dílo určené pedagogickému užití nemá obdobu v dnešní produkci svou komplexností, přístupem i vyzníváním“. Prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc.

23 Hodnocení MUP pedagogy - 1   „Myslím, že se tato MUP stane vyhledávanou. Nabízí množství materiálu, který studentům může pomoci lépe se projít kusem naší historie - přibližuje témata, která by se měla stále připomínat…. pojmům vlastenectví, odvaha, hrdost dává konkrétní příběhy a tváře….“ (Gabriela Manová, SPŠ Tábor).   Děkuji za příjemně strávený den na konferenci k MUP 30. 8. 2012 a také za podnětnou MUP (Eva Stehlíková, SOŠ Karlovy Vary).   Multimediální učební pomůcka „Česká společnost v novodobé Evropě 1914 – 2009“ je velmi významné dílo, podporující výuku mnoha vyučovaných předmětů… Zmiňovaná MUP by se měla stát platnou součástí výuky na základních i středních školách“ (Mgr. Radoslav Staněk, ZŠ Vémyslice).   „Ještě jednou velice děkuji za poskytnutí úžasné pomůcky do školy. Udělala jsem její propagaci i mezi svými kolegy a pevně věřím, že neskončí na polici v kabinetu, ale že ji budeme všichni rádi využívat, S ohledem na hektický čas měsíc září jsme ji alespoň zkušebně začlenili do svých hodin (Mgr. Dagmar Švárová, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Milevsko).

24 Hodnocení MUP pedagogy - 2   Moc děkuji za informace a za vynikající učební pomůcku, která (aspoň si myslím) nemá v našich podmínkách obdoby. Už se moc těším na práci s ní (S. Švejcar, ZŠ Zámecká, Litomyšl).   Píši Vám stran níže uvedeného projektu, jehož školení jsem se účastnil. Předně děkuji, že jste si dali takovou práci probrat se tolika materiály a sestavili smysluplný a funkční výukový materiál. Nyní na naší škole učím moderní dějiny a Váš datadisk se mi velmi hodí. Používám ho nejen pro výuku dějepisu, ale vhodné jsou i pasáže namluvené velmi kvalitní angličtinou (britštinou) k procvičení slyšeného a porozumění kontextu (Mgr. Pavel Stehno).   Chci Vám a celému týmu poděkovat za skvělou práci, protože MUP je pomůcka 21. století - umožňuje samostudium žáků, vyhledávání informací, zlepšuje jejich čtenářskou gramotnost, poskytuje názornou výuku, doplňuje či nahrazuje výklad v mnoha předmětech - tím vzniká mezipředmětová návaznost atd.. Na naší škole to budeme využívat ve všech třídách (Petr Kollárik OA a VOŠE Tábor).

25 7. Diskuse a závěry

26 Kontaktn í ú daje  Vedoucí manažer projektu: genmjr. v. v. Ing. et Ing. Stanislav Chromec, CSc. stanislav. chromec@cdmedia.czstanislav. chromec@cdmedia.cz, 602 180 518 stanislav. chromec@cdmedia.cz  Finanční manažer projektu: plk. v.v. Dr. Miroslav Fehér plk. v.v. Dr. Miroslav Fehér fehm@seznam.czfehm@seznam.cz, 606 824 034 fehm@seznam.cz  Webové stránky projektu: www.cesivevrope.cz www.cesivevrope.cz

27 Vedoucí manažer projektu Vedoucí manažer projektu děkuje účastníkům semináře za pozornost.


Stáhnout ppt "Grantový projekt multimediální učební pomůcky „Česká společnost v novodobé Evropě – osudy, vazby, vzdálení a sjednocování 1914 – 2009“"

Podobné prezentace


Reklamy Google