Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ověřování kvality řízení informačních systémů a kvality informačních produktů není alternativou, ale nutností Eva Horáková, MZČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ověřování kvality řízení informačních systémů a kvality informačních produktů není alternativou, ale nutností Eva Horáková, MZČR."— Transkript prezentace:

1 Ověřování kvality řízení informačních systémů a kvality informačních produktů není alternativou, ale nutností Eva Horáková, MZČR

2 Obsah Kdy je projekt úspěšný Zvláštnosti projektů v prostředí státní správy Specifika IT projektů Řízení kvality IT projektů Proč selhávají IT projekty Shrnutí

3 Kdy je projekt úspěšný léta šedesátá - úspěch měřen v technických pojmech (funguje/nefunguje výrobek) léta osmdesátá - projekt realizován včas, v rámci rozpočtu, v přijatelném stupni kvality nové tisíciletí - včas - v rámci rozpočtu - v požadované kvalitě - přijat zákazníkem - zákazník dovolí dodavateli uvádět ho jako referenci - další parametry - bezpečnost, ochrana životního prostředí... - splňuje max. ½ všech projektů

4 Zvláštnosti projektů v státní správě (1) Role vrcholového managementu - malá zkušenost s projektovým řízením, obavy z tohoto způsobu řízení - neschopnost činit rozhodnutí a nést za ně plnou zodpovědnost - zásahy do projektů z různých míst Dominance linie nad projekty - ve většině organizací státní správy není zavedeno projektové řízení - liniové úkoly mají automaticky přednost před projektovými - malé pravomoci projektových manažerů Politické vlivy - nestabilita státní správy (volební cyklus) - politicky motivované zásahy do rozhodování o projektech - časté změny priorit Problém s kapacitami lidských zdrojů - fluktuace - neochota úředníků k progresivním změnám v zaběhnutém stylu práce - nemožnost motivace odměnami nebo naopak sankční postihy

5 Zvláštnosti projektů v státní správě (2) Nesprávně stanovené či často se měnící parametry projektu - nejasný cíl projektu, či časté změny v důsledku nejasných požadavků - neexistence hnací cíly pro změnu (zisk) - nejasná vize budoucího fungování státní správy Byrokratická omezení - silný vliv legislativy - zdlouhavé a nepružné schvalování projektů, formalismus - setrvačnost, malá odvaha ke změnám (iniciativa se „trestá“) Specifika výstupů projektů - dopad velkých projektů na celou společnost - chybějící, popř. nedůsledná kontrola výstupů - cílem projektů není dosažení zisku Finanční zdroje - ze státního rozpočtu, či obtížně dostupných prostředků EU - omezené rozpočtové zdroje - nedostatek prostředků na školení a vzdělávání

6 Specifika IT projektů IT prostředí je ovlivňováno dynamičností doby U ½ dokončených IT projektů nelze najít vazbu na procesy, kvůli nimž vznikly Zadavatelé nejsou schopni nastavit projekt tak, aby efektivně uspokojil klíčové potřeby Interní projekty často nemají definované finanční náklady, trpí procesní a provozní slepotou Jak startují IT projekty? Role projektového manažera jako role navíc, kterou zvládne kdokoliv

7 Řízení kvality IT projektů Řízení kvality v průběhu projektu je levnější a vede rychleji k výsledkům než následné odstraňování závad a nedostatků Plánování kvality - popis obsahu a rozsahu projektu - výstupy projektu - požadavky na jejich kvalitu Zajištění kvality - jaké standardy a postupy budou využity - jaké parametry je třeba dodržet - řešení konfliktů týkajících se kvality Kontrola kvality - prověrka (předimplementační, postimplementační) - audit (interní, nezávislým auditorem)

8 Proč selhávají IT projekty Cíle nejsou jasně stanoveny a pochopeny, zadání je nepřesné, požadavky jsou mnohoznačné, očekávání a termíny nejsou realistické Chybí vzdělávání v oblasti projektového řízení, nedostatečná investice do týmového školení a rozvoje, nedostatek kvalitních a zkušených vedoucích projektů Práce na projektech je vykonávána na rámec běžných povinností, neochota přijímat osobní zodpovědnost Je mnoho různých HW a SW komponent od mnoha dodavatelů, nejsou vyjasněna rozhraní uvnitř i vně systému, plánování pouze hladké implementace bez opatření proti možným problémům Nepoužívání metodiky (závazné standardy, definované procesy...), neukládání a nesdílení znalostí

9 Shrnutí Hledáme nalezené a objevujeme objevené Nedostatečně využíváme mezinárodně ověřené postupy popsané v normách ISO Nedostatečně využíváme ověřování kvality pomocí akreditovaných certifikačních orgánů a zkušebních laboratoří certifikace = garance kvality

10 Děkuji za pozornost eva@mzcr.cz


Stáhnout ppt "Ověřování kvality řízení informačních systémů a kvality informačních produktů není alternativou, ale nutností Eva Horáková, MZČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google