Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 pevné přípravky  jádra pokrytá jednou nebo více vrstvami různých látek  nanášenými ve formě roztoků nebo suspenzí za podmínek umožňujících odpaření.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " pevné přípravky  jádra pokrytá jednou nebo více vrstvami různých látek  nanášenými ve formě roztoků nebo suspenzí za podmínek umožňujících odpaření."— Transkript prezentace:

1

2  pevné přípravky  jádra pokrytá jednou nebo více vrstvami různých látek  nanášenými ve formě roztoků nebo suspenzí za podmínek umožňujících odpaření rozpouštědla. OBALENÉ TABLETY Tabulettae obductae Praha 2008 (OBDUKTETY) RNDr. Jiří Sajvera Český lékopis 2005, doplněk 2007:

3  přírodní nebo syntetické pryskyřice  gumy, želatina, cukry,  neaktivní a nerozpustná plniva Složení obalové vrstvy  změkčovadla, polyoly, vosky  barviva  někdy chuťové a aromatické přísady a léčivé látky Druhy  dražé – silná obalová vrstva, obvykle ze sacharosy – oblá, lesklá, barevná  potahované tablety – tenká vrstva, obvykle polymer – kopíruje tvar jádra.  hmotnost obalu 70 až 120 % hmotnosti jádra  hmotnost obalu 2 až 6 % hmotnosti jádra

4 OBALOVÁNÍ (OBDUKCE) TABLET OBALOVÁNÍ (OBDUKCE) TABLET  estetické – zlepšení vzhledu, maskování nepříjemné chuti či zápachu  technologické – zvýšení stálosti, oddělení inkompatibilních látek (jedna látka v jádru a druhá v obalu), zvýšení mechanické odolnosti  terapeutické – ovlivnění uvolňování léčivých látek Důvody  identifikační – barva je charakteristickým znakem léčivého přípravku nejstarší způsob obalování tablet je dražování.

5 DRAŽÉ Původ slova dražé  staří Hebrejové údajně připravovali zákusky z ovoce s cukrem, zv. tragemata  z řeckého slova tragein (chroupat, mlsat) se vyvinuly termíny trageae a trageta  z nich vzniklo francouzské dragée a naše dražé Dražování v dnešním pojetí  začíná v době rozvoje arabské medicíny v 10. století  za dražé se považují i pilulky obalené lístkovým stříbrem a zlatem, kterým Arabové přisuzují kouzelnou moc  ještě v polovině minulého století se u nás vyráběla stříbrná dražé na export  původně se dražovalo pouze sacharosou, další pomocné látky se začaly používat později.

6 DRAŽÉ Zařízení  kotle různého tvaru z různého materiálu  teprve v polovině 19. století v USA kotle dnešního tvaru  v padesátých letech minulého století se rozšířilo lisování obalů na jádra (tablety s nalisovaným obalem, plášťové tablety); moc se neujalo Současný stav  díky rozvoji strojírenství a vzniku nových pomocných látek  v polovině minulého století vznikají potahované tablety  dražování zaniká  ve farmaceutickém průmyslu se klasická dražé vyrábějí čím dál méně.

7 DRAŽOVÁNÍ Pomocné látky  rozpouštědlo – čištěná voda (technická pomocná látka)  pojivo – sacharosa  plniva - mastek, oxid titaničiitý  barviva  leštiva – tuky, vosky, makrogoly Postup  jádra rotující v dražovacím kotli se střídavě polévají bílou dražovací suspenzí a suší  bílá dražé se střídavě polévají barevnou suspenzí a suší  na obarvená dražé se nanese lešticí pasta.

8 SCHÉMA VÝROBY SCHÉMA VÝROBY VODA SACHAROSA BARVIVA BAREVNÁ SUSPENZE homogenizace BAREVNÁ JÁDRA nanášení sušeníx dražování na bílo barvení otáčení LEŠTICÍ PASTA nanášení leštění DRAŽÉ kontrola plnění OBALY adjustace SKLÁDAČKY JÁDRA nanášení sušeníx BÍLÁ JÁDRA rozpuštění SIRUP PLNIVA homogenizace SUSPENZE (bílá) kontrola DRAŽÉ.

9 ZAŘÍZENÍ PRO DRAŽOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ PRO DRAŽOVÁNÍ Klasický dražovací kotel  náplň desítky kg jader  plnění a vyprazdňování ručně  nanášení suspenze na jádra ručním poléváním  sušení samovolně nebo ventilátorem vzduch  zdlouhavý proces, trvání několik směn  výsledek závisí na zkušenostech obsluhy a na podmínkách  v jedné místnosti byly desítky kotlů  klasické dražovací kotle se postupně nahradily kotly válcovými  klasické kotle se snad ještě používají v potravinářském průmyslu (výroba cukrovinek).  materiál nerez, průměr kolem 1 m

10 ZAŘÍZENÍ PRO DRAŽOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ PRO DRAŽOVÁNÍ Tento obraz dražírny je dávnou minulostí.

11  tvar válce na který přisedají dva otevřené kužele lopatky vzduch suspenze odtah  na vnitřní stěně válcové části jsou umístěny lopatky na míchání  buben spočívá na rotujících válečcích, které ho uvádějí do pohybu  sušení lze urychlit přívodem vzduchu,který odchází odtahem  místo ručního polévání je možno suspenzi nastřikovat Válcový dražovací buben dvouotvorový. ZAŘÍZENÍ PRO DRAŽOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ PRO DRAŽOVÁNÍ  náplň několik set kg jader

12 ZAŘÍZENÍ PRO DRAŽOVÁNÍ  používání otevřených dražovacích bubnů neodpovídá požadavkům Správné výrobní praxe  nahradily je bubny umístěné ve skříních Správná výrobní praxe (SVP) anglicky Good Manuacturing Practice (GMP)  systém ochrany spotřebitelů  soubor opatření, která minimalizují riziko, že by se na trh dostal lék nevyhovujíci kvality či nevhodný pro zamýšlené použití  v ČR je SVP zakotvena v zákoně o léčivech a je nepřípustné

13 ZAŘÍZENÍ PRO DRAŽOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ PRO DRAŽOVÁNÍ Perforované bubny  plochý válec s jedním čelním otvorem  sušicí vzduch vstupuje předním otvorem, projde vrstvou jader a perforovanou stěnou válce a odchází zadním otvorem  suspenze se na jádra nastřikuje  buben se otáčí v uzavřené skříni, proces je oddělen od prostředí. plášť perforovaný buben vstup vzduchu výstup vzduchu trysky lopatky

14 TABLETY S NALISOVANÝM OBALEM TABLETY S NALISOVANÝM OBALEM (PLÁŠŤOVÉ TABLETY)  nejsou uvedeny v lékopise  nejsou příliš rozšířeny  výroba dvojím lisováním.

15 POTAHOVANÉ TABLETY POTAHOVANÉ TABLETY Obalování filmotvornými látkami  moderní způsob výroby obduktet  podstatou je nanesení stejnoměrného filmu na povrch jader  úspora materiálu  úspora na obalech, dopravě a skladovacích prostorech – jen nepatrné zvýšení hmotnosti jader  nápisy na jádrech zůstávají čitelné, což ulehčuje identifikaci přípravků  proces je možno lépe automatizovat  úspora času – proces je rychlejší.

16 POTAHOVÁNÍ TABLET POTAHOVÁNÍ TABLET Filmotvorné látky  deriváty celulosy (např. hydroxypropylmethylcelulosa)  estery kyseliny akrylové a metakrylové (obchodní název Eudragit)  původně roztoky těchto látek v organických rozpouštědlech (ethanol, aceton, chloroform)  zachycování par a regenerace rozpouštědel je velice náročné a nákladné  dnes se užívají vodné disperze těchto látek (obdoba vodou ředitelných nátěrových hmot, známých Balakrylů).

17 POTAHOVÁNÍ TABLET VE VZNOSU POTAHOVÁNÍ TABLET VE VZNOSU Fluidace  do fluidní komory se vloží jádra  spodem se do komory vhání vzduch vzrůstající rychlostí  při určité rychlosti (prahová rychlost fluidace) se vrstva jader zdvihne, jádra jsou nadnášena proudícím vzduchem do určité výše a vracejí se zpět  vytvořila se fluidní vrstva  další zvyšování rychlosti proudícího vzduchu (prahová rychlost úletu) vede k úletu jader z komory  fluidní komora je nádoba s děrovaným dnem  rychlost vzduchu stoupá, vrstva je nehybná.

18 POTAHOVÁNÍ TABLET VE VZNOSU POTAHOVÁNÍ TABLET VE VZNOSU Tvorba filmu na jádrech  jádra se uvedou do fluidního stavu  filmotvorná disperze se na jádra nastřikuje  buď proti směru proudícího vzduchu  nebo ve stejném směru jako proudící vzduch  pro potahování tablet se užívá protiproudového způsobu  tablety se v komoře pohybují jednak nahoru, jednak padají ke dnu  při pohybu vzhůru se na ně nastřikuje disperze a v proudu vzduchu se suší  tableta se dostane opět ke dnu komory do dosahu trysky a postup se opakuje  rozhodujícími faktory pro úspěšný průběh potahování jsou rychlost proudícího vzduchu, jeho teplota a přívod kapaliny.

19 POTAHOVÁNÍ TABLET V PRŮMYSLU POTAHOVÁNÍ TABLET V PRŮMYSLU Buben typu Coater  používá se pro všechny způsoby obalování tablet  horizontálně uložený válcový nebo kuželový perforovaný buben  kanály přivádějí vzduch výlučně pod obalovaná jádra ve směru proti otáčení bubnu  vlhký vzduch se odvádí širokým otvorem ve středu bubnu, kde je též umístěno postřikovací zařízení Přednosti  šetrný pohyb jader a velmi intenzivní sušení umožňuje homogenní nános tekutiny  uvnitř bubnu jsou konstantní tlakové poměry  systém je uzavřený, chod stroje je tichý  provoz je řízen počítačem.

20 PRŮMYSLOVÁ ZAŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÁ ZAŘÍZENÍ.

21 ENTEROSOLVENTNÍ TABLETY Tabulettae enterosolventes ENTEROSOLVENTNÍ TABLETY Tabulettae enterosolventes Český lékopis 2005, doplněk 2007:  tablety se zpožděným uvolňováním  odolné vůči žaludeční tekutině a uvolňující účinnou látku až ve střevní tekutině  připravují se z granulí potažených enterosolventním obalem nebo enterosolventní obdukcí tablet Princip  enterosolventní obal je tvořen látkou nerozpustnou v kyselém prostředí čili acidorezistentní  využívá se vlastností trávicích šťáv: v žaludku je prostředí kyselé, ve dvanáctníku neutrální nebo mírně alkalické

22 Acidorezistentní filmotvorné látky  estery celulosy (acetátftalát, obchodní název Celoftal  estery kyseliny akrylové a metakrylové (Eudragit) Výroba  nanášení disperze acidorezistentních látek na granulát nebo tablety Použití  léčivá látka se v kyselém prostředí rozkládá  léčivá látka narušuje žaludeční sliznici  léčivou látku je třeba dopravit do střevního traktu.

23 TABLETY S ŘÍZENÝM UVOLŇOVÁNÍM (RETARDETY) Tabulettae cum liberatione modificata TABLETY S ŘÍZENÝM UVOLŇOVÁNÍM (RETARDETY) Tabulettae cum liberatione modificata Český lékopis 2005, doplněk 2007:  obalené nebo neobalené tablety  připravené pomocí vybraných pomocných látek nebo postupů  léčivá látka se uvolňuje vhodnou rychlostí, na určitém místě a v určitém čase Rozdělení  tablety s prodlouženým uvolňováním  tablety se zpožděným uvolňováním  tablety s pulzním uvolňováním.

24 čas c (opt) Tablety s prodlouženým uvolňováním  terapeutická hladina léčivé látky je zabezpečena na určitou dobu  je možno snížit frekvenci podávání neretardovaného preparátu  označení RETARD CR (Controlled Release) SR (Slow Release) c (opt) čas Tablety se zpožděným uvolňováním  léčivá látka se uvolňuje po určité předem stanovené době  nutnost podávat léčivo v noci (astmatické záchvaty, projevy předčasného probouzení).

25 Tablety s pulzním uvolňováním c (opt) čas  léčivá látka se uvolňuje nárazovitě v určitých intervalech  podávání např. při vývoji tolerance na danou léčivou látku Retardety podle technologického řešení  typ zásobníkový – jádro a obal – jádro je tuhá (kapalná) léčivá látka – obal je polymer, který řídí uvolňování léčivé látky  typ matricový – léčivá látka je dispergována v určitém objemu polymeru Pomocné látky  tuky, vosky, vyšší alifatické kyseliny a alkoholy  deriváty celulosy  sloučeniny odvozené od kyseliny metakrylové  nejrůznější polymery.

26 ZÁSOBNÍKOVÝ TYP ZÁSOBNÍKOVÝ TYP Uvolňování léčivé látky  podle povahy řídící membrány  rozpouštění, difúze nebo osmóza Uvolňování na základě rozpouštění polymer (obal) jádro (zásobník)  obal je nerozpustný v žaludku, rozpouští se až v tenkém střevě  uvolňování se prodlužuje o čas potřebný k pasáži žaludkem (enterosolventní tablety)  obal je rozpustný v žaludku i v tenkém střevě uvolnění je možné až po jeho úplném rozpuštění  dobu uvolnění lze nastavit tloušťkou obalu.

27 ZÁSOBNÍKOVÝ TYP ZÁSOBNÍKOVÝ TYP  obal je jako celek nerozpustný, jsou v něm však látky, které se v gastrointestinálním traktu rozpouštějí  vzniklými póry do zásobníku vstupují trávicí šťávy.  ze zásobníku začíná vystupovat roztok léčivé látky  roztok léčivé látky už ze zásobníku vystoupil

28 ZÁSOBNÍKOVÝ TYP ZÁSOBNÍKOVÝ TYP Uvolňování látky difúzí  membrána je propustná, trávicí šťávy se dostávají do tablety, rozpouštějí léčivé látky a roztok vychází membránou Uvolňování na základě osmózy  membrána je polopropustná, voda proniká do zásobníku a rozpustí léčivou látku na nasycený roztok s určitým osmotickým tlakem  polopropustná membrána roztok ven nepropustí  takové zásobníky mají v membráně malý otvor pro výstup roztoku léčivé látky  aby tento výstup byl plynulý, přidává se do zásobníku chlorid sodný jako osmoticky aktivní látka.

29 NĚKOLIK SLOV NA ZÁVĚR Práce TABLETY OBALENÉ je slibovaným dalším výstupem projektu Technologie lékových forem. Z klasické technologie obalování tablet cukrem, dražování, přechází k moderní formě filmem potahovaných tablet a pojednává o enterosolventních tabletách a tabletách s řízeným uvolňováním. Závěr minulého sdělení Tablety platí – dalším výstupem bude zkoušení a hodnocení tablet. Připravováno je pokračování projektu s tématy Mikroformy a Granulace. Praha, srpen 2008 autor

30 MATRICOVÝ TYP MATRICOVÝ TYP. Matrice  matrice je skelet z polymeru, v němž je rozptýlena léčivá látka  polymer je v biologickém prostředí nerozpustný nebo se v něm rozkládá, je tedy biodegradovatelný Polymer se nerozkládá  léčivá látka se uvolňuje rozpouštěním a difúzí  v organizmu zůstane nerozpustný skelet tvaru tablety, který je z těla vyloučen stolicí  léčivá látka se uvolní nejdříve z povrchu, pak z vnitřních vrstev; proto je uvolňování zpočátku rychlejší:.

31 MATRICOVÝ TYP MATRICOVÝ TYP Polymer je biodegradovatelný  polymer se rozkládá a rozpouští, současně se rozpouštějí uvolněné částice léčivé látky  matricový typ z biodegradovatelného polymeru je výhodnější pro hůře rozpustné léčivé látky. Kombinace  jednotlivé techniky je možno podle potřeby kombinovat – např. matricový a zásobníkový typ  matrice z nerozpustného polymeru uvolňuje zprvu léčivou látku rychleji  obdukce vhodným polymerem zajistí rovnoměrné uvolňování  matrice funguje jako zásobník


Stáhnout ppt " pevné přípravky  jádra pokrytá jednou nebo více vrstvami různých látek  nanášenými ve formě roztoků nebo suspenzí za podmínek umožňujících odpaření."

Podobné prezentace


Reklamy Google