Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Možné úpravy správního řízení v oblasti silničního provozu a otázka osoby blízké.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Možné úpravy správního řízení v oblasti silničního provozu a otázka osoby blízké."— Transkript prezentace:

1 1 Možné úpravy správního řízení v oblasti silničního provozu a otázka osoby blízké

2 Vybrané aspekty zahraničních právních úprav 2

3 3 Německo Parkovací delikty - pokud není zjištěn řidič, úřad spolu s ukončením řízení uloží zaplacení nákladů řízení majiteli vozidla Výše nákladů je standardně 15 – 30 EUR

4 4 Německo Kniha jízd – povinnost jejího vedení lze uložit majiteli vozidla, pokud došlo k porušení předpisů a nebylo možné zjistit řidiče Záznamy je nutné uchovávat alespoň 6 měsíců po jízdě a na vyzvání předložit příslušnému úřadu

5 5 Rakousko Povinnost provozovatele vozidla sdělit na výzvu úřadu údaje o jménu a adrese řidiče Povinnost zakotvena na úrovni ústavního zákona Nesplnění povinnosti lze sankcionovat pokutou

6 6 Rakousko Zvláštní postup – „anonymní opatření“ Úřad vyzve osobu, která může řidiče znát, k zaplacení pokuty Není-li pokuta zaplacena do 4 týdnů, úřad pokračuje ve standardním řízení

7 7 Velká Británie Fixed Penalty Notices – nabídka jednoduššího a výhodnějšíhou řešení věci s majitelem vozidla Delikt se dále neprojednává Řešení se nezaznamenává do záznamů o sankcích, odepisují se body

8 8 Irsko Fixed Charged Offences – obdobně jako ve Velké Británii Striktně formulovaná informační povinnost pro majitele vozidla a další osoby

9 9 Nizozemí „Holandský model“ – za vymezené bagatelní delikty, kde není možné okamžit ě zjistit řidiče, je možné pokutu udělit majiteli vozidla Majitel se pokuty zprostí pouze z liberačních důvodů, nestačí sdělení údajů k totožnosti řidiče Zkoumáno ES LP

10 10 Finsko Reforma z r. 2006 - u méně závažných deliktů je možné uložit pokutu majiteli vozidla bez projednání věci Pokud se majitel odvolá, zjišťuje se skutečný pachatel

11 11 Francie řidič vozidla (např. odebrání bodů, pokuta) držitel osvědčení o registraci vozidla - pokuta zproštění - prokáže existenci některého ze zákonných důvodů NE: odebrání bodů, zápis do rejstříku trestů, recidiva kauce

12 12 Náhrada nákladů úkonů spojených s prověřováním oznámení o přestupku

13 13 Náklady spojené s prověřováním přestupku, kde nebylo možné zjistit jeho pachatele, by mohl nést provozovatel vozidla, který má možnost porušování předpisů se svým vozidlem předejít může výrazně napomoci ke zjištění pachatele přestupku

14 14 Varianta dopadne zejména na přestupky zjištěné technickými prostředky přestupky v souvislosti s nesprávným parkováním Částka má být přiměřeně vysoká Řešení bude jednoduché pro úřad i provozovatele vozidla Je potlačen sankční prvek Řešení výrazně nepřispěje ke zjištění skutečných pachatelů

15 15 Zjednodušené projednání a odpovědnost provozovatele vozidla

16 16 Nový správní postup – jednodušší vyřešení věci určitá obdoba blokového řízení předchází řízení o přestupku rychlé a pro provozovatele výhodné řešení, jen v „bagatelních“ věcech pokud provozovatel řešení nepřijme a nezjistí se konkrétní pachatel, nastoupí jeho objektivní odpovědnost

17 17 Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla navázána na široce vymezenou povinnost provozovatele vozidla zajistit, aby řidič vozidla při jeho řízení dodržoval ustanovení zákona vznikne jen v případech, kdy nelze okamžitě zjistit totožnost řidiče jde o sekundární odpovědnost ve vztahu k odpovědnosti řidiče vozidla za přestupek

18 18 Kauce

19 19 Uloží se na začátku projednávání zjištěného přestupku provozovateli vozidla Garantuje příjem za konkrétní porušení zákona, pokud není pokutu možné uložit konkrétnímu pachateli přestupku Motivuje provozovatele vozidla k součinnosti v řízení

20 20 Může představovat nepřiměřeně přísný postup Obtížné bude vymáhání kauce v případě, že nebude provozovatele složena Pro správní orgány může představovat zvýšení administrativní náročnosti celého projednání přestupku

21 21 Kontakty: Pro další připomínky a dotazy se obracejte na odbor legislativy Mgr. Martin Vavřina Zástupce ředitele odboru legislativy Tel: 225 131 425 E-mail: martin.vavrina@mdcr.cz www.mdcr.cz

22 22 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "1 Možné úpravy správního řízení v oblasti silničního provozu a otázka osoby blízké."

Podobné prezentace


Reklamy Google