Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Varianty standardních doporučených postupů v roce 2012 Petr Urbánek Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Varianty standardních doporučených postupů v roce 2012 Petr Urbánek Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha"— Transkript prezentace:

1 Varianty standardních doporučených postupů v roce 2012 Petr Urbánek Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha

2 DAA v různých fázích klinického vývoje NS3 Proteáza NS5B Polymeráza NS5ACyklofilin Nukleos(t)idyNon-nukleosidy Telaprevir Boceprevir Danoprevir TMC435 BI BMS ABT-450 GS-9451 GS-9256 MK-5172 ACH-1625 VX-985 CTS-1027 Mericitabine IDX 184 PSI-7977 PSI-938 Tegobuvir Filibuvir ANA598 BI ABT-333 VX-222 ABT-072 BMS BMS BMS CF102 Alisporivir SCY-465

3 Boceprevir a telaprevir klinické studie Registrační studie fáze III Registrační studie fáze III Boceprevir plus pegIFN/RBV Boceprevir plus pegIFN/RBV SPRINT-2: dosud neléčené osoby [1] SPRINT-2: dosud neléčené osoby [1] RESPOND-2: neúspěšně léčené osoby [2] RESPOND-2: neúspěšně léčené osoby [2] Telaprevir plus pegIFN/RBV Telaprevir plus pegIFN/RBV ADVANCE: dosud neléčené osoby [3] ADVANCE: dosud neléčené osoby [3] ILLUMINATE: dosud neléčené osoby [4] ILLUMINATE: dosud neléčené osoby [4] REALIZE: neúspěšně léčené osoby [5] REALIZE: neúspěšně léčené osoby [5] 1. Poordad F, et al. N Engl J Med. 2011;364: Bacon BR, et al. N Engl J Med. 2011;364: Jacobson IM, et al. N Engl J Med. 2011;364: Sherman KE, et al AASLD. Abstract LB2. 5. Zeuzem S, et al. N Engl J Med. 2011;364:

4 38–44 17 – 21 Dosud neléčení pacienti 63–75 59 – 66 Neúspěšně léčení pacienti ADVANCE/ SPRINT-2 1,2 RESPOND-2/ REALIZE 3,4 ADVANCE/SPRINT-2/ ILLUMINATE 1,5 RESPOND-2/ REALIZE 3,4 SVR ve studiích s BOC a TVR SVR (%) TrojkombinaceSOC SVR (%) Trojkombinace SOC Poordad F, et al.: Boceprevir for untreated chronic HCV genotype 1 infection. N Engl J Med Mar 31;364(13): Bacon BR, Boceprevir for previously treated chronic HCV genotype 1 infection. N Engl J Med Mar 31;364(13): Jacobson IM, et al. Telaprevir for previously untreated chronic hepatitis C virus infection. N Engl J Med Jun 23;364(25): Zeuzem S, et al. Telaprevir for retreatment of HCV infection. N Engl J Med Jun 23;364(25): Boceprevir for untreated chronic HCV genotype 1 infection.Boceprevir for previously treated chronic HCV genotype 1 infection.Telaprevir for previously untreated chronic hepatitis C virus infection.Telaprevir for retreatment of HCV infection.

5 Současný stav Červen 2011 Říjen 2011

6 Leden 2012 Gastroenterologie a hepatologie, v tisku

7

8 Srovnání DAA v trojkombinaci u léčebně naivních osob ParametrBoceprevirTelaprevir Organizace studieRCT Lead inAnoNe RGTAno Relaps (%)Boc44/PR: 9 BOC/PR/RGT: 9 SOC: 22 T8PR: 9 T12PR:9 SOC:28 Osoby vhodné k RGT (%)4458 Rezistence během terapie (%)1612 Častější AE v 3k proti SOCAnemie, dysgeusieRash, anemie, pruritus, nauzea, průjem AE vedoucí k přerušení léčby (%)NA12 SAE v 3k proti SOC (%) 11 vs. 99 vs. 7

9 Srovnání DAA v trojkombinaci u opakovaně léčených osob ParametrBoceprevirTelaprevir Organizace studieRCT Lead inAnoAno/Ne RGTAnoNe Osoby vhodné k RGT (%)46NA Předchozí odpověď na PEG/RBV (%) Relaps Částečná odpověď Null response NA SVR (%) Relaps Částečná odpověď Null response Boc/PR48: 75 Boc/RGT: 69 PR48: 29 Boc/PR48: 52 Boc/RGT: 40 PR48: 7 NA T12/PR48: 83 LI-T12/PR48: 88 PR48:24 T12/PR48: 59 LI-T12/PR48: 54 PR48:15 T12/PR48: 29 LI-T12/PR48: 33 PR48: 5 Častější AE v 3k proti SOCAnemie, dysgeusieRash, anemie, pruritus, nauzea, průjem AE vedoucí k přerušení léčby (%)8-12NA SAE (%)

10 Dosud neléčené osoby

11 Boceprevir [package insert]. May Ghany MG, et al. Hepatology. 2011;54: BOC + PegIFN +  RBV PegIFN + RBV Časná odpověď; stop ve 28. týdnu HCV RNA Nedetekovatelná Nedetekovatelná PegIFN + RBV 8 36 BOC + PegIFN +  RBV 24 HCV RNA Detekovatelná Nedetekovatelná Pomalá odpověď; prodloužit terapii do 36. týdne; PR do 48. týdne; Boceprevir 800 mg 3x denně á 7-9 hodin Boceprevir 800 mg 3x denně á 7-9 hodin < 100 IU/ml Boceprevir: léčebné schéma pro dosud neléčené osoby - necirhotiky

12 1. Telaprevir [package insert] Ghany MG, et al. Hepatology. 2011;54: TVR + PegIFN + RBV PegIFN + RBV bez eRVR; PegIFN + RBV TVR + PegIFN + RBV eRVR; stop ve 24. týdnu PegIFN + RBV Relapseři* [1,2] (stejné jako pro naivní) Částečná odpověď a nulová odpověď [1,2] TVR je schválen pro předchozí relapsery, osoby s částečnou a nulovou odpovědí [1] TVR je schválen pro předchozí relapsery, osoby s částečnou a nulovou odpovědí [1] AASLD guidelines: TVR recommended for previous relapsers and partial responders; “may be considered” for previous null responders [2] AASLD guidelines: TVR recommended for previous relapsers and partial responders; “may be considered” for previous null responders [2] Telaprevir: léčebné schéma pro dosud neléčené osoby - necirhotiky

13 1. Boceprevir [package insert]. May Ghany MG, et al. Hepatology. 2011;54: Telaprevir [package insert]. May  Veškerá léčba musí být ukončena v těchto případech BOCEPREVIR [1,2] OkamžikKriteriumOpatření Týden 12 HCV RNA ≥ 100 IU/ml Ukončit veškerou léčbu Týden 24 HCV RNA dete kovatelná Ukončit veškerou léčbu TELAPREVIR [1,3] OkamžikKriteriumOpatření Týden 4 nebo 12 HCV RNA > 1000 IU/ml Ukončit veškerou léčbu Wk 24 HCV RNA dete kovatelná Ukončit pegIFN/RBV Pravidla pro vedení terapie dosud neléčených osob Detekční limity: Kvantifikace ≤ 25 IU/ml, kvalitativní detekce IU/ml

14 Opakovaná léčba

15 1. Boceprevir [package insert] Ghany MG, et al. Hepatology. 2011;54: Bacon BR, et al. N Engl J Med. 2011;364: BOC je schválen pro předchozí relapsery, osoby s parciální odpovědi a null respondery [1] BOC je schválen pro předchozí relapsery, osoby s parciální odpovědi a null respondery [1] AASLD guidelines: „BOC recommended for previous relapsers and partial responders; advise caution in null responders given lack of definitive information from phase III studies [2] AASLD guidelines: „BOC recommended for previous relapsers and partial responders; advise caution in null responders given lack of definitive information from phase III studies [2] relapseři BOC RGT BOC/PR PR48 n/N = 2/29 15/51 23/57 72/105 30/58 77/103 SVR (%) [3] Parciální odpověď BOC + PegIFN + RBV PegIFN + RBV 8 36 BOC + PegIFN + RBV 24 Early response; konec ve 36. týdnu Boceprevir: léčebné schéma pro dosud neúspěšně léčené osoby

16 Response-Guided Therapy pro opakovanou léčbu vedenou BOC + PegIFN/RBV Boceprevir [package insert]. May Ghany MG, et al. Hepatology. 2011;54:  Recommendation: Response-guided therapy can be considered for previous relapsers, may be considered for previous partial responders, but not for previous null responders BOC + PegIFN +  RBV PegIFN + RBV Early response; stop ve 36. týdnu PegIFN + RBV 8 36 BOC + PegIFN +  RBV 24 Pomalá odpověď; PR do 48. týdne < 100 IU/mL Nedetekovatelná HCV RNA < 100 IU/mL DetekovatelnáNedetekovatelná

17 Telaprevir: opakovaná léčba 1. Telaprevir [package insert] Ghany MG, et al. Hepatology. 2011;54: TVR + PegIFN + RBV PegIFN + RBV No eRVR; PegIFN + RBV TVR + PegIFN + RBV eRVR; stop ve 24, týdnu PegIFN + RBV Předchozí relapseři* [1,2] (stejné jako pro naivní ) Předchozí parciální respondeři a nuloví respondeři [1,2] *Response-guided therapy nebyla zkoumána u relapserů v registračních studiích. † AASLD guidelines: RGT “may be considered” pro parciální respondery [2] ale SPC doporučuje 48 týdenní léčbu [1] Recommendation: TVR approved for previous relapsers, partial, and null responders [1] Recommendation: TVR approved for previous relapsers, partial, and null responders [1] AASLD : TVR “recommended” for previous relapsers and partial responders; “may be considered” for previous null responders [2] AASLD : TVR “recommended” for previous relapsers and partial responders; “may be considered” for previous null responders [2]

18 Response-Guided Therapy pro opakovanou léčbu vedenou TVR + PegIFN/RBV 1. Telaprevir [package insert]. May Ghany MG, et al. Hepatology. 2011;54:  Recommendation: Response-guided therapy recommended for previous relapsers, but not for previous partial or null responders [1] TVR + PegIFN + RBV eRVR; stop ve 24. týdnu PegIFN + RBV TVR + PegIFN + RBV PegIFN + RBV HCV RNA Nedetekovatelná Detekovatelná (≤ 1000 IU/ml) Nedetekovatelná/deteko vatelná (≤ 1000 IU/ml) pegIFN + RBV do 48. týdne

19 SVR (%) Relapseři Částečná odpověď n/N= Null Responders *P <.001 vs PR48. REALIZE: TVR + PegIFN/RBV Relapseři a částeční a nuloví respondeři /145124/141 83* 88* 16/ /4926/48 59* 54* 4/ /7225/75 29* 33* 2/37 5 T12/PR48PR48 LI T12/PR48 Zeuzem S, et al. N Engl J Med. 2011;364: Telaprevir: účinnost opakované léčby

20 Pravidla pro vedení opakované terapie Veškerá léčba musí být ukončena v těchto případech Veškerá léčba musí být ukončena v těchto případech BOCEPREVIR OkamžikKriteriumAkce Týden 12 HCV RNA ≥ 100 IU/ml Ukončit veškerou léčbu Týden 24 HCV RNA detekovatelná Ukončit veškerou léčbu TELAPREVIROkamžikKriteriumAkce Týden 4 nebo 12 HCV RNA ≥ 1000 IU/ml Ukončit veškerou léčbu Týden 24 HCV RNA detekovatelná Ukončit PEG+RBV Detekční limity: Kvantifikace ≤ 25 IU/ml, kvalitativní detekce IU/ml 1. Boceprevir [package insert]. May Ghany MG, et al. Hepatology. 2011;54: Telaprevir [package insert]. May 2011.

21

22 Terminologie PojemDefinice Setrvalá virologická odpověď (SVR)Nedetekovatelná HCV RNA (< 50IU/ml) ve 24. týdnu po skončení léčby Rychlá virologická odpověď (RVR)Nedetekovatelná HCV RNA (LLD ≤ 50IU/ml) ve 4. týdnu a dále během celé léčby Časná virologická odpověď (EVR)Detekovatelná HCV RNA ve 4. týdnu, ale nedetekovateln ve 12. týdnu léčby a dále během celé léčby Opožděná (pomalá) virologická odpověďPokles HCV RNA ≥2log proti výchozím hodnotám, ale stále detekovatelná ve 12. týdnu a nedetekovatelná ve 24. týdnu léčby a dále během celé léčby Null response (NR)Pokles HCV RNA < 2 log ve 12. týdnu léčby proti výchozím hodnotám Částečná odpověď (PR)Pokles HCV RNA > 2 log ve 12. týdnu proti výchozím hodnotám, ale HCV RNA stále detekovatelná ve 12. i 24. týdnu léčby BreakthroughZnovuobjevení HCV RNA během terapie kdykoliv po dosažení virologické odpovědi

23 Response Guided Therapy LLD ≤ 50 IU/ml Eliminace infikovaných buněk HCV RNA RVREVRDVR Pravděpodobnost SVR

24

25

26

27

28

29

30

31 Rychlá reakce Špatná reakce Dobrá reakce Pomalá reakce

32


Stáhnout ppt "Varianty standardních doporučených postupů v roce 2012 Petr Urbánek Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha"

Podobné prezentace


Reklamy Google