Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jaké jsou cílové hodnoty lipidogramu u diabetika ? Pascale Benlian Biochemie - Molekulární biologie - INSERM U538 Lékařská fakulta Pierre a Marie Curie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jaké jsou cílové hodnoty lipidogramu u diabetika ? Pascale Benlian Biochemie - Molekulární biologie - INSERM U538 Lékařská fakulta Pierre a Marie Curie."— Transkript prezentace:

1 Jaké jsou cílové hodnoty lipidogramu u diabetika ? Pascale Benlian Biochemie - Molekulární biologie - INSERM U538 Lékařská fakulta Pierre a Marie Curie Paris Paris

2 Světová epidemie diabetu odhad 1995-2010

3 LEDVINY SRDCE NERVOVÝ SYSTÉM OKO TEPNY Nefropathie manifestující se micro/macro proteinurií Renální insufficience Angina pectoris Infarkt myokardu Cévní příhoda mozková Neuropathie periferní Retinopathie ICHDK % diabetiků 9,8 % 3,5 % 14,8 % 6,4 % 6,1 % 8,8 % 10,6 % 11,2 % Diabetes 2.typu 1.příčinou dialýzy (> 10 % dialyzovaných pac. Morbidita pacientů s DM 2.typu Souběžná onemocnění DETOURNAY B. et coll. Diabetes & Metabolism 2000, 26: 363-369 - LE FLOCH J.P. et coll. Diabetes & Metabolism 2000, 26: 43-49 - HALIMI S. et coll. Diabetes & Metabolism 1999, 25: 507-512 33

4 GEISS LS. et al. In Diabetes in America. 2nd ed. 1995 : 233-257 úmrtí (%) 50 40 30 20 10 0 ICHS Jiné onemocnění srdce CPM Diabetes Nádory Infeckce Ostatní DM Typ II : 90 %, n= 5 963 Příčiny úmrtí u diabetiků

5 Diabetes, anamnéza IM a koronární riziko * (p <0,001 versus skupina non IM) IMn=169 bez IM n=890 IMn=69 Bez IM n=1704 45 %* 20,2 % 18,8 %* 3,5 % Diabetes 2.typu Nediabetik 0 10 20 30 4050 Průměrné hodnoty LDL- mezi 4,40 mmol/l a 4,90 mmol/l HAFFNER S.M. N Engl J Med 1998;339:229-34 Úrověň rizika vzniku infarktu myokardu (IM) během 7 let (IM) během 7 let

6 Diabetik :Klinický profil Lancet 2003; 361:2005 Hypertenze % BMI (SD) Mužšké pohlaví % ICHS v OA % Věk (SD) Nediabetik (14 573) 42 27,2 (4,1) 78 98 64,7 (8,1) Diabetik (5 963) 40 28,6 (5,0) 70 51 62,1 (8,9) Simvastatine 40 mg TABÁK (ex) % 78 (63) 67 (55)

7 Lipidové odchylky u diabetiků Lancet 2003; 361:2005 ; Turner et al. BMJ 1998;316 : 823-828UKPDS4,2 6,9 % 3,3 1,0 5,2 Ženy (1 129) 4,55 7,4 % 3,8 1,1 5,7 Muži (1 564) ** hodnoty > prah dle doporučení : AFSSAPS, ANAES 2000 * Horní mez normy : 4,6 % * Horní mez normy : 4,6 % HPS = heart protection study UKPDS = United Kingdom Prospective Diabetes Study HPS mmol/l Triglyceridy HbA1c* LDL HDL Cholesterol celk. Typ 1 (615) 2,7 7,9 % 3,0 1,4 5,5 Typ 2 (5 348) 5,46 7,0 % 3,2 1,0 5,70 ** ** ** ** ** ****

8 Lipidy a Ateroskleróza Zcela rozložitelné (CO 2 + H 2 O) Energie / Signály (zásoby) (spotřeba) Membrány (buněčná reparace) Signály (hormony) (intracelulární signály) Nedegradovatelný (žlučové kyseliny)

9 Lusis AJ, Nature, 2000;407:233 Intima artérie Sídlo aterosklerózy

10 Všechny faktory napadající stěnu tepny zFyzikální :  TK,lokální ischemie, endoteliání léze… zChemické : Volné radikály,  NO, oxidační činidla, dráždivé toxiny (homocystein, complement, AGEP… ) zChemické : Volné radikály,  NO, oxidační činidla, dráždivé toxiny (homocystein, complement, AGEP… (AGEP= advanced glycation endproducts ) zBiologické : Mikroorganismy (CMV, Chlamydie…) Lipoproteiny sami o sobě zZvýšeným přísunem : (  LDL,  postprandiální lipémie ) zNedostatkem obranných mechanismů tepenné intimy : (neúčinné HDL, Lpa, porucha lipolýzy, porucha endocytózy, modifikace, degradace…) Vznik aterosklerózy 1 2  lokální přísun lipoproteinů

11 Diabetes a Ateroskleróza Patofyziologie

12 Adapté de Rubins et al. Arch Intern Med. 2002;162:2597-2604 VA-HIT 0,68 0,82 0,79 0,78 0,59 0,97 0,60 0,90 Diabetici (p=0.004) Nediabetici (p=0,07) Diabetici (p=0.17) Nediabetici (p=0,09) Diabetici (p=0.02) Nediabetici(p=0,88) Diabetici (p=0.46) Nediabetici(p=0,67) Infarkt bez úmrtí Kardiovaskulární příhody Kardiovaskulární úmrtí CPM 0,80,60,41,0 1,2 1,40,2 V prospěch léčby V prospěch placeba Diabetici (n=769) Nediabetici (n=1748) Ovlivnění HDL cholesterolu a TG

13  RR = 32% (95% CI 15-45) p=0.001 ans Placebo Atorvastatin 10 mg Kumulované riziko (%) 0 5 10 15 20 012344.75 Významné kardiovaskulární příhody Colhoun et al. Lancet. 2004 ;364:685-96. 2 838 muži nebo ženy, DB Type 2 40-75 let, bez ICHS Ovlivnění LDL cholesterolu CARDS

14 HPS study group. Lancet 2003; 361:2005 Závažné cévní příhody Závažné koronární příhody Kardiovaskulární morbi-mortalita 22,5 % HbAIC > 7 % (n = 2 689) 27,5 % 22,3 % 18,1 % HbAIC < 7 % (n = 3 205) p<0,0001 11,4 % 8,7 % 13,7 % 10,4 % HbAIC > 7 % (n = 2 689) HbAIC < 7 % (n = 3 205) p<0,0001 placebo Simvastatin 40 mg Ovlivnění LDL cholesterolu

15   Věk : muží > 50 let, ženy >60 let   Positivní RA předčasné ICHS Infarkt myokardu nebo mors subita u rodičů M <55 ans, Ž <65 ans Rizikové faktory,které je nutné vzít v úvahu   Nikotinismus aktivní nebo stopkuřák <3 roky   Trvalá esenciální hypertenze léčena či ne   Diabetes 2. typu léčený či ne   Snížení HDL cholesterolu < 1,00 mmol/l M a Ž. Protektivní faktor (-1 RF) riz.faktor   HDL Cholesterol  1,50 mmol/l www.afssaps.sante.fr Léčba hyperlipidémií

16 1°) Podmínky odběru   Po přísném lačnění 12 h (+++)   Suché zkumavky : Analýza séra   Mimo infekci nebo akutní zánět   Opakování lipidogramu 1-2x, v měsíčním intervalu Lipidové spektrum (Stanovení lipidového rizika SLR) čiré, opalescentní,zkalené, mléčné   Vzhled séra 2°) Parametry   Cholesterol celk. + Triglyceridy   HDL Cholesterol   Výpočet LDL cholesterolu LDL g/L = CT – HDL – TG/5 (g/L) Když TG < 4,0g /l ( 5mmol/l) Friedewaldova rovnice

17 Cílové koncentrace LDL cholesterolu ve vztahu k počtu kardiovaskulárních rizikových faktorů Terapeutický cíl v prevenci AFSSAPS – 2005 www.afssaps.sante.fr Pacient s vysokým kardiovaskulárním rizikem   Prokázané kardiovaskulární onemocnění   Diabetik s vysokám rizikem :   buď : Renální insuficience = Proteinurie > 300 mg/24h nebo Cl. Creat (Cockroft-Gault) <60 ml/min   nebo : Alespoň 2 hlavní rizikové faktory + mikroalbuminurie >300 mg/24h   Riziko >20% během 10 let (rovnice ANAES)


Stáhnout ppt "Jaké jsou cílové hodnoty lipidogramu u diabetika ? Pascale Benlian Biochemie - Molekulární biologie - INSERM U538 Lékařská fakulta Pierre a Marie Curie."

Podobné prezentace


Reklamy Google